Blogg: I huvudet på Pär Gustafsson

Fp En blogg med koppling till Folkpartiet.

Latest posts from this blog

 • Svagt förtroende för regeringen

  2014-10-30, 13:48

  I dag publicerar DN/Ipsos en undersökning som visar att andelen som tycker att regeringen gör ett dåligt jobb är högre än andelen som tycker att regeringen gör ett bra jobb. Enbart 23 procent tycker att regeringen gör ett bra jobb.  I våras var Alliansens motsvarande siffra 41 procent, vilket säger väldigt mycket om väljarnas syn på den nya regeringen. Siffrorna är inte nattsvarta. Men någon bra start för den nya regeringen har det inte varit. Att regera ett land kräver både förberede ...

 • Till valfrihetens försvar

  2014-10-30, 12:08

  Valfrihet handlar i grunden om den enskildes makt och frihet att själv få välja. Den makten och friheten ska nu förgöras av den rödgröna regeringen tillsammans med Vänsterpartiet, steg för steg. Först ut är avskaffandet av den nationella regleringen av vårdvalet i primärvården. Statsrådet Gabriel Wikström menar att reformen inte är något hot.Men. Reformen innebär att en hel bransch skjuts i sank och den signalen är tydlig. Störst förlorare kommer patienten att bli. Engagemang, mångfald, tillgän ...

 • Utred Natomedlemskap

  2014-10-29, 20:24

  I går överlämnade Tomas Bertelman sin utredning Försvarspolitisktsamarbete - effektivitet, solidaritet, suveränitet till regeringen. Utredningen menar att nuvarande försvarssamarbete lider ”av begränsningar, eftersom skillnaderna beträffande allianstillhörighet avgör hur djup samverkan kan bli”och slår fast att en prövning av ett svenskt Natomedlemskap behöver genomföras. Bertelman menar att det vore en fördel om en sådan studie kunde genomföras tillsammans med Finland.Jag delar den slutsatsen. ...

 • En budget som hotar jobb och tillväxt

  2014-10-23, 14:36

  I dag presenterade Magdalena Andersson det rödgröna förslaget till statsbudget. Förslaget innebär ett hot mot jobb och tillväxt. Det är ett havsverk där riktiga jobb straffbeskattas till förmån för låtsasjobb. Höjda bidrag minskar incitamenten till jobb. Det är i grunden en fara för välfärdens finansiering och dess kvalité. Istället för att stärka tillväxten, straffbeskattas jobb och företagande. Det ökar riskerna kraftigt för att människor kommer att pressas ut i arbetslöshet. Förslaget sl ...

 • Det är något som har gått sönder i finansministerns retorik, del 2

  2014-10-22, 09:07

  Finansminister Magdalena Andersson som imorgon, torsdag, ska lägga fram den nya regeringens förslag till budget i riksdagen har upprört både opposition och landets ledande ekonomer. Det först nämnda är inte särskilt uppseendeväckande, mer regel (även om det är rätt i sak). Det andra är däremot mer ovanligt. Uttalandet som skapade reaktioner och rubriker var finansministerns presskonferens i förra veckan där Andersson menade att statens "lada var helt tom" och att bordet var "helt avskrapat". (L ...

 • Sverige är värt att försvara

  2014-10-20, 19:31

  Sverige är ett litet och neutralt land. Som neutralt land säger vi till omvärlden att vi själva ska försvara oss och det kräver ett starkt försvar. Men sedan mitten av 90-talet har försvarets utgifter minskat i samma takt som svenska försvaret har prioriteras ned. Politiska beslut som självklart har fått effekter. Försvarsbloggen Wiseman's Wisdoms menar att ”detta har tyvärr fått mycket allvarliga konsekvenser på den svenska försvarsförmågan idag, inte minst genom de beslut som fattades inom ra ...

 • Jakten på Röd Oktober?

