Blogg: Kalderéns blogg

M En blogg med koppling till Moderaterna.

Latest posts from this blog

 • Fel om hyresrätter i Salem

  2014-08-21, 11:48

  SCB och Vänsterpartiet har gått ut med uppgiften att Salems kommun inte byggt några hyresrätter på fem år. Det är fel. Tyvärr har de hyresrätter som byggts inte rapporterats in till SCB. Rätt uppgift är att 16 hyresbostäder byggts de senaste fem åren, motsvarande 7% av det totala byggandet. Det kan låta småttigt, men då ska man veta följande. Salem är en liten kommun där över 70% av marken är naturreservat och vattenskyddsområde för Stockholm Vatten. Där går det inte att bygga. Resterande del u ...

 • Säbyskolans nya, fina skolgård

  2014-08-19, 11:02

  Idag började ett antal elever från förskoleklass t o m årskurs 3 i Säbyskolan. Elevantalet har minskat och därför har Skyttorpsskolan lagts ned. Kommunen har satsat 5 miljoner kronor på ombyggnad av klassrum och skolgård. Invändigt har bl a NO-klassrummen och institutionen rustats upp. Det såg bra ut när jag gick runt för en dryg vecka sedan. Resultatet kan du delvis se på dessa bilder. Jag vill önska nya och tidigare elever i Säbyskolan lycka till inför terminsstarten och hoppas de ska triva ...

 • Öppna ditt hjärta, Margot Wallström!

  2014-08-18, 21:34

  (www.fotolia.com) Tidigare skrev jag om Fredrik Reinfeldts viktiga budskap på Norrmalmstorg i lördags. Fredrik påpekade att Sverige inte är en militär stormakt, men fastmer en stor humanitär resurs internationellt. Genom de allvarliga konflikterna och förföljelserna i Mellanöstern kommer flyktingströmmarna till Sverige att öka och vi måste vara beredda på att detta kommer att kräva resurser i vårt samhälle. Enligt min uppfattning var statsministerns tal starkt och angeläget, inte minst mitt i en ...

 • En statsman på Norrmalmstorg

  2014-08-16, 19:46

  Fredriks valupptakt flyttade gränserna. Ett fullpackat Norrmalmstorg fick höra ett tal om moderat politik och framtidsfrågor, motståndarna nämndes knappt. Hur många politiker i denna valrörelse vågar tala om de framtida flyktingtrycket på Sverige och dess konsekvenser? Fredrik Reinfeldt vågade (1 timme, 10 minuter in i klippet). ”Öppna era hjärtan!”, uppmanade statsministern. ”Stekta sparvar för SD”, skriver SVT:s Margit Silberstein. Statsmannaskap kräver mod och karaktä ...

 • Salems kommun informerar om bredband

  2014-08-13, 14:18

  Salems kommun informerar om bredband med anledning av en privat aktörs erbjudande till många salemsbor. Se kommunens information här. Intressant? ...

 • Kris kräver karaktär

  2014-08-09, 00:29

  Bild från orkanen Sandy i USA, http://www.fotolia.com. När storbranden i Västmanland blev riktigt otäck gick Miljöpartiets Åsa Romson ut och kungjorde att MP tyckte vi skulle minska satsningen på JAS-plan och ta pengarna till brandbekämpning istället. Med rätta har MP mötts av en ”kritikstorm” för att de utnyttjade storbranden och sökte partipolitiska poänger. I takt med att branden spred sig över större arealer utökade MP sina konfliktytor. MP har sedan gått ut med bildbudskap på si ...

 • 1914, del 2 – “Frankrike har inte glömt sina förlorade söner”

  2014-08-07, 13:37

  (www.fotolia.com) Tysklands krigsplaner gick ut på att snabbt slå Frankrike i väst för att sedan flytta över större delen av armén till östfronten och där möta ett Ryssland som behövde längre tid för sin mobilisering. “Schlieffenplanen” var en djärv plan för västfronten där en mycket stark högerflygel skulle anfalla in i Belgien, svepa i en vänstersväng genom norra Frankrike med målet i sektorn väster om Paris. Totalt hade tyskarna sju arméer i fronten, varav de starkaste fanns på högerflygeln. ...

