Blogg: Görans tankar och bagateller

S En blogg med koppling till Socialdemokraterna.

Latest posts from this blog

 • Svensk politik för en planet måste skapas

  2014-10-01, 09:19

  Två representanter för Världsnaturfonden (WWF) konstaterar i ett debattinlägg att om hela världen skulle leva som Sverige skulle det krävas 3,7 jordklot. I den aktuella rapporten ”Living Planet Report” framkommer att Sverige klivit upp till den föga hedrande tionde platsen bland världens länder med störst negativ miljöpåverkan. Rapporten menar att det finns fyra huvudsakliga skäl till den svenska utvecklingen: Konjunktursvackan har varit större i andra länder. Ökade utsläpp från pro ...

 • En kommande regeringsbildare

  2014-09-29, 08:21

  Regeringsbildare Det blir en intressant vecka som startar idag. Under måndagen kommer den nyvalda Riksdagen att välja talman och tre vice talmän. På torsdag kommer det svenska parlamentet att välja statsminister. Allt tyder på att Stefan Löfven kommer att få det uppdraget. På fredag avser han att presentera sin regeringsförklaring och regering. Enligt Stefan går samtalen väl med den kommande regeringspartnern Miljöpartiet. Det sägs, i och för sig, att man inte är överens om vem som ska ta utbild ...

 • Anna Maria Corazza Bildt skjuter vilt

  2014-09-28, 14:58

  I ett debattinlägg avlossar Anna Maria Corazza Bildt en formidabel bredsida mot den röd-gröna EU-politiken. Av hennes inlägg förstår vi att det stundar en tid med ett kraftlöst och ofokuserat Sverige inom EU. Hon skriver, bland annat, att … Jag är orolig att en ny regerings förändrade inställning till EU-samarbetet hotar tillväxt och jobb i Sverige samt urholkar vår självständighet genom minskad självbestämmelse i viktiga frågor som sköts bättre i Sverige. Hon ondgör sig över att de röd-gr ...

 • Bidra till ett mer jämställt Sverige

  2014-09-28, 01:36

  Thomas af Bjur, aktiv för Folkpartiet inom den sörmländska landstingspolitiken skriver i ett debattinlägg en uppmaning till … Jan Björklund och Stefan Löfven är därför lika enkel som tydlig. Det är dags för FP och S att med gemensamma krafter införa en tredje pappamånad. Tillsammans kan vi bidra till ett mer jämställt Sverige. Han konstaterar i sitt inlägg att kvinnor tjänar mindre under sitt arbetsliv än vad männen gör. Kvinnor tar ett betydligt större ansvar för familj och hushåll än vad ...

 • Så får kvinnor lägre inkomst och pension

  2014-09-26, 07:54

  Delegationen för jämställdhet i arbetslivet presenterade under gårdagen en rapport som visar att både kvinnor och män är föräldralediga fler dagar än vad de tar ut som föräldrapenning. Men det är fortfarande kvinnor som tar ut lejonparten av ledigheten för att vara hemma med sitt/sina barn. Männen tar ut omkring 25 % av ledigheten för att vara hemma med sitt/sina barn. Det sägs i rapporteringen att … Mammorna var i snitt lediga drygt 13 månader fram till att barnet fyllde två år men, de to ...

 • Ökande löneskillnader

  2014-09-25, 12:32

  LO presenterade igår sin senaste lönerapport. Den visar i korthet att tjänstemännen som kollektiv har haft en bättre löneutveckling, i reda pengar, än vad LO-grupperna har haft. I stort sett består de löneskillnader som fanns på 1930-talet mellan arbetare och tjänstemän. Rapporten visar på en del intressanta resultat. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är större inom tjänstemannakollektivet än bland LO-kollektivet. Störst skillnader mellan kvinnor och män finns bland privatanställda tjänste ...

