Blogg: Rättare sagt

Fp En blogg med koppling till Folkpartiet.

Latest posts from this blog

 • Alliansen satsar över 90 miljoner på skolorna i Örebro län

  2014-04-09, 11:11

  Skolan är i fokus när regeringen idag presenterar den ekonomiska vårpropositionen. Satsningarna innebär att skolan i Örebro län får över 90 miljoner kronor mer under nästa år. Den permanenta effekten fram till 2019 uppgår till ungefär 155 miljoner kronor. Detta är en viktig satsning för Örebro län. Vi har inte varit immuna mot flumskolan och dess förödande effekt på elevernas kunskap och skolresultat. Skolan är en avgörande framtidsfråga för Sverige och med regeringens reformer kan vi nu vända s ...

 • Stoppa bolagsskojeri inifrån fängelserna

  2014-04-08, 08:07

  Idag skriver jag tillsammans med säkerhetsexperten Dick Malmlund på SvD.se om hur viktigt det är att bedragare stoppas - både för ekonomin och för förtroendet för rättsapparaten. Det måste bli stopp för möjligheten för personer som är dömda för upprepade brott att både kunna sitta i fängelse och samtidigt sitta i mängder av bolagsstyrelser. Artikeln finns att hitta här. Arbetet mot grov brottslighet ska fokusera på att slå mot pengarna. Om detta råder det numera bred politisk enighet och de ...

 • Vänsterpartiet ställer ultimatum och omöjliggör på förhand rödgrön trepartiregering. Vad händer då?

  2014-04-08, 07:59

  Igår höll Jonas Sjöstedt presskonferens där han presenterade partiets valplattform för kommande riksdagsval. Jonas Sjöstedts huvudbudskap är att han inte accepterar att sitta i en regering som tillåter vinster i välfärden, och ställer ett lagstadgat avskaffande av vinst i välfärden som ultimatum för V:s regeringsdeltagande efter eventuell valframgång. Detta omöjliggör en långsiktigt stabil regering under Stefan Löfvens (S) ledning. Vad händer då?Om detta skriver min kollega Carl B Hami ...

 • No title

  2014-04-03, 16:21

  Idag har en stor del av min dag spenderats ute på fält i möten med engagerade människor.Mitt första möte var på Bromma där jag bland annat träffade Torborg Chetkovic som är koncernchef för Swedavia. Vi talade transport, hållbarhet, preclearance, tillgänglighet, kommunikation och utveckling. Fantastiskt proffsiga människor som gav mig några tanke-nötter att knäcka. Nedan bild på besök i flygledartornet.Jag har också träffat medarbetare på Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdo ...

 • Bra möte med TCO

  2014-04-03, 16:15

  Igår var jag på ett bra möte med delar av TCOs ledning. TCO samlar mängder av människor som samlande fack. Här finner vi många av Sverige lärare, poliser, banktjänstemän, industritjänstemän eller vård-/omsorgspersonal. Vi har väldigt mycket gemensamt. TCO och FP vill sänka marginalskatterna. Hälften kvar står båda för. Vi älskar båda höga skatteintäkter för en stark och solidarisk välfärdssektor. All forskning visar på att sänkta marginalskatter bidrar till just högre skatteintäkter. TCO och FP ...

 • Skärpningar i vapenlagstiftningen

  2014-04-03, 16:10

  Frågan om illegala skjutvapen utan licens har under de senaste åren blivit allt mer aktuell i och med bland annat ett antal dödsskjutningar runt om i landet. Med tillgång till vapen kan riskerar konsekvenserna av en specifik situation, exempelvis ett bråk, att bli allvarligare än vad de annars skulle ha blivit.Alliansregeringen tar detta på allra största allvar. Med färre illegala vapen i omlopp minskar risken för att vapen används till brottsliga handlingar eller att människor drabbas av o ...

 • Nya straffskalor för allvarliga våldsbrott

  2014-04-03, 15:46

  År 2010 genomfördes en generell skärpning av straffen för allvarliga våldsbrott. Sedan dess har Brå utvärderat reformen. Det har visat sig att reformen har fått ett betydande genomslag i rättstillämpningen, bland annat i form av strängare straff för grov misshandel. Med detta har det behövts ytterligare åtgärder för att åstadkomma en skärpt syn på allvarliga våldsbrott bland annat genom höjda minimistraff. Igår överlämnade utredningen om skärpta straff för allvarliga våldsbrott si ...