  2014-10-20, 11:19

  De senaste dagarna har en omfattande militär underrättelseoperation pågått i Stockholms skärgård i sökandet efter en undervattensfarkost. Enligt uppgifter till SvD handlar det om en skadad rysk ubåt. Ryska försvaret menar att det är holländsk ubåt. Svenska försvarsmakten klassar händelserna som "trolig" undervattensverksamhet. Under några år har vi kunnat se en oroande utveckling i vårt närområde med ett allt mer auktoritärt Ryssland. Georgien 2008 och händelserna i Ukraina, visar att Ryssland ...

 • Miljöboven Romson

  2014-10-18, 09:01

  Det finns ingen tvekan om att den nya vice statsministern med ansvar klimat- och miljö, Åsa Romson, är välutbildad och kunnig på miljöfrågor. Till skillnad från övriga partiledare har hon en doktorsexamen, dessutom i internationell miljörätt. Vissa skulle nog säga att hon är expert på sitt område. Mot den bakgrunden kan man därför ställa sig frågan varför granskningen i media av det nya statsrådet mer eller mindre har uteblivit. Efter avslöjanden från Expressen har det framkommit att Romson und ...

 • Höjd skatt är en krigsförklaring mot jobb och utbildning

  2014-10-17, 11:01

  I nästa vecka ska finansministern presentera den rödgröna budgeten och sedan några dagar finns en rad förslag till skattehöjningar ute på remiss. Di har gått igenom remissvaren och kritiken mot finansministerns förslag är massiv. Störst kritik riktas mot avtrappningen av jobbskatteavdraget, förslaget om att fler ska betala statlig inkomstskatt och återinförandet av löneskatten för äldre. Ekonomistyrningsverket skriver i sitt svar att höjningarna ”minskar både utbud och efterfrågan på arbetskraf ...

 • Vad hände med lärarlönerna, Fridolin?

  2014-10-17, 09:19

  Regeringens svek mot lärarna kom fort. Några löneökningar för landets lärare är inte att vänta förrän efter avtalsrörelsen 2016. Då ska det föras en dialog med parterna och om parterna tar ansvar så kommer regeringen att tillföra resurser. Göteborg är en av de kommuner i landet som inte har tagit ansvar som arbetsgivare och höjt lärarnas löner. Med den modell som nu regeringen tänker sig använda så kommer lärarnas löner inte höjas i Göteborg om inte den nya minoriteten höjer löner. På något ann ...

 • Det är något som har gått sönder i finansministerns retorik

  2014-10-16, 14:14

  I måndags presenterade den nya finansministern Magdalena Andersson sin syn på det ekonomiska läget. Då sa Andersson att ”Det har blivit väldigt tydligt att ladan är helt tom. Det är inget dukat bord vi kommer till – det är helt avskrapat ” Enligt finansministern var statens finanser i så dåligt skick att överskottsmålet inte kommer att nås förrän efter 2018. Kritiken mot finansministern lät inte vänta på sig. Inte minst mot bakgrund av att Sveriges tillväxttakt tillhör toppen i EU, Sverige har ...

 • Kraschlandning för inrikesflyget och inäringslivet

  2014-10-15, 17:50

  I dag meddelade den nya rödgrönrosa majoriteten i Stockholm att Bromma flygplats ska stängas 2022. En framtida stängning av flygplatsen kommer inte bara att slå hårt mot Stockholm utan mot hela landet. Av de resor som görs till och från Bromma är 90 procent arbetsrelate­rade och Handelskammaren i Stockholm menar att 24 000 jobb nu hotas. Beskedet från den nya majoriteten är en kraschlandning för både inrikesflyget och för näringslivet.I nyhetsflödet: DN, DN2, DN3, EX, ...

 • Valspurten har startat!

  2014-09-05, 13:21

  I dag har Folkpartiet i Göteborg startat sin slutspurt inför valet nästa söndag. Först blev Jan björklund utfrågad innan jag frågade ut våra tre toppkandidater i Göteborg, Adam Cwejman, Helena Holmberg och Helene Odenjung.  ...

 • Rösta för skolan!

