Blogg: Trädgården Jorden

Övrig En blogg med koppling till Övriga bloggare.

Latest posts from this blog

 • På gång

  2014-04-23, 19:27

  Jag skriver en ny bok: Global Eating Disorder - the cost of cheap food. Jag planerar också en svensk upplaga. Översättningen av Trädgården Jorden till thailändska skall lanseras på World Environment Day i Bangkok. Utöver skrivandet så håller jag många föredrag. Många av dem är baserade på boken Jorden vi äter. KONFERENS KAJER MOT DET GRÖNA, HÅLLBARA GRÄNSSNITT I MÖTET MELLAN STAD OCH LAND Tid: Måndagen den 5 maj 2014, klockan 09.00-16.00, Plats: Barkarby gård Jamtli vårmarknad Östersund, lördage ...

 • Ökande växthusgasutsläpp trots positiv spinn av IPCC

  2014-04-16, 07:02

  FNs senaste klimatrapport har presenterats som ett positivt budskap. Men den visar samtidigt att ökningen av koldioxidutsläppen det senaste decenniet var större än någonsin tidigare.  "FN:s klimatpanel (IPCC) har släppt en ny rapport som handlar om hur utsläppen av växthusgaser kan minskas. Att hålla ökningen av världens medeltemperatur under 1,5 grader är svårt, men inte omöjligt. De mänskliga utsläppen av växthusgaser har ökat och de har aldrig varit så stora som på 2000-talet. För att vä ...

 • Trädgården Jorden, nu som ebok

  2014-04-11, 20:08

  Nu finns boken Trädgården Jorden också som e-bok att beställa från Amazon. Självklart finns den fortfarande i inbunden form i välsorterad bokhandel eller på nätet.Bokus: Adlibris, Bokextra, CDON, Ord och BokBoken kommer också snart finnas på Thailändska för den som föredrar det. Den engelska versionen, Garden Earth finns i en mängd olika utföranden. Trädgården Jorden är ett brett ekologiskt och politiskt panorama över människan och planetens tillgångar alltifrån fångstsamhället till dagens ...

 • Räcker maten?

  2014-04-07, 09:11

  Det snabba och enkla svaret är JA! Det produceras mer än väl tillräckligt med mat i världen, till och med efter att betydande mängder använts till biobränsle och som djurfoder. Och efter att stora mängder förstörts eller slängts i soptunnan.     Att nästan en miljard är hungriga beror inte på för liten produktion, eller på köttätning, eller på biobränslen eller på att rikamänniskor slänger en fjärdedel av maten. Det beror heller inte på att vi asfalterar mark, spelar gol ...

 • Ekologiskt gör skillnad på molekylnivå

  2014-03-26, 16:41

  Danska och svensk forskare har nu kunnat avläsa skillnader mellan ekologisk och konventionell vitkål på molekylnivå. Forskarna fann att produktionssystemet, det vill säga ekologisk eller konventionell odling, lämnar ett tydligt avtryck i vitkålen. De mätte förekomsten av cirka 1600 ämnen i vitkålen med så kallad metabolomik – en metod där man försöker kartlägga hela innehållet av metaboliter i ett prov. Både årsmånen (bl. a. olika väderleksförhållanden) och produktionssystemet lämnade mätbara av ...

 • Matmatematik

  2014-03-06, 11:18

  Lite matmatematik: En tredjedel av allt odlat protein finns i restprodukter vilka knappast skulle användas som mat om de inte fodrades till djur, det gäller främst oljekakor, rester från etanolproduktion och bryggerier, men också betor bomullsfrö, och diverse kli, skal mm. Med färre djur skulle vi behöva öka produktionen av vegetabilisk olja betydligt eftersom vi inte längre skulle få fett från djuren. Animalisk fett utgör 44% av allt fett i kosten, och även om en del äter för mycket fett så är ...

 • Vad skulle du odla på din lott?

  2014-03-04, 19:09

  Den totala jordbruksarealen i världen var 4,8 miljarder hektar 2009. Av det var 1,387 miljarder hektar åkermark och 0,15 miljarder hektar areal med permanenta grödor (typ kaffe och vin). Om vi delar jordens åkermark med 7 miljarder, dvs antalet personer på jorden så har vi 1 800 kvadratmeter var. Och på den skulle det odlas ett drygt ton av jordbruksprodukter. Det inkluderar utsäde för nästa år, foder till djuren och sådant som används till biobränslen. På hälften av arealen skulle du ...

