Blogg: Görans tankar och bagateller

S En blogg med koppling till Socialdemokraterna.

Latest posts from this blog

 • Regeringen väljer utspel framför samtal om försvaret

  idag, 08:27

  Ökad försvarsvilja? Igår signalerade ledarna för de fyra regeringspartierna dådkraft och mannamod. De vill, minsann, stärka den svenska försvarsförmågan med en hel massa miljarder pengar – åtminstone på sikt, om några år, inte just nu. Alliansregeringen anger materiella satsningar och ökad svensk millitär närvaro i Östersjön. Svenska uniormer ska åter finnas på Gotland etc. Satsningarna ska finansieras genom omprioriteringar i försvarsbudgeten och genom andra åtgärder. Allt ska, gubevars, ...

 • Kommunalt anställningsbehov

  2014-04-22, 12:12

  SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, rapporterar om att de svenska kommunerna och landstingen står inför stora behov av att anställa personal – 225.000 personer de kommande tio åren. Man behöver anställa 129.000 undersköterskor och vårdbiträden, 38.000 sjuksköterskor och 12.000 läkare fram till 2023. Det lär innebära en ganska omfattande utmaning för de offentliga arbetsgivarna. Caroline Olsson, sektionschef på SKL, säger att … Vi har pekat på nio olika exempel på saker som arbetsg ...

 • Om skolans förlorade auktoritet

  2014-04-22, 09:19

  Johan Blomberg, gymnasielärare, är publicerad med ett till det fria skolvalet kritiskt debattinlägg. Han menar att skolan genom det fria skolvalet har förlorat all auktoritet gentemot eleven. Eftersom elever betyder inkomster för skolorna gäller det att både få fler elever och att behålla de man har. Det gör man genom att presentera goda resultat (= höga betyg) och samtidigt inte ställa så hårda krav på eleven att denne väljer en annan skola. Det finns ju sedan tidigare undersökningar som tydlig ...

 • Kampen om ungdomsarbetslösheten

  2014-04-19, 12:25

  Jag har idag läst två debattinlägg som ger helt olika syn på ungdomars arbetslöshet. Magdalena Andersson och Mikael Damberg kritiserar i sitt inlägg den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik. De säger sådant som att ungdomars arbetslöshet har blivit längre med regeringens politik. De förespråkar, som EU, införandet av en ungdomsgaranti för att unga arbetslösa snabbare ska komma i åtgärder som leder till arbete. I en replik svarar Elisabeth Svantesson och Anna Kinberg Batra att socialdemok ...

 • Det bidde inga nystartzoner

  2014-04-18, 11:52

  Det rapporteras något i tysthet att den borgerliga regeringen valt att ta tillbaka sitt förslag om införande av ”nystartzoner”. Den formella grunden till det är krav från EU-kommissionen om förändringar med hänvisning till reglerna om statsstöd. Men eftersom hurra-ropen varit få i Sverige kan det ju vara ganska bekvämt att tacka EU för att i detta fall kunna gå till hedervärd reträtt. Då har åtminstone en dålig idé arkiverats i det runda arkivet. Länkar: dn.se, SvD, di.se Fler som sk ...

 • Om att koka soppa på en spik

  2014-04-17, 12:41

  Igår kväll läste jag ett debattinlägg undertecknat av Jens Hedström, vd Näringslivets Regelnämnd. Organisationen har tydligen låtit opinionsinstitutet Skop ställa den enkla och rättframma frågan ”Tror du att arbetslösheten skulle minska om politikerna gjorde det enklare och mer lönsamt att driva företag i Sverige?” Det självklara svaret på den frågan var att de flesta förstås svarade ”jo visst”. På det där försöker Jens spinna en varm och skön ull. Detta inlägg känns ju s ...

 • Fler industriarbetare skadas på jobbet

  2014-04-17, 10:32

  Inför IF Metalls kongress i maj har förbundet låtit SCB genomföra en undersökning om hur klubbarna upplever utvecklingen av arbetsmiljön på arbetsplatserna. De resultat som framkommer i undersökningen är ganska beklämmande. 65 % av medlemmarna anser sig ha fått någon form av besvär av sitt arbete. Det verkar vidare som om skadorna ökar. Det finns en tydlig utveckling inom industriföretagen innebärande allt mer slimmade företag. Industriarbetarnas arbetsinnehåll har blivit allt mindre. Det inneb ...

