Blogg: Daniel Snällman, mitt i livet...

M En blogg med koppling till Moderaterna.

Latest posts from this blog

 • Något är väldigt trasigt...

  2014-09-10, 12:00

  Att en Socialdemokratisk valseger äventyrar 767 jobb för ungdomar i Borås är i sig skandal. För det är vad deras jobbpolitik leder till genom dubbelstöten. Vart de 767 ungdomarna ska hitta sin försörjning har S gjort klart, de ska tvingas att genomföra traineeutbildning inom vården. Inte för att De vill utan för att Socialdemokraterna tycker det.Borås Stad lägger idag ner och slår ihop klasser inom omvårdnadsutbildningarna p.g.a. att det är för få elever och man har problem med att rekrytera und ...

 • Vårdvalet

  2014-08-29, 06:29

  En röst på Moderaterna är en röst på kortare vårdköer. ...

 • Gruppmöte

  2014-08-27, 17:07

  Kvällen bjuder på gruppmöte här i Borås med Moderata fullmäktigegruppen.Blir en trevlig kväll med engagerade och varmhjärtade frihetsvänner mitt i en intensiv och viktig valrörelse om jobben där Alliansen är det enda regeringsalternativet. ...

 • Rädda din vårdcentral!

  2014-08-13, 15:53

  ...

 • Konkreta löften

  2014-08-11, 11:58

  Jag lovar att göra allt jag kan för att förbättra för väljarna inom mina starka områden: Sjukvårdspolitik, handikappolitik, kultur- och ungdomspolitik.Det innebär att:jag kommer verka för att Moderaternas förslag om kraftigt ökade tillskott till vården i regionen ska bli verklighet. jag kommer arbeta för att Socialdemokraternas nedskärningar på regionsjukhusen inte ska genomföras.jag kommer driva på det moderata förslaget om 14 dagars vårdgarantigräns för cancerpatienter.Jag kommer verka fö ...

 • Arbetslinjen fungerar!

  2014-08-08, 22:30

  Alliansens arbetslinje fungerar. Jobben blir fler och de arbetssökande färre. Det är resultatet av en ansvarsfull politik som stadigt styrt landet genom en av historiens största ekonomiska kriser. Alliansen är garantin för en ekonomisk stabilitet och en fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden, den enda garantin. ...

 • Utanförskapet har minskat!

  2014-08-07, 20:08

  Alliansens politik och jobblinje fungerar. Över 250.000 nya jobb har skapats tack vare Regeringens jobbskapande åtgärder och ansvarsfulla ekonomiska politik. Utanförskapet har minskat, det fastställer Socialdemokraterna genom en rapport de beställt.Underlaget kommer från Riksdagens utredningstjänst (RUT) och visar att den tidigare trenden, under vänsterns ledning, med ökande utanförskap inte bara brutits av Alliansregeringen, det har dessutom minskat."Socialdemokraternas nya skuggfinansminister ...

 • Det är ingen vanlig dag

  2014-08-07, 05:53

  Det är ingen vanlig dag, för det är Ninas födelsedag.Hurra, hurra, hurra!Idag fyller min älskade fru och bästa vän år. Eftersom man inte talar om en tjejs ålder så nöjer vi oss med information där.Nu ska det smygas upp och fixas lite innan knoddarna ska tassa in och sjunga för födelsedagbarnet. ...

 • Ett val om vården!

  2014-08-04, 15:02

  Trots att man haft hela makten till det i 20 år så har Socialdemokraterna alltså inte gjort annat än att placera Göteborg ännu längre ner på skalan, där staden nu är sämst på äldrevård bland storstäderna.Dessutom har man sedan 14 år haft makten över sjukvården i regionen. Tittar vi där kan vi konstatera att i förhållande till Alliansledda län som Halland, Stockholm och Skåne så har det gått betydligt sämre för oss som bor under röd flagg i Västra Götaland. Trots skrikande kriser inom vården, där ...

 • För varje människas rätt!

  2014-08-02, 08:51

  ...

 • Mycket har blivit bättre sedan 2006

  2014-08-01, 14:29

  ...

 • Jag lovar!

  2014-08-01, 12:51

  Idag drar Moderaternas valkampanj igång fullt ut. Dessutom höjs ribban vad gäller antalet väljarsamtal. Av de ursprungliga målsatta 900.000 samtalen är långt över 660.000 genomförda redan. Målet med 1 miljon samtal kommer inte vara någon som helst svårighet att nå med tanke på det stora engagemang som finns ute i föreningarna  runt om i landet och inte minst här i Borås och Västra Götalandsregionen.Varje samtal är oerhört peppande, och det märks att väljarna är laddade och nyfikna. De är tr ...

