Blogg: INGEN KOMMER UNDAN POLITIKEN

Övrig En blogg med koppling till Övriga bloggare.

Latest posts from this blog

 • Post-Husby, pre-Almedalen tankar

  2013-06-11, 14:13

  Sverige hämtar andan efter en turbulent vår och försommar. Och mycket snart sänker sig vårt avlånga land ned i en annan frekvens, som filtrerar allting i någon form av sommar-lättja. Men först ska Almedalen avverkas, och det är väl inför denna gigantiska pr-politik-opinions-meet som krafterna nu samlas i både det privata och offentliga.Statsministern viftar lite försiktigt från Expressens ordrika intervju med den ödmjuka bekännelsen att även han kan begå misstag, bara för att bekräfta att han fi ...

 • Vem lyssnar på Husby?

  2013-05-22, 13:12

  Husby-kravallerna har de senaste dagarna väckt både den folkliga och den politiska opinionen. Några dagar in i själva skeendet har nog alla som ser sin åsikt värd att vädra även gjort detta. De sociala medierna kokar av ilska, analyser och välmenande förslag på åtgärder. Den sociala ingenjörskonsten ser inga gränser för vad som borde göras, bara det öppnas fler ungdomsgårdar och ungarna pluggar bättre i skolan.Sanningen är väl den att orsakerna till upploppen kan finnas i en mängd olika samverka ...

 • Makten och religionen

  2013-05-17, 12:03

  Det finns få ämnen som anses känsligare än just begreppet religion i förhållande till politisk makt i Sverige. Det visar inte minst den senaste S-märkta Omar Mustafa affären. Men hur ser vårt eget förhållande till den kristna tron ut? Säker statistik saknas i Sverige över andelen svenskar som bekänner sig till den kristna tron, men ca 15-20 procent av den vuxna befolkningen säger sig ha någon form av gudstro medan endast 2-3 procent är troende kristna.Desto mer intressant är det då att se repres ...

 • Not so neat: Generation NEET

  2013-05-03, 17:00

  De är många, de är tysta och de är utan makt. All världens ungdomar mellan 15 och 24 år som saknar anställning och därmed egen inkomst uppnår nu hårresande höga nivåer, enligt siffror från The Economist. Nästan lika många som USAs befolkning (311 miljoner) eller ca en fjärdedel av världens samtliga ungdomar.I statistiken benämns denna stora ungdomsgrupp som NEETs, not in employment, education or training. Vad som länge var ett glatt, ungdomligt begrepp i form av "neat" klingar numera desto mer i ...

 • Politisk rundgång i åsiktsbranschen

  2013-04-29, 15:24

  Den kan nästan beskrivas som ett helt självförsörjande system, påtryckarbranschen. Politiker och lobbyister är alla nasare av åsikter och särintressen som i förlängningen, om alla arbetat framgångsrikt i sitt politiska påtryckningsarbete, kan resultera i nya system, direktiv eller lagförslag.Och på senare år har den blivit olidligt förutsägbar, kopplingen mellan politikens finrum och de välavlönade posterna på landets mer kända PR-byråer. Har du ett namn inom politiken så öppnas genast dörren so ...