Blogg: Roger Haddad

Fp En blogg med koppling till Folkpartiet.

Latest posts from this blog

 • Sverige behöver mer än någonsin en integrationsminster

  2014-10-17, 17:33

  När valresultatet fastställdes i Valmyndighetens protokoll kunde vi konstatera att Sverigedemokraterna är de stora vinnarna sett till antal nya mandat i Sveriges riksdag. När den nya minoritetsregeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterades för riksdagen återfanns inte integrationsministerposten. Socialdemokraterna menar att frågan är så pass viktig att alla i regeringen ska arbeta med frågan. Min erfarenhet är att effekten kommer bli precis tvärtom. Valresultatet behöver en mo ...

 • Barngrupperna i Västerås måste ner

  2014-08-20, 14:43

  Idag skriver VLT och Västerås Tidning om de lokala prioriteringar Fp Västerås går till val på. Den 14/9 är det möjligt att byta spår – Västerås behöver en nystart och en ny kommunledning som faktiskt prioriterar skolan och förskolan. Vi går till val på att inte höja skatten. Omprioriteringar, ta bort all onödig byråkrati och än tydligare satsa skattepengarna där de behövs mest. Fp Västerås vill därför de kommande fyra åren satsa på 50mkr extra till äldreomsorgen för att höja kvaliteten. Vi ...

 • Vem undervisar ditt barn på måndag?

  2014-08-16, 17:16

  Skolstarten närmar sig, på måndag är det dags för tusentals elever och ungdomar i Västmanland och i min hemkommun Västerås att ta sina skolväska och åter samlas med sin klass och sina lärare. För många elever är det skolstart för första gången. Folkpartiet har i många år drivit frågan om vikten av att höja kvaliteten och resultaten i skolan. En viktig faktor, den viktigaste, är lärarens kompetens. Därför är det ett viktigt mål för oss att alla elever möts av duktiga, behöriga lärare i skolan. El ...

 • S har kört Västerås förskolor i botten

  2014-08-13, 09:26

  I morse fick jag till valrörelsens första radioduell i SR Västmanland (länk till inslaget kommer) mot den ytterst ansvarige skolpolitikern i Socialdemokraterna, Anders Teljebäck som inte vara är vice ordf i barn-och ungdomsnämnden (ordförande är en vänsterpartist)- utan också är partiets kommunalrådskandidat inför valet 2014. Folkpartiet har i snart ett år lyft i artiklar, vid besök och återkommande i kommunfullmäktige genom undertecknad arbetsmiljön för lärarna i förskolan och skolan. Vid årss ...

 • No title

  2014-06-26, 14:12

  Igår presenterade Skolverket resultat från lärarenkäten TALIS. Det är första gången Sverige är med i enkäten som vänder sig till lärare i högstadiet och ett antal rektorer. Vissa inslag i enkäten visar att lärare trivs med sitt uppdrag, men en kraftfull majoritet anser att samhället inte värderar yrkets viktiga status. En annan tråkig slutsats, som vi tyvärr känner till, är att många lärare inte skulle vilja bli lärare om de i efterhand skulle välja yrke. Som folkpartist är flera av dessa delar ...

 • Skolinspektionen gjorde rätt i Lundsbergsärendet

  2014-06-25, 12:01

  Högsta förvaltningsdomstolen underkänner idag enligt bl.a. SvD, Ekot de lägre instansernas bedömning att det var fel av Skolinspektionen att stänga ner verksamheten vid Lundsbergs skola, riksinternatet i Värmland. Jag välkomnar detta ochhar följt ärendet nära och en av få politiker som efter mycket om och men tillåtits besöka skolans verksamhet, i december 2013. Min bild var en bra skolverksamhet med fokus på interntionella kontakter,bra resultat och motiverade elever. Hög lärarkompetens. Probl ...

 • Socialdemokraterna är ansvariga för besparingarna i skolan

  2014-06-18, 15:04

  Idag väljer Socialdemokraterna att stå vid en pressträff och säga exakt det som jag och Fp skrivit och debatterat i flera år- de upprepar dessutom Folkpartiets prioriteringar från vår pressträff den 1 mars 2014 där vi lämnade besker att förskola, skola och äldreomsorg kommer vara våra prioriterade områden. Men vi vill inte höja skatten, det vill S – som traditionellt tar till det instrumentet när de inte förmår prioteria i ekonomin. S och V i den rödgröna koalitionen är helt ansvariga för ...

