Blogg: Åsa Carlsson - Liberal

Fp En blogg med koppling till Folkpartiet.

Latest posts from this blog

 • Valanalys 2014

  2014-09-18, 19:28

  Hur kunde det gå som det gick i valet? Det finns så klart många olika parametrar och jag tänker inte försöka mig på någon heltäckande studie, utan syftet med detta inlägg är att skriva ner mina spontana reflektioner med en tanke om att titta på dem inför nästa val. Om det nu blir om fyra år, eller dess för innan … Det som det talas mest om är onekligen Sverigedemokraternas frammarsch, men även ”hur kunde Alliansen förlora när det skött finanskrisen så exemplariske?” Att V fick ...

 • Valet 2014

  2014-08-31, 09:20

  Jag har inte varit så aktiv i sociala medier detta val, men grundfrågan ligger alltid och gror. Hur kan jag, hur kan vi bidra till en bättre värld. Och jag ramlar alltid ner till samma slutsats att detta med ömsesidig respekt och ödmjukhet är både ett mål och ett medel. Det som jag kanske inte varit fullt lika tydlig med är min övertygelse om att utrota fattigdomen, för som till exempel Björklund säger: Det är inte det att vissa är rika som är ett problem, utan att vissa är fattiga. Naturligtvis ...

 • Prioriteringar

  2014-08-23, 12:13

  Vissa anser inte att vi ska ställa svaga grupper mot varandra, eller svaga individer mot varandra. Självklart vore det fantastiskt om vi kunde hjälpa alla, men nu har vi tyvärr ändligt med resurser och för att kunna fördela dessa resurser på ett så bra sätt som möjligt så behöver vi få jämföra olika gruppers eller individers behov. Och vilken verkan olika hjälpmetoder har dels direkt på de som akut behöver hjälpen, dels på andra. Jag tänker såhär. Om vi har en budget och det uppstår nya oförutse ...

 • Vinster i välfärden

  2014-07-31, 09:38

  Jag kan förstå att tanken på att inga skattepengar ska hamna i skatteparadis är tilltalande. Men måste vi för den saken skull förbjuda alla vinster i välfärden? Här är några olika aspekter att ta i beaktande: Redan utan privat vård, skola och omsorg så slutar en betydande del av våra skatte pengar i privata vinster, tex privata byggföretag, bostadsbolag, läkemedelsföretag, och städbolag som anlitas av stat, kommun eller landsting. Bör vi inte framförallt fokusera på själva avtalen? Det vill säga ...

 • Kan träben bara brännas i krig?

  2014-07-30, 23:54

  Kan träben bara brännas i krig? Jag vill verkligen inte tro att så är fallet, men om vi tittar oss om i världen och sedan jämför det med de problemställningar som ges tid och energi i länder så som Sverige så blir jag nedstämd. Här verkar vi mest fokusera på vem som ska känna sig mest kränkt eller förbisedd, samtidigt som världen har både barnsoldater, barnprostitution, barnäktenskap, extrem fattigdom och liknande lidanden, inklusive att leva i våld eller under hot om våld. Är det verkligen så a ...

 • Anna von Bayern och Hans Rosling: Sommar- respektive vinterpratare i P1

  2014-07-29, 17:21

  Anna von Bayern och Hans Rosling, två uppfriskande sommar- respektive vinterpratare i P1. Länk till Anna von Bayerns sommarprat Länk till Hans Roslings vinterprat Jag har inte så många sommar- respektive vinterpratare att jämföra med, men jämfört med vårt vanliga svenska mediebrus så var de som sammet mot mina stackars mediaöron. Anna von Bayern Anna fokuserar bland annat på vikten av att få diskutera olika frågor, och risken med att hamna i först självcensur, och sedan diktatur, om dessa diskus ...

 • Herkules: The Thracian War

  2014-07-29, 14:26

  Ännu en påminnelse om svårigheten att avgöra om ens handlingar verkligen bidrar med att förändra i önskad riktning. På ”Herkules-tid” fanns det inte så många källor att tillgå som idag, men grundproblematiken är densamme: Vem ska man lita på? Tex vem/vad är nutidens största hot? Det beror så klart på vart man vill komma. Står Fi, Putin, ISIS, Boko Haram eller resistenta bakterier för det största hotet mot yttrandefriheten, könskriget, dödligheten (medellivslängden) eller möjligheten ...

