Blogg: Internationalen

Sp En blogg med koppling till Socialistiska partiet.

Latest posts from this blog

 • På rätt sida om barrikaden, men var finns socialismen?

  2014-04-17, 13:24

  ”Vänsterpartiets viktigaste fråga i riksdagsvalet 2014 handlar om att inga skattepengar för vård, skola, förskola och äldreomsorg ska gå till företag som är ute efter att ta ut vinst”, så ringar V in sin absoluta politiska prioritering i inledningen till partiets valplattform. Som bekant är också V det enda av riksdagspartierna som står för denna prioritering i den fråga som i bästa fall kan komma att vända mer än 30 år av politisk högervind i vårt land. I flera andra frågor – såsom exempelvis ...

 • Allt fler tecknar privat sjukvårdsförsäkring

  2014-04-11, 12:14

  Patient, brukare, kund? I strukturomvandlingarnas spår är osäkerheten stor kring hur de samhälleliga relationerna egentligen ser ut, men faktum är att de samhällskontrakt som de flesta tar för givet sedan länge är brutna. Inget område är heligt, inga mellanmänskliga band är skyddade från ”kommersialismens skadliga effekter” – som det en gång hette. För oss socialister och avregleringsmotståndare är kampen aldrig till vår fördel. Vi utkämpar striderna på motståndarens planhalva. Det finns emeller ...

 • För en samhällsägd byggsektor

  2014-04-04, 10:10

  Arbetslivet i Sverige har de senaste decennierna genomgått en tydlig förändring till det sämre. Grundregeln med fast anställning har för många i ”flexibilitetens” namn byts ut mot visstidsanställningar och inhyrning. Allt fler jobbar utanför kollektivavtal. Arbetare tvingas att med F-skattsedel posera som ”egna företagare” och därmed ställas utanför kollektivavtal. Fas-3:are får arbeta med minimala ersättningar där arbetsgivaren till och med får ersättning för att anställa dem. Därtill har vi lä ...

 • Tredje väg ur ukrainsk återvändsgränd

  2014-03-28, 11:13

  Just så här kan det se ut – när nationalismernas och stormaktsintressenas logik accelererar in i militär förödelse. Reaktionär storrysk agitation i kollision med glödgad ukrainsk nationalism, Putinregimens imperieintressen mot västimperialismens sanktioner. Konfrontationen ihärdigt uppladdad av mediestormar på alla sidor där budskapen smattrar i svart och vitt. Vi som lever i väststormen kväljs när liberalmedia plötsligt älskar barrikadstrider och tvättar uk ...

 • Lär för livet – inte för näringslivet

  2014-03-21, 11:28

  Efter andra världskrigets slut genomfördes genomgripande reformer inom utbildningsområdet. Rätten till högre utbildning – som länge varit ett privilegium förbehållet de besuttna klasserna – kom nu stegvis även de mindre bemedlade klasserna till del. Den obligatoriska grundskolan förlängdes till nio år och det blev möjligt även för arbetarklassens barn att ta studentexamen och gå vidare till universitetet. Gymnasieskolor byggdes ut i många kommuner och högskolor spreds över landet. Under 1990-ta ...

 • Fabricerat rysshot

  2014-03-14, 14:13

  ”Samtidigt är det ett ofrånkomligt faktum att ingen svensk försvarssatsning kan vara stor nog att ensam trygga vår säkerhet i en situation där våra gränser och intressen hotas av en militär stormakt”. Det är Kd:s Göran Hägglund som i en debattartikel i Svenska Dagbladet 5 mars lite grann agerar riktkarl för det försvarspolitiska etablissemang som i svallvågorna efter Rysslands militära befästande av Krim pläderar för mer pengar till krigsmakten, luftvärnsnärvaro på Gotland och i vissa fall även ...

 • Till kamp mot patriarkat och kapitalism

  2014-03-07, 10:29

  I år när ni vi reser kampbanéren på åttonde mars är det i en tid av vidgade köns- och klassklyftor. Alliansens förda politik – med stora skattesänkningar, relativt mindre resurser till välfärden försämrade trygghetsförsäkringar och mer av bidrag och förmåner till de rika – har i dagens Sverige stärkt såväl patriarkatet som kapitalets makt. Inte så konstigt genom att män är extremt överrepresenterade bland övre medelklass och överklass. Hur stora de verkliga löneklyftorna är blev vi också varse n ...

