Blogg: Kalderéns blogg

M En blogg med koppling till Moderaterna.

Latest posts from this blog

 • Nu har Salem en styrande majoritet

  2014-10-26, 18:11

  (www.fotolia.com) Valrörelsen är en sak, sedan gäller det att forma en styrande majoritet. Det är nu gjort. Under ett antal möten har representanter för Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna och vi moderater förhandlat fram en politisk plattform (se nedan) och fördelat Alliansens platser i nämnderna samt presidieposter (ordförande och vice ordförande). Allianspartierna har en majoritet i fullmäktige med 16 mandat av totalt 31. Därutöver har S + MP + V 10 mandat, Rönningepartiet 3 och SD 2. Man ...

 • Avslag på överklagande om Rönninge centrum

  2014-10-07, 18:20

  Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd för ett överklagande från Carl-Gustaf Borgh (nyvald suppleant i fullmäktige för Rönningepartiet) om Rönninge centrum. Det innebär att detaljplanen ligger fast. Detta gäller PBL-aspekterna (Plan- och Bygglagen) av planen. Därutöver finns överklagande i Förvaltningsrätten, som är första instans för att pröva att beslutet är lagligt. Förvaltningsrätten har haft det överklagandet i omkring ett halvår. När den överklagandeprocessen är klar (ok ...

 • Planen för Heliodal antagen av fullmäktige

  2014-10-05, 12:00

  Detaljplaneområdet för Heliodal, http://www.salem.se. I torsdags antog fullmäktige detaljplanen för Heliodal. I mitt inledningsanförande försökte jag sätta in detaljplanen i en historisk helhet. För nu fick sista fullmäktigemötet för mandatperioden 2010-2014 skriva lite historia. Heliodal är den första större detaljplanen som antagits för södra Rönninge sedan Uttringe Hage för drygt tio år sedan. Beslutet innebär: Heliodal får kommunalt vatten och avlopp. 44 nya byggrätter styckas av. Kommunal ...

 • Regeringsförklaring byggd på ett falsarium

  2014-10-03, 15:25

  (www.fotolia.com) Eftersom riksdagsvalet inte gick lysande för oss moderater ska man kanske spara på kritiken när man lyssnar på en ny regeringsförklaring, kommande från en statsminister med anspråk på att lotsa landet vidare i tillvaron. Men de få meningar jag tog del av bestod egentligen av följande: Det är stora brister i välfärden, ökade klyftor och den höga arbetslösheten har bitit sig fast. Det finns ett antal undersökningar som visar att det aldrig satsas så mycket pengar på välfärden sam ...

 • Riket i andlös väntan när regeringsbildning pågår

  2014-10-02, 11:07

  (www.fotolia.com) Det pågår regeringsbildning i Riksdagen. I ett något mindre format har samma process påbörjats här i Salem. Det är ännu inte dags att kalla hit riksmedia för presskonferens, men vi tuffar på. Många tror att aktiviteten hos oss politiker sjunker ihop efter valdagen. Jag håller med om att det kan kännas så. Men den nya mandatperioden pockar på uppmärksamhet samtidigt som den utgående mandatperioden ska avslutas snyggt. Därför har bloggen hamnat lite på undantag. Desto större anle ...

 • Omtumlande med 1352 kryss i landstingsvalet

  2014-09-25, 21:05

  Pendeltågen, en livsnerv för Sydväst. (www.sl.se) För oss politiker finns det valrörelse, valdagen, eftervalsdebatt kombinerad med återhämtning/förkylning, men också Länsstyrelsens räkning av personkryssen. Den räkningen är spännande. Riksdagsvalet räknades klart för en vecka sedan. Därefter räknades kommunfullmäktigevalet klart och många av oss har gett uttryck för stor tacksamhet över de personkryss vi fått. Alltnog, nu är personrösterna räknade för valkrets sydväst i landstingsvalet. Jag har ...

 • Höststart för nya moderater

  2014-09-24, 21:45

  (www.fotolia.com) Ikväll har vår nya fullmäktigegrupp träffats för första gången. Vi blir elva ordinarie och sex suppleanter, totalt 17 moderater. Nya fullmäktige träffas första gången 27 november. Men det är mycket som ska klaras av dessförinnan: alliansförhandlingar, nomineringar internt till nämnder och styrelser m m. Kvällen ägnades bl a åt valanalys. Vi har tappat i Salem, men klarat oss bland de bästa i Stockholms län. Vi identifierar två trender: ”rikstrenden” där M tappar til ...