 • Ingen vet hur stort svartarbetet är i rutbranschen

  2014-09-25, 08:42

  Svart, vitt eller grått? Många debattörer hävdar att det svarta arbetet i hemmen i stort sett har försvunnit med införandet av skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Men det finns även undersökningar som antyder att det svarta och vita arbetet lever i symbios med varandra och att det egentligen inte går att veta om det svarta arbetet vare sig minskat eller ökat efter införandet av rut-avdraget. Den närmsta sanningen är förmodligen att ingen egentligen vet hur det förhåller sig. I en artikel som ...

 • Fastighetsskatt är mindre skadlig än andra skatter

  2014-09-24, 08:37

  Tidningen Dagens Industri har talat med nationalekonomen Lars Calmfors. Han föreslår i samtalet en lösning och kompromiss mellan en kommande S-MP-regering och Centern och Folkpartiet. Lars ser tydliga behov av att höja skatter till ett värde om ca 100 miljarder kronor för att kunna finansiera angelägna behov av att förstärka försvaret samt genomföra satsningar inom skolan och äldreomsorg. Han föreslår … Om FP och C accepterar slopad ungdomsrabatt på arbetsgivaragifter och höjda miljöskatte ...

 • Förhandlingar pågår!

  2014-09-23, 07:28

  Socialdemokraterna och Miljöpartiet har inlett förhandlingar om den kommande budgetpropositionen till Riksdagen. Förhandlingarna genomförs under ledning av Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP). Enligt dem själva så undviker man inte några av de svåra frågor som finns mellan partierna. Magdalena säger … Vi diskuterar alla frågor, det måste man göra om man ska sitta tillsammans i en regering. Vad jag förstår av rapporteringen sker kontakter även med Vänsterpartiet och med andra partie ...

 • Upplevelsen av att vara lämnad utanför

  2014-09-22, 13:01

  TV-programmet Agenda sände igår kväl en intervju med den tidigare ordföranden för det socialdemokratiska partiet, Göran Persson. Han fick i intervjun ge uttryck för sin analys av valresultatet. Förenklat handlar det om en kombination av en känsla av ökad (ska vi kalla det) utanförskap och en brist på ideologiska skillnader. Göran menar att partierna av rädsla för att sticka ut lagt sig väldigt nära varandras åsikter – ofta kallat triangulering. Göran Persson säger att … Jag tror SD:s ...

 • Arbetsförmedlingen – en vänthall för arbetslösa

  2014-09-22, 08:09

  Vänthallen Igår kväll såg jag ett program som SVT producerat – ”Vägen till Fas3”. Programmet berättar hur Arbetsförmedlingen fungerar idag. Det jag såg gjorde mig bedrövad och nedstämd. Programmet ger en bild av en dysfunktionell statlig myndighet som inte längre klarar av sitt arbete. Programmets slutsats var att Arbetsförmedlingen har blivit till en arbetslösas vänthall på att bli klassad som långtidsarbetslös. Som nyligen arbetslös har du inget att vänta av insatser från Arb ...

 • Om val av riksdagens talman

  2014-09-19, 11:49

  Susanne Eberstein Den 29 september kommer den nyvalda Riksdagen att gå till sluten omröstning om tillsättande av talman och tre vice talmän. Enligt praxis som vuxit fram kommer de fyra tydligen från de fyra partier med flest mandat i Riksdagen. Talmannen kommer från det största partiet, förste vice talmannen kommer från det näst största osv. Med denna praxis skulle andre vice talman komma från Riksdagens tredje största parti – det vill säga Sverigedemokraterna (SD). De fyra förutvarande re ...

 • Stefan Löfven vill ta ansvar

  2014-09-19, 07:06

  Regeringsbildare Igår eftermiddag blev det till slut klart att talmannen har gett socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven i uppdrag att bilda en regering. Det vi redan vet är att Stefan för samtal med Miljöpartiet om att bilda regering tillsammans med dem och att Vänsterpartiet kommer att hamna utanför en regeringsbildning. Däremot kommer V att vara en samtalspartner i specifika frågor. Stefan kommer under fredagen att träffa representanter för de fyra partier som under åtta år bildat rege ...

 • Försvarar Centern budgetens integritet?