  2014-08-25, 17:09

  Det blir inte så tydligare än så här. Se Jan Björklunds hyllning till lärarna och varför du ska rösta för skolan i valet den 14:e september. En röst på Folkpartiet är en röst på skolan. Inte minst här i Göteborg. ...

 • Palme hade rätt!

  2014-08-05, 10:17

  I söndags sommartalade Jan Björklund i Göteborg. I slutet av hans sommartal tog han med oss tillbaka till slutdebatten i tv inför valet 1979. I början av debatten går Palme till hårt angrepp på de borgerliga partiledarna Ullsten, Fälldin och Bohman för att de undvek att redovisa en gemensam politik. Palme säger: "Inget gemensamt program. Inget besked om vad de borgerliga tillsammans vill göra. Och då blir min fråga: Vad är det för fel på den gemensamma borgerliga politiken eftersom ni aldrig lå ...

 • Valfläsk från Socialdemokraterna

  2014-06-29, 18:24

  I dag har socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven presenterat ett förslag om maxtak på förskolans barngrupper här i Visby. Jag delar uppfattningen om att det behövs ett maxtak – men förslaget är bara valfläsk. Stefan Löfven borde förankrat förslaget med Anneli Hulthén innan han presenterade förslaget. I Göteborg har Socialdemokraterna aktivt, vid flera tillfällen, röstat ner likande förslag, så sent som i slutet av april. För Socialdemokratiskt styrda kommuner, Göteborg i synnerhet, har st ...

 • Rödgröna hyvlar på förskola och skola i Örgryte-Härlanda

  2014-05-28, 07:05

  På SDN Örgryte-Härlandas sammanträde igår beslutade nämnden om förvaltningens förslag till åtgärder för att få en budget i balans, då ekonomin kraftigt försämrats. En stor del av åtgärderna var nämnden enig om. Däremot föreslog Folkpartiet och Alliansen att förskolan och skolan skulle fredas från ytterligare besparingar. Istället föreslog vi att nämnden skulle använda 4,9 miljoner kronor av eget kapital. Den rödgröna majoriteten röstade emot. Vi föreslog också att förvaltningen skulle få i ...

 • Jag gillar Europa - därför har jag röstat på Folkpartiet

  2014-05-07, 17:39

  I dag har jag förtidsröstat i valet till Europaparlamentet och jag har röstat på Folkpartiet. Det finns en enkel anledning till mitt val och det är inte min partibok - det är att jag gillar och tror på Europa. Den europeiska unionen behövs. Ensam är inte stark. Ensam är bara ensam. Genom att samarbeta kan vi lösa Europas stora utmaningar.Folkpartiet är Sveriges mest Europavänliga parti. För oss liberaler är de främsta målen med samarbetet inom den europeiska unionen fred, frihet och frihandel. V ...

 • Inför betyg från fjärde klass

  2014-03-24, 14:29

  I dag har Folkpartiet och regeringen presenterat tre nya viktiga skolreformer på DN debatt: betyg från fjärde klass, minskad administration för lärare och ökat fokus på kunskap. Det behövs tidig, tydlig och regelbunden uppföljning av elevernas kunskaper. Tidigare betyg kommer att bidra till ökad måluppfyllelse och ökad likvärdighet. Det är bra. Bättre uppföljning av elevernas kunskaper är avgörande för att skolan ska kunna sätta in rätt stöd tidigt. Betyg är ett kvitto för elever och föräldrar m ...

 • Dåligt beslut att lägga ner fungerande förskolor

  2014-03-22, 11:44

  I veckan som gick beslutade den rödgröna majoriteten, med Vänsterpartiet i spetsen, att avveckla tre av Örgryte-Härlandas populäraste förskolor. Folkpartiet röstade emot. För några veckor sedan var jag tillsammans med andra kollegor i nämnden och träffade upprörda föräldrar på Bögatans förskola. Precis som Folkpartiet och övriga Alliansen var de oförstående inför beslutet att avveckla förskolan, som har varit på gång i över ett år. Örgryte-Härlanda är som en medelstor svensk kommun och inom ett ...