 • 1914 – ”Lamporna slocknar över hela Europa. Vi kommer inte att se dem tända igen under vår livstid”

  2014-08-04, 13:17

  Latinbron i Sarajevo där skotten föll. (www.fotolia.com) Många har skrivit om hundraårsdagen av första världskrigets utbrott. “The Great War” som det kallades, innan det kom ett ännu värre. Som historienörd är det två saker som fängslar mig särskilt: händelserna som utlöste detta det första världsomspännande krig historien sett, men också den första halvannan månaden när fransmännen (med visst bistånd från Storbritannien) lyckades stoppa tyskarna vid Marne 5-12 september. Jag skriver om detta i ...

 • Junifullmäktige – med 15 rader ville (V) köpa hela Akelius i Salem

  2014-06-23, 16:07

  (www.fotolia.com) medborgarfrågor budgetramar skoldatanät motioner SRV Återvinning Fullmäktige sammanträdde 12 juni, sista gången före valet. (Handlingar finns att läsa här.) Innan mötet besvarades två medborgarfrågor. En fråga om hundrastgård diskuterades. För något år sedan tog Lennart Kalderén upp frågan i Tekniska utskottet som då var kallsinnigt. Nu, under valåret, var inställningen mer positiv. Frågeställaren fick dock med sig tipset att samla ihop ett antal namn för att stärka sina önsk ...

 • Sverigedemokraterna plockar ut 140 000 kr utan att visa sig

  2014-06-15, 18:11

  (www.fotolia.com) Gemensamt uttalande av M, S, FP, MP, C och KD Sverigedemokraterna fick ett mandat i valet till Salems kommunfullmäktige 2010. Den invalde representanten för SD har dock aldrig deltagit på något möte. Däremot har SD fått ut närmare 140 000 kr i partistöd under mandatperioden 2011-2014. Kommunen har inte haft några lagliga möjligheter att stoppa utbetalningarna, trots att SD helt uteblivit från allt politiskt arbete. Detta är naturligtvis upprörande, att ett politiskt parti kan k ...

 • Spännande appar för kollektivtrafiken på G

  2014-06-12, 14:39

  Utsikt från Victoria Tower i Kista. Idag har jag representerat Landstinget och Trafiknämnden och tillsammans med bl a Ulla Hamilton deltagit i ett pressevent för att visa upp tre ”appar” för kollektivtrafiken som är under utveckling. Genom en innovationsupphandling – bland de första i Sverige i sin sort – har SL/Trafiknämnden, Stockholm stad, Vinnova och Trafikverket samverkat i en tävling där företag fått ersättning för att utveckla appar för reseplanering, GPS-bestämnin ...

 • Kommunen säljer Söderby friskola till Söderby friskola

  2014-06-11, 15:17

  (Bild: http://www.fotolia.com) Salems kommun och Söderby Friskola ek för är överens om att skolfastigheten där Söderby Frsikola bedriver sin verksamhet – f d Söderbyskolan – säljs till den ekonomiska föreningen.  Fullmäktige godkänner överlåtelsen i morgon torsdag. Friskolan har funnits i ca 15 år och har omkring 250 elever. Eftersom skolan drivs som ekonomisk förening har föräldrarnas engagemang och aktiviteter stor betydelse. Kommunen har sänkt köpeskillingen för att ge friskolan m ...

 • ”Whenever you lose hope, stop and think of these men.”

  2014-06-06, 13:00

  Monumentet vid S:t Laurent sur-Mer, Omaha Beach 6:e juni, Sveriges nationaldag. Idag gläds vi tillsammans och hyllar de värden som byggt upp och håller samman vårt samhälle. Som sagt, konstruktiva strävanden som skapar mänsklig gemenskap och glädje. Rasism och extremism hör inte hemma här, varken idag eller annars. Idag är det också 70 år sedan D-dagen i Normandie. För amerikaner, britter, kanadensare, ryssar, fransmän och andra får nationaliteten och historien en djupare innebörd. Nationerna bä ...

