Blogg: Görans tankar och bagateller

S En blogg med koppling till Socialdemokraterna.

Latest posts from this blog

 • Två miljarder mer på sjukvården

  2014-04-15, 17:57

  Igår presenterade socialdemokraterna en satsning på mer pengar till sjukvården. Satsningen motsvarar två miljarder kronor mer än vad den borgerliga regeringen avsätter i sitt förslag till statsbudget. Satsningen möjliggörs genom att man avskaffar rabatten på de sociala avgifterna för att anställa ungdomar och genom att ta bort den halverade resiaurangmomsen. Med tanke på att den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik inte har gett det resultat som den hoppats(?) på är det bättre att använd ...

 • Sverige borde inte tillåta exploatering

  2014-04-15, 11:40

  I höstas kom regeringspartierna överens med Miljöpartiet om förändringar av lagstiftningen om arbetskraftsinvandring. Överenskommelsen kom efter att mycket kritik kommit om hur lagen fungerar i praktiken. Den förändrade lagstiftningen presenterades som en metod för svenska arbetsgivare att anställa högt kompetenta till arbeten där det saknades tillräckligt kompetenta i Sverige. Och visst har det anställts personer till arbeten där det saknas tillräckligt utbildade i Sverige. Men majoriteten av d ...

 • Kampen om verkligheten

  2014-04-15, 08:38

  Igår utbröt ett formidabelt debattkrig på DN:s debattsida. Det ledde till att stickor och strån yrde väldiga omkring. Det började med att rikets statsminister gick på offensiv gentemot den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken. Hr. Fredrik Reinfeldt meddelade att den borgerliga regeringens politik för ökade drivkrafter har varit ofantligt framgångsrik. I jämförelse med Sveriges mindre lyckligt lottade omvärld har den svenska arbetsmarknaden utvecklats på ett närmast fantastiskt sätt. Efter ...

 • Fas 3 – ett olagligt bidrag?

  2014-04-14, 16:51

  Tidningarna Dagens Arbete och Arbetet rapporterar att Arbetsförmedlingen utreder om bidragen till  Fas 3-anordnare kan bryta mot EU:s, så kallade, statsstötsregler. Arbetet skriver att … Förra året betalade Arbetsförmedlingen ut 1,4 miljarder i bidrag till fas 3-anordnare. 43 procent av fas 3-deltagarna var placerade i privata företag förra året. Därmed rör sig det om någonstans runt 600 miljoner kronor som privata företag kan bli skyldiga att betala tillbaka enbart för 2013. Fas 3 (eller ...

 • Drömmen om fred

  2014-04-14, 09:21

  Under söndagen läste jag en stark artikel om det syriska inbördeskriget och om hur människor vill skapa sig ett fredligt liv. Jag har förstås läst om händelserna i Syrien. Jag har läst om hur ett land upplöses i dess minsta beståndsdelar. Människor av olika tillhörigheter bekämpar varandra. Men de flesta människor som drabbas av konflikten är icke stridförande. Nästan halva Syriens befolkning är på flykt, de flesta inom Syriens gränser. Till det kommer att Libanon och Turkiet är stora mottagarlä ...

 • Det är jobben, stupid!

  2014-04-13, 12:18

  Drivkrafter, för bövelen, drivkrafter! Rikets statsminister Fredrik Reinfeldt blev publicerad med en debattartikel igår (lördag). Han presenterade där ett fempunktsprogram ”… för att fler människor genom ett arbete ska kunna stå på egna ben och växa av egen kraft.” Det är ju inte särskilt mycket nytt i det som presenteras. Politiken för att fler ska börja arbeta är en fråga om drivkrafter. Som om det endast vore ett eget val huruvida man vill arbeta eller att vara sjuk eller ar ...

