Blogg: Görans tankar och bagateller

S En blogg med koppling till Socialdemokraterna.

Latest posts from this blog

 • Elevskydd när en friskola avvecklas

  idag, 12:56

  Sverige har ju ett system där ”friskolor” har stora rättigheter/möjligheter att etablera sig i de svenska kommunerna. Det är statliga Skolverket som prövar om en friskola kan starta upp verksamhet. Kommunerna får, i och för sig, yttra sig över en ansökan om etablering men har inte i övrigt något inflytande över processen. I de fall som Skolverket har godkänt en ansökan har kommunen att betala ut skolpeng. Kommunen har ingen som helst möjlighet att korrekt dimensionera storleken på de ...

 • Om att debattera fackliga värderingar

  2014-07-29, 12:39

  Jenny Bengtsson Jenny Bengtsson, ordförande för Hotell- och restaurangfacket Stockholm Gotland, skrev för en tid sedan en debattartikel som publicerades av Svenska Dagbladet. I debattartikeln utvecklade hon varför aktiva i Sverigedemokraterna (SD) inte kan ha fackliga uppdrag. Jenny skrev, bland annat, att … Det är inte möjligt för våra medlemmar, som arbetar i en av de mest mångkulturella branscherna i Sverige, att bli företrädda rättvist av personer som inte ställer upp på den väldigt gr ...

 • Om ett slött regelverk som inbjuder till missbruk

  2014-07-29, 08:57

  I ett reportage i Expressen/Kvällsposten har journalisten Johanna Karlsson träffat Tareq och Habib som kommit till Sverige i avsikt att arbeta och få en bra lön därtill. Verkligheten som den speglas i Johannas reportage är knappast hedrande för Sverige. De har fått arbete till en minimal inkomst och har i stort sett hållits i förvar på sin arbetsplats. På ledarplats kritiseras den borgerliga regering, som tillsammans med Miljöpartiet, har genomfört reformen. Det är inte första gången som det lar ...

 • Om att minska tillflödet av långtidsarbetslösa

  2014-07-28, 12:53

  Jag har läst en debattartikel av Helena Skåntorp, vd och koncernchef Lernia. Hon gör i sitt inlägg ”reklam” för Lernias vitbok vari man föreslår sju punkter för en effektivare arbetsmarknadspolitik. I inlägget kritiseras fundamentet för Arbetsförmedlingens uppdrag. Trots att fokus och majoriteten av insatserna ligger på långtidsarbetslösa (och andra som befinner sig långt från arbete) minskar inte andelen långvarigt arbetslösa. Trots att en del långvarigt arbetslösa försvunnit i andr ...

 • Oro över Arbetsmiljöverket

  2014-07-26, 09:05

  Filippo Bassini Det finns en oro inom polisen att neddragningarna inom Arbetsmiljöverket kommer att leda till längre och sämre utredningar kring eventuella arbetsmiljöbrott. Svenska Dagbladet rapporterar om hur polismyndigheten arbetar för att förbättra sitt interna arbetssätt med att utreda arbetsolycker. En intern rapport från Rikspolisstyrelsen kritiserade polisens arbete med arbetsolyckor. Den utredningen instämde Arbetsmiljöverket i. Efter förändringar inom polisen går nu kritiken åt andra ...

 • Hotas tusentals industrijobb?

  2014-07-25, 08:21

  Gillar ej röd-grönt Dagens Industri har fått läsa en rapport som Moderaterna har producerat inför valet. I rapporten meddelas tydligen de omfattande och (förmodligen) irreparabla effekter som en röd-grön industripolitik skulle få för svensk industri. Man har låtit riksdagens utredningstjänst göra jobbet utefter de förutsättningar som det största regeringspartiet har tagit fram. Det bakomliggande syftet handlar förstås om att hävda regeringspartiernas linje om att en allians alltid är mycket bätt ...

