Blogg: Rödgrönt Göteborg

Övrig En blogg med koppling till Övriga bloggare.

Latest posts from this blog

 • Västsvenska paketet – framtidens lösning för Västsverige

  2014-09-12, 11:17

  Det Västsvenska paketet öppnar möjligheter för fler människor att röra sig enklare och snabbare i Västsverige. Paketet är också lösningen för att kunna transportera gods på ett mer miljövänligt och effektiv sätt i regionen. Detta ger Västsverige möjligheter att utveckla näringsliv, akademi och kulturliv för en hållbar framtid. Många av investeringarna i paketet är redan påbörjade. Ett stopp i arbetet innebär att påbörjade infrastrukturprojekt skulle stagnera eller stå utan finansiering. Det kräv ...

 • Om att återge kulturnämndens beslut … eller inte

  2014-06-12, 14:54

  I GT skriver denna tidnings kulturredaktör idag en artikel där hon inte verkar tycka det är rätt att Göteborgs kulturnämnd inrättat två litteraturpris och att de delas ut till två personer som inte bor i Göteborg. Det har hon ju givetvis all rätt att tycka. http://bloggar.expressen.se/norrman/2014/06/grattis-stockholm-och-lund-ni-fick-goteborgspriset/ Det som inte alls framgår i artikeln är att det inte är kulturförvaltningens chef som inrättat dessa pris, utan kulturnämnden. De är dessutom del ...

 • Glädje över hälsning från Svenska akademien

  2014-04-22, 23:44

  Vi blev både överraskade och barnsligt stolta över det e-brev som ‘damp ner’ hos mig och kommunstyrelsens ordförande i eftermiddags: ”Kära vänner! Jag vill på detta enkla vis gratulera Göteborg – både staden och kommunen – med anledning av invigningen av det nya Stadsbiblioteket. Det är omöjligt att inte imponeras av detta företag, lika lite som man kan avhålla sig från att glädjas över era övriga kulturella satsningar. Hoppeligen kan detta även sporra andra kommuner till lika ...

 • Göteborgs Stadsmuseum blev årets svenska museum 2014

  2014-04-08, 14:02

  Fantastiskt glädjande! Inte minst då museet fått utmärkelsen bland annat för utställningen ”Vi är romer”… En bättre present denna internationella romadag är svår att tänka sig. Sänder en tacksamhetens tanke till alla de som arbetat med utställningarna och alla som på andra vis gör besöken på stadsmuseet värdefulla. Mer information /Thomas ...

 • 8 Mars

  2014-03-08, 09:07

  I Göteborg följer vi en god tradition och lägger nya förslag för jämställdhet inför 8 mars. I år är jag mycket glad att kunna presentera ett förslag om arbetstidsförskortning. Kampen om tiden har pågått länge och väl och jag vet att det är särskilt kvinnor som drabbas av deltider. Visserligen är vi i Göteborg på väg att avskaffa detta otyg, som ofrivilliga deltider innebär, men vi måste  också se att många kvinnor ”väljer” att frivilligt minska sin arbetstid. Detta kommer att påverka ...

 • Slutrapport för socialsekreterarna – Nu är det bara att göra jobbet

  2014-01-17, 14:22

  Äntligen har rapporten blivit klar för hur vi ska förbättra arbetssituationen för stadens alla duktiga socialsekreterare. När socialsekreterarna i Sverige gick ut och protesterade mot sin arbetssituation i demonstrationer under 2012 valde de flesta kommuner att bemöta dem med tystnad. I Göteborg gjorde vi tvärtom. Jag gick därför ut på Gustav Adolfs Torg och möte den kritik som demonstranterna framförde. Det blev ett positivt möte där jag fick möjlighet att bjuda in till ett samtal för att se va ...

 • Mat är livet, hela livet

  2013-12-30, 14:59

  I samband med högtider blir måltiden än viktigare. Det är inte enbart vad vi äter, stor del handlar om samvaro med nära och kära. Men faktum är att måltiden är viktig hela året om särskilt när det gäller äldre som av olika skäl inte längre kan laga sin egna mat längre. Nu ser vi över hemtjänstens arbetssätt och förutsättningar med målet att öka kvaliteten och självbestämmandet för de som har hemtjänst. Idag har vårdtagarna möjlighet att välja att få mat lagad i hemmet ibland. Vår målsättning med ...

 • Framtidens mötesplatser!

  2013-12-19, 14:49

  Staden växer och utvecklas hela tiden, i Angered pågår många åtgärder för att skapa integration och arbete, flera nya företag har skapats i Angered den senaste åren  genom jobbskapande åtgärder i bla. Utveckling Nordost. Flera insatser för bättre resultat i skolan pågår. Angereds närsjukhus och Angereds Arena är mycket viktiga tillskott för alla göteborgare, och inte minst för boende i området. I förra veckan kom också det senaste tillskottet i förnyelsen, då invigdes Angereds stadspark, en park ...

 • En tillbakablick över tiden som gått

  2013-12-18, 16:18

  Året börjar lida mot sitt slut och det arbetas för fullt här i stadshuset innan alla kan gå på julledighet. När vi ses nästa gång är det valåret 2014, vilket innebär att den här mandatperioden snart är slut.  Det ligger i politikens natur att ha ett högt tempo och ständigt blicka framåt för att utvecklas, men det gör att man ibland glömmer av att stanna upp och se tillbaka på vad man faktiskt åstadkommit. Vi är stolta över vad den rödgröna majoriteten lyckats med de senaste åren. Här nedanför fö ...

 • Barnens stad och BRIS

  2013-12-12, 12:43

  Barn och unga är Sveriges framtid och det viktigaste vi har, därför har barnperspektivet varit grunden för den politik som styr vårt Göteborg. Hur samhällen tar hand om sina barn är kanske ett av de viktigaste måtten på hälsotillståndet i ett land. De allra flesta barn i Göteborg vaknar varje morgon i ett kärleksfullt hem och får sina behov av omsorg och att bli lyssnad till tillgodosedda. Det kanske får den där viktiga godnattsagan en kram och en puss. Samtidigt i ett annat hem bor det ett barn ...

 • Lyft fram kulturhistoriska värden i Billdals park

  2013-12-12, 10:55

  Billdals park ägs sedan 1963 av Göteborgs stad och är en park som har såväl kulturhistoriska som biologiska värden. Här finns Billdals gård som är den enda större gården av sitt slag i Göteborg. Därtill kommer kringliggande byggnader samt parken som tillsammans utgör ett bra exempel på en herrgårdsbyggnad från 1800-talets senare hälft. Parken och naturområdet används av många och är ett populärt friluftsområde. Parken används även av ridskolan i Billdal. Vi rödgröna i park-och naturnämnden vill ...

 • Inga OSA-anställda i Göteborgs Stad ska drabbas av regeringens ansvarslösa politik

  2013-12-09, 13:23

  Inga OSA-anställda får ”sparken” av Göteborgs Stad, i stället tar vi hand om våra anställda och ser till att värna jobben. Det har varit en turbulent tid för stadens OSA-anställda och oron har varit stor hos många som har sin anställning genom OSA, Offentligt Skyddade Anställningar. Göteborgs Stad har sedan länge haft anställda som av olika skäl inte riktigt klarar av de tuffa krav som den ordinarie arbetsmarknaden ställer men som ändå utför ett väldigt bra arbete. Park- och Naturförvaltningen h ...

 • Vad vill Göteborgsmoderaterna med miljön?

  2013-12-06, 08:42

  Det stod klart under debatten i kommunfullmäktige att Göteborgsmoderaterna inte har  några miljöambitioner. De pratar om miljöfrågor och då kan man kanske tro att de vill något. Men återigen slirar de när det äntligen ska ske. Det slirades  också rejält om det Västsvenska infrastrukturpaket. Miljö och klimatmämnden har fått uppdrag från oss rödgröna partier att ta fram ett miljöprogram med konkreta åtgärder. De borgerliga partierna vill avslå detta och hittar alla möjliga ursäkter för det. Göt ...

 • En hjälte har gått ur tiden. Nelson Mandela är död.

  2013-12-06, 01:32

  Ett sista surfande före läggdags. Kanske handlar det om stormen Sven som skapat rubriker i vårt land det senaste dagarna. Inte mer än så tänker jag när jag inser att världen förändrats definitivt. Nelson Mandela har avlidit. En person som betytt mer för människors hopp och kamp än någon annan är inte längre här. Hade det varit någon annan, så hade det varit tämligen självklart att tänka att vid en ålder av 95 år så är det OK att lämna in. Men det gäller ju inte hjältar, för de ska ju inte dö. Oc ...

 • Höghastighetsbana Oslo – Göteborg

  2013-11-22, 10:07

    Det föreligger enorma investeringsbehov för svensk infrastruktur inom de närmaste åren. Särskilt skriande är behoven vad gäller utvecklingen, utbyggnad och underhåll av det svenska järnvägsnätet.  Medan den svenska regeringen vägrar ta höjd för nya järnvägsprojekt satsas det runtom i världen på höghastighetståg för att binda samman städer, regioner och hela länder. Elektrifierad järnväg är ett snabbt, säkert och mycket hållbart sätt att resa och bör utgöra stommen i visionen om en svenska ...

 • Ett steg i rätt riktning

  2013-11-21, 10:03

  Jag tror inte att någon har undgått debatten kring EU-migranternas situation som är svår i Europa, Sverige och i vårt Göteborg. Vi har ett välfungerande samarbete med frivilligorganisationerna och med hjälp av dem har vi haft möjlighet att bland annat bistå med öppen förskola, informationscenter och nu också ett vinterhärbärge. Men vi vet också att dessa lösningar bara kan ses som toppen på isberget. Problemen är strukturella och måste hanteras i breda överenskommelser på nationell och europeisk ...

 • Motorbranschen Tekniska Gymnasium visar vägen!

  2013-11-14, 13:26

  Under hösten kommer jag att varje vecka lyfta fram ett gott exempel från stadens skolor för att uppmärksamma deras arbete och idag har turen kommit till Motorbranschen Tekniska Gymnasium. MTG är en relativt liten skola med yrkesprogram i tätt samarbete med yrkesbranschen. Samarbetet innebär att man exempelvis har företag representerade i skoledningens styrgrupp och praktikplatser där elever kan få en inblick i sitt framtida yrkesliv.  På så vis hålls undervisningen uppdaterad och branschen får e ...

 • Göteborg i Europafinal för bästa tillgänglighetsarbete

  2013-11-13, 19:17

  Idag har Göteborgs stad gått till final om pris för bästa tillgänglighetsarbete. I våras lade vi i den rödgröna majoriteten förslaget att vi skulle delta i EU:s tävling om tillgängliga städer – Access City Awards. Nu är vi bland sju städer i hela Europa som valts ut – bland 102 tävlingsbidrag -  att gå vidare. Tävlingen riktar sig till städer i samtliga EU-länder som har minst 50 000 invånare. Initiativen som de tävlande presenterar måste ha genomförts under de senaste fem åren. Priset är ...

 • Uppföljning av frågor gällande Kalla Fakta

  2013-11-11, 12:33

  Nu har vi fått en del svar angående i vilken omfattning som denne konsult anlitats av Göteborgs stad (om en enskild anställd i Göteborgs kommun har varit på kurs som ANNAN anordnat och där denna konsult varit anlitad, får vi nog svårt att överblicka, dessvärre): - Göteborgs stads upphandlingsbolag har inget ramavtal med hans bolag. - Göteborgs stad HAR anlitat hans bolag två gånger, vad jag fått veta hittills… dels för ett år sedan då det plattformsarbete jag nämnde ovan – och som fo ...

 • Om TV4:s Kalla Fakta

  2013-11-11, 01:29

  Angående den dokumentär som Kalla Fakta/TV4 presenterat ikväll: Jag har ikväll tillskrivit personer i Stadsledningskontoret som är planeringsledare med fokus på funktionalitet för att höra i vilken omfattning Göteborg haft/har kontakter med denne konsult. Jag hade själv inte hört talas om denne konsults verksamhet förrän ikväll. Det har pågått ett ‘plattformsarbete’ inom Göteborgs personalgrupper som arbetar med stöd till personer med funktionsnedsättning under ett drygt års tid. Det ...