 • Om de unga som försvinner

  2014-04-12, 14:35

  En gång i tiden var jag kommunalpolitiskt aktiv. Jag fick förmånen att under några år vara ledamot och ersättare i Arbetsmarknads- och familjenämnden i Eskilstuna kommun. Denna nämnd ansvarar för, bland annat, kommunens arbetsmarknadspolitik. Eskilstuna har länge varit en kommun med hög arbetslöshet och med höga kostnader för försörjningsstöd. Jag har ett minne av att kommunen under den tid jag fanns med i nämnden hade problem med att en ganska stor grupp av ungdomar inte fanns i gymnasieskolan ...

 • Socialdemokratisk finansiering

  2014-04-12, 13:21

  Magdalena Andersson (S) har presenterat hur Socialdemokraterna avser att finansiera kommande reformer och förslag i sin kommande budgetmotion. Det är, med andra ord, ingen komplett politik som nu presenteras. Socialdemokraterna vill ta bort rabatten på de sociala avgifterna (för att anställa ungdomar) och ta bort den halverade restaurangmomsen. Det är också här som de borgerliga partierna som mest har gått i taket. Det vore som om den borgerliga arbetsmarknadspolitiken skulle ha skapat massor av ...

 • Sänk ej arbetslösheten!

  2014-04-10, 12:52

  Varning för låg arbetslöshet Aftonbladet skriver att finansminister Anders Borg har utfärdat en varning för det vådliga i att sänka arbetslösheten för snabbt. Han sade tydligen att … Vi får fråga oss hur snabb nedgång vi tål. Får vi en häftig nedgång får vi inflation. Vi behöver en gradvis nedgång. Med ett sådant uttalande från finansministerna måste man ju anse den borgerliga regeringens politik för väldigt lyckad. Sverige har idag synnerligen låg inflation – tidvis deflation. Arbet ...

 • Hr. Anders Borg har talat

  2014-04-10, 10:06

  Finansminister Jag har läst finansministerns, Anders Borg, debattartikel på DN Debatt. Debattartikeln snuddar endast vid de reformförslag som finns i budgeten. De är ju redan kända – presenterade ett efter ett på det sätt som blivit brukligt under den borgerliga regeringens tid vid makten. Men det som är intressant med finansministerns text är den glidning i ord som han använder. Han talar om hur den borgerliga regeringens politik har syftat till att ”stötta jobben”. Utrycket å ...

 • Är det Björklunds fel?

  2014-04-09, 08:39

  Det är dom andras fel! Igår kväll läste jag en artikel i Svenska Dagbladet. Den konstaterar att det kan vara otacksamt att vara minister i en svensk regering. Artikeln berättar om att, trots att han sjösatt en mängd reformer på skolans område, Jan Björklund inte har belönats av den svenska opinionen. Rapporteringen om den svenska skolan har ju handlat om vikande resultat, om att elever med sämre studiebakgrund misslyckas i högre grad etc. Det berättas om att det fria skolvalet kan vara en viktig ...

 • Folkpartiet har förlorat skolan

  2014-04-08, 12:14

  Svenska Dagbladet rapporterar att Socialdemokraterna nu har störst förtroende bland väljarna om utbildningspolitiken. Folkpartiet har därmed förlorat sitt tolkningsföreträde i den fråga som partiet så länge har dominerat. Det är kanske inte så konstigt att det har utvecklats så. Det är ju en folkpartistisk minister som innehaft ansvaret för utbildningspolitiken under de åtta åren med en borgerlig regering. Folkpartiets högsta företrädare har hållit hög profil i frågan men har i allmänhetens ögon ...

 • A-kassan är ohållbart låg

  2014-04-08, 09:19

  Heike Erkers och Ursula Berge från Akademikerförbundet SSR presenterade igår på DN Debatt att den ersättning som en arbetslös (i bästa fall) erhåller är lägre än försörjningsstödet (socialbidrag). Orsaken till denna utveckling är att Riksdagens majoriteter har valt låsa fast den högsta möjliga ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen. Den har stått stilla i tolv år. Värdet av ersättningen har därmed urholkats med ett värde motsvarande ca 2.300 kr/månad. Försörjningsstödet, däremot, följer kostn ...