 • Kommunstyrelsen – från innebandy till Vattentornet

  2014-05-28, 14:49

  (www.fotolia.com) I måndags var det kommunstyrelse. Det blev en hel del beslut. Budgetramarna för 2015-2017 skickades till fullmäktige (läs mer här), med bl a oförändrad skatt och stabila ekonomi framöver. Kommunens översiktsplan föreslås ”aktualiseras”, vilket innebär att den nu gällande planen från 2006 fortsätter att gälla, dock kompletterad med ett kommande bostadsprojekt i Salems centrum samt inventering av översvämningsrisker vid klimatförsämringar. Investeringar i trådlösa IT- ...

 • Kommunen sponsrar Salems IF

  2014-05-27, 14:26

  (www.fotolia.com) Salems IF ska spela i allsvenskan i innebandy nästa säsong. Allsvenskan är näst högsta serien i Sverige, under Elitserien. Salems IF kommer att få göra långa resor till bl a Umeå och Piteå. Föreningen har sökt kommunal sponsring med 110 000 kr. En enig kommunstyrelse sade igår ”ja” till detta. Självklart måste vi hjälpa till när ett lag från vår kommun når så högt i seriesystemet. Senast sponsring över en hel säsong förekom var när RSK bordtennis låg i högsta serien ...

 • Det känns att få en snyting

  2014-05-26, 22:18

  (www.fotolia.com) Det känns att få en snyting. Vi har mycket att fundera över. Mp har fått stöd för en visionär miljöpolitik på EU-nivå, de har prickat valvinden på ett sätt man kan imponeras och bör ta lärdom av. Isabelle Löwin ger ett sympatiskt intryck i TV-rutan. Det är avskräckande att se extrempartierna gå framåt. Europatanken handlar om att förstärka freden, främja människors lika värde och fria rörlighet. Det är deprimerande att väljarströmmarna går i motsatt riktning. I Salem fick v ...

 • Länsstyrelsen avslår överklaganden om Rönninge centrum

  2014-05-24, 18:16

  Kommunfullmäktige antog i februari detaljplanen för Rönninge centrum. Beslutet har överklagats till länsstyrelsen och förvaltningsrätten. Detta är två ”spår” för överklaganden. Länsstyrelsen prövar om kommunen följt Plan- och Bygglagen (PBL), förvaltningsrätten gör en laglighetsprövning av själva beslutet. Planen hade överklagats av ett antal privatpersoner samt Rönninge Intresseförening och Rönningepartiet. Länsstyrelsen konstaterar att dessa inte har befogenhet att överklaga beslu ...

 • Salems ekonomi – mot ljusare tider

  2014-05-23, 09:02

  (www.fotolia.com) Salem fortsätter den goda trenden genom hela lågkonjunkturen att uppvisa positiva resultat i ekonomin. Nu läggs förslag till budgetramar för 2015-2017. Skatteintäkterna ökar. Ramarna innehåller inga nedskärningar, överskottet ligger på 1%-2% av kommunens samlade intäkter, vilket är i enlighet med våra övergripande mål. Efter att ha varit med och tagit ansvar för att lotsa kommunen genom lågkonjunkturen känns det upplyftande att få lägga förslag med ljusare tider vid horisonten. ...

 • Vem ska stå vid rodret?

  2014-05-19, 14:00

  Dags att börja tänka på vem som ska stå vid rodret på “MS Moder Svea” i framtiden. Jag har upplevt S-regeringar ett otal år, borgerliga regeringar under nio år. Nu har jag sett Fredrik Reinfeldts alliansregering ta Sverige genom finanskrisen under åtta år. En valseger 2006 som blev till ett ekonomiskt eldprov som de gått igenom med stolta segel. När den amerikanska banken Lehman Brothers gick omkull 15 september 2008 var det verkligen allvar. Regeringar i hela västvärlden tvingades gå in och rä ...

 • Gator och gångbanor bättras på för 3,5 miljoner

  2014-05-15, 10:39

  (www.fotolia.com) Nu är det klart hur pengarna för underhållet av gator (2,1 miljoner kronor) och gång- och cykelvägar (1,5 miljoner kronor) ska användas i år. Totalt kommer det att finnas över 3,5 miljoner att lägga asfalt m m för. Det kommer att bli både “helrenovering” med nytt slitlager över hela körbanan och åtgärdande av sättningar, samt lagning av “potthål” och sprickor med “snabelbil”. När det gäller gång- och cykelbanorna är det speciellt de långa gc-vägarna i kommundelen Salem som ska ...