 • Frågor och svar om framtidens vapenlagstiftning

  2014-04-02, 13:15

  Jag får väldigt många frågor gällande framtidens vapenlagstiftning. Därför har jag nedan samlat ihop de vanligaste frågorna och mina svar. 1) Är legalt vapeninnehav ett problem, kopplat till grov kriminalitet i Sverige?Det legala vapeninnehavet för legitima ändamål är förstås inget problem i sig. Det viktiga är att på ett effektivt och rättssäkert sätt förebygga att kriminella skaffar sig tillgång till vapen. Vapensmuggling och annan svarthandel är viktiga kanaler för kriminella som behöver skaf ...

 • Så bryter vi den onda cirkeln

  2014-04-01, 17:50

  Idag höll jag och min kollega i justitieutskottet, Johan Linander (C), ett seminarium om hur kriminalvårdens behandlingsprogram fungerar. Den övergripande frågan var om deltagande i erbjudna behandlingsprogram ska krävas för villkorlig frigivning? Inbjudna som talare var: Henrik Belfrage, professor i kriminologi, MittuniversitetetJerzy Sarnecki, professor i kriminologi, Stockholms UniversitetCarina Rehnberg, Programområdeschef, KriminalvårdenAnders Claus, Central koordinator i behandlingsfr ...

 • Är klackromantiken värd priset?

  2014-03-31, 11:58

  Igår misshandlades en Djurgårdssupporter till döds på väg till den allsvenska premiären i Helsingborg. Detta är en tragedi. En tragedi för den avlidnes familj. Och en tragedi för svensk fotboll. Nu måste varje äkta fan ställa sig frågan: Är klackromantiken värd priset?Bland det värsta är att vi är många som inte är förvånade över dödsfallet. Många menar att det bara var en tidsfråga innan någon skulle dö i bråk mellan fotbollshuliganer. Bland annat skriver Johan Esk i DN att ”frågan inte var om ...

 • Nästa steg i kampen mot idrottsvåldet

  2014-03-25, 14:57

  Det idrottsrelaterade våldet är ett stort problem vid landets arenor. Från Alliansens sida är vi fast beslutna om att bekämpa huliganismen och slå vakt om att idrottsevenemangen i våra högsta serier får bibehålla sin status som folkfester. Vi ser att det finns skäl att oroas över vad oppositionspartiernas förslag skulle innebära för idrottsvåldets utbredning i Sverige. Supporterkulturen ger själ åt klubbar och föreningar och förstärker upplevelsen för publiken. Men våld och skadegörelse får aldr ...

 • Viktiga debatter i kammaren

  2014-03-14, 09:05

  Den senaste veckan har vi haft debatter i kammaren som ligger mig varmt om hjärtat. Vi har bland annat debatterat unga människor som begår brott, kriminalvård och hur våldsutsatta kvinnor bör få stäkt skydd. Unga lagöverträdare - vi måste vara tidiga och tydliga i våra reaktioner Många ungdomar begår brott, och vissa riskerar att fastna i en kriminell livsstil. Därför måste det första brottet också bli det sista. Då krävs det tidigare, tydligare och mer samordnade reaktioner från hela samhä ...

 • Framtiden börjar i klassrummet

  2014-03-11, 15:28

  Idag presenterar alliansregeringen den enskilt största satsningen i vårbudgeten – ”Lågstadielyftet”. Med insatser på 2,3 miljarder per år vill regeringen höja kvaliteten på skolundervisningen i de lägre årskurserna. Erfarenheterna säger oss att elevens framgång i skolan grundläggs redan i lågstadiet. Därför är det av största vikt att kvaliteten på undervisningen höjs under lågstadieåren. Den elev som inte lärt sig läsa, skriva och räkna under sina första tre år i skolan riskerar att halka efter ...

