Blogg: Linander tycker!

C En blogg med koppling till Centerpartiet.

Latest posts from this blog

 • Jakten på en mördare – Tobias Barkman

  2014-06-29, 22:33

  Jag var 14 år när Helén Nilsson 1989 mördades i Hörby ca tre mil från min hemby Veberöd. Det var en fruktansvärd tid. Givetvis värst för Heléns föräldrar, syskon och anhöriga, men också för alla andra i Hörby och i våra andra byar runt omkring. Någon gärningsman kunde inte gripas och alla undrade när han skulle slå till nästa gång. Och var? Kanske i Veberöd. Den otryggheten fanns kvar under lång tid, mordet glömdes aldrig av någon i vår del av Sverige. Plötsligt, 15 år efter mordet, lyckades po ...

 • Konspirationen – Ed Moeng

  2014-06-29, 22:15

  Ed Moeng, som är en pseudonym, gör här sin spännande romandebut med Konspirationen. En bok som ger “sanningen” om Palmemordet borde normalt göra mig skeptisk, men i det här fallet så blir det precis tvärtom. Konspirationen handlar om en svensk grupp, som mestadels består av militärer, som har begått en lång rad brott utan att ha blivit avslöjade. Nu handlar det om 2013 och gruppen tar på sig ett stort uppdrag som ska genomföras i Indien. Israeliska Mossad, som redan har listat ut at ...

 • Centerpartiet prioriterar ett starkare brottsofferperspektiv i rättsväsendet

  2014-06-25, 21:34

  Centerpartiet vill ha ett starkare brottsofferperspektiv i rättsväsendet. Detta tillsammans med satsningar för att hjälpa unga som hamnat i kriminalitet är två av våra tydligaste prioriteringar inför nästa mandatperiod. Underrättelsegaranti Vi vill ha en underrättelsegaranti för målsäganden i fall där det finns en misstänkt gärningsman. Alla brottsoffer som anmäler brott sådana brott ska inom en månad underrättas om hur ärendet fortskrider. Förbättrad information till brottsoffer Det är viktigt ...

 • EU-valet är inte ett partival

  2014-06-25, 21:31

  Valet till Europaparlamentet har startat. Jag själv och många andra har redan förtidsröstat och fram till den sista riktiga valdagen den 25 maj kommer förhoppningsvis uppemot fyra miljoner svenskar att ha avlagt sin röst. Men vad är det egentligen som vi röstar till och vad borde väljarna fundera över innan de lägger sin röst i valurnan? Europaparlamentet fick från början ryktet som diskussionsklubb utan formell makt och det ligger inte så långt från sanningen. Efter fördragsändringar och framfö ...

 • Centerpartiet gör jämställdhet

  2014-06-25, 21:29

  Centerpartiet välkomnar att vi äntligen diskuterar jämställdhet i svensk politik. Vi delar frustrationen med Fi, V, S och MP över att det går för långsamt fram. Skillnaden är att Centerpartiet, som liberala feminister, menar att kvinnor inte skulle få det bättre om vi höjer skatterna eller försvårar företagande. Vi tror på jämställdhetsreformer som ger kvinnor ekonomisk självständighet. Centerpartiet driver jämställdhetsfrågor som gör skillnad i kvinnors vardag. Vi vill öka kvinnors ekonomiska ...

 • Hellre fler poliser än många chefer inom polisen

  2014-06-25, 21:28

  Från Skånska Dagbladet i april. Från den 1 januari nästa år kommer vi att ha en nationell polismyndighet i Sverige istället för dagens 21 länspolismyndigheter, plus Rikspolisstyrelsen som också är en myndighet. Bakgrunden är att dagens organisation inte klarar av de krav som ställs på modernt polisarbete och det gäller framförallt de 18 mindre länspolismyndigheterna utanför de tre storstadsområdena. Beslutet är fattat i full politisk enighet. Omorganisering skapar alltid oro eftersom man vet vad ...

 • Kan enbart centralister vara handlingskraftiga politiker?

