Blogginlägg om Äganderätt

35 träffar från politiska bloggar, varav 0 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Politiska löftens baksida

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-04-10, 08:10

  ... ade begrepp som egendom eller privat Äganderätt. Därmed är vi tillbaks i de resonemang jag förde igår om äganderätten och dagen innan om hur politikerna lurar oss (beskrivet av James Buchanan) och dagen innan dess, då jag sågade postmoderismen. ...

 • Äganderätt är en grundläggande mänsklig rättighet

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-04-09, 09:17

  ... t Regeringsformen, alltså Grundlagen, måste det till ett angeläget allmänt intresse för att trumfa min Äganderätt. Även om jag får ge mig för det allmänna intresset, så ska jag enligt grundlagen ha full kompensation för detta. Egendomsskydd och ...

 • Inskränkningar i äganderätten är nödvändiga

  från Svensson Sp 2014-04-05, 18:42

  ... ätt, fiskerättigheter i sjöar, jakträttigheter, skogsutnyttjande och markägande. På dessa områden kan Äganderätt ersättas av nyttjanderätt. Dessutom bör nyttjanderätt gälla sådant användning av vatten i vattendrag och sjöar, mark för vindkraft o ...

 • Nytt frihandelsavtal ökar de ekonomiska orättvisorna i världen

  från Jinge Vänster 2014-03-28, 07:44

  ... effektivitet betyder att kunskap bör göras fritt tillgänglig, men systemet för intellektuell äganderätt avser att begränsa användningen« och vidare »TRIP-avtalen speglade att företagsintressena i USA och Europa hade segrat över de större intressena ho ...

 • Fri invandring är vår tids stora liberala stridsfråga

  från Jacob Lundberg M 2014-03-24, 19:39

  ... för liberala von Nyses-institutet.Vissa ättestupsmotståndare framför idén att man ska låta 80-åringarna leva, men ta bort deras rätt till pension och äldreomsorg. Detta avfärdas unisont. ”Vi kan inte ha ett A- och ett B-lag bland våra äldre”, skriver E ...

 • Produktionen är utbytbar?

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-03-18, 08:26

  ... en framför planhushållningens. Dessa företräden gäller oavsett vi betraktar produktion, konsumtion, frihet, Äganderätt, avtal, rättsstat, individer, moral etc. Det är dock en sak Nordling hoppar förbi lite väl lättvindigt. Enligt marknadsekonomi ...

 • Hayek och vägen till träldom

  från Skattepolitik och samhällsfilosofi Övrig 2014-03-12, 19:40

  ... ssystemet såsom rättsstat, avtal, Äganderätt, moraliska normer,  hederlighet, individuell frihet osv gav han hela systemet benämningen "den utvidgade ordningen". Det är denna ordning som ger Västerlandet dess välstånd. Faran är då att inte ...

 • Därför är Svenskarnas Parti nazister

  från Sverige är inte världens navel L 2014-03-11, 08:16

  ... verige. Under denna period krossade svearnas kung Adils västgötakungen Åle Opländske vid ett blodigt slag på Vänerns is. Det var första gången som stora delar av Sverige stod enat. De olika landskapen bildade ett land. Allt hänger samman. Vi svenskar b ...

 • Kvoteringen ingrepp i äganderätten och ingenting annat

  från Almegabloggen Övrig 2014-03-07, 08:49

  ... extra aktuell. Men huruvida det ska lagstiftas om kvotering till privata bolagsstyrelser handlar ytterst om Äganderätten, inte om feminism eller kvinnors lika rätt. I Sverige 2014 borde det vara uppenbart för alla att kvinnor både är kompetenta ...

 • Svenskar bor i villa

  från Svensson Sp 2014-03-05, 15:31

  ... ruppen är svenskar Svenskar allt mer positiva till invandring och flyktingar Bomb mot villa i Lindängen, Malmö ...

 • Ryssland i vår tid

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-03-04, 08:21

  ... ens hot mot den egna säkerheten. De onda erfarenheterna från världskrigen borde ha lärt oss det omvända, ett beväpnat folk är det enda skyddet. När man fick grepp om klimatfrågan via det falska påståendet om koldioxidens växthuseffekt ökade takten i vä ...