 • Tack för 366 personkryss!

  2014-09-21, 21:38

  Länsstyrelsen har nu räknat personrösterna i kommunalvalet i Salem. Jag är djupt tacksam för att återigen blivit personvald med drygt 366 kryss från salemsborna. Det värmer hjärtat, skapar energi och inspirerar till de arbetet de kommande fyra åren. Grattis också till min moderatkollega Delmon Haffo och FP:s Mia Franzén som även de blivit personvalda. Klickar du på länken nedan kan du se personrösterna för samtliga salemspolitiker. Läs mer här! Intressant? ...

 • Moderaterna i Salem har tappat, men har ett starkt förtroende

  2014-09-18, 08:10

  (www.val.se) Resultatet från valnatten har nu uppdaterats med söndagsrösterna. Mandatfördelningen i Salem står sig: M 11 (-2), C 2 (+1), FP 2 (-1), KD 1 (of), S 7 (of), V 1 (of), MP 2 (of), SD 2 (+1), Röp 3 (+1). Den korta historien om kommunalvalet i Salem 2014 är att Alliansen förlorade två mandat. Ett mandat gick till ett parti som lämnat en tom stol i fullmäktige. Det andra mandatet togs av ett parti som inte vill bygga i Rönninge. Över detta kan man fundera mycket. Den längre historien ger ...

 • Sverige ska regeras!

  2014-09-13, 10:15

  Den finaste politiska fras jag vet är “Det ska löna sig att arbeta”. Det borde vara överflödigt att påpeka, men det är arbete och inkomster som skapar resurser till den välfärd som är vår gemensamma sektor. När jag blev aktiv politiskt var det inte så. Marginalskatterna i det S-dominernade Sverige var på 70- och 80-talen uppemot 80%, ja kanske t o m värre för företagare. Motståndet mot sänkta skatter var bergfast. Men nu, efter vissa sänkningar på 90-talet, så är det Alliansen som levererat. Me ...

 • Vi söker ditt förtroende!

  2014-09-11, 09:30

  Några av moderaternas kandidater vid det populära utegymmet vid Garnudden. Fr v: Olle Glimvik, Elisabeth Bovin-Exner, Mats Röhr (initiativtagare till utegymmet), Farzana Khan och Lennart Kalderén. Vi moderater i Salem lägger mycket energi på att motsvara dina förväntningar. Vi informerar och lyssnar, föreslår och argumenterar, på möten, i mail och i telefon. Vi tycker att vårt arbete, tillsammans med FP, C och KD skapar goda resultat för Salems invånare. När vi går runt och knackar dörr  i kommu ...

 • Det blir kvartstrafik från Nytorp i rusningstid!

  2014-09-08, 13:28

  Under några år har vi moderater drivit frågan om att buss 725 från och till Nytorp ska gå i kvartstrafik i rusningstid. Övriga partier har instämt så det har också blivit Salems kommuns önskemål till Landstingets trafikförvaltning. Fr o m vintertidtabellens start 14 december blir det verklighet. Kommunen har nu fått besked från Trafikförvaltningen att de kommer att beställa kvartstrafik under högtrafik kl. 6 – 9 och 15-19. - Det här är en verklig miljösatsning för de boende längs Rönninge ...

 • Förstärk kollektivtrafiken på Södertörn!

  2014-09-07, 16:45

  Moderaterna i Salem och i Botkyrka gör en gemensam programförklaring i tio punkter för förbättrad kollektivtrafik på Södertörn, särskilt inriktad på Botkyrka och Salem. Bygg Förbifart Stockholm Starta bygget av Spårväg Syd Förläng tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö Ny pendeltågsstation vid Vega Stombuss Tyresö-Skärholmen-Förbifarten-Täby Ny busslinje Nynäshamn-Södertälje-Nykvarn Ny direktbuss Nykvarn-Liljeholmen Ny uppgång i Tullinge Helt rent och snyggt i tunnelbana och på pendeltåg Fler i ...

