Blogg: Görans tankar och bagateller

S En blogg med koppling till Socialdemokraterna.

Latest posts from this blog

 • Erkännande av Palestina – en politisk intention

  idag, 12:50

  Igår informerade utrikesminister Margot Wallström, på direkt uppmaning av EU:s avgående utrikeschef Catherine Ashton, om Sveriges avsikt att erkänna Palestina som en självständig stat. Enligt Margot verkar det finnas ett stort intresse från andra medlemsländer kring den svenska ståndpunkten. Hon sade att … Ja, informellt så är det flera som kommer fram och säger att det här är viktigt. De välkomnar det och de har berättat om diskussionen som finns i deras respektive länder. Så jag tror att ...

 • Förändringar på socialförsäkringens område

  idag, 07:55

  I en intervju som SvD genomfört med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll får vi veta att regeringen kommer att föreslå införandet av en tredje ”pappamånad” i föräldraförsäkringen. Förslaget innebär att bägge föräldrarna garanteras minst tre månader som de kan tillbringa tillsammans med sina barn. Dessa tre månader kan inte överlåtas på den andra föräldern. Syftet med detta förslag är förstås att verka för bättre jämställdhet mellan kvinnor och män samt att påverka papporna att ...

 • Det krävs gymnasieexamen för att få jobb

  2014-10-20, 12:31

  I en insändare kritiserar Roger Haddad och Jan Björklund regeringens förslag om att införa obligatorisk gymnasieutbildning. De skriver raljerande … ”att alla elever ska tvingas att bli akademiker”. De förenklar intill dumhet vad regeringens förslag innebär. Regeringen tänker inte tvinga alla elever att bli akademiker. Rogers och Jans inlägg präglas av en viss ringaktning för elevers möjlighet att skaffa sig en bra utbildning med fler möjligheter. Statistik visar att elever som ...

 • En satsning på skolan

  2014-10-19, 11:29

  Den rödgröna samarbetsregeringen har presenterat en rejäl satsning på den svenska skolan. En del av paketet handlar om att satsa destinerade pengar till de skolor runt om i landet som har störst behov. 2015 ska 475 miljoner kronor användas till att öka jämlikheten mellan svenska skolor. I paketet ingår tre delar: pengar till de skolor som vill höja resultaten, höjda lärarlöner till de som arbetar på skolor med svårast förutsättningar, samt stöd till nyanlända elever. Sedan presenterades en mil ...

 • Det svenska skattesystemet behöver reformeras

  2014-10-18, 11:32

  Idag skriver Johan Eklund och Charlie Karlsson på DN Debatt om behovet av blocköverskridande reformer av det svenska skattesystemet. De argumenterar för att man ska undvika skatter som motverkar arbete, investeringar och innovation. Staten bör därför undvika höga inkomst- och bolagsskatter. Ska det vara möjligt att minska skatter på företagande och inkomster gäller det att ersätta dessa med ökningar av andra skattebaser eller att man hittar nya skattebaser. De menar att en återinförd fastighetss ...

 • Flödet ut ur ladorna varit lite för stort

  2014-10-17, 12:15

  John Hassler, ordförande för det Finanspolitiska rådet, kritiserade under en presskonferens finansministerns uttalande häromveckan att det är tomt i ladorna. John menade att den den borgerliga regeringens politik i stort sett varit sund. John menade att … Det går inte att påstå att det är tomt i ladorna. Möjligen har flödet ut ur ladorna varit lite för stort det senaste året. John medgav vidare att Magdalena Andersson ordval varit just ett uttalande – inte en budgetproposition. Det v ...

 • Ta diskussionen på den politiska arenan

  2014-10-17, 07:50

  Dagens Nyheter rapporterar att av till Sverige 5 .035 ensamkommande barn och ung­domar har 1.235 placerats i kommuner med stöd av den tvångslag som införts. Jag var ju positiv till att en sådan lag skulle införas. Det är ju väldigt tydligt att det är ett stort antal kommuner som tar litet ansvar för att ta emot flyktingar till Sverige. Det är i hög grad lågskattekommuner runt de större städerna som på olika sätt premierar en viss sorts inflyttande och hindrar annan. På detta sätt kan de fortsätt ...