  2014-06-25, 21:27

  Från SvD under våren. Centerpartiet har dystra siffror i opinionsundersökningarna. Ledarskribenter skriver spaltmeter om Centerpartiets påstådda otydlighet. Medborgare frågar varför Centerpartiet inte sätter ner foten och bestämmer sig. Hur kommer det sig att ett parti som i mitten av 70-talet var ett hyllat 25 procentsparti nu är ett av vissa förlöjligat 5 procentsparti? Sedan jag föddes 1974 så har Centerpartiets väljarstöd i princip minskat val för val. Under samma tidsperiod har de centrali ...

 • Anförande och repliker i debatten om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor

  2014-06-25, 14:43

  Anf. 81 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Den här debatten känns extra bra. Jag och Centerpartiet har, liksom många andra, naturligtvis, i ett antal år kämpat mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Barn ska inte gifta sig. Ingen ska tvingas att gifta sig mot sin vilja. Det är oerhört viktigt, och därför är det bra att vi här i dag har denna lag att besluta om. Jag kan hålla med om nästan allt som Arhe Hamednaca sade i sitt inledande anförande. Ibland kan vi vara överens mellan Socialdemokratern ...

 • Anförande och repliker i debatten om en ny organisation för polisen

  2014-06-25, 14:42

  Anf. 67 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Det här blev en konstig debatt. Tidigare har vi hört att justitieutskottets ordförande vill ha möjlighet att avsätta domare i Högsta domstolen, och nu ska han tydligen också ha hand om löneförhandlingarna. Den som tror att svensk polis skulle må bättre med en vänsterledd regering måste snabbt vakna upp och komma ihåg hur det såg ut före 2006. Då minskade antalet poliser i landet, resurserna drogs ned, poliser förtidspensionerades för att kunna göra besp ...

 • Anförande i debatten om straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

  2014-06-25, 14:40

  Anf. 53 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! I dagens debatt ska jag försöka hålla mig till framför allt tre frågor: Internationella brottmålsdomstolen, barnsoldater och tortyr. Men först ska jag göra en liten sammanfattning av vad vi faktiskt beslutar här i dag. Vi inför nu en ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Det är oerhört allvarliga brott, som givetvis även sedan tidigare är kriminaliserade på olika sätt, men nu får vi en samlad strafflagstiftning me ...

 • Anförande i debatten om straffansvaret vid egenmäktighet med barn

  2014-06-25, 14:35

  Anf. 10 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Vi har nu kommit fram till ett antal betänkanden från justitieutskottet där mycket viktiga frågor behandlas men där det bara finns en talare anmäld eftersom det inte har blivit någon debatt. Det finns inga motförslag, utan det är eniga förslag från utskottets sida. Jag tänkte tala om straffansvaret vid egenmäktighet med barn. Fru talman! Ibland är det lite segt att vara politiker. Det kan ta lång tid att komma fram till ny lagstiftning. Först ska man ...

 • Anförande och repliker i debatten om skärpt straff för mord

  2014-06-25, 14:33

  Anf. 19 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Att uppsåtligen ta en annan människas liv är ett av de allra grövsta brott som man kan tänka sig, och det är ett brott som ska bestraffas mycket hårt. För den förälder som mister ett barn, för den bror som mister en syster och för den maka som mister sin make innebär brottet ett lidande på livstid eftersom den mördade inte kommer tillbaka. Den som har mördat ska dömas till ett långt fängelsestraff. Under lång tid hade vi en straffskala för mord som inn ...

 • Anförande i debatten om 2013 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

  2014-06-25, 14:31

  Anf. 66 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Det är inte alltid jag och Elin Lundgren är överens, men i den här frågan tycks vi vara det. Detta är den årliga skrivelsen om hur lagen om särskild utlänningskontroll har använts. Under den aktuella perioden – den 1 juli 2012 till den 30 juni 2013 – har lagen använts vid ett enda tillfälle. Då handlade det om ett avslag på ett överklagande av ett beslut om utvisning. I skrivelsen skriver regeringen också om internationell terrorism och sin syn på utvec ...

