Blogg: Roger Haddad

Fp En blogg med koppling till Folkpartiet.

Latest posts from this blog

 • Socialdemokraterna har röstat emot våra skolreformer

  2014-04-14, 15:43

  Idag den 14 april är det exakt 5 månader kvar till valdagen. Då ska medborgarna dels rösta i riksdagsvalet men också i landstings-och kommunvalet. Skolan är min och Folkpartiets viktigaste fråga i valet men den är också mycket viktigt för väljarna- den är främst viktig för Sveriges utveckling. Vissa partier och till och med journalister påstår att skillnaderna är små, ”alla tycker lika”. Vissa menar också att det behövs en lugn i skoldebatten för att ge skolan lugn och ro, att partie ...

 • Problem med snälla betyg i skolan

  2014-04-10, 13:02

  Läser på DN debatt att gymnasieelevernas kunskaper i matematik är ett bekymmer, att en studie visar att de inte klarar av matematikuppgifter från grundskolans tidigare år. Artikelförfattarna Christian Bennet och Madeleine Löwing lyfter upp ett stort bekymmer som många av oss kunnat följa och notera under många år. Man hänvisar också till att detta problem funnits i decennier och att det har gjorts otaliga satsningar sedan 1980-talet för att vända detta. De skriver avslutningsvis att Folkpartiet ...

 • Västmanlands skolresultat måste bli bättre

  2014-04-08, 11:55

  Idag presenterade Sveriges kommuner och landsting sin Öppna jämförelse 2014 för grundskolan. Positiva inslag på nationell nivå och i Västmanland visar Norberg i norra länsdelen att det går att höja resultaten- även om det tagit några år. Sedan jag besökte Centralskolan och träffade deras skolledning har det gjort ett antal åtgärder för att höja resultaten. Länets tio kommuner representerar i övrigt positoner som bekräftar att länets kommunledningar måste göra mycket mer. Vi kan inte nöja oss med ...

 • Uppmärksamma romernas nationaldag idag

  2014-04-08, 08:22

  Idag firar romer i hela världen sin nationaldag. Romernas situation i Europa är särskilt uppmärksammat- i synnerhet hur länder som Ungern, Rumäninen och Frankrike behandlat och behandlar de romer som bor i landet eller tillfälligt är i landet. Idag kan vi i Dagens Nyheter läsa att regeringens förhandlingar med Rumänien går trögt- pga att Rumäninen inte vill involvera EU-kommissionen i arbetet med att förbätta villkoren för romerna som lever i ett utanförskap. Denna åsikt från Rumänien är inte ny ...

 • SKL har länge bidragit till att sänka läraryrkets status

  2014-04-06, 19:27

  Ikväll debatterar Folkpartiets partiledare, utbildningsminister Jan Björklund mot Åsa Romson (mp). Temat är skola och hur vi ska höja läraryrkets status men också hur vi ska fortsätta öka intresset och locka behöriga, duktiga och lämplade studenter att söka in på lärarutbildningen. Siffror från hösten 2013 och 2014 visar att Folkpartiets påbörjade reformer bl.a. ny lärarutbildnig, återinförande av stadieindelningar och mer fokus på ämneskompetens smått börjar bidra till att intresset ökar. Av de ...

 • Pengar löser inte skolans resultat

  2014-04-04, 07:53

  Följer både den nationella och lokala skoldebatten i många kommuner. Helt klart är resultaten i många kommuner eller i vissa skolor inom kommunen inte tillfredsställande. Folkpartiet anser att skolans ska prioriteras, även resursmässigt. Men till skillnad från andra partier som bara vill anslå ”mer resurser” så tror jag inte att mer pengar i sig löser skolans problem. Resurser behövs för att höja lärartätheten, men inte hur som helst. Det är behöriga och ämnesbehöriga lärare som ska ...

 • Det finns inget alternativ till Folkpartiets skolpolitik

  2014-04-03, 12:59

  Utbildningsutskottet behandlade idag betänkande Skolväsendet som omfattar ett antal centrala skolpolitiska frågor och reformer som ledamöterna i Sveriges riksdag har motionerat om. Utskottet behandlar frågor som fristående skolor, nationella prov, frågan om resursfördelning etc. Det framkommer tydligare än någonsin hittills i debatten- att de tre rödgröna oppositionspartierna inte är överens. Skolfrågan är en av de absolut viktigaste frågorna inför valet i september och alternativet till Folkpar ...

 • Internatboende vid Lundsberg ett problem

  2013-09-05, 07:10

  Arbetet mot mobbning och kränkande behandling i skolan måste prioriteras högre. Allt för ofta är det ett dokument som inte är väl förankrat bland elever och lärare, utan mer som ett av flera papper som visas upp när Skolinspektionen granskar kommunala eller fristående skolor. Den senaste veckan har fokus legat på riksinternatet Lundsberg i Storfors kommun. Återkommande inslag av pennalism, mobbning och kränkande behandling har varit känt och flera granskningar har genomförts av Skolinspektionen. ...

 • Fp-klartext: vi vill se en statlig skola, S&M velar

  2013-08-24, 08:34

  Skolkampanj, start idag! När Folkpartiets nationella skolgrupp tillsattes inför landsmötet 2009 var en av de stora punkterna att vi slog fast tydligare än någonsin att Folkpartiet nu aktivt vill driva på för ett statligt ansvar av skolväsendet. Den analysen baserade åtminstone jag på alla rapporter om hur stora skillnader det är mellan kommuner och inom kommuner, hur det politiska ansvaret brister när det kommer till insyn, kvalitetsuppföljning och villkoren för rektorerna. Sedan dess har vi lok ...