 • Apornas Planet: Uppgörelsen

  2014-07-19, 23:56

  Framförallt en tydlig påminnelse om att när två etniska grupper möts så finns det goda och destruktiva krafter i båda grupperna. Och att den största svagheten bland de goda är deras naivitet – att tro allt för gott både om alla ”de egna” och alla ”de andra”. Istället för att bortse från etniciteten och låta tilliten växa fram och bygga på erfarenhet. Vi påmindes även av klassikern att de som önskar en konflikt mellan de etniska grupperna själva iscensätter en hände ...

 • Ömsesidig respekt och ödmjukhet i invandringsfrågan

  2014-05-14, 18:50

  Ömsesidig respekt och ödmjukhet. Vad betyder det i invandringsfrågan? För mig innebär det att vi ska sträva efter ömsesidig respekt och ödmjukhet, både inom och utom landet. Naturligtvis har vi störst ansvar för våra egna medborgare. Samtidigt anser jag att vi i Sverige är bland de som kommit längst i världen när det gäller just ömsesidig respekt och ödmjukhet, speciellt om vi i begreppet även lägger in djur och natur och kommande generationer. Det betyder inte alls att vi är i mål, men en bra b ...

 • Egenmäktigt förfarande en roman om kärlek av Lena Andersson

  2014-05-11, 19:14

  I ”Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek” får Lena Andersson läsaren att närmare reflektera över makt och skuld i ett ojämlikt förhållande. Ester är van att vara rationell, men så slår först förälskelsen och sedan besattheten till. Hugo, föremålet för förälskelsen, är visserligen intresserad, men inte förälskad. Förblindad av förälskelsen kan inte Ester varken förstå eller acceptera att Hugo inte är fullt lika intresserad som hon är. Samtidigt saknar hon själv insikt i at ...

 • Troll

  2014-05-11, 13:51

  Att hata är en känsla, och en känsla kan knappast förbjudas. Men i vilken grad har man rätt att uttrycka sin känsla? Jag tänker på den pågående diskussionen om troll på nätet. I princip anser jag att man ska kunna få uttrycka sitt hat på ett ”civiliserat” sätt. Vad är då civiliserat? Våld och hot om våld är definitivt uteslutet och ska självklart vara kriminellt. Det är inte bara att ses som ett angrepp på individen utan på hela vårt öppna samhälle. Däremot får man nog vara beredd på ...

 • Tillit

  2014-05-11, 12:43

  ”Tillit mellan individer och individer och samhälle.” Det är något jag vill värna, men hur bygger man och värnar detta? Tillit grundar sig på erfarenhet. Både mellan två individer, men också när det gäller en individs tillit till nya människor eller till samhället. Naturligtvis blir vi även påverkade av det vi hör och ser. Men respekten måste vara ömsesidig. Och med ett visst mått av ödmjukhet. Det kan inte bara vara den ena parten som visar respekt och den andra som utnyttjar. Som i ...

 • Ett försiktigt steg mot mer självbestämmande

  2014-04-26, 17:11

  Inte är vi väl vuxna nog att ta ett större socialt ansvar för vårt liv och vår framtid än vad vi gör idag? Jag antar att frågan kokar ned till vilken människosyn man har. Tror vi att vi själva och våra medmänniskor kan agera långsiktigt, så som att spara och teckna försäkringar? En annan aspekt är så klart vilka ekonomiska förutsättningar vi har för att spara och teckna försäkringar. Det senare, beror än mer än det förra, på vilken familj du växer upp i. Men till saken. I det stora hela tycker j ...

 • Trendbrott bland polisen, eller ???

  2014-04-08, 21:49

  Jerzy Sarnecki verkar även nu stå fast vid sin linje att våldet inte ökat, nej, så klart är det poliserna och inte omständigheterna som har ändrats. Jag syftar på SvD: Fler dödskjutningar ”ett trendbrott” 34-åringen som sköts till döds i Uppsala i morse är den sjätte som dödats av polis på ett drygt år, tidigare har en person skjutits till döds av polis vartannat år. Kriminologen Jerzy Sarnecki talar om ett trendbrott. Det var även den vinklingen som gavs av Rapport i kväll. Inget om möjligheten ...

 • Sverige riskerar att hamna i jumboklass

  2014-03-23, 19:13

  Love Ekenberg med flera skriver i SvD: Sverige riskerar att hamna i jumboklass. I denna artikel lyfter de framförallt fram vår bristfälliga användning av informations- och kommunikationsteknologi (IKT), men kritiserar även förslaget att öka antalet platser på lärarhögskolan. Jag instämmer i de förslag de lägger fram: 1. Inför ett flertal obligatoriska kurser kring IKT och lärande på alla lärarutbildningar. 2. Skapa landsomfattande distansutbildningar i kollaborativt IKT-baserat lärande för fort- ...