  2014-09-18, 13:18

  Under gårdagen fortsatte media diskussionerna om huruvida en regering ledd av Stefan Löfven har några som helst möjligheter att få igenom en statsbudget i den kommande riksdagen. Bakgrunden till diskussionerna finns i det besked som de borgerliga partiledarna meddelade i ett debattinlägg. De sade där att de inte kommer att hindra att Stefan Löfven väljs som statsminister i det fall de röd-gröna partierna tillsammans blir större än allianspartierna. Däremot kommer de fyra borgerliga partierna att ...

 • Ska den nya regeringen använda sig av alliansens budgetförslag?

  2014-09-18, 07:02

  Daniel Tarschys Daniel Tarschys, tidigare riksdagsledamot för Folkpartiet, föreslår i ett debattinlägg att en tillträdande regering ska acceptera den tidigare regeringens förslag till statsbudget. Hans poäng ligger i att en tillträdande regering, åtminstone vid ett politiskt skifte, får väldigt liten tid att arbeta fram ett välarbetat budgetförslag med alla underlag och dokument. Daniel har ju förstås en poäng i detta. Riksdagen kommer ju att tillträda endast några veckor efter valdagen. Då ska ...

 • Hur samarbetsvilligt är Alliansen?

  2014-09-17, 07:07

  Gardell tar det med ro Ett par av de rikstäckande tidningarna har sonderat bemärkta personers, inom närlingslivet, uppfattning om det parlamentariska läget. Enligt tidningarna förväntar man sig att partier från borgerligheten tar sitt ansvar för att åstadkomma parlamentariskt lugn. Christer Gardell säger, som exempel, att … Jag utgår från att det blir ett samarbete. Ser man till politiken är det egentligen inte någon jättestor skillnad. I det stora hela ska det inte vara något problem att ...

 • Sverigedemokraterna utestänger media

  2014-09-16, 11:35

  Under valdagen blev det bekant att Sverigedemokraterna (SD) valt att utestänga representanter från olika media. Vad jag förstår handlar det om att berörda mediabolag valt att kritiskt granska Sverigedemokraterna och därmed funnit vissa för partiet generande fakta. (SD) har valt att profilera sig som något slags sanningssägare och som därför drabbas av omvärldens förbannelse och osakliga pekpinnar. I verkligheten handlar det ju om att partiet granskas som vilket annat rikstäckande politiskt parti ...

 • Regeringspusslet

  2014-09-16, 07:57

  Besviken Stefan Löfven har startat diskussionerna om att bilda en regering. Redan under eftermiddagen igår stod det klart att Stefan inte avser att ha med Vänsterpartiet i en regering. Stefans förklaring till detta ställningstagande handlar om att han vill underlätta blocköverskridande överenskommelser. Jonas Sjöstedt lämnade mötet med Stefan djupt besviken och uttryckte sin åsikt att det vore ett misstag att lämna vänstern utanför en regeringsbildning. Jag delar inte Jonas uppfattning. Jag tror ...

 • Stefan Löfven blir statsminister

  2014-09-14, 22:53

  Stefan Löfven När jag skriver detta inlägg tyder allt på att alliansens åtta år vid regeringsmakten är över. De tre röd-gröna partierna är tillsammans större än de förutvarande fyra regeringspartierna. Det verkar som om Kristdemokraterna lyckas hålla sig kvar i riksdagens kammare. Kvällens stora besvikelse var att se hur Sverigedemokraternas väljarstöd har ökat. De blir riksdagens tredje största parti (ensamt större än alliansens tre mindre kusiner). Jag är självklart glad över att Stefan Löfven ...

 • Synliggör människan som städar i skepnad av Rut

  2014-09-10, 12:47

  Jag delar inte alla ståndpunkter som Gudrun Schyman framför som talesperson för Feministiskt Initiativ men hon har har onekligen en stark poäng när hon skriver att … Annie Lööf borde helt enkelt synliggöra även människan som städar i skepnaden av Rut – i stället för att bara se den stressade kvinnan vars lägenhet Rut håller ren. Då skulle hon se att reformen inte förändrar de maktstrukturer vi har att brottas med – varken kön, klass eller etnicitet. Trots alla siffror och all argumentation ...