Blogginlägg om Äganderätt

28 träffar från politiska bloggar, varav 1 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Kapa och stjäl uppfinningar – ”Kill the Inventor”

  från Svensson Sp 2014-07-18, 15:08

  ... Samhälle, Politik Relaterat: Uppfinnares arbete stjäls Vaktbolag som stjäl Stjäl verkligen svenskar mest? ...

 • Pirater, sjörövare och buckanjärer

  från Konst Politik Vänster 2014-07-09, 21:41

  ... e man allting lika utan hänsyn till nationalitet eller religion. Ingen privat Äganderätt existerade och total individuell frihet rådde. Däremot var dessa kolonier präglade av ungefär samma våld som det omgivande samhället i sin tid, och som sjöm ...

 • ”Klasskampens” djuriska rötter – socialismens gåta löst?

  från Svensson Sp 2014-07-09, 17:37

  ... djedel av mänskligheten, visar på jämlikhetsidéernas stora dragningskraft – de ligger ju i vår natur! Men den orealistiska och förtryckande ”realkommunistiska” elitismen hör för alltid hemma på historiens sophög. Var kommer då socialdemokratin, den and ...

 • Malthus och Bentham styr Sverige

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-07-09, 08:22

  ... a 150 år fram till franska revolutionen, utvecklade man tankar om naturrätt, universella mänskliga rättigheter, Äganderätt, nationalekonomi, marknadsekonomi, statens begränsningar, individens frihet och ansvar. David Hume var kanske den siste up ...

 • Till försvar för minerallagen

  från Svensson Sp 2014-07-06, 08:01

  ... Minerallagen är i grunden en alldeles utmärkt lag. Den inskränker nämligen Äganderätten. Äganderätten till marken. Detta verkar få inom vänstern förstå. Så också Marcus Priftis. Det är en lag som vi måste försvara, en bra lag. Den gör malm och m ...

 • Marine Le Pen och Nigel Farage attackerar EU-eliten

  från Tobbes Medieblogg Sd 2014-07-03, 17:12

  ... reement, är ett internationellt avtal för att skapa standarder kring intellektuell Äganderätt. Nigel Farages inlägg, som föregick Marine Le Pens, är som vanligt elakt, men underhållande. Notera hur usel den belgiske miljöpartistens protest är, s ...

 • Nyttjanderätt i stället för äganderätt

  från Svensson Sp 2014-07-03, 07:19

  ... nt ska ägas av oss alla gemensamt och stå under demokratisk kontroll. Det finns ingen anledning att vara mot Äganderätt i princip, men natur och andra begränsade resurser bör vara i gemensam ägo och nyttjandet underställt gemensamma politiska be ...

 • Fem skäl till varför Naturresursdelning är bra för människa, miljö och ekonomi

  från Enhet Övrig 2014-07-01, 10:17

  ... ättvisa. 1. Fattigdomen. Ingen människa har skapat jorden och därmed har ingen enskild människa Äganderätt till den. Därför har varje människa rätt till sin beskärda del av de oförädlade naturresurserna, eller att bli ekonomiskt kompenserad till ...

 • Allmänhetens sköka

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-06-29, 08:03

  ... h politiker, känner inte till någon Äganderätt. De känner inte någon begränsning av vad de kan ta för sig av andras egendom. Då har jag ännu inte nämnt något om beskattning eller brukningsföreskrifter för jord och skog. Rättsstatens förfall i Sv ...

 • Strandskyddets konsekvenser

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-06-24, 08:26

  ... alas om den?), som en av fyra markägare bland 150 tjänstemän! Utökat strandskydd ett gigantiskt intrång i Äganderätten Nedanstående sammanställning visar omfattningen på utvidgningen av strandskyddet till 300 m. Ca 1/3 av Sveriges landareal komm ...

 • Naturskyddsföreningen vill privatisera gruvbrytningen än mer

  från Svensson Sp 2014-06-22, 07:35

  ... om vill prospektera eller bryta malm och mineraler. Det är en bra ordning som innebär en inskränkning i den privata Äganderätten till förmån för det gemensamma och kollektiva intresset. Den äganderätt som inskränks är markägarens. Det hela är en ...