 • Anförande och repliker i debatten om processrättsliga frågor

  2014-06-25, 14:29

  Anf. 52 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Som någon sade tidigare är det lite konstigt att debattera detta just nu. 12 av 15 reservationer i betänkandet handlar om nämndemän, och samma dag som vi justerade vårt betänkande kom regeringens proposition, som heter Nämndemannauppdraget – stärkt förtroende och högre krav. Väldigt mycket av det som avhandlas i betänkandet kommer vi alltså att debattera senare i vår, när propositionen behandlas här i riksdagen. Jag tänkte nämna några av de förslag som f ...

 • Anförande och repliker i debatten om våldsbrott och brottsoffer

  2014-06-25, 14:26

  Anf. 4 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Det är ett sextiotal motionsyrkanden som behandlas i betänkandet. De är från tre års allmänna motionstider, 2011, 2012 och 2013. Det gör att en del av motionsyrkandena har blivit lite obsoleta. Regeringens reformtakt är hög, så många av förslagen har redan hanterats på annat sätt. Den som har tittat på regeringens propositionslista vet att det kommer en lång rad propositioner på det rättsliga området. En del har redan har kommit; Lena Olsson visade upp e ...

 • Anförande i debatten om unga lagöverträdare

  2014-06-25, 14:24

  Anf. 188 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! Äntligen har de rödgröna i oppositionen kunnat medge att alliansregeringen gör ett bra jobb – inte en enda reservation från dem. Med det vill jag yrka bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen. (Applåder) ...

 • Anförande i debatten om kriminalvårdsfrågor

  2014-06-25, 14:23

  Anf. 180 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Kriminalvården är i dag i en sådan situation att akuta åtgärder måste vidtas för att lösa överbeläggningsproblemen. Det sade jag i mitt anförande här i kammaren när vi hade motsvarande kriminalvårdsdebatt 2004. Jag vill gärna påminna om detta. Så såg nämligen svensk kriminalvård ut för tio år sedan när Socialdemokraterna hade styrt i tio år med hjälp av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är viktigt att minnas hur det var. Det är lätt att glömma bort ...

 • Anförande och repliker i debatt om polisfrågor

  2014-02-27, 15:41

  Anf. 19 JOHAN LINANDER (C): Herr talman! I dag debatterar vi polisfrågor. I betänkandet behandlas 167 motionsyrkanden. 167 yrkanden – det visar verkligen vilket intresse det finns för polisiära frågor i Sveriges riksdag. Det är också intressant att vi trots 36 reservationer och fem särskilda yttranden är överens om de stora övergripande polisfrågorna. Det är viktigt. Just nu genomgår nämligen svensk polis den största förändringen på årtionden, och det är bra att vi alla visar att oavsett event ...

 • Anförande i aktuell debatt om politiskt våld

  2014-02-27, 15:40

  Anf. 6 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Dagens debatt om politiskt våld är viktig. Vi måste alla, partier och enskilda riksdagsledamöter, ständigt fördöma och ta avstånd från alla former av våld som används för att förhindra medborgare att använda sina grundläggande fri- och rättigheter och våld som används för att politiker inte ska våga uttrycka sig och kanske inte våga besluta på det sätt de önskar. I Sverige ha alla rätten att ha sin åsikt och att uttrycka den. Enligt regeringsformen 2 kap. ...

 • Budgetdebatt om rättsväsendet

  2014-02-27, 15:30

  Anf. 83 JOHAN LINANDER (C): Fru talman! Nu börjar vi om igen, känns det som. Det här är alltså debatten om budgetpropositionen och rättsväsendets pengar, hur mycket pengar som ska gå till varje myndighet under 2014. Vi behandlar ca 170 motionsyrkanden. I betänkandet finns också 65 reservationer, men inte på en enda punkt finns det en majoritet mot regeringens politik. Före frågestunden fick vi höra oppositionens svartmålning av Sveriges regering, av svenskt rättsväsen och också av enskilda p ...