 • Sveriges lagstiftning bryter mot EU:s

  2014-04-17, 08:21

  I ett, så kallat, motiverat yttrande begär EU-kommissionen att Sverige måste se till så att vi följer direktivet om visstidsarbete. Det är möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra som är den huvudsakliga grunden för kritiken. Samuel Engblom, chefsjurist på TCO, säger att … Den svenska regeringen har återigen misslyckats med att övertyga kommissionen om att Sverige lever upp till EU-rättens krav och risken att kommissionen väcker talan mot Sverige i EU-domstolen kvarstår. De ...

 • Är RUT/ROT nåt att ha?

  2014-04-16, 15:49

  Det verkar som om Moderaterna har startat nån slags offensiv, i frågor som man anser särskilt värdefulla, gentemot Socialdemokraterna. Igår publicerades en debattartikel undertecknad av de (M)-märkta ledamöterna i riksdagens skatteutskott. De omtalar att reformerna för skatteavdrag (rut och rot) minsann både har skapat en hel massa arbetstillfällen och minskat, nästan tillintetgjort, svartarbete i de berörda branscherna. Jag tvekar inte om att det tillkommit ett antal arbetstillfällen i dessa sk ...

 • Två miljarder mer på sjukvården

  2014-04-15, 17:57

  Igår presenterade socialdemokraterna en satsning på mer pengar till sjukvården. Satsningen motsvarar två miljarder kronor mer än vad den borgerliga regeringen avsätter i sitt förslag till statsbudget. Satsningen möjliggörs genom att man avskaffar rabatten på de sociala avgifterna för att anställa ungdomar och genom att ta bort den halverade resiaurangmomsen. Med tanke på att den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik inte har gett det resultat som den hoppats(?) på är det bättre att använd ...

 • Sverige borde inte tillåta exploatering

  2014-04-15, 11:40

  I höstas kom regeringspartierna överens med Miljöpartiet om förändringar av lagstiftningen om arbetskraftsinvandring. Överenskommelsen kom efter att mycket kritik kommit om hur lagen fungerar i praktiken. Den förändrade lagstiftningen presenterades som en metod för svenska arbetsgivare att anställa högt kompetenta till arbeten där det saknades tillräckligt kompetenta i Sverige. Och visst har det anställts personer till arbeten där det saknas tillräckligt utbildade i Sverige. Men majoriteten av d ...

 • Kampen om verkligheten

  2014-04-15, 08:38

  Igår utbröt ett formidabelt debattkrig på DN:s debattsida. Det ledde till att stickor och strån yrde väldiga omkring. Det började med att rikets statsminister gick på offensiv gentemot den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken. Hr. Fredrik Reinfeldt meddelade att den borgerliga regeringens politik för ökade drivkrafter har varit ofantligt framgångsrik. I jämförelse med Sveriges mindre lyckligt lottade omvärld har den svenska arbetsmarknaden utvecklats på ett närmast fantastiskt sätt. Efter ...

 • Fas 3 – ett olagligt bidrag?

  2014-04-14, 16:51

  Tidningarna Dagens Arbete och Arbetet rapporterar att Arbetsförmedlingen utreder om bidragen till  Fas 3-anordnare kan bryta mot EU:s, så kallade, statsstötsregler. Arbetet skriver att … Förra året betalade Arbetsförmedlingen ut 1,4 miljarder i bidrag till fas 3-anordnare. 43 procent av fas 3-deltagarna var placerade i privata företag förra året. Därmed rör sig det om någonstans runt 600 miljoner kronor som privata företag kan bli skyldiga att betala tillbaka enbart för 2013. Fas 3 (eller ...