 • Vill Miljöpartiet stänga ner alternativen?

  2014-06-17, 14:02

  Folkpartiet går till val på att prioritera förskolan och skolan främst vid sidan av äldreomsorgen. Grunden för att vi ska kunna göra detta är tillväxt som gör att människor arbetar och bidrar till vår gemensamma välfärd. Miljöpartiets kongress har nyligen beslutat verka för ett hållbart samhälle som inte tar hänsyn till vikten av tillväxt. Miljöpartiet slår fast att barn i förskola ska ha rätt till ekologisk frukt, vi går till val på att främst minska de stora barngrupperna som ständigt ökat und ...

 • Vänsterpartiet sänker läraryrkets status med sitt läxförbud

  2014-06-16, 15:04

  Idag debatteras i Hallstahammars kommunfullmäktige en V-motion om att från 2015 införa ett läxförbud i skolan. Liknande tongångar hörs bland lokala vänsterpartister i andra delar av landet. Kommunaliseringen av skolan som genomfördes av Socialdemokraterna – och vänsterpartiet kommunisterna – emot lärarna har ökat skillnaderna i skolan. Folkpartiet vill se en statlig skola med ansvar för hela skolväsendet, även lärarnas löner. Att kommunpolitiker går in och vill förbjuda läxor visar p ...

 • Gymnasieingenjörsutbildning viktig för kompetensförsörjningen

  2014-06-12, 13:33

  Folkpartiet har sedan många år uppmärksammat vikten av bättre kvalitet och resultat i skolan. Gymnasieskolan har genomgått flera förändringar sedan Folkpartiet fick ansvaret för skolfrågorna i regeringen. Den största utmaningen är att erbjuda en gymnasieutbildning där ungdomar dels kan förberedas för arbetslivet direkt efter studierna, dels erbjuda attraktiva studieförberedande utbildningar för de som vill läsa vidare på högskolan. Ett stort problem med den socialdemokratiska skolpolitiken i gym ...

 • Kommunalt huvudmannaskap även för elever i behov av stöd

  2014-06-11, 10:12

  Igår tittade jag på ett bra inslag i TV4 om kommunerna och fristående aktörer- samlat- var bilden att många elever i Sverige inte får det extra stöd i skolan som de behöver och som de faktiskt har rätt till enligt skollagen. Folkpartiet har i regeringen skärpt skollagen där elevers rätt till stöd är skarpare och vi har också infört en rättighet för föräldrar att överklaga rektor och skolans beslut om man anser att skolan inte tillhandahåller extra insats som specialpedagog, speciallärare, extra ...

 • Förstelärarpengarna ska delas ut fullt ut

  2014-06-09, 08:04

  Folkpartiet liberalerna vill höja läraryrkets status. Under vår tid i regeringen och i de kommuner där vi verkar- i majoritet eller opposition har vi återkommande lyft vikten av att göra yrket attraktivt. Detta kräver politiska prioriteringar och även ekonomiska prioriteringar. Vi driver frågan om högre lärarlöner. Alla partier vill inte höja lärarnas löner, men vi är glada att vi lokalt fått igenom en viss tillfällig satsning- trots att vi sitter i oppositionsställning. Min analys som jag skri ...

 • Skolresultaten upp på fullmäktiges agenda

  2014-06-08, 14:33

  För ett par månader sedan begärde jag en extra debatt om skolan i Västerås kommunfullmäktige. Detta har jag bloggat om tidigare. Bakgrunden är den sittande rödgröna majoritetens ovilja att inte vilja ta ansvar och debattera eller diskutera kärnan i skolans uppdrag- kunskapsuppdraget och resultaten i grundskolan. Folkpartiet skrev- för första gången under mina år som aktiv i kommunpolitiken- en begäran som ordförande i kommunfullmäktige lämnade utan åtgärd. Nu har jag inlämnat en interpellation t ...