 • ”En miljardsmäll för hyresrätten!”

  från Egon Frid V 2014-06-18, 16:05

  ... v förslaget. Sänkt bolagskatt vet jag inte om det behövs, begränsade ränteavdrag för Äganderätt kan vara bra om vi ska försöka få en ökad rättvisa mellan boendeformerna. Men en sänkt bolagskatt på hyresgästernas bekostnad vore beklämmande. Läs v ...

 • Äganderätt satt på undantag

  från Anders G Johansson M 2014-06-11, 18:34

  ...  metoden för detta ter sig kontraproduktiv och tränger undan en väsentlig mänsklig rättighet; Äganderätten. De arter, som nu Länsstyrelsen säger sig vilja skydda, har dessutom etablerat sig och fått sina livsbetingelser genom generationers arbet ...

 • Mer totalsågningar av (mp):s politik

  från Cornucopia Övrig 2014-06-11, 12:59

  ... t bestraffa, rätten att överträda Äganderätt och friheter som är grundläggande i vår samhällsbyggnad. Rätten att tro att bara vi är miljövänliga så kommer folk att ta en ökad arbetslöshet, inskränkningar i min rätt att äga och förvalta, minskad ...

 • Du gamla, du fria

  från Stefan Hannas intryck och reflektioner C 2014-06-06, 09:15

  ... s i Sverige eller att fått möjligheten att leva på svensk mark. För om man tycker att internationella regler och Äganderätt ska respekteras är det väl svenskarna som kollektivt bestämmer om vem som får medlemskap i den svenska klubben med dess s ...

 • Klart för ättestugor

  från Cornucopia Övrig 2014-06-05, 16:24

  ... även om man även måste göra en bygganmälan till kommunen.Andra förbättringar utökande av fastighetsägares Äganderätt och frihet är att småhus får byggas ut med 15 m2 byggnadsyta, lika bygglovsfritt som ättestugan, samt att man får uppföra två t ...

 • Bredsand får inte säljas ut!

  från Tomas Rådkvist Fp 2014-06-03, 11:24

  ... sboende eller med Äganderätt.Då försvinner ju också kommunens eventuella intresse i att tillåta sådan exploatering eftersom det då inte gynna besöksnäringen utan bara den som kan sälja stugorna. Kommunen har då i praktiken givit bort kommunens m ...

 • Liberalismens framtid

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-05-31, 07:49

  ... al reserve banking. En Äganderätt som baseras på grundregeln att fast egendom, mark, ska ägas av fysiska personer. Ett absolut stopp för vilka frågor politikerna får besluta om. I amerikansk debatt har man ett ord för när staten överträder sina ...

 • I ären Jordens salt

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-05-29, 08:17

  ... ell frihet har fått drag av svensk storebrorsattityd och funktionssocialism. Just nu när jag laddar upp detta, som jag skrev för en tid sedan, inser jag att det är Kristi himmelsfärdsdag. Det var inte planerat så, men det kanske passar väl. ...

 • Vänstervind eller ideologivind?

  från Pophöger Fp 2014-05-26, 20:49

  ... ch tar enorma risker.Grunden till företagande är Äganderätt. För att det ska löna sig att skapa företag måste entreprenörerna tillåtas att göra vinst. Det är dessutom moraliskt rätt, eftersom entreprenörerna skapar värden som inte fanns tidigare ...

Mätning: Äganderätt

Parti-mätaren: Folkpartister är de som oftast bloggar om "Äganderätt". Ämnet nämns i cirka 0,12% (1 av 812) av blogginläggen från folkpartister.

Historik: "Äganderätt" nämndes som mest under november 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Äganderätt

Frihetsportalen.se Övrig (20), Svensson Sp (20), Liberal Debatt Höger (4), Gunnar Hökmark Europaparlamentariker M (3), Johanna Sjödin Övrig (3), Robin Nilsen Fp (3), Christer Winbäcks blogg Fp (2), Enhet Övrig (2), Cornucopia Övrig (2), Jinge Vänster (2)