Blogg: Kalderéns blogg

M En blogg med koppling till Moderaterna.

Latest posts from this blog

 • Junifullmäktige – med 15 rader ville (V) köpa hela Akelius i Salem

  2014-06-23, 16:07

  (www.fotolia.com) medborgarfrågor budgetramar skoldatanät motioner SRV Återvinning Fullmäktige sammanträdde 12 juni, sista gången före valet. (Handlingar finns att läsa här.) Innan mötet besvarades två medborgarfrågor. En fråga om hundrastgård diskuterades. För något år sedan tog Lennart Kalderén upp frågan i Tekniska utskottet som då var kallsinnigt. Nu, under valåret, var inställningen mer positiv. Frågeställaren fick dock med sig tipset att samla ihop ett antal namn för att stärka sina önsk ...

 • Sverigedemokraterna plockar ut 140 000 kr utan att visa sig

  2014-06-15, 18:11

  (www.fotolia.com) Gemensamt uttalande av M, S, FP, MP, C och KD Sverigedemokraterna fick ett mandat i valet till Salems kommunfullmäktige 2010. Den invalde representanten för SD har dock aldrig deltagit på något möte. Däremot har SD fått ut närmare 140 000 kr i partistöd under mandatperioden 2011-2014. Kommunen har inte haft några lagliga möjligheter att stoppa utbetalningarna, trots att SD helt uteblivit från allt politiskt arbete. Detta är naturligtvis upprörande, att ett politiskt parti kan k ...

 • Spännande appar för kollektivtrafiken på G

  2014-06-12, 14:39

  Utsikt från Victoria Tower i Kista. Idag har jag representerat Landstinget och Trafiknämnden och tillsammans med bl a Ulla Hamilton deltagit i ett pressevent för att visa upp tre ”appar” för kollektivtrafiken som är under utveckling. Genom en innovationsupphandling – bland de första i Sverige i sin sort – har SL/Trafiknämnden, Stockholm stad, Vinnova och Trafikverket samverkat i en tävling där företag fått ersättning för att utveckla appar för reseplanering, GPS-bestämnin ...

 • Kommunen säljer Söderby friskola till Söderby friskola

  2014-06-11, 15:17

  (Bild: http://www.fotolia.com) Salems kommun och Söderby Friskola ek för är överens om att skolfastigheten där Söderby Frsikola bedriver sin verksamhet – f d Söderbyskolan – säljs till den ekonomiska föreningen.  Fullmäktige godkänner överlåtelsen i morgon torsdag. Friskolan har funnits i ca 15 år och har omkring 250 elever. Eftersom skolan drivs som ekonomisk förening har föräldrarnas engagemang och aktiviteter stor betydelse. Kommunen har sänkt köpeskillingen för att ge friskolan m ...

 • ”Whenever you lose hope, stop and think of these men.”

  2014-06-06, 13:00

  Monumentet vid S:t Laurent sur-Mer, Omaha Beach 6:e juni, Sveriges nationaldag. Idag gläds vi tillsammans och hyllar de värden som byggt upp och håller samman vårt samhälle. Som sagt, konstruktiva strävanden som skapar mänsklig gemenskap och glädje. Rasism och extremism hör inte hemma här, varken idag eller annars. Idag är det också 70 år sedan D-dagen i Normandie. För amerikaner, britter, kanadensare, ryssar, fransmän och andra får nationaliteten och historien en djupare innebörd. Nationerna bä ...

 • Kommunstyrelsen – från innebandy till Vattentornet

  2014-05-28, 14:49

  (www.fotolia.com) I måndags var det kommunstyrelse. Det blev en hel del beslut. Budgetramarna för 2015-2017 skickades till fullmäktige (läs mer här), med bl a oförändrad skatt och stabila ekonomi framöver. Kommunens översiktsplan föreslås ”aktualiseras”, vilket innebär att den nu gällande planen från 2006 fortsätter att gälla, dock kompletterad med ett kommande bostadsprojekt i Salems centrum samt inventering av översvämningsrisker vid klimatförsämringar. Investeringar i trådlösa IT- ...