 • Den galopperande ökningen av grönsakskonsumtionen

  2014-02-24, 10:20

  Hur mycket har egentligen köttkonsumtionen i världen ökat?Låt mig göra tre olika påståenden.Den globala köttkonsumtionen har 1961 till 2009 ökat med 300 procentMängden kött per person har 1961 till 2009 ökat med  110 procentAndelen kött i maten har 1961 till 2009 ökat med 63 procentAlla påståenden är sanna om man tror på FAOs databas FAOstat. Det kan man nog göra vad gäller de stora dragen. Under perioden ökade befolkningen från 3,050 miljarder till 6,656 miljarder, så även om folk åt preci ...

 • Vill vi ha det globala snabbköpet?

  2014-02-10, 09:25

  Nu är jordbrukets lönsamhet på tapeten igen. Negativa nyheter, något vi har blivit ganska vana vid.Jordbruket misslyckas både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Arton procent av den värdefulla ängsmarken har försvunnit på 10 år, bara som ett exempel.  Paul Christensson, ordförande för LRF Väst, anser att Sverige tappar konkurrenskraft och jobb till utlandet. - En stor orsak är ju att vi tagit på oss, ibland välgrundade, kostnader med djurskydd och miljöskydd som de andra utanför oss inte ...

 • Lokal mat: från ekologisk tyrrani till vällustig konsumtion

  2014-02-05, 14:33

  Jag intervjuade Rob Hopkins, grundaren av omställningsrörelsen (transition) häromdagen. En av frågorna jag ställde var hur man kunde se till att initiativ som den inkluderar utsatta grupper i samhället och låginkomsttagare. Rob sa att vad gäller lokal mat så driver de målet att 10 procent av maten skall vara lokal och att det inte är svårt eller dyrt att uppnå det. Därför bör det inte utesluta de med låga inkomster. Man kan diskutera det. Men den tanke som växte hos mig när jag diskuterade med ...

 • Äta rätt fett eller äta fett rätt?

  2014-02-03, 12:43

  Vegetabilisk olja handlas internationellt mycket mer än någon annan viktig grupp av livsmedel, cirka 40 procent av oljan passerar en gräns.  Fett i maten diskuteras ofta som ett problem. Utan att ge mig in i diskussionen om detaljerna i det - vare sig vad gäller mängderna och vilken typ av fett som är  nyttiga att äta - så skall vi vara medvetna om att vegetabilisk matfettskonsumtion stiger mycket kraftigt globalt. För 45 år sedan utgjorde vegetabiliskt fett (oljor) 5 procent av alla k ...

 • Pratar och skriver

  2014-01-27, 19:43

  Det har bloggats rätt dåligt här på Trädgården Jorden på sista tiden. Jag ägnade mycket tid i höst till att avsluta ett stort projekt i Östafrika som jag jobbat med i flera år. Det gällde utvecklingen av ekologiskt lantbruk, standarder, deltagande certifiering, jordbrukspolitik mm. Du kan läsa om det (på engelska) på IFOAM:s hemsida.Parallellt med det började jag skriva på en ny bok: Global Eating Disorder - the cost of cheap food (preliminär titel). Den boken håller jag fortfarande på med och ...

 • När jag är hundra år

  2014-01-05, 10:42

  Varje jul har vi vadslagning om dollar och eurokurs, bensinpris och temperatur nästkommande jul. Vid den gångna julen var dollarkursen exakt densamma som året innan och bensinpriset (vid macken i Molkom) ett öres skillnad (eller var det tvärtom?). Jag tänkte jag skulle ge mig in i den livsfarliga sporten att göra förutsägelser om framtiden. Väl medveten om att alla nästan alltid har fel - och de som fick in tre av tio kan segervisst utbrista "vad var det jag sa". Och sen kommer den där svå ...

 • Vad äter vi -egentligen?

  2014-01-01, 20:06

  Enligt FAOs databas så fördelade sig vårt matintag 2009 enligt nedanstående grafer. Det är värt att notera att- vegetabilisk olja (palmolja mm) står för mer kalorier än alla grönsaker, rotfrukter, fisk och frukt tillsammans.- alkoholhaltiga drycker ger oss mer kalorier än potatis.- socker lika mycket som mjölk.- mer än två tredjedelar av allt protein kommer från djurriket- spannmål står i runda slängar för en fjärdedel av både kalorier och protein. -inte ens potatis som vi ju ändå äter en h ...

 • Obegränsad konkurrens inte hållbar

  2013-11-25, 08:30

  Strukturrationaliseringen fortsätter med oförminskad takt i jordbruket, i Sverige och i andra länder. I USA fanns hälften av alla mjölkkor på gårdar med fler än 80 kor 1987 medan de nu finns på gårdar med fler än 570 kor. Den ökade storleken är starkt kopplad till specialisering och mekanisering. Det började med att djurhållning och växtodling delades. År 1900 hade tre fjärdedelar av alla gårdar i USA fortfarande mjölkkor och grisar. Nu är det bara var tjugonde gård som har det. Utvecklingen är ...

 • Den slösande effektiviteten

  2013-11-21, 21:58

  Smaka på det här resonemanget:Om vi jämför "effektiviteten" i olika system, tex jordbruk eller livsmedelsförädling, så kommer det ofta visa sig att det storskaliga systemet är mer "effektivt". Och det gäller faktiskt inte bara ekonomiskt, utan de storskaliga systemen gör också ofta av med mindre resurser, t.ex. energi eller maskinkapital, per kg vara. Bonden som kör sin lilla pickup till affären eller bondens marknad gör ofta av med mer energi per kg vara än lastbilen som kör varor från ett cent ...

 • Mat och jordbrukspolitik - NU

  2013-11-13, 08:56

  Jag ser att regeringen har gett utredningen om det svenska jordbrukets konkurrenskraft mer tid. Nu skall den inte leverera förrän 1 mars 2015, i god tid efter valet, och för sent för att påverka det svenska landsbygdsprogrammet. Bara en mindre del av det svenska lantbruket kommer klara av att konkurrera på världsmarknaden i framtiden, trots att lantbruket har rationaliserats och effektiviserats som få andra branscher. Regeringens nyligen tillsatta utredning, ”Konkurrenskraft ochutvecklingsmöjli ...

 • Frihandelsreligionen lägger en död hand på jordbruksdebatten

  2013-11-11, 08:31

  – Vi bedömer att det bara är 25 procent av lantbruksföretagen som når en långsiktig lönsamhet under 2013, säger Jimmy Larsson, på LRF Konsult.I rapporten”Lantbrukets lönsamhet” redovisas att alla grenar inom lantbruket har lönsamhetsproblem och för växtodlingsföretagen bedöms säsongen som den sämsta på tre år. Från Lantbrukets lönsamhet 2013, LRF KonsultGenom höjda mjölkpriser förbättras lönsamheten i mjölkföretaget till över 2011 års nivå. Priserna just nu är historiskt höga och har bara övertr ...

 • Skräpmat - en optimal energilösning?

  2013-11-06, 19:55

  Jag har jobbat vidare med mina analyser av energiåtgången för vår mat, och uppdaterat mitt mest lästa - och kritiserade blogginlägg. Mina nya uträkningar visar att energiinsatsen är 0,6 gånger kaloriutbytet för oljor och fett2,5 gånger för socker och sötningsmedel3,5 gånger för spannmålsprodukter6,7 gånger för kött7,7 gånger för mjölkprodukter8,2 gånger för grönsaker i mat som konsumeras i USA.Det finns en massa osäkerhetsfaktorer och siffrorna inkluderar INTE energin i restauranger eller hem fö ...

 • Sätta pris på naturen - eller värdera den på sina egna grunder

  2013-11-04, 20:09

  Att sätta pris på det vi får från naturen i pengar framställs av många som en universallösning på hur vi skall reglera vårt förhållande till naturen. Tvillingparet är att också lägga avgifter på de skador vi åsamkar naturen (t.ex. koldioxidavgifter). Ett typiskt marknadstänkande alltså.  Andra menar att vi inte skall använda marknader för att reglera naturens tjänster eller de skador vi orsakar, men att det ändå kan finnas en viss poäng med att uttrycka dessa sakers värde i pengar, om inte ...