 • Göran Hägglund vill öppna välfärden för ännu mer profit

  2014-02-28, 14:16

  Det blåser motvind för Kd och dess ledare, socialministern Göran Hägglund. Under senare år är det sällan man lyckats kravla sig över fyra procents spärren i Sifos opinionsmätningar och nu i februari landade man på 3,7 procent. Därtill har det nyligen bildats ett parti som också säger sig stå på kristen grund, Kristna värdepartiet, som trots sin fundamentalistiska hållning med abortförbud som portalfråga kan komma att ta några promillen väljare från Kd, så att partiet vid höstens kanske hamnar p ...

 • Ta strid mot New Public Management

  2014-02-21, 09:54

  De visade mig instrumenten, Andrea. Det är en nyckelreplik i den tyske dramatikern Brechts pjäs ”Galileis liv”, som visats nu i vinter på scen i Stockholm. Den åldrade vetenskapsmannen Galilei förklarar för sin forne lärjunge Andrea varför han offentligt tog avstånd från sin upptäckt att jorden rör sig runt solen. Så enkelt är det förstås. Det räckte för makten att visa inkvisitionens tortyrinstrument för att kväva (illusionen om) vetenskapens frihet. Hur ser instrumenten ut i vår tid? Vad är d ...

 • Storbankerna måste övergå i samhällets ägo

  2014-02-14, 10:08

  ”Risken är att det blir en diskussion om vinsterna överhuvudtaget”. Det är Svenskt Näringslivs ordförande, Jens Spendrup, som vädrar sin oro i P1:s lördagsintervju (8/2), utifrån den starka opinion som anser att vinstintresset inte hör hemma i välfärden. Vi som vill ha en radikal förändring av det socioekonomiska systemet i vårt land bör givetvis se Spendrups oro och denna opinion som en möjlighet, en språngbräda till att vinna ökad gehör för kritik mot det kapitalistiska produktionssättet i s ...

 • Lägg ner OS!

  2014-02-07, 12:43

  Idag när Internationalen kommer ut invigs det som brukar kallas för ”världens största idrottsfest”, de olympiska spelen. Denna gång är det som bekant ryska Sotji som arrangerar den 23:e vinterolympiaden där idrottare från 75 nationer de närmaste två veckorna kommer att mäta sina krafter mot varandra. Mycket kritik har riktats mot den ryska arrangören, inte minst har de miserabla förhållandena för de arbetare som byggt upp arenorna och omkringliggande infrastruktur hamnat i fokus. Den ryska männi ...

 • En rejäl pension för alla!

  2014-01-31, 14:23

  År 1994 drogs riktlinjerna upp för en ny pensionsreform, som sedermera röstades igenom i riksdagen av socialdemokraterna och fyra borgerliga partier. Det innebar att det gamla ATP-systemet, där pensionen grundades på de 15 bäst betalda åren av sammanlagt 30 yrkesverksamma år, gick i graven. ATP-systemets avskaffande motiverades med att det blivit för dyrt eftersom de förvärvsarbetande i framtiden skulle tvingas försörja allt fler äldre. Det nya pensionssystemet, som började introduceras i slutet ...

 • En systemskapad klimatkris

  2014-01-24, 12:30

  Den globala klimatkrisen förpassas allt mera in i en pinsam tystnad. Medan tiden för att ingripa rinner iväg vänder världens statsmän ryggen åt problematiken. Forskare vädjar för döva öron. Under tiden som utsläppen ökar och medan torka eller översvämningar drabbar allt flera, särskilt bland världens fattiga, så minskar massmedias intresse. Hur hamnade vi där? Svaret kan sökas i att den globala politiska och ekonomiska eliten varken förmår att föreslå eller enas kring några effektiva åtgärder s ...