 • Kommunen sponsrar Salems IF

  2014-05-27, 14:26

  (www.fotolia.com) Salems IF ska spela i allsvenskan i innebandy nästa säsong. Allsvenskan är näst högsta serien i Sverige, under Elitserien. Salems IF kommer att få göra långa resor till bl a Umeå och Piteå. Föreningen har sökt kommunal sponsring med 110 000 kr. En enig kommunstyrelse sade igår ”ja” till detta. Självklart måste vi hjälpa till när ett lag från vår kommun når så högt i seriesystemet. Senast sponsring över en hel säsong förekom var när RSK bordtennis låg i högsta serien ...

 • Det känns att få en snyting

  2014-05-26, 22:18

  (www.fotolia.com) Det känns att få en snyting. Vi har mycket att fundera över. Mp har fått stöd för en visionär miljöpolitik på EU-nivå, de har prickat valvinden på ett sätt man kan imponeras och bör ta lärdom av. Isabelle Löwin ger ett sympatiskt intryck i TV-rutan. Det är avskräckande att se extrempartierna gå framåt. Europatanken handlar om att förstärka freden, främja människors lika värde och fria rörlighet. Det är deprimerande att väljarströmmarna går i motsatt riktning. I Salem fick v ...

 • Länsstyrelsen avslår överklaganden om Rönninge centrum

  2014-05-24, 18:16

  Kommunfullmäktige antog i februari detaljplanen för Rönninge centrum. Beslutet har överklagats till länsstyrelsen och förvaltningsrätten. Detta är två ”spår” för överklaganden. Länsstyrelsen prövar om kommunen följt Plan- och Bygglagen (PBL), förvaltningsrätten gör en laglighetsprövning av själva beslutet. Planen hade överklagats av ett antal privatpersoner samt Rönninge Intresseförening och Rönningepartiet. Länsstyrelsen konstaterar att dessa inte har befogenhet att överklaga beslu ...

 • Salems ekonomi – mot ljusare tider

  2014-05-23, 09:02

  (www.fotolia.com) Salem fortsätter den goda trenden genom hela lågkonjunkturen att uppvisa positiva resultat i ekonomin. Nu läggs förslag till budgetramar för 2015-2017. Skatteintäkterna ökar. Ramarna innehåller inga nedskärningar, överskottet ligger på 1%-2% av kommunens samlade intäkter, vilket är i enlighet med våra övergripande mål. Efter att ha varit med och tagit ansvar för att lotsa kommunen genom lågkonjunkturen känns det upplyftande att få lägga förslag med ljusare tider vid horisonten. ...

 • Vem ska stå vid rodret?

  2014-05-19, 14:00

  Dags att börja tänka på vem som ska stå vid rodret på “MS Moder Svea” i framtiden. Jag har upplevt S-regeringar ett otal år, borgerliga regeringar under nio år. Nu har jag sett Fredrik Reinfeldts alliansregering ta Sverige genom finanskrisen under åtta år. En valseger 2006 som blev till ett ekonomiskt eldprov som de gått igenom med stolta segel. När den amerikanska banken Lehman Brothers gick omkull 15 september 2008 var det verkligen allvar. Regeringar i hela västvärlden tvingades gå in och rä ...

 • Gator och gångbanor bättras på för 3,5 miljoner

  2014-05-15, 10:39

  (www.fotolia.com) Nu är det klart hur pengarna för underhållet av gator (2,1 miljoner kronor) och gång- och cykelvägar (1,5 miljoner kronor) ska användas i år. Totalt kommer det att finnas över 3,5 miljoner att lägga asfalt m m för. Det kommer att bli både “helrenovering” med nytt slitlager över hela körbanan och åtgärdande av sättningar, samt lagning av “potthål” och sprickor med “snabelbil”. När det gäller gång- och cykelbanorna är det speciellt de långa gc-vägarna i kommundelen Salem som ska ...

 • Med Piper Cherokee genom det vackra lufthavet

  2014-05-13, 21:23

  Årets upplevelse – hittills, det är valrörelser kvar – var att flyga Piper Cherokee, SE-FFZ under några timmar i söndags. Start från Skå Edebys gräsbana på Färingsö. En sak slår mig direkt, utanför kontrollerat luftrum (över Stockholm) och på denna låga höjd (ca 400 m) förekommer ingen flygledning. Piloterna orienterar varandra om att de ställer upp för start och vart de ämnar styra kosan efter avfärd. Detsamma gäller de som är på väg in för landning. Det finns föreskrifter om separ ...