 • Dags att stärka skyddet för hotade kvinnor

  2014-03-10, 14:34

  Folkpartiets riksmöte i Örebro är över. Bra dagar. Viktiga dagar. Och viktiga besked. I lördags, på internationella kvinnodagen, kom Folkpartiet med förslag på ytterligare åtgärder för att stärka skyddet för hotade kvinnor.Varje år mördas 17 kvinnor av en man i en nära relationoch de kontaktförbud som finns för att skydda utsatta och förföljda kvinnor överträds allt oftare. För att komma till rätta med denna allvarliga utveckling och hjälpa redan utsatta kvinnor i deras situation behöv ...

 • Ny teknik. Nya lagar.

  2014-03-05, 08:50

  Jag är på precis väg till Adolf Fredriks Musikklasser för att tillsammans med mina kollegor i Alliansen, Juridikinstitutet och eleverna diskutera vad vi kan göra mer för att motverka s k näthat. Skriver om några av våra nya skarpa lagförslag i dagens Aftonbladet.Integritet på nätet handlar lika mycket om allas rätt att få tillträde utan att förföljas av hatare som att myndigheternas tvångsåtgärder skall vara reglerade och begränsade i lag. Allt eftersom tekniken utvecklas så måste lags ...

 • Besök på Rikskriminalpolisen

  2014-02-25, 15:49

  Idag besökte jag Rikskriminalpolisen tillsammans med mina liberala kollegor Ann-Katrin Åslund och Gulan Avci, som syns på bilden tillsammans med företrädare från Rikskrims underrättelseavdelning.På mötet diskuterade vi bland annat grova brott, gängbrottslighet och avhopparverksamhet. Ett bra möte! Den grova brottsligheten är ett enormt samhällsproblem. Ur ett socialpolitiskt perspektiv finns det få saker som kan vara viktigare än att pressa tillbaka dess cyniska profitörer. Brottsligheten k ...

 • Mer görs i arbetet för att skydda våldsutsatta kvinnor

  2014-02-24, 12:34

  Hot och våld förstör livet för många människor. Inte minst lever många kvinnor i Sverige i situationer som är fruktansvärda. Ofta handlar det om åratal av misshandel och psykiskt våld där hot är ständigt närvarande. Här krävs mer av skydd och villkor som utgår från den hotade. Vi arbetar nu i Justitieutskottetmed att stärka detta arbete genom att underlätta för poliseskort av våldsutsatta kvinnor. I Örebro görs insatser för att med hjälp av hundar kunna ge skydd till hotade kvinnor.  V ...

 • Att bygga fler studentbostäder är ett riksintresse

  2014-02-20, 10:03

  I dagens NA skriver jag tillsammans med mina liberala kollegor Nina Lundström (riksdagsledamot och ordförande i Folkpartiets bostadspolitiska arbetsgrupp) och Karolina Wallström (kommunalråd och vice gruppledare Folkpartiet Örebro) om hur studenter riskerar att tvingas tacka nej till utbildningsplatser de har blivit antagna till på grund av brist på bostäder.Detta håller naturligtvis inte i längden. Om Sverige fortsatt ska vara en kunskapsintensiv nation som kan stå sig i den globala konkurrense ...

 • Eleverna har rätt till en likvärdig skola - det är dags att förstatliga skolan!

  2014-02-17, 14:04

  Folkpartiet leder sedan 2006 en total omläggning av svensk skola. Vi har bland annat drivit igenom en ny läroplan med nya kursplaner och med tydliga och tidiga mål, fler och tidigare nationella prov, skriftliga omdömen, betyg från årskurs 6 och ny betygsskala med fler steg. Elevers rätt till särskilt stöd har stärkts och den speciallärarutbildning Socialdemokraterna avskaffade har återinförts. Eleverna får fler matematiklektioner. Det här är långsiktiga, viktiga reformer som kommer att förbättra ...

 • Politisk majoritet för hårdare krav för frigivning

  2014-02-06, 13:32

  Förra veckan blev det känt att den sexbrottsdömda före detta polischefen Göran Lindberg släppts ur fängelse efter att ha avtjänat fyra av de sex år han dömdes till. Detta ledde till en debatt om villkorlig frigivning.I dag är huvudregeln att den som avtjänat två tredjedelar av sitt fängelsestraff blir villkorligt frigiven, alltså får avtjäna resten av straffet utanför anstalten, de flesta med övervakning.Nu vill en majoritet av riksdagspartierna ställa hårdare krav på brottslingar för att de ska ...