 • Om höga ersättningar i näringslivet

  2014-04-07, 12:32

  Belönas för sitt arbete Under våren har det flitigt rapporterats om hur ledningarna i större företag har fått ordentligt höjda ersättningar för sitt slitsamma arbete. Det har under en ganska lång tid skett en utveckling där löner och ersättningar har ökat snabbare för företagens högsta ledningar än för arbetare och tjänstemän. Näringslivets olika organisationer brukar ju försvara företagsledningarnas ”löneökningar” på olika sätt. Eftersom det handlar om en så liten grupp människor ha ...

 • Ve(m) kan man lita på?

  2014-04-07, 10:23

  Under helgen har regeringens största parti – Moderaterna – genomfört klang och jubelfest i Göteborg. Ett par tusen företrädare för det största regeringspartiet har fått lyssna till partiledningen och fått pep-talk inför den kommande valrörelsen. Men det måste ändå bli en förunderlig valrörelse för detta parti. Det blir den första valrörelsen på väldigt länge som Moderaterna inte aktivt driver frågan om att sänka skatter. I en artikel beskriver DN hur fort denna omvändelse gick. På de ...

 • Hårdare krav på arbetslösa än på arbetsgivare

  2014-04-06, 14:08

  Regeringens utredare Anne-Marie Qvarfort konstaterar i en rapport att staten ställer hårdare krav på arbetslösa än på arbetsgivare och anordnare av arbetsmarknadsåtgärder. Den sittande regeringen har, enligt min mening, fört en politik som fokuserat på att granska att invider inte ”överutnyttjar” förmåner i socialföräskringssystemen. Man har i sin debatt menat att det förekommer just ett överutnyttjande och därmed antytt att människor själva väljer om de vill vara sjuk eller arbetsl ...

 • Det krävs skattehöjningar!

  2014-04-04, 12:05

  Anders Borg ser framåt Ekonomistyrningsverket konstaterar i en prognos för den ekonomiska utvecklingen fram till 2018 att staten inte kommer att klara överskottsmålet. Man har då räknat på helt oförändrade förutsättningar för statens kostnader vilket ju i praktiken är helt osannolikt. Myndigheten konstaterar att det krävs skattehöjningar och/eller minskade utgifter för att nå målet om ett överskott på 1 % av BNP. Till det kommer att den offentliga sektorn kommer att visa ett underskott på 2,3 %  ...

 • De politiska ledarna måste skydda arbetstagarna

  2014-04-04, 09:00

  Idag demonstrerar Europafacket i Bryssel till förmån för goda arbeten, jämlikhet och för demokrati. Demonstrationen ingår i en kampanj som de europeiska fackföreningarna bedriver inför det val som sker till Europaparlamentet i maj. De fackliga organisationerna vill se åtgärder som skapar goda arbeten och bättre sociala villkor för arbetstagarna. De fackliga organisationerna har i skuggan av den ekonomiska krisen sett krav som slagit mot arbetstagarna i form av sänkta löner, försämrade pensioner ...

 • Inga vinster i välfärden

  2014-04-03, 13:45

  Enligt en undersökning som Aftonbladet låtit Sifo genomföra är en majoritet av svenskarna för ett förbud mot vinster i välfärden. Men samtidigt vill drygt hälften av dem ha privata alternativ. Det verkar som om svenskarna både vill kunna käka upp kakan men samtidigt ha den kvar. Resultatet är verkligen inte helt lätt att tolka. Men det kanske är så lätt att svenskarna har blivit vana vid att  ha vissa alternativ att välja emellan. Samtidigt har man blivit påverkad av den rapportering som skett a ...

 • Regeringsförslag sågas

  2014-04-03, 10:12

  Riksdagen har i all sin visdom(?) beslutat att arbetslösa ska avlämna en månatlig aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen. Detta har orsakat en sådan ökad arbetsmängd att den statliga myndigheten inte har den minsta möjlighet att utföra vad som ålagts dem. Det var ju meningen att de arbetslösas handläggare skulle följa upp aktivitetsrapporten tillsammans med den arbetssökande. Men då de enskilda handläggarna har ansvar för så många arbetssökande  har inte detta fungerat i praktiken. Mikael Sjö ...