 • Fri invandring är vår tids stora liberala stridsfråga

  från Liberal Debatt Höger 2014-03-02, 16:49

  ... för liberala von Nyses-institutet. Vissa ättestupsmotståndare framför idén att man ska låta 80-åringarna leva, men ta bort deras rätt till pension och äldreomsorg. Detta avfärdas unisont. ”Vi kan inte ha ett A- och ett B-lag bland våra äldre”, skriver ...

 • Längtan efter det bättre samtalet

  från Apelsineld C 2014-03-01, 08:41

  ... incip som står i konflikt med Äganderätten och frivilligheten!" kan man då få höra. Och det stämmer ju. Men jag tror att bägge principerna är nödvändiga. Att de är i konflikt med varandra gör dem inte ogiltiga. Äganderätt och frivillighet är sup ...

 • Medborgarrätt heter pengar

  från Skärvor från skäret Fp 2014-02-25, 11:07

  ... rmoda att dialogen med de tänkta byggherrarna varit synnerligen intensiv de gångna åren. Privat Äganderätt ska respekteras, brukar det moderata kommunalrådet Kjell Jansson framhäva. Det är skam, det är fläck på Sveriges banér, att medborgarrätt ...

 • Om liberal politisk filosofi: Den fria viljan ger rätt till frihet

  från Jacob Lundberg M 2014-02-21, 10:29

  ... något värde hade det ju redan tagits i anspråk av någon. Äganderätt till mark härleds på samma sätt genom att någon utvecklar marken genom att exempelvis odla upp den. Den liberala synen på ägande kritiseras ibland för att vara opraktisk eller h ...

 • Mer om feminism

  från Marknadsliberalen Höger 2014-02-13, 19:38

  ... *|en. Peter Erikssons enda "argument" är i stilen "gubbar utser varandra, jag är emot gubbar, och äganderätt det struntar vi i miljöpartiet i eftersom vi har trafikregler bla bla".Jaja, det enda som Eriksson helt klart bevisar är att han är en gubbe so ...

 • Tidsbegränsade jakträttigheter

  från Svensson Sp 2014-02-01, 12:43

  ... t, Natur, Samhälle, Politik Relaterat: Äganderätt bör ersättas av nyttjanderätt Ersätt markägande med nyttjanderätt till mark Stopp för licensjakt på varg – bra! ...

 • Ersätt markägande med nyttjanderätt till mark

  från Svensson Sp 2014-01-19, 13:21

  ... . Äganderätt till mark bör avskaffas och ersättas av nyttjanderätt. Med detta följer förstås att jakträtt och liknande också måste vara nyttjanderätter som dessutom nödvändigtvis inte måste ägas av samma personer, företag, kollektiv, institution ...

 • Svensk mat

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-01-19, 09:25

  ... ensk kulturmiljö, med mera, finns det bara ett krav att ställa. Återupprätta en stark Äganderätt, där markägaren, bonden, själv får bestämma hur hans mark ska skötas för att kunna producera varor till ett pris som får varan såld och producenten ...

 • Anders Borg, tack hemskt mycket tack hade man ju gärna velat skriva mendet passar liksom inte

  från Barbros blogg Övrig 2014-01-13, 11:56

  ... föreningen föreslår följande i ett ekonomiskt program för hyresrätten:En statlig investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter med rimliga hyresnivåerSlopad fastighetskatt/fastighetsavgift för hyresrätterMiljöpremie för ombyggnad/upprustning av hy ...

Mätning: Äganderätt

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Äganderätt". Ämnet nämns i cirka 0,17% (1 av 587) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Äganderätt" nämndes som mest under november 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Äganderätt

Frihetsportalen.se Övrig (17), Svensson Sp (16), Liberal Debatt Höger (5), Vi är här för att stanna Mp (4), Gunnar Hökmark Europaparlamentariker M (4), Robin Nilsen Fp (3), Jinge Vänster (2), Jordbruk 2.0.1 Övrig (2), Sverige är inte världens navel L (2), Jacob Lundberg M (2)