 • Fas3-företagen gör bäst i att söka sig till andra marknader

  2014-10-15, 12:33

  Raimo Pärssinen (S), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, säger i ett uttalande att … Jag tror att de företagen gör bäst i att söka sig till andra marknader. Det är svårt att säga när vi kan ändra i regelsystemet och lagstiftningen och företagen kör väl på så länge de kan. Men vi satsar på att ha något klart efter årsskiftet för att stoppa Fas 3. Raimo tydliggör ambitionen att Fas3 ska förpassas till historiens skräphög som fort som det bara går. Fas3, eller sysselsättningsfasen ...

 • Kommunalt ansvar för skolverksamheten

  2014-10-15, 08:46

  Ebba Östlin (S-märkt utbildningspolitiker) skrev för några dagar sedan om att det är kommunerna som har det yttersta ansvaret för att elever kan gå i en bra skola. Därför är det också rimligt, menar hon, att det är just kommunerna som har beslutsrätten över vilka skolor som etableras. Ebba beskriver en situation där organisationer och företag står på kö för att etablera sig i mer välbärgade delar av ”hennes” kommun Botkyrka. När de kommunala företrädarna försöker få samma organisatio ...

 • Den tomma ladan och överskottsmålet

  2014-10-14, 10:00

  Barskrapat Under en presskonferens meddelade finansminister Magdalena Andersson att den sittande regeringen har övertagit en tom och helt utäten lada. Det finns inga möjligheter att nå överskottsmålet förräns tidigast omkring 2018. Hon sade något drastiskt att … Det har blivit väldigt tydligt att ladan är helt tom. Det är inget dukat bord vi kommer till – det är helt avskrapat. Frågan är om ens bordet står kvar. Det är väl knappast något okänt att statliga Konjunkturinstitutet vid ett fler ...

 • Ett snårigt skattesystem

  2014-10-13, 12:33

  I ett debattinlägg argumenterar fem doktorander i nationalekonomi (samt medlemmar i Socialdemokratiska Ekonomklubben) för att genomföra reformer i det svenska skattesystemet. De föreslår sådant som en enhetlig moms, ett införande av en fastighetsskatt, avskaffande av rut. Men de föreslår även avskaffad bolagsskatt (eller en minskning) och reformer av sättet att beskatta inkomster. Den socialdemokratiska partiledningen har tydligt markerat motstånd emot flera av förslagen i debattinlägget. Huruvi ...

 • Att bygga upp Gaza

  2014-10-13, 09:00

  Margot Wallström har besökt den givarkonferens där omvärlden beslutar om hur man kan bidra till minska nöden i Gaza. Behoven av hjälp har ju blivit högst akut efter den militära insats som Israel genomfört. Det är förstås alldeles nödvändigt att hjälpa civilbefolkningen att återupprätta rimliga levnadsomständigheter igen. Men viktigast är ändå att få igång samtal mellan Israel och företrädare för det palestinska folket. Den enda långsiktiga lösningen på denna konflikt är en tvåstatslösning för i ...

 • Läkarna ska avgöra arbetsförmågan vid kortare sjukfall

  2014-10-10, 12:10

  … har tydligen prövat en modell där sjukskrivande läkare faktiskt är den som gör bedömningen om rätten till sjukpeninning i kortare sjukfall (upp till 60 dagar) och där sjukdomen faller inom det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Försöket verkar ha varit så framgångsrikt att man avser att genomföra detta i hela landet. Det är ju alldeles utmärkt! Syftet med förändringen är tydligen att avlasta Försäkringskassans handläggare så att de kan ägna sig åt de mer komplicerade sjukfallen. Det vo ...

 • Bort med skatteavdraget för läxhjälp!