 • Grattis till klubbstugan, RSF!

  2014-05-11, 09:15

  En glad Ulrika Henningsson från RSF förklarar klubbstugan invigd. (Tack Mikaela Åberg för fotot!) Efter sex års jobb invigde RSF:s Ulrika Henningsson den nya klubbstugan vid Berga bollplan. Det regnade, det doftade hamburgare, det spelades fotboll, det snackades AIK och Djurgården (m m), det var kolossalt mycket folk. - Vi har jobbat med klubbstugan sedan 2008, då Berga bollplan fick konstgräs. Det behövdes en ny detaljplan, sedan jobbade vi i föreningen med att samla ihop pengar och projektera ...

 • Det är inte bara att bunta ihop, Stefan Löfven!

  2014-05-10, 10:25

    (Från Stefan Löfvens Facebooksida 8 maj) Det politiska kampanjspråket tillhör ju inte det mest lågmälda. Tiden för eftertänksamhet blir ibland reducerad. Därför är de folkvaldas retoriska modersmål en god värdemätare på de politiskers ambitioner om stil och förmåga att hantera konflikter med viss finess. Stefan Löfven har hittills inte utmärkt sig som en glödande agitator som söker de djupa konflikterna. Därför reagerade jag på Stefan Löfvens uttalande på Facebook ovan. (S) brukar ta till ...

 • Den här ska ni läsa!

  2014-05-08, 22:38

  Salems kommun har i många år satsat hårt på att popularisera årsredovisningen. Enkla, snygga presentationer av ekonomin, befolkningsutvecklingen, aktuella händelser och det nya måluppföljningssystemet. Trycksaken har delats ut i brevlådorna de senaste dagarna. Du kan också läsa den här. En sak till. Årsredovisningen visar också att Salem är ett bra exempel på att Alliansens politik fungerar. ...

 • ”Att jobba hela dagen och få lön för mödan i plånboken”

  2014-04-16, 10:58

  Reflexvästarna väntar. Det blir fler sommarjobb inom kommunens förvaltningar i år. Kommunen lägger nu ytterligare 260 000 kr till totalt 630 000 kr för 77 platser. Utökningen används till att anställa en handledare inom Miljö- och Samhällsbyggnad som följer med ungdomarna på olika projekt i parker, längs vägar, vid planteringar etc. Det behövs handledare för att ungdomarna ska få vettiga arbetsuppgifter. Det är ett viktigt steg på vägen över till vuxenlivet att man som ung känner att man verklig ...

 • Bra resultat ger extrapengar till fritidsanläggningar och gator

  2014-04-12, 12:06

  (www.fotolia.com) Det blev ett bra 2013, ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Överskottet blev 22 miljoner kronor, vilket är över 20 milj. bättre än budgeterat. Anledningen är färre elever än prognoser, att valen i gymnasieskolan blev ”billigare” än förväntat, samt bättre finansnetto beroende på färre investeringar. Resultatet får bilda buffert för sämre tider. Vi gör en extra amortering på våra lån. Dessutom kommer vi att göra ett antal mindre extrainvesteringar i år utöver investerin ...

 • Glad att finansministern heter Anders Borg

  2014-04-10, 16:19

  Vårpropositionen har lanserats och den politiska kampen blir tuffare. Jobben är i fokus, vilket är bra. I skrivande stund meddelas att (S) röstar emot regeringens förslag att ytterligare underlätta för anställning av ungdomar. Jag vill gärna dela med mig av en del bra diagram och bilder om dagspolitiken som vi nu går ut med. Några bilder som väcker frågan om hur ”de rödgröna” ska kunna bilda regering.   Tilläggas ska bl a att Socialdemokraternas finanspolitiska talesperson M ...

 • Östlig förbindelse med vårkänslor

  2014-04-09, 17:35

  Regeringen har presenterat Vårpropositionen och den nationella planen för infrastrukturfrågor. Stockholms län är med Alliansen i spetsen en prioriterad del av Sverige. Den nationella innehåller de redan beslutade projekten för Stockholms län som t ex Förbifarten och Södertörnsleden, men också en nyhet: Östlig förbindelse mellan Södra Länken (Nacka) under Saltsjön och Djurgården till Norra Länken (Hjorthagen/Frihamnen).  Just nu handlar det om 2 miljarder kronor för fördjupad utredning, men rege ...