Blogg: Kalderéns blogg

M En blogg med koppling till Moderaterna.

Latest posts from this blog

 • ”Att jobba hela dagen och få lön för mödan i plånboken”

  2014-04-16, 10:58

  Reflexvästarna väntar. Det blir fler sommarjobb inom kommunens förvaltningar i år. Kommunen lägger nu ytterligare 260 000 kr till totalt 630 000 kr för 77 platser. Utökningen används till att anställa en handledare inom Miljö- och Samhällsbyggnad som följer med ungdomarna på olika projekt i parker, längs vägar, vid planteringar etc. Det behövs handledare för att ungdomarna ska få vettiga arbetsuppgifter. Det är ett viktigt steg på vägen över till vuxenlivet att man som ung känner att man verklig ...

 • Bra resultat ger extrapengar till fritidsanläggningar och gator

  2014-04-12, 12:06

  (www.fotolia.com) Det blev ett bra 2013, ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Överskottet blev 22 miljoner kronor, vilket är över 20 milj. bättre än budgeterat. Anledningen är färre elever än prognoser, att valen i gymnasieskolan blev ”billigare” än förväntat, samt bättre finansnetto beroende på färre investeringar. Resultatet får bilda buffert för sämre tider. Vi gör en extra amortering på våra lån. Dessutom kommer vi att göra ett antal mindre extrainvesteringar i år utöver investerin ...

 • Glad att finansministern heter Anders Borg

  2014-04-10, 16:19

  Vårpropositionen har lanserats och den politiska kampen blir tuffare. Jobben är i fokus, vilket är bra. I skrivande stund meddelas att (S) röstar emot regeringens förslag att ytterligare underlätta för anställning av ungdomar. Jag vill gärna dela med mig av en del bra diagram och bilder om dagspolitiken som vi nu går ut med. Några bilder som väcker frågan om hur ”de rödgröna” ska kunna bilda regering.   Tilläggas ska bl a att Socialdemokraternas finanspolitiska talesperson M ...

 • Östlig förbindelse med vårkänslor

  2014-04-09, 17:35

  Regeringen har presenterat Vårpropositionen och den nationella planen för infrastrukturfrågor. Stockholms län är med Alliansen i spetsen en prioriterad del av Sverige. Den nationella innehåller de redan beslutade projekten för Stockholms län som t ex Förbifarten och Södertörnsleden, men också en nyhet: Östlig förbindelse mellan Södra Länken (Nacka) under Saltsjön och Djurgården till Norra Länken (Hjorthagen/Frihamnen).  Just nu handlar det om 2 miljarder kronor för fördjupad utredning, men rege ...

 • Arbetslinjen gör skillnad

  2014-04-05, 21:09

  Vårt moderata Sverigemöte har nu tonat ut från mässkvarteren vid Scandinavium i Göteborg. Omkring 2800 moderater fick uppleva lyftet från scenen när Fredrik  Reinfeldt avslutningstalade om ”Arbetskraften lyfter Sverige”. Arbetslinjen är vårt ledande tema. Att lyckas med arbetslinjen under den värsta världsekonomiska krisen sedan 1930-talet har varit en oskattbar tillgång för Sverige, men en tillgång som behöver vässas på för att bli tydlig för alla. Hög sysselsättning betraktas som ...

 • Lokaltidningen ute

  2014-03-30, 19:44

  Den här veckan har du kunnat hitta vår lokaltidning i din brevlåda, om du bor inom 144 xx. Dagens Salem nr 1 presenterar nya moderata kandidater till fullmäktige, informerar om de tagna besluten om Rönninge Centrum och särskilt boende i Söderby Park och en del annat. Trevlig läsning, även här: Dagens Salen nr 1 2014. Ett stort tack till våra medlemmar som delade ut tidningen vid Rönninge station i torsdags! ...

 • Newcastle, Enkhuizen och Rönninge

  2014-03-27, 22:14

  Comeniusprojektet på Rönninge gymnasium. Bland det roligaste man får göra som kommunalråd är att ta emot internationella besök. Rönninge gymnasium deltar sedan många år i Comenius-projekt med studentutbyte mellan europeiska skolor. Den här gången besökte ett 50-tal ungdomar från Newcastle (GB) och Enkhuizen (Nederländerna) Rönninge för att upptäcka Sverige och samarbeta i olika projekt. ”Bridging the generation gap” var temat som resulterade i olika You Tube-filmer som redovisades un ...