 • Konkret miljöpolitik ger resultat

  2014-09-05, 10:30

    (www.fotolia.com)  Utsläppen av kväve och fosfor till Flaten och Uttran har minskat med ca hälften på 16 år. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp har gett effekt. Kommunen har byggt dammar för rening av dagvatten i Sandbäck och Herrängen. I höst byggs en damm nära Mölle att för att rena dagvatten från Salem. Läs mer här. Miljöpartiet i Salem vill sätta 80 km/h på E4/E20. Vi moderater säger nej! Vi vill se konkreta resultat, inte symbolpolitik. Nu vill vi samordna varutransporterna t ...

 • Det är det här det handlar om, Stefan Löfven!

  2014-08-31, 21:28

  Tidigare har vi pekat på att antalet jobb har ökat med 250 000 från Alliansens tillträdde regeringen 2006. Nu – med SCB:s senaste statistik – kan siffran justeras och det uppåt: jobben har ökat med 300 000. Vi talar alltså om antalet sysselsatta. Men – säger S – har inte befolkningen ökat också? Jo, antalet personer i åldern 15-74 år har ökat med 456 000 personer. Men, i många av våra grannländer har antalet sysselsatta stått still eller t o m minskat sedan den ekonomisk ...

 • Det blir en ytterligare pendeltågsuppgång i Tullinge

  2014-08-26, 11:34

  Tullinge station från nordost. Moderaterna i landstinget ger nu klartecken för en ytterligare pendeluppgång vid Tullinge station. (Läs här!) Planeringen kan starta direkt och bygget slutföras under nästa mandatperiod. Jag är noga med att bevaka Södertörns intressen i Trafiknämnden och landstinget i övrigt. Därför är det viktigt att kunna presentera en pendeltågsinvestering på Södertörn och i Tullinge. Tullinge/Huddinge sjukhus/Flemingsberg är ett tillväxtområde för både företag, högskoleutbildni ...

 • M om MP:s fartsänkning på motorvägen: ”Stolligt!”

  2014-08-24, 19:05

  Miljöpartiet i Salem föreslår att hastighetsbegränsningen på E4/E20 genom Salems kommun ska sänkas från dagen 100 km/h till 80 km/h. Bullret ska minska. MP vill därmed göra en kommunal valfråga av en av de få frågor som Salems kommun inte kan styra. Men värre är förslaget i sig. Här har Trafikverket fått pengar av regeringen och byggt ut E4/E20 till sex körfält mellan Hallunda och Moraberg, trafiken flyter bra, det är lättare och säkrare att komma fram, vi har fått ett nytt trafikinformationssy ...

 • Program 2014-2018

  2014-08-22, 22:45

    Nu i dagarna delas vårt lokala program ”För en fungerande vardag” ut i samtliga brevlådor i kommunen. Vi har – som vanligt – satsat mycket tid och kraft på att ta fram ett gediget handlingsprogram. Vi har haft arbetsgrupp, fullmäktigegrupp och föreningsmöte för att genomlysa plus och minus i kommunen, möjligheter, värdera omvärldsfaktorer etc. Här kan du läsa resultatet. ...

 • Fel om hyresrätter i Salem

  2014-08-21, 11:48

  SCB och Vänsterpartiet har gått ut med uppgiften att Salems kommun inte byggt några hyresrätter på fem år. Det är fel. Tyvärr har de hyresrätter som byggts inte rapporterats in till SCB. Rätt uppgift är att 16 hyresbostäder byggts de senaste fem åren, motsvarande 7% av det totala byggandet. Det kan låta småttigt, men då ska man veta följande. Salem är en liten kommun där över 70% av marken är naturreservat och vattenskyddsområde för Stockholm Vatten. Där går det inte att bygga. Resterande del u ...

 • Säbyskolans nya, fina skolgård

  2014-08-19, 11:02

  Idag började ett antal elever från förskoleklass t o m årskurs 3 i Säbyskolan. Elevantalet har minskat och därför har Skyttorpsskolan lagts ned. Kommunen har satsat 5 miljoner kronor på ombyggnad av klassrum och skolgård. Invändigt har bl a NO-klassrummen och institutionen rustats upp. Det såg bra ut när jag gick runt för en dryg vecka sedan. Resultatet kan du delvis se på dessa bilder. Jag vill önska nya och tidigare elever i Säbyskolan lycka till inför terminsstarten och hoppas de ska triva ...