 • Drömmen om fred

  2014-04-14, 09:21

  Under söndagen läste jag en stark artikel om det syriska inbördeskriget och om hur människor vill skapa sig ett fredligt liv. Jag har förstås läst om händelserna i Syrien. Jag har läst om hur ett land upplöses i dess minsta beståndsdelar. Människor av olika tillhörigheter bekämpar varandra. Men de flesta människor som drabbas av konflikten är icke stridförande. Nästan halva Syriens befolkning är på flykt, de flesta inom Syriens gränser. Till det kommer att Libanon och Turkiet är stora mottagarlä ...

 • Det är jobben, stupid!

  2014-04-13, 12:18

  Drivkrafter, för bövelen, drivkrafter! Rikets statsminister Fredrik Reinfeldt blev publicerad med en debattartikel igår (lördag). Han presenterade där ett fempunktsprogram ”… för att fler människor genom ett arbete ska kunna stå på egna ben och växa av egen kraft.” Det är ju inte särskilt mycket nytt i det som presenteras. Politiken för att fler ska börja arbeta är en fråga om drivkrafter. Som om det endast vore ett eget val huruvida man vill arbeta eller att vara sjuk eller ar ...

 • Om de unga som försvinner

  2014-04-12, 14:35

  En gång i tiden var jag kommunalpolitiskt aktiv. Jag fick förmånen att under några år vara ledamot och ersättare i Arbetsmarknads- och familjenämnden i Eskilstuna kommun. Denna nämnd ansvarar för, bland annat, kommunens arbetsmarknadspolitik. Eskilstuna har länge varit en kommun med hög arbetslöshet och med höga kostnader för försörjningsstöd. Jag har ett minne av att kommunen under den tid jag fanns med i nämnden hade problem med att en ganska stor grupp av ungdomar inte fanns i gymnasieskolan ...

 • Socialdemokratisk finansiering

  2014-04-12, 13:21

  Magdalena Andersson (S) har presenterat hur Socialdemokraterna avser att finansiera kommande reformer och förslag i sin kommande budgetmotion. Det är, med andra ord, ingen komplett politik som nu presenteras. Socialdemokraterna vill ta bort rabatten på de sociala avgifterna (för att anställa ungdomar) och ta bort den halverade restaurangmomsen. Det är också här som de borgerliga partierna som mest har gått i taket. Det vore som om den borgerliga arbetsmarknadspolitiken skulle ha skapat massor av ...

 • Sänk ej arbetslösheten!

  2014-04-10, 12:52

  Varning för låg arbetslöshet Aftonbladet skriver att finansminister Anders Borg har utfärdat en varning för det vådliga i att sänka arbetslösheten för snabbt. Han sade tydligen att … Vi får fråga oss hur snabb nedgång vi tål. Får vi en häftig nedgång får vi inflation. Vi behöver en gradvis nedgång. Med ett sådant uttalande från finansministerna måste man ju anse den borgerliga regeringens politik för väldigt lyckad. Sverige har idag synnerligen låg inflation – tidvis deflation. Arbet ...

 • Hr. Anders Borg har talat

  2014-04-10, 10:06

  Finansminister Jag har läst finansministerns, Anders Borg, debattartikel på DN Debatt. Debattartikeln snuddar endast vid de reformförslag som finns i budgeten. De är ju redan kända – presenterade ett efter ett på det sätt som blivit brukligt under den borgerliga regeringens tid vid makten. Men det som är intressant med finansministerns text är den glidning i ord som han använder. Han talar om hur den borgerliga regeringens politik har syftat till att ”stötta jobben”. Utrycket å ...

 • Är det Björklunds fel?

  2014-04-09, 08:39

  Det är dom andras fel! Igår kväll läste jag en artikel i Svenska Dagbladet. Den konstaterar att det kan vara otacksamt att vara minister i en svensk regering. Artikeln berättar om att, trots att han sjösatt en mängd reformer på skolans område, Jan Björklund inte har belönats av den svenska opinionen. Rapporteringen om den svenska skolan har ju handlat om vikande resultat, om att elever med sämre studiebakgrund misslyckas i högre grad etc. Det berättas om att det fria skolvalet kan vara en viktig ...