  2014-10-10, 08:07

  Regeringen kommer att föreslå att skatteavdraget för läxhjälp för elever i gymnasieåldern ska tas bort redan nästa år. Det är ett alldeles utmärkt förslag! Den som tidigare läst mina blogginlägg vet att jag inte gillar skatteavdragen under namnen rut och rot. Jag har bara att acceptera att dessa avdrag blir kvar på kort sikt. Allra mest har jag ogillat att den borgerliga regeringen lyckades genomföra skatteavdrag för läxhjälp för ungdomar som går i gymnasieskolen. Innan denna regel infördes acce ...

 • Moderat efterlysning

  2014-10-09, 09:22

  Moderaterna vill i en interpellation få veta hur eventuellt kommande förändringar av skatt och borttagande av rabatterade socialavgifter påverkar sysselsättningen. Anna Kinberg Batra, ekonomisk politisk talesperson för Moderaterna, säger … Regeringen presenterar flera förslag som höjer skatten på arbete som riskerar att få negativa effekter på sysselsättning och tillväxt, då är det ärligt att visa det. Det preliminära svaret är att förändringarna inte förväntas ha några negativa effekter a ...

 • En fråga av stor utrikespolitisk dignitet

  2014-10-08, 12:07

  Annicka Engblom, moderat ledamot av Riksdagen, har behagat anmäla Stefan Löfven till Konstitutionsutskottet. Hon menar att Stefans besked i den nyligen avlämnade regeringsförklaringen om att Sverige avser att erkänna staten Palestina är av sådan dignitet att det borde  ha lyfts i utrikesnämnden. Annicka säger att … När jag i fredags satt i kammaren och lyssnade reagerade jag skarpt på den starka formuleringen om erkännandet. Det är en fråga av så stor utrikespolitisk dignitet att den ska g ...

 • Regeringens skatteförslag

  2014-10-07, 11:29

  Igår meddelade regeringen att man är överens om att föreslå höjd inkomstskatt för de personer som har en inkomst om 50.000 kr/månad och uppåt. Vidare kommer man att föreslå sänkt skatt för pensionärer om motsvarande 120 kr/månad. I paketet ingår en del andra förändringar av vissa punktskatter och en avtrappning av rabatten på de sociala avgifterna. Paketet innebär en inkomstförstärkning till staten om cirka 19 miljarder kronor. Innan valet varslade Konjunkturinstitutet (med flera) om att kommand ...

 • Skattemedel ska gå dit de är avsedda för

  2014-10-07, 08:21

  Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nått en överenskommelse med Vänsterpartiet kring den svåra frågan om vinster i välfärden. Överenskommelsen grundar sig på följande värderingsgrund: Vår gemensamma utgångspunkt är att behoven i skola, vård och omsorg gör att det inte finns utrymme för vinstutdelning av skattemedel till aktieägarna om verksamheten utförs av ett bolag. Man avser att tillsätta en utredning som ska arbeta fram till mars 2016 då förslag ska läggas. Under 2016 ska en proposition ...

 • Områden centrala för den svenska välfärden

  2014-10-06, 08:15

  Annika Strandhäll har utsetts till socialförsäkringsminister i den nyligen tillsatta regeringen. Det är ett spännande val! Samtidigt kommer det att vara en utsatt position på ett politiskt nästan minerat område. Den borgerliga regeringen gjorde stora förändringar inom centrala delar av socialförsäkringen. Man ”reformerade” arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen som betydelsefulla delar i sin politik för arbetslinjen. Man stramade åt regelverket för att överhuvudtaget kunna er ...

 • Regeringsarbetet har börjat

  2014-10-04, 13:03

  Igår fick jag möjlighet att se Stefan Löfven avlämna sin regeringsförklaring på direktsänd TV. Min spontana känsla vid det tillfället var positiv. Det var många besked som lämnades som jag känslomässigt uppskattar och delar. Det fanns en tydlig skillnad i språkbruk och en återgång till socialdemokratisk politik, något kryddad med mer miljöpartistiska tankar. Det kändes kort sagt väldigt bra att få se Stefan i talarstolen. Jag uppskattar och gillar honom för den ledarstil som han representerar. D ...