Blogg: Linander tycker!

C En blogg med koppling till Centerpartiet.

Latest posts from this blog

 • Anförande och repliker i debatt om polisfrågor

  2014-02-27, 15:41

  Anf. 19 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! I dag debatterar vi polisfrågor. I betänkandet behandlas 167 motionsyrkanden. 167 yrkanden – det visar verkligen vilket intresse det finns för polisiära frågor i Sveriges riksdag. Det är också intressant att vi trots 36 reservationer och fem särskilda yttranden är överens om de stora övergripande polisfrågorna. Det är viktigt. Just nu genomgår nämligen svensk polis den största förändringen på årtionden, och det är bra att vi alla visar att oavsett event ...

 • Anförande i aktuell debatt om politiskt våld

  2014-02-27, 15:40

  Anf. 6 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Dagens debatt om politiskt våld är viktig. Vi måste alla, partier och enskilda riksdagsledamöter, ständigt fördöma och ta avstånd från alla former av våld som används för att förhindra medborgare att använda sina grundläggande fri- och rättigheter och våld som används för att politiker inte ska våga uttrycka sig och kanske inte våga besluta på det sätt de önskar. I Sverige ha alla rätten att ha sin åsikt och att uttrycka den. Enligt regeringsformen 2 kap. ...

 • Budgetdebatt om rättsväsendet

  2014-02-27, 15:30

  Anf. 83 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Nu börjar vi om igen, känns det som. Det här är alltså debatten om budgetpropositionen och rättsväsendets pengar, hur mycket pengar som ska gå till varje myndighet under 2014. Vi behandlar ca 170 motionsyrkanden. I betänkandet finns också 65 reservationer, men inte på en enda punkt finns det en majoritet mot regeringens politik. Före frågestunden fick vi höra oppositionens svartmålning av Sveriges regering, av svenskt rättsväsen och också av enskilda p ...

 • Anförande i debatten om ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer

  2014-02-27, 15:22

  Anf. 43 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Jag vill efter att ha lyssnat på den här debatten börja med att säga att det finns en fara i att tro att kontaktförbud alltid hjälper. Det finns anledning att påpeka det. För några dagar sedan sade en närstående till mig: Nu har de fått kontaktförbud, så nu kan de inte fortsätta. Jo, det kan de visst, om de bryter mot kontaktförbudet. Den som kan tänka sig att begå grova brott, som kan rendera långa fängelsestraff, mot en annan person har ofta inga störr ...

 • Så får vi en giftfri vardag

  2014-02-27, 14:49

  Greenpeace har släppt en rapport om dolda gifter som döljer sig i kläder som vi bär varje dag. Den visar tydligt att vi dagligen exponeras för bekräftat farliga kemikalier, vilket över tid givetvis kan innebära stora risker. Miljöminister Lena Ek har vid flera tillfällen varnat för detta och ställt krav på en giftfri vardag, speciellt för barn. Eftersom EU-kvarnarna maler trögare än önskvärt så måste Sverige agera snabbare. Centerpartiet vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss sjä ...

 • Socialdemokraterna hugger svenska bönder i ryggen

  2014-02-27, 14:46

  Från i höstas. Socialdemokraterna har under hösten försökt att påstå att Centerpartiet har svikit landsbygden efter det att EU föreslagit en neddragning av landsbygdsprogrammet. I Sveriges fall hade det inneburit en rejäl minskning för landsbygden om inte Centerpartiet i budgetförhandlingarna hade satsat oerhört hårt på att höja den svenska medfinansieringen. Vi lyckades att få ytterligare ca 5 miljarder till landsbygden och på så sätt få ett program som är nästan lika stort den kommande periode ...

 • Satsningar på rättsväsendet för ett tryggare Sverige

  2014-02-27, 14:44

  Från i höstas. Alliansens satsning på brottsbekämpning från 2006 är historisk och resultatet har visat sig i sjunkande brottslighet och ökad upplevd trygghet. Men vi är långt ifrån nöjda. Inte minst behöver fler brott utredas och skyldiga dömas. I årets budget satsar vi vidare för att Sverige ska bli ett ännu tryggare land att leva i. Ett land där rättssäkerheten står i centrum och där lagen gäller lika för alla. Ett land där följderna för den som bryter mot lagen ska vara snabba och tydliga och ...

 • Momssänkningen gav 900 nya jobb i Skåne

  2014-02-27, 14:42

  Från i höstas. Så många gånger som vi har hört av framförallt socialdemokrater att det var fel att sänka restaurangmomsen för att skapa nya jobb. Nej, vi hade inte fel. Enligt lönesummestatistik från SCB kan vi se att omkring 10 000 nya jobb skapats i branschen över en period på två år – trots lågkonjunktur. För enbart Skåne innebär det 900 nya jobb. Det är mycket välkommet att även Hotell- och restaurangfacket nu slutit sig till ledet av aktörer i branschen som backar upp Centerpartiets sänkn ...

 • Alliansen skapar ett tryggare Sverige

  2014-02-27, 14:40

  Från i höstas. Alliansen jobbar outtröttligt för att Sverige ska bli ännu tryggare. Den trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet gör visar tydligt att det arbete vi har gjort gör att vi känner oss tryggare nu än då Alliansen tillträdde 2006. Vid frågan om man känner sig otrygg vid promenad sent på kvällen svarade 21 procent ja 2006. 2012 hade siffran gått ner till 15 procent. Det är bra. Självklart är det dock mer som måste göras. Det är bra att även Socialdemokraterna äntligen går ut ...

 • Gör jag skillnad…

  2013-11-26, 09:56

  I lördags var det Centerpartiets nomineringsstämma i min valkrets, södra Skåne. De senaste tre valen, 2002, 2006 och 2010, har jag varit förstanamn på listan men för några månader sedan bestämde jag mig för att inte kandidera i 2014 års val. Tolv år är väldigt lång tid och jag vill hinna med mer i livet än att “enbart” sitta i riksdagen. Jag har ännu inget bestämt, men det är å andra sidan tio månader kvar. Nu när det är slutgiltigt att jag inte kommer att fortsätta i riksdagen komme ...

 • Anförande och repliker i debatten om fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel

  2013-11-25, 13:27

  Anf. 28 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! De lagar som vi nu debatterar är lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, som brukar kallas preventivlagen, lagen om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, det vill säga utredningslagen, 3 § i lagen om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet, ett långt namn på en lag som brukar kallas underrättelselagen, samt lagen om hemlig rumsavlyssning ...

 • Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp

  2013-11-25, 13:26

  Anf. 19 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Ibland blir morgnarna inte som har tänkt sig, och ibland blir de faktiskt ännu sämre. Jag beklagar att jag inte var här när det var min tur, så nu får det bli fyra minuter i stället. Som jag ser det är det som håller på att hända i samhället en fara, att allt fler arbetsgivare hela tiden begär utdrag ur belastningsregistret när de tänker anställa. Det måste trots allt finnas en chans för den som har begått ett brott att komma tillbaka till samhället, ti ...

 • Aktuell debatt: Integritet på nätet

  2013-11-25, 13:25

  Anf. 6 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Dagens debattema, integritet på nätet, är viktigt. Det finns många infallsvinklar när man ska diskutera integritet på nätet. En är den som vi hittills hört, nämligen om jag kan känna mig säker på att inte någon statlig underrättelsetjänst övervakar vad jag gör på nätet. Men det finns flera andra, oerhört viktiga, infallsvinklar. Hur vet jag att bilder och uppgifter som jag lägger ut på nätet inte används i helt andra sammanhang? Hur vet jag att inte kränka ...

 • Anförande i debatten om subsidiaritetsprövning av förslag om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten

  2013-11-25, 13:20

  Anf. 161 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Patrick Reslow föredrog regeringens ståndpunkt förträffligt, och jag ska inte återupprepa allt det. Jag vill dock ha sagt – precis som flera andra talare – att det inte är någon tvekan om att det behövs en bättre bekämpning av bedrägerier som går emot EU:s finansiella intressen. Det är ingen tvekan om att pengar försvinner ur EU-systemet, och det är ingen tvekan om att det finns nationer som gör alltför lite för att bekämpa den typen av brott. När man ...

 • Anförande och repliker i debatten om tolkning och översättning i brottmål

  2013-11-25, 13:17

  Anf. 111 JOHAN LINANDER (C): 130617 Fru talman! Det mesta som behöver sägas har Pia Hallström sagt, och jag går därför direkt till reservation nr 1 från Sverigedemokraterna. I den kan man läsa att den person som behöver tolkning ska betala för detta, om personen fälls, och vidare att hänsyn inte bör tas till den tilltalades betalningsförmåga. Om man inte har råd att förstå vad som sägs i domstolen ska man med andra ord heller inte ha möjlighet att förstå det. Jag har en direkt fråga till Sveri ...

 • Dags för lag mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

  2013-11-25, 13:03

  Vid början av varje hösttermin gapar ett antal bänkar tomma. Tomma efter de flickor eller pojkar som har tvingats iväg till ett annat land för att giftas bort mot sin vilja, med någon de inte själva har valt. Hur många det rör sig om varje år är osäkert, men enligt Ungdomsstyrelsen riskerar omkring 70 000 ungdomar att bli bortgifta mot sin vilja. Regeringen gav redan 2010 en utredare uppdraget att komma med förslag för att motverka tvångsäktenskap och barnäktenskap och 2012 la utredningen fram s ...

 • Miljöpartiet förstår inte landsbygden

  2013-11-25, 13:01

  Miljöpartiet visar – än en gång – att man inte kan eller vill lyfta blicken längre än det geografiska område som täcks av Stockholms tunnelbana. Den skuggbudget man presenterade i dag, onsdag, bekräftar bara att Åsa Romson och Gustav Fridolin betraktar svensk landsbygd som en rekreationsupplevelse där storstadsbor kan spendera sin semester. I verkligheten är svensk landsbygd så mycket mer. Där finns småföretagen som skapar jobb, arbetande barnfamiljer och viktiga näringsverksamheter som är bäran ...

 • Gör Internationella brottmålsdomstolen till ett självständigt FN-organ

  2013-11-25, 12:59

  För att Internationella brottmålsdomstolen ska fungera som världssamfundets yttersta garant för att rättvisa skipas krävs att den blir universell och omfattar majoriteten av världens länder. Därför menar Centerpartiet att Sverige och EU nu måste driva på för att göra domstolen till ett självständigt FN-organ. Först då får vi en internationell brottmålsdomstol som kan döma för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser oavsett land. Vi ser idag hur striden kring den Internationella B ...

 • Hur förhindrar vi kränkningar på nätet?

  2013-11-25, 12:57

  När vi i Sveriges riksdag i fredags debatterade integritet på nätet så valde de allra flesta partiers företrädare att enbart diskutera svensk och utländsk försvarsunderrättelsetjänst. För mig och Centerpartiet är frågan mycket större än så. Det är självklart att Försvarets Radioanstalt inte ska övervaka svenska medborgare och det är också tydligt i den lagstiftning som reglerar FRA:s signalspaning. Lika viktigt är det att FRA:s verksamhet kräver domstolstillstånd för varje enskild spaning och a ...

 • Garanterad samhällsservice

  2013-10-08, 09:25

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av förutsättningarna för att inrätta en servicegaranti i hela landet som en lägsta nivå – ett golv – som ger varje medborgare i Sverige en fungerande grundläggande service på ett rimligt avstånd. Motivering Globaliseringen ställer nya krav på vårt samhälle. Vi rör på oss mycket mer i världen, upplever mer och lär oss mer av andra. Vi har bättre levnadsstandard, våra b ...