 • V-kongressen: Välfärdskamp i parlamentarismens bur

  2014-01-17, 11:46

  ”Vi kan inte sätta oss i en regering som tillåter privata bolag att plocka ut vinster från välfärden”, så formulerade sig Jonas Sjöstedt i en intervju med Dagens Eko i samband med V:s kongress, vilket var ett förtydligande av vad som sägs i kongressuttalandet: ”vi kommer inte medverka till att dagens privatiseringspolitik fortsätter”. Som väntat blev också frågan om vinst i välfärden kongressens huvudnummer och med stor tydlighet slogs det fast att det kommer bli partiets avgörande prioritering ...

 • Skandalös vapenaffär med Brasilien

  2014-01-10, 10:33

  Så fick då det svenska vapenetablissemanget och den politiska eliten sin sedan länge efterlängtade julklapp i form av en omfattande vapenaffär med Brasilien. Dagarna före julhelgen offentliggjordes det att SAAB tecknat ett preliminärt avtal med den brasilianska staten om försäljning av 36 JAS-39 Gripen plan till ett värde av 30-40 miljarder kronor. Det hela kanske också bara är början på en än mer omfattande miljardrullning då den brasilianska regeringen ställt i utsikt att det i slutändan kan b ...

 • Reinfeldts jultal: Mer av straffpredikan än kärleksbudskap

  2013-12-20, 13:24

  När statsminister Fredrik Reinfeldt i veckan höll sitt traditionella jultal på Skansen var det med en allt mer isande motvind i ansiktet. Dagarna innan hade Sifo:s väljarbarometer visat att avståndet mellan alliansen och den röd-gröna opposition ökat till 12,6 procent och även om Sd vägs in i alliansens regeringsunderlag är avståndet mellan blocken nu över tre procent. Reinfeldt började sitt tal med att hedra Nelson Mandela, som enligt Reinfeldt så stort och statsmannamässigt slog in på försonin ...

 • FRA-skandalen – Sverige som USA:s springpojke

  2013-12-15, 11:59

  ”En ledande partner som försett oss med unik signalspaningsrapportering mot det ryska målet”, så beskriver det amerikanska underrättelseorganet NSA rollen som dess svenska motpart, FRA, har i spioneriet gentemot Ryssland. Det är redaktionen för Svt:s Uppdrag granskning som fått tillgång till av Edward Snowden släppta dokument som klarlägger detta samarbete mellan Sverige och USA. Att Sverige under hela efterkrigstiden spionerat på Sovjet/Ryssland och vidarebefordrat information till USA har se ...

 • Det måste till en demokratisk socialistisk kraft!

  2013-12-06, 14:59

  Forskarvärldens analys är glasklar. Vi går mot en av människan skapad klimatkatastrof. Redan ser vi konsekvenserna i form av torka, allt våldsammare orkaner, smältande polarisar, etc. Men samhällets makthavare uppvisar på sin höjd en bekymmersam min. Man ratar till och med naturgas till förmån för det billigare kolet. Vårt svar måste vara: vi kan ta fördubblade energikostnader och mer om det så krävs. För några veckor sedan meddelade forskare att en tä ...

 • Hur ska vi bekämpa Sverigedemokraterna?

  2013-11-29, 13:11

  ”Vi är Sveriges verkliga oppositionsparti”. Det temat löpte som en röd tråd genom Jimmie Åkessons tal under Sverigedemokraternas(Sd)landsdagar i Västerås förra helgen. De andra riksdagspartierna liknades i sammanhanget vid ”olika falanger i samma socialliberala parti”. Endast Sd förespråkar, enligt Åkesson, ökade satsningar på försvaret, skärpta straff, EU-negativ politik och ett resolut motstånd gentemot ”massinvandringspolitiken”. Åkesson menar att den stora striden idag inte står mellan vänst ...

 • Dags för socialismen som alternativt produktionssätt

  2013-11-22, 17:37

  ”Istället för det gamla borgerliga samhället med dess klasser och klassmotsättningar framträder en sammanslutning vari envars fria utveckling är förutsättningen för allas fria utveckling”. Så formulerades en gång i tiden – i Marx och Engels Kommunistiska Manifest – arbetarrörelsens ursprungliga målsättning. Ord som det kan vara viktigt att återknyta till när vi nu till helgen samlas på ABF-huset i Stockholm till Socialistiskt Forum, Sveriges största mötesplats för vänsterdebatt. Här kommer hundr ...