Blogg: Lennart Gabrielssons blogg

Fp En blogg med koppling till Folkpartiet.

Latest posts from this blog

 • FP vill lagstifta om omvänd kommunarrest

  2014-03-08, 14:06

  För ett år sedan presentarede jag tillsammans med bland annat partikollegan tillika jämställdhetsminister Maria Arnholm förslaget att Sollentuna ska vara en av tre kommuner som ska vara först ut med att införa omvänd kommunarrest. Efter att ha sett över frågan visar det sig att dagens lag inte möjliggör införandet av omvänd kommunarrest. Idag har Jan Björklund, på partiets riksmöte, meddelat att Folkpartiet kräver att lagen ses över och att omvänd kommunarrest på sikt blir verklighet i alla Sver ...

 • Placerade barn ska ges ökade möjligheter att tala med politiker

  2014-02-10, 11:04

  Idag har jag skickat ut följande pressmeddelande:Politiker fattar beslut om utsatta barns framtid. Det är en svår uppgift. Därför har socialnämnden i Sollentuna fattat beslut om att erbjuda placerade barn att tala med de politiker som beslutar om deras framtid.-Socialsekreterarna ger oss bra material som ligger till grund för de beslut vi fattar men det skrivna ordet är inte lika starkt som ett personligt möte och det skapar ett ökat tolkningsutrymme. Vi vill erbjuda de barn och unga som påverk ...

 • Orimlig lag splittrar familjer

  2013-11-28, 10:48

  Jag skickade idag ut nedanstående uttalande men anledning av att Migrationsverket nu har kommenterat det ärende som jag beskrivit i en artikel på SvD:s Brännpunkt:Orimlig lag splittrar familjerTrots att en nybliven pappa varit sju år i Sverige, varav två som gift, tvingas han återvända till hemlandet för att därifrån söka stadigvarande uppehållstillstånd i Sverige. Det tar månader innan den Svenska ambassaden har tid att göra en intervju och det tar vanligtvis cirka sju månader för migrationsver ...

 • Oacceptabel respons från polisledningen

  2013-09-25, 12:22

  Enligt tidningen Mitt i Sollentuna avfärdar polisledningen mitt brev (nedan) i vilket jag påtalar att socialtjänsten måste få bättre hjälp från polisen för att kunna återföra ungdomar på rymmen till fortsatt behandling. Den moderata pressekreteraren framför, troligen på uppdrag från den moderata ordföranden i polisstyrelsen Anna König Jerlmyr, att de inte har för avsikt att ta upp frågan för diskussion i polisstyrelsen. Agerandet är upprörande! Självklart ska inte politiker i polisstyrelsen ingr ...