 • Om en bättre offentlig upphandling

  2014-07-24, 13:01

  Ardalan Shekarabi Igår presenterade socialdemokraterna, genom Ardalan Shekarabi, förslag om hur offentliga upphandlingar på ett bättre sätt kan bidra till angelägna offentliga mål. Det kan handla om att upphandlingar kan bidra till att driva på innovationer, ta miljöhänsyn och ställa sociala krav. Detta ska uppnås genom att, bland annat, skapa en ny offentlig myndighet som ska stödja kommuner och landsting i detta avseende. Partiet vill på detta sätt ta bort Konkurrentverkets dubbla roller att b ...

 • Så blåste Hr. Axén en säkring

  2014-07-24, 08:23

  Gunnar Axén, ledamot av Sveriges Riksdag, och ordförande i Socialförsäkringsutskottet tål tydligen inte att lyssna till vad som helst. Enligt egen utsago å twitter tog han tillfället i akt att kasta ut sin televisionsapparat och säga upp tv-licensen häromdagen. Han blev tydligen upprörd över att lyssna till poeten Athena Farrokhzads sommarprogram. Gunnar Axén får självklart tycka vad han vill och behöver heller inte gilla allt han hör eller läser. Det är ju faktiskt det stora med demokratin. Men ...

 • Jämlika samhällen är det bästa skyddet mot rasism och fascism

  2014-07-23, 08:37

  Veronica Palm Veronica Palm skriver i ett debattinlägg att det bästa sättet att motverka rasism och fascism i ett samhälle är att verka för ökad jämlikhet, att fler får chansen till arbete och inkludering. Veronica skriver att … En förklaring till att rasismen ökar i Sverige är de senaste decenniernas utveckling där idén om att en människas välstånd alltid innebär att någon annan måste få det sämre, har smugit sig in i vårt samhälle. Synen på solidaritet som en förlustaffär, där vi som red ...

 • Israel har större ansvar än Hamas att få slut på våldet

  2014-07-22, 09:14

  Stefan Löfven har tydligt hamnat litet i blåsväder efter ett uttalande på sin Facebooksida om konflikten mellan Israel och Hamas. Han har tvingats förtydliga det han skrev vid flera tillfällen. Igår intervjuades han av Svenska Dagbladet. På en fråga om Israel som militär stormakt har större ansvar än Hamas att få slut på våldet svarade han … Ja, och det står vi för. Och det är precis det vi uttalat och det vet alla, om man bara anstränger sig och kollar vad vi står för. Jag kan inte i varj ...

 • Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet

  2014-07-21, 09:08

  Olle Wästberg Jag har läst kommittédirektivet för utredningen ”Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet” som regeringen antagit. De utsåg Olle Wästberg utföra detta uppdrag. Han kommer att biträdas av en referensgrupp med företrädare från riksdagspartierna samt av en expertgrupp sammansatt av representanter för kommuner, landsting, myndigheter, universitet och organisationer inom det civila samhället. Det är inget litet uppdrag han har fått att utför ...

 • Regeringen tillsätter en demokratiutredning

  2014-07-18, 13:53

  Birgitta Ohlsson, demokratiminister, har tillsatt sin partivän Olle Westberg att genomföra en demokratiutredning. Resultaten ska presenteras senast i december 2015. I en intervju pekar ministern på flera allvarliga problem i den svenska demokratin. Framför allt handlar det förstås om att allt färre människor är medlemmar i politiska partier – de som är grunden för vårt politiska system. Jag delar förstås hennes problembild. Det som dock något förvånar mig är att Birgitta väljer att tillsä ...

 • Pensionsförlorarna

  2014-07-18, 08:20

  Igår rapporterades det om att de som idag går i pension erhåller en genomsnittlig pensionsnivå som motsvarar 43 % av tidigare lön. Tjänstepension och eget pensionssparande är inte inräknade i de siffrorna. Det innebär en fortsatt värdeförsämring för de generationer som inte längre omfattas av ATP-systemet. Utan en utveckling där fler arbetar fler år kommer denna värdeförsämring förmodligen att fortsätta. Det innebär vidare att tjänstepension och eget sparande blir allt mer viktigt för att klara ...

 • Om fler kvinnor i EU-kommissionen

  2014-07-17, 12:55

  Jämställt? I ett debattinlägg krävde igår Socialdemokraterna, genom Stefan Löfven och Marie Granlund, att Fredrik Reinfeldt skulle driva kravet att minst 40 % av ledamöterna i EU-kommissionen ska vara kvinnor. Marie Granlund ställde sedan kravet formellt i riksdagens EU-nämnd (då Fredrik Reinfeldt medverkade via videolänk). Statsministern, som var på plats i Bryssel, visade ingen större entusiasm inför det (S)-märkta kravet. Han framförde, bland annat, att detta faktiskt är en nationell fråga. D ...

 • Bojkotta israeliska varor

  2014-07-17, 09:52

  Jens Orback, Generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center, har skrivit ett inlägg där han argumenterar för att varor producerade på av Israel ockuperad mark borde ursprungsmärkas. Han skriver bland annat att … Dagens våldseskalering till trots är ockupationen en grundsten i konflikten mellan Israel och Palestina. Ett slut på den är en förutsättning för att både Israel och Palestina ska kunna existera sida vid sida i fred och frihet. Därför bör Sveriges agerande för fred vara ett ...

 • Om Israels ansvar

  2014-07-14, 08:46

  Under gårdagen vållade ett uttalande av Stefan Löfven på Facebook tydligen stort rabalder. Vad jag förstår av skrivningen försöker han hålla en balanserad ton kring parternas ansvar för konflikten och för den aktuella kris som pågår. Det är ett försök att  verbalisera partiets officiella ståndpunkt. Jag förstår dock de som reagerar över skrivningen kring Israels rätt till självförsvar. Som ett självständigt land har de självklar rätt att försvara sitt territorium i händelse av angrepp. Det har ä ...

 • Fler högskoleplatser

  2014-07-11, 12:54

  Fler ska få plats Magdalena Andersson (S) argumenterar i ett debattinlägg för att det behövs en satsning på fler högskoleplatser. Hon säger att Socialdemokraterna kommer att verka för att ytterliga 16.000 kommer till på universitet och högskolor, att minska den sociala snedrekryteringen och några ytterliga åtgärder. Socialdemokraterna föreslår: Fler ska studera Breddad rekrytering Lärosätena ska erbjuda fler relevanta sommarkurser Förbättrad kvalitet och högre kunskapskrav i utbildningar Genomg ...

 • Mona Sahlin på nytt uppdrag

  2014-07-11, 09:50

  Mona Sahlin Igår meddelade demokratiminister Birgitta Ohlsson att hon utsett den tidigare partiordföranden för socialdemokraterna, Mona Sahlin, till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Monas uppdrag innebär att hon ska arbeta förebyggande mot extremism och värna demokratin. Det är ett alldeles utmärkt val att utse Mona Sahlin till detta uppdrag. Det är knappast någon som betvivlar att hon brinner för frågan. Länkar: SvD, dn.se, di.se Fler som skrivit: Johan Westerholm ...

 • Förbud löser inte fattigdom eller sociala problem

  2014-07-10, 13:18

  I Danmark har man valt att ta i med hårdhandskarna med tiggare. Trine Bramsen, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger till Ekot att … Det är för det att man inte önskar att göra Danmark till ett hotell där ryktet sprids i Europa att man kan komma till Danmark och övernatta gratis, man kan också få gratis mat. De danska politikerna ser hellre att fattiga människor tar vägen någon annanstans (exempelis Sverige) än att komma till Danmark. Andreas Schönström, kommunalråd i Malmö ...

 • Gillar ej offentlighetsprincip

  2014-07-09, 13:16

  Friskolornas riksförbund har låtit genomföra en undersökning över vilka regleringar som skulle få förbundets medlemmar att inte driva vidare sin verksamhet. En hög andel skulle lägga ned sin verksamhet i det fall ett förbud mot skolor drivna i aktiebolagsform skulle bli verklighet. Det är väl inte så mycket att säga om det. Det är ju uppenbart att de flesta skolor av denna typ gör det i akt och mening att de vill tjäna pengar. Men drygt en tiondel av deras medlemmar skulle även välja att lägga n ...