 • Kapa köerna!

  2014-07-28, 10:47

  ...

 • Vad är egentligen den rödgröna agendan?

  2014-07-28, 09:40

  Jag blir direkt orolig över de skimmer med vilka de styrande rödgröna i regionen försöker vilseleda oss väljare. Främst med återkommande uttalanden där man utan grund påstår att Alliansen skulle gå till val på löften om skattesänkningar och ökande privatiseringar, vilket inte stämmer.Ska vi däremot vara ärliga så har de rödgröna faktiskt talat om, och lovat, stora ofinansierade skattesänkningar. Samtidigt visar man genom sin vilda löfteskarusellen där man vårdslöst lovar allt till alla, att det ...

 • Målat vackra Borås blått!

  2014-07-17, 21:58

  Ikväll målade vi vackra Borås i frihetens blå färg.Hela stadsparken full med familjer som njöt av den fantastiska sommarkvällen. Parkens och dess lekplats fylld med ljuvligt vackra ballonger i frihetens blå färg. Precis som Södra- och Stora torget.Detta toppades av MUF:s fantastiska kampanj där frågan om respekten för människors sexualitet lyftes på ett bra sätt för att väga upp sommarkvällens enda svarta moln, den homofientliga, kriminalromantiserande och hatiska artisten Ken Ring. En strid som ...

 • Under en blå sommarhimmel

  2014-07-17, 13:17

  Tordag och strålande väder. Upplägget för kvällens kampanjande under Sommartorsdagarna är klart och uppslutningen lär bli god från alla fantastiska Moderater härifrån Södra Älvsborg och Borås med många viktiga och härliga samtal som följd.De här samtalen är viktiga då de ger invånarna i Borås och övriga kommuner i närheten möjligheten att ställa frågor, föra fram synpunkter men även många undringar om de brister som genomsyrar det allmänna och välfärden till följd av den rödgröna minoritete ...

 • Sveriges största ungdomsförbund

  2014-07-16, 11:06

  Sveriges största politiska ungdomsförbund heter som bekant Moderata ungdomsförbundet och benämns MUF. Politisk ungdomsverksamhet är en otroligt viktig del i en demokratisk stats utveckling och framgång.Dels för att det ger engagerade ungdomar möjlighet att vara en del i den parlamentariska beslutsprocessen genom inflytande över beslutsfattare men även genom att de får möjligheten att komma till tals på stämmor och möten runt om i landet.Traditionen med politiskt aktiva ungdomar är lång i Sverige ...

 • Förbud mot vinster i välfärd, men bara viss välfärd...

  2014-07-03, 10:16

  När vänstern talar om så kallade vinster i välfärden och förbud mot dessa så är det några saker som jag tror vi behöver behöver reda ut.Först, vad som klassas som vinster? Normalt så är det resultat som blir över när en leverantör fått betalt för en tjänst som kravställts, upphandlats och levererats, inte sällan betydligt billigare och med högre kvalitet än vad den beställande myndigheten/kommunen skulle kunna leverera, är att anse som vinst. Om man översätter det till oss vanliga löntagare: Det ...

 • Envarsrätten

  2013-12-02, 10:58

  Envarsrätten är begreppet som beskriver den rätt alla medborgare har (Förutom Poliser då dessa aldrig kan räknas som envar utan alltid som Polismän) att kränka någons grundlagsstadgade fri- och rättigheter. I enkla ord, allas rätt att gripa och hålla kvar och sedan överlämna någon till Polisen.Reglerna för detta ingripande är väldigt enkla. För det första måste gripandet ske under ett pågående brott eller i direkt anslutning till detta, vid den flykt som sker direkt efter. Brottet måste ha fänge ...

 • IT-säkerhet för privatpersoner

  2013-11-29, 10:34

  Jag får ofta frågor om säkerhet, särskilt om IT-säkerhet. Även om min kompetens mestadels är riktad mot kryptering och security management så försöker jag självklart alltid hjälpa människor som frågar. Därför tycker jag det är kul att kunna länka till den här Internetguiden från .SESå hoppa in på .SE och lär dig mer om IT-säkerhet. utifrån ett perspektiv där du som privatperson faktiskt kan förstå vad det handlar om och hur Du kan höja din kompetens och säkerhet. (LÄNK) ...