 • Replik till MP: Visst har vi råd med äldreboende!

  2014-03-24, 10:17

  (www.fotolia.com) “Vi har inte råd att bygga äldreboende!” är rubriken på Miljöpartiets attack om det nya boendet i Söderby i Mitt i, vecka 11. MP menar att “allt investeringsutrymme i kommunen ockuperas”. Vi har två uppmaningar till MP. Vår första maning är att läsa innantill i det beslut som fullmäktige röstade om. Det står – svart på vitt i punkt 2 – att vi ska hyra äldreboendet, inte investera själva. Detta just av det skäl MP anger, vi vill inte belasta investeringsbudgeten allt ...

 • Lärarna får bra lönelyft i Salem

  2014-03-21, 19:09

  (www.dn.se) På DN-debatt listar Lärarnas Riksförbund upp ett antal kommuner som fått goda resultat i sina bokslut för 2012, men som enligt LR varit återhållsamma med löneökningar för lärarna. Salem finns med, vilket kan kräva en kommentar. Det är således två variabler som renderar en plats på LR:s lista. I vårt fall är nog resultatet det som betytt mest. Men då ska man veta att våra positiva resultat har växt fram från mycket blygsamma budgetar, där vi knappt nått över nollnivån i resultat. Vi h ...

 • Det osanna raset

  2014-03-19, 10:20

  (www.sl.se) Ibland är de politiska insatserna korta. Igår på landstingsfullmäktige reagerade jag på Socialdemokraternas tonläge och språkbruk beträffande SL:s biljettintäkter. Dessa blev lägre 2013 än året före bl a beroende på ändrade bokföringsprinciper. Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd för (S), har vid upprepade tillfällen kallat detta för ett ”ras”. Nu är det så att biljettintäkterna skulle ha ökat 2013 med ca 120 miljoner om bokföringsprinciperna varit oförändrade. Beroen ...

 • Lönesatsning för lärare och förskollärare

  2014-03-17, 14:30

  (www.fotolia.com) Kommunen tilldelar i år lärare och förskollärare ett högre löneutrymme, totalt 3,5 procent. Salem har ett löneläge som står sig väl jämfört med länet i stort. Men antalet sökande till lärarutbildningarna har minskat och konkurrensen om lärarna har ökat. Det ökade utrymmet ryms inom befintlig budget. - Vi ger detta extra utrymme för att bidra till att stärka läraryrkets status och attraktivitet, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). Löneutrymmet ska användas fö ...

 • Putin vågar inte välja Europa

  2014-03-02, 19:54

  (www.fotolia.com) Krim var ryskt under Tsarväldet och överfördes till den Ukrainska sovjetrepubliken under Chrustjovs tid som sovjetledare, inom den dåvarande Sovjetunionen. När Sovjetväldet föll 1991 blev Krim därmed ukrainskt, även om Ryssland fick fortsätta att disponera basen för sin Svarta Havsflotta. Det kan dock inte råda någon tvivel ur statsrättslig synvinkel, att Krim är suveränt ukrainskt territorium. Nu ser vi Ryssland militärt ta kontroll över detta ukrainska territorium. Det är vik ...

 • Salem behöver ett nytt äldreboende

  2014-02-27, 10:28

  Det nya särskilda boendet i Söderby Park, förslag sett från Söderby Torgs Allé. Kommunfullmäktige fattade torsdag 20 februari beslutet att godkänna detaljplan, exploateringsavtal och andra avtal för det särskilda boendet i Söderby park. (Läs handlingarna här!) Beslutet innebär i korthet följande: Detaljplanen godkänns för området. Exploateringsavtalet godkänns vilket bl a anger att ett särskilt boende ska byggas samt att Senectus AB ska återuppföra ”Liggverandan” (en pendang till ga ...

 • Rönninge centrum – sex år från idé till beslut

  2014-02-24, 11:12

  Rönninge torg från Centralhuset, efter ombyggnad. På torsdagens fullmäktige antogs Rönninge centrum-planen och planen för särskilt boende i Söderby park, i båda fallen med tillhörande avtal. Här kommer ett mer utförligt referat av det förstnämnda. Mest diskuterades Rönningepartiets överklagande av Valnämndens beslut att underkänna namninsamlingen, beroende på att antalet godkända underskrifter var tre för få. Först och främst ska man konstatera att ett folkinitiativ inte handlar om en folkomröst ...

 • Rönninge centrum-planen beslutad av Salems kommunfullmäktige

  2014-02-21, 17:37

  Noteringar under voteringar. Beslutet togs igår kväll utan votering (dock avslogs först återremiss- och bordläggningsyrkanden). Bakom beslutet stod M, S, Fp, Kd och V. - Det är ett historiskt beslut för Rönninge och Salems kommun. Nu byggs 120 nya bostäder efter sex års diskussioner och planprocess. Mot bakgrund av det stundtals höga tonläget i debatten är det märkvärdigt att det inte fanns något reellt motförslag. Igår kväll togs också beslutet om att uppföra och hyra ett särskilt boende i Söde ...

 • Dagen T som i Tunnelbana

  2014-02-20, 11:34

  Nu har det tagits beslut i landstinget om tunnelbanepaketet, vår generations stora kollektivtrafiksatsning i Stockholms län. Nio nya stationer, tunnelbana till Nacka, Barkarby samt Nya Karolinska och Arenastaden i Solna. Totalt ska 25 miljarder kronor fram, en del från vardera staten, landstinget och viss kommunal medfinansiering. Debatten i landstingsfullmäktige var något märklig. Oppositionen, som spelar andrafiolen, var förstås tvungna att försöka göra paketet till sitt. Naturligtvis var man ...

 • ”Salem och Rönninge är värt all den energi man kan uppbåda”

  2014-02-13, 22:35

  Med avverkad nomineringsstämma kan valrörelsen börja. Vår moderata nomineringsprocess kan knappast vara mer omsorgsfull. Intervjuer med nomineringskommittén, förnominering (tidigare provval), avvägningar inom nomineringskommittén och sedan nomineringsstämma. Moderaterna i Salems stämma igår var därför ett etappmål. Nu fokuseras energin på 14 september. Vår utgångspunkt är ett gott förtroende från Salemborna. Vårt ”kommunala röstöverskott” är bland de högsta i landet, med 42% i kommu ...

 • Bra möte om Rönninge kungsgård

  2014-01-31, 08:11

  Rönninge Kungsgård, med urgamla anor. I tisdags var det fullsatt i Lilla Murgrönan. Omkring 60 boende var bänkade för att lyssna på tjänstemännens förstudie över hur området Rönninge Kungsgård-Björknäs ska få vatten och avlopp och förtätas. Det var ett synnerligen trevligt möte i god Salemtradition. Detaljerad information, ingående frågor från de boende, diskussion om kostnader och de boendes andel. Det kom också en hel del frågor om kärret/sankmarken f d Lillsjön. Idag finns 37 bostäder, förstu ...

 • ”Work hard, be nice” – om engelska skolor

  2014-01-28, 09:34

  (www.fotolia.com) Den svenska skolan behöver internationell inspiration. Vår debatt fastnar ofta i abstrakta, politiska resonemang om likhet över hela landet, att allt var bättre förr då elever och föräldrar inte hade valfrihet och framför allt; att lösningen på skolans utmaningar är mer pengar (oavsett problemet). Våra opinionsbildare går sällan i närkamp med motivationen hos elever och föräldrar, med arbetsklimatet och den inre andan inom skolanbyggnadernas fasader. Men det har engelsmännen* g ...

 • Järnväg tvärs över Södertörn?

  2014-01-27, 09:29

  (www.fotolia.com) Radio Stockholm rapporterar idag att en järnväg ”planeras” över Södertörn. Järnvägen skulle koppla ihop Nynäsbanan med Västra stambanan utan att tågen ska behöva gå in till Älvsjö. Framför allt är det godstransporterna från den kommande Norvikshamnen i Nynäshamn som ska använda banan. Det skulle också bli möjligt med persontrafik i pendeltåg mellan Södertälje och Nynäshamn. Södertörnskollegan Anna Ljungdell (S) beskrev fördelarna fördelaktigt. ”Planeras” ...