 • Fp begär extra skoldebatt i Västerås fullmäktige

  2014-04-28, 13:37

  Idag har jag inlämnat en skrivelse till Britt Sandström, S-ordförande i kommunfullmäktige. Jag begär en extrainsatt skoldebatt i kommunfullmäktige mot bakgrund av de allt sämre skolresultaten i Västerås. Vi har inför kommande fullmäktige inlämnat två frågor bl.a om lärarnas arbetsmiljö och en gäller en fristående grundskola. Men detta gäller hela utvecklingen inom samtliga skolverksamheter med särskilt fokus på elevernas resultat i grundskolan som är helt avgörande för studier på gymnasial nivå. ...

 • Socialdemokraterna har röstat emot våra skolreformer

  2014-04-14, 15:43

  Idag den 14 april är det exakt 5 månader kvar till valdagen. Då ska medborgarna dels rösta i riksdagsvalet men också i landstings-och kommunvalet. Skolan är min och Folkpartiets viktigaste fråga i valet men den är också mycket viktigt för väljarna- den är främst viktig för Sveriges utveckling. Vissa partier och till och med journalister påstår att skillnaderna är små, ”alla tycker lika”. Vissa menar också att det behövs en lugn i skoldebatten för att ge skolan lugn och ro, att partie ...

 • Problem med snälla betyg i skolan

  2014-04-10, 13:02

  Läser på DN debatt att gymnasieelevernas kunskaper i matematik är ett bekymmer, att en studie visar att de inte klarar av matematikuppgifter från grundskolans tidigare år. Artikelförfattarna Christian Bennet och Madeleine Löwing lyfter upp ett stort bekymmer som många av oss kunnat följa och notera under många år. Man hänvisar också till att detta problem funnits i decennier och att det har gjorts otaliga satsningar sedan 1980-talet för att vända detta. De skriver avslutningsvis att Folkpartiet ...

 • Västmanlands skolresultat måste bli bättre

  2014-04-08, 11:55

  Idag presenterade Sveriges kommuner och landsting sin Öppna jämförelse 2014 för grundskolan. Positiva inslag på nationell nivå och i Västmanland visar Norberg i norra länsdelen att det går att höja resultaten- även om det tagit några år. Sedan jag besökte Centralskolan och träffade deras skolledning har det gjort ett antal åtgärder för att höja resultaten. Länets tio kommuner representerar i övrigt positoner som bekräftar att länets kommunledningar måste göra mycket mer. Vi kan inte nöja oss med ...

 • Uppmärksamma romernas nationaldag idag

  2014-04-08, 08:22

  Idag firar romer i hela världen sin nationaldag. Romernas situation i Europa är särskilt uppmärksammat- i synnerhet hur länder som Ungern, Rumäninen och Frankrike behandlat och behandlar de romer som bor i landet eller tillfälligt är i landet. Idag kan vi i Dagens Nyheter läsa att regeringens förhandlingar med Rumänien går trögt- pga att Rumäninen inte vill involvera EU-kommissionen i arbetet med att förbätta villkoren för romerna som lever i ett utanförskap. Denna åsikt från Rumänien är inte ny ...

 • SKL har länge bidragit till att sänka läraryrkets status

  2014-04-06, 19:27

  Ikväll debatterar Folkpartiets partiledare, utbildningsminister Jan Björklund mot Åsa Romson (mp). Temat är skola och hur vi ska höja läraryrkets status men också hur vi ska fortsätta öka intresset och locka behöriga, duktiga och lämplade studenter att söka in på lärarutbildningen. Siffror från hösten 2013 och 2014 visar att Folkpartiets påbörjade reformer bl.a. ny lärarutbildnig, återinförande av stadieindelningar och mer fokus på ämneskompetens smått börjar bidra till att intresset ökar. Av de ...

 • Pengar löser inte skolans resultat

  2014-04-04, 07:53

  Följer både den nationella och lokala skoldebatten i många kommuner. Helt klart är resultaten i många kommuner eller i vissa skolor inom kommunen inte tillfredsställande. Folkpartiet anser att skolans ska prioriteras, även resursmässigt. Men till skillnad från andra partier som bara vill anslå ”mer resurser” så tror jag inte att mer pengar i sig löser skolans problem. Resurser behövs för att höja lärartätheten, men inte hur som helst. Det är behöriga och ämnesbehöriga lärare som ska ...