Blogginlägg om Äganderätt

24 träffar från politiska bloggar, varav 1 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Ett livslångt våldsabonnemang

  från Frihetssmedjan Övrig 2014-09-14, 10:27

  ... on, eller mer kategoriskt, immateriella ting. Av detta följer att nätövervakning är bullshit. Visst, det är säkert många inom Piratpartiet som utgår ifrån denna tågordning, men ute bland väljarna målar man istället upp det som en intressekonflikt med å ...

 • Snart pungslår partierna våra iPads

  från Liberal Debatt Höger 2014-09-08, 20:24

  ... avsson beskriver generationskonflikten som borde fått större utrymme valrörelsen. Frågor som rör kultur, Äganderätt och integritet på nätet har varit sprängstoff i ett årtionde. Pirate Bay-rättegångarna, FRA-lagen, Ipred och Datalagringsdirektiv ...

 • Global rörelse för demokrati

  från Marios Blogg S 2014-09-04, 16:23

  ... delning, Äganderätt och att de utgör en del av sitt lands demokratiska tradition.De nationer som skulle kunna ställa sig i spetsen för den demokratiska motståndskampen skulle kunna vara det index som The Economistsammanställt ”Democracy Index”el ...

 • Bortom demokratin, 1

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-09-02, 06:36

  ... ividuella lösningar, individuell Äganderätt, etc. Demokrati leder till välstånd. Välstånd skapas av handel på en fri marknad, det som Smith kallade den osynliga handen. Demokratier tenderar att lägga sig i och försöka styra marknaden/marknaderna ...

 • Det finns utlandsägda gruvbolag i Sverige men de saknar betydelse

  från Svensson Sp 2014-08-30, 08:13

  ... inte har Äganderätt till det som bryts. […] 1. ”Gruvorna utnyttjar en ändlig resurs”. Anhängarna av royaltyer hävdar att man bör beskatta utvinningen av mineraltillgångar så att de räcker längre. Men det viktiga är inte om resursen är ändlig ell ...

 • James Buchanan 6 – Konstitutionell revolution

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-08-27, 08:28

  ... rihet, stärkt Äganderätt, sänkt skatt, bättre självständighet etc. kan vara sådana byten som uppskattas av många. Men tyvärr inte av alla. Det finns människor som är liknöjda, lågmotiverade, lata. Här kommer frågan om normer in, etik och moral. ...

 • Norrtälje kan bli bättre

  från Mammapolitik V 2014-08-25, 23:16

  ... ådet om är att Norrtälje kan bli bättre. Vi kan ändra fokus, vi kan se de förstärkningar som behöver göras i skolan, i förskolan och på fritids för att våra barn ska få en trygg uppväxt och de kunskaper de har rätt till. Vi kan se de förstärkningar vi ...

 • Antropocen individualism

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-08-24, 08:02

  ... r man svar om frihet, egenmakt, självbestämmande, Äganderätt med mera. Fortsätter man där och frågar vad som händer när individen fyllt sitt pensum, sina behov, sin dröm, blir oftast svaret att kraft och resurser förs vidare till samhället och t ...

 • Molotov-Ribbentrop fördraget

  från Tokstan Övrig 2014-08-23, 08:41

  ... r.Moscow, September 28, 1939Med tillstånd för tyskaregering Sovjetunionens regering(undertecknad) V. Molotov (undertecknad) J. Ribbentrop_____________________________________________________Utrikesministeriet Sovjetunionens4. Hemligt tilläggsprotokoll ...

 • Naturresurserna är allas – inte landsbygdens

  från Svensson Sp 2014-08-22, 08:17

  ... vill privatisera gruvbrytningen än mer Inskränkningar i Äganderätten är nödvändiga Malm och mineral ska vara kollektiv egendom Höjda avgifter för gruvbrytning är en bra idé Inskränkningar i äganderätten – gruvlagstiftningen Intressant? Läs även ...

 • Mitt resultat från (SVT:s) Valkompassen

  från Mellan könen L 2014-08-15, 13:26

  ... al2014/guide/kompass/svt/resultat/NU6kKsnE ...

 • James Buchanan 3, de Rerum Novarum

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-08-11, 02:05

  ... , vare sig egendomen består av jord eller djur, socialisterna genom sin strävan att överföra egendomen från individerna till samhället i stort, slår mot varje lönetagares intresse eftersom det skulle frånta honom rätt att själv förfoga över sin lön ...

 • Livfrihetegendom – ett nytt samhällsteorem

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-08-03, 07:48

  ... samhällenas historia, som visar att de samhällen som respekterar individens rätt till liv, frihet och egendom (Äganderätt), står sig och står starka i prövningens stund. Därför finns det alltid krafter som vill underminera denna kunskap. Bland a ...

 • Äganderätt är en illusion i Sverige

  från Grevad Lux Övrig 2014-08-01, 07:52

  ... Eller ska man vara lite petig kan man väl säga att Äganderätten är ”universal”, men att svenska staten skiter fullständigt i den. DN uppmärksammar detta faktum idag. Fast av någon anledning utmålar de i rubriken gruvbolag som bovarna ...

 • Markägare maktlösa mot gruvbolag

  från Svensson Sp 2014-08-01, 07:30

  ... ringsrättigheter och bryträttigheter. Minerallagen är tydlig. Den inskränker den privata Äganderätten. Det är positivt för samhället och positivt för folkmajoriteten. Minerallagen är i grunden bra. Vad vi kan diskutera är hur mycket betalt samhä ...

 • Kapa och stjäl uppfinningar – ”Kill the Inventor”

  från Svensson Sp 2014-07-18, 15:08

  ... Samhälle, Politik Relaterat: Uppfinnares arbete stjäls Vaktbolag som stjäl Stjäl verkligen svenskar mest? ...

 • Pirater, sjörövare och buckanjärer

  från Konst Politik Vänster 2014-07-09, 21:41

  ... e man allting lika utan hänsyn till nationalitet eller religion. Ingen privat Äganderätt existerade och total individuell frihet rådde. Däremot var dessa kolonier präglade av ungefär samma våld som det omgivande samhället i sin tid, och som sjöm ...

 • ”Klasskampens” djuriska rötter – socialismens gåta löst?

  från Svensson Sp 2014-07-09, 17:37

  ... djedel av mänskligheten, visar på jämlikhetsidéernas stora dragningskraft – de ligger ju i vår natur! Men den orealistiska och förtryckande ”realkommunistiska” elitismen hör för alltid hemma på historiens sophög. Var kommer då socialdemokratin, den and ...

 • Malthus och Bentham styr Sverige

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-07-09, 08:22

  ... a 150 år fram till franska revolutionen, utvecklade man tankar om naturrätt, universella mänskliga rättigheter, Äganderätt, nationalekonomi, marknadsekonomi, statens begränsningar, individens frihet och ansvar. David Hume var kanske den siste up ...

 • Till försvar för minerallagen

  från Svensson Sp 2014-07-06, 08:01

  ... Minerallagen är i grunden en alldeles utmärkt lag. Den inskränker nämligen Äganderätten. Äganderätten till marken. Detta verkar få inom vänstern förstå. Så också Marcus Priftis. Det är en lag som vi måste försvara, en bra lag. Den gör malm och m ...

Mätning: Äganderätt

Parti-mätaren: Folkpartister är de som oftast bloggar om "Äganderätt". Ämnet nämns i cirka 0,08% (1 av 1189) av blogginläggen från folkpartister.

Historik: "Äganderätt" nämndