Blogg: Rättare sagt

Fp En blogg med koppling till Folkpartiet.

Latest posts from this blog

 • Lexbase kritiserat av unga KRIS i Almedalen

  2014-06-30, 11:08

  I januari i år öppnade den mycket omdebatterade sajten Lexbase. Via databasen kunde man enkelt se om t.ex ens grannar fanns med i en tingsrättsdom genom röda prickar på Sverigekartan. Efter massiv kritik fick sajten stänga ner efter bara några dagar. Framförallt kritiserades sajten för att vara integritetskränkande. Nu är Lexbase igång igen.Ett stort problem med Lexbase är den sätter käppar i hjulet för unga människor som har ett förflutet med kriminalitet och droger. De får det svårare att lämn ...

 • Tidiga, tydliga och trovärdiga insatser mot ungbrottsligheten

  2014-06-12, 14:02

  Idag lägger regeringen fram nya förslag på tydligare reaktioner på ungas brottslighet. Förslagen är ett viktigt led i Alliansens gemensamma politik att bekämpa ungdomsbrottslighet genom tidiga, tydliga och trovärdiga insatser.Om detta skriver jag idag i Expressen tillsammans med mina allianskollegor Beatrice Ask, Johan Linander och Caroline Szyber. Läs gärna artikeln i sin helhet här. ...

 • Mord ska ge fängelse

  2014-06-09, 13:13

  En av alliansens viktigaste målsättningar är och har varit att skärpa straffen för allvarliga våldsbrott. Som ett led i detta skärper vi nu straffet för mord. Straffet för mord ska från och med 1 juli vara livstids fängelse om det finns försvårande omständigheter. Om detta skriver jag tillsammans med mina allianskollegor i bland annat Norrköpings-Tidningar.     'Vi anser att livstidsstraffet ska användas i större utsträckning än i dag och vara det straff som används i en majo ...

 • Storbritannien måste stängas sin khatlucka - dagbok från dagar i Storbritannien

  2014-06-09, 12:27

  Qat, Jad, Khat, Mira, Miyongi, Wart, Mulungi eller Mutaswiri. Kärt barn har många namn brukar man säga. Khat, som det i regel kallas i Sverige, är en växt som odlas i Östafrika, främst i Kenya. När växten tuggas ger den ett amfetaminliknande rus och används främst i länderna på Afrikas horn och i Jemen.I Sverige narkotikaklassades khat 1989 och drogen är förbjuden i hela Norden samt i de flesta europeiska länder. Storbritannien är ett undantag. Fram till 1998 klassades drogen som grönsak i lande ...

 • Debatt i kammaren om straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

  2014-05-27, 13:17

  Igår debatterade jag i kammaren regeringens förslag om en ny lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Förslaget innebär bland annat:Att nya regler införs om straff för brott mot mänskligheten. Brottet omfattar till exempel dödande, sexuella övergrepp och tortyr när dessa gärningar är del i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en civilbefolkning.Att det införs en ny bestämmelse om folkmord som bättre stämmer överens med FN:s folkmordskonventi ...

 • EU behöver bättre kunna skydda våra rättigheter

  2014-05-20, 14:50

  Europa, ja världen, har de senaste åren gått igenom den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. I Europa har detta gjort att medlemstaternas ekonomi idag granskas mer än tidigare. Detsamma måste gälla för mänskliga rättigheter!Jag skriver i ETC Örebro om hur vi i Folkpartiet tycker att det är rimligt att vi inför sanktioner som frysning av utbetalningar av EU-medel och använder möjligheten att i dra in rösträtten i rådet för de länder som kränker mänskliga rättigheter ...

 • Brett stöd för hårdare tag mot den som hotar kvinnor

  2014-05-20, 12:12

  Av Rapport och Agenda i söndags framgår att fler partier än bara Folkpartiet liberalerna nu gärna ser hårdare tag mot män som förföljer kvinnor. S k fotboja kan förhoppningsvis i framtiden användas oftare och tidigare för att just öka skyddet och tryggheten för kvinnor i de fall då det finns grund för att idag besluta om ett s k besöksförbud. ...

 • EU måste få ett slut på sexhandeln

  2014-05-16, 10:27

  Handeln med människors kroppar är en skamfläck för hela europasamarbetet vars fundament är mänskliga rättigheter. Vi behöver ett europeiskt FBI, en europeisk åklagarmyndighet och att EU inför harmoniserad lagstiftning som kriminaliserar sexköp.Om detta skriver jag tillsammans med Jasenko Selimovic, tredje namn på folkpartiets EP-lista. Läs gärna artikeln i sin helhet här.   ...

 • Vikitgt med lokal polisnärvaro

  2014-05-14, 10:50

  Idag skriver jag tillsammans med Lars Persson och Eva Halling i Sundsvalls Tidning om hur svensk polis måste bli effektivare och mer lokalt närvarande.  Detta är ett arbete som bäst utförs gemensamt och i samarbete och det avtal som finns mellan Sundsvalls kommun och polisen är ett gott exempel på detta. Polisen och kommunen måste gå hand i hand i kampen mot brottsligheten, oavsett om vi talar om typiska ungdomsbrott, internationella stöldligor eller grov organiserad brottslighet. Rätt ...

 • Jag är feminist

  2014-04-30, 12:43

  Här är åtta frågor om utsatta kvinnor. Och lika många svar från mig.  Håll till godo.  1. Kvinno- och tjejjourernas finansiering och självständighet. Hur ska jourerna få en långsiktig finansiering och ändå behålla sin självständighet? Roks vill se en statlig finansiering till kommunerna öronmärkt för finansieringen av kommunens jourer. Folkpartiet anser att kvinnojourerna måste ges en stabil och långsiktig finansiering. Med jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) som ansvarigt st ...

 • Intervjuad av Agenda om våld mot kvinnor, besöksförbud och fotbojor

  2014-04-29, 11:23

  Jag har precis blivit intervjuad av SVT:s Agenda om hur de kontakt- och besöksförbud som finns idag fungerar. Jag anser att dessa är för veka och att vi tidigare ska kunna använda oss av elektronisk övervakning för att skydda den person som är hotad.De kontaktförbud som finns för att skydda utsatta och förföljda kvinnor överträds allt oftare. För att komma till rätta med denna allvarliga utveckling och hjälpa redan utsatta kvinnor i deras situation behövs förändringar i lagstiftningen och tydlig ...

 • Alliansen satsar över 90 miljoner på skolorna i Örebro län

  2014-04-09, 11:11

  Skolan är i fokus när regeringen idag presenterar den ekonomiska vårpropositionen. Satsningarna innebär att skolan i Örebro län får över 90 miljoner kronor mer under nästa år. Den permanenta effekten fram till 2019 uppgår till ungefär 155 miljoner kronor. Detta är en viktig satsning för Örebro län. Vi har inte varit immuna mot flumskolan och dess förödande effekt på elevernas kunskap och skolresultat. Skolan är en avgörande framtidsfråga för Sverige och med regeringens reformer kan vi nu vända s ...

 • Stoppa bolagsskojeri inifrån fängelserna

  2014-04-08, 08:07

  Idag skriver jag tillsammans med säkerhetsexperten Dick Malmlund på SvD.se om hur viktigt det är att bedragare stoppas - både för ekonomin och för förtroendet för rättsapparaten. Det måste bli stopp för möjligheten för personer som är dömda för upprepade brott att både kunna sitta i fängelse och samtidigt sitta i mängder av bolagsstyrelser. Artikeln finns att hitta här. Arbetet mot grov brottslighet ska fokusera på att slå mot pengarna. Om detta råder det numera bred politisk enighet och de ...

 • Vänsterpartiet ställer ultimatum och omöjliggör på förhand rödgrön trepartiregering. Vad händer då?

  2014-04-08, 07:59

  Igår höll Jonas Sjöstedt presskonferens där han presenterade partiets valplattform för kommande riksdagsval. Jonas Sjöstedts huvudbudskap är att han inte accepterar att sitta i en regering som tillåter vinster i välfärden, och ställer ett lagstadgat avskaffande av vinst i välfärden som ultimatum för V:s regeringsdeltagande efter eventuell valframgång. Detta omöjliggör en långsiktigt stabil regering under Stefan Löfvens (S) ledning. Vad händer då?Om detta skriver min kollega Carl B Hami ...

 • No title

  2014-04-03, 16:21

  Idag har en stor del av min dag spenderats ute på fält i möten med engagerade människor.Mitt första möte var på Bromma där jag bland annat träffade Torborg Chetkovic som är koncernchef för Swedavia. Vi talade transport, hållbarhet, preclearance, tillgänglighet, kommunikation och utveckling. Fantastiskt proffsiga människor som gav mig några tanke-nötter att knäcka. Nedan bild på besök i flygledartornet.Jag har också träffat medarbetare på Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdo ...

 • Bra möte med TCO

  2014-04-03, 16:15

  Igår var jag på ett bra möte med delar av TCOs ledning. TCO samlar mängder av människor som samlande fack. Här finner vi många av Sverige lärare, poliser, banktjänstemän, industritjänstemän eller vård-/omsorgspersonal. Vi har väldigt mycket gemensamt. TCO och FP vill sänka marginalskatterna. Hälften kvar står båda för. Vi älskar båda höga skatteintäkter för en stark och solidarisk välfärdssektor. All forskning visar på att sänkta marginalskatter bidrar till just högre skatteintäkter. TCO och FP ...

 • Skärpningar i vapenlagstiftningen

  2014-04-03, 16:10

  Frågan om illegala skjutvapen utan licens har under de senaste åren blivit allt mer aktuell i och med bland annat ett antal dödsskjutningar runt om i landet. Med tillgång till vapen kan riskerar konsekvenserna av en specifik situation, exempelvis ett bråk, att bli allvarligare än vad de annars skulle ha blivit.Alliansregeringen tar detta på allra största allvar. Med färre illegala vapen i omlopp minskar risken för att vapen används till brottsliga handlingar eller att människor drabbas av o ...

 • Nya straffskalor för allvarliga våldsbrott

  2014-04-03, 15:46

  År 2010 genomfördes en generell skärpning av straffen för allvarliga våldsbrott. Sedan dess har Brå utvärderat reformen. Det har visat sig att reformen har fått ett betydande genomslag i rättstillämpningen, bland annat i form av strängare straff för grov misshandel. Med detta har det behövts ytterligare åtgärder för att åstadkomma en skärpt syn på allvarliga våldsbrott bland annat genom höjda minimistraff. Igår överlämnade utredningen om skärpta straff för allvarliga våldsbrott si ...

 • Frågor och svar om framtidens vapenlagstiftning

  2014-04-02, 13:15

  Jag får väldigt många frågor gällande framtidens vapenlagstiftning. Därför har jag nedan samlat ihop de vanligaste frågorna och mina svar. 1) Är legalt vapeninnehav ett problem, kopplat till grov kriminalitet i Sverige?Det legala vapeninnehavet för legitima ändamål är förstås inget problem i sig. Det viktiga är att på ett effektivt och rättssäkert sätt förebygga att kriminella skaffar sig tillgång till vapen. Vapensmuggling och annan svarthandel är viktiga kanaler för kriminella som behöver skaf ...

 • Så bryter vi den onda cirkeln

  2014-04-01, 17:50

  Idag höll jag och min kollega i justitieutskottet, Johan Linander (C), ett seminarium om hur kriminalvårdens behandlingsprogram fungerar. Den övergripande frågan var om deltagande i erbjudna behandlingsprogram ska krävas för villkorlig frigivning? Inbjudna som talare var: Henrik Belfrage, professor i kriminologi, MittuniversitetetJerzy Sarnecki, professor i kriminologi, Stockholms UniversitetCarina Rehnberg, Programområdeschef, KriminalvårdenAnders Claus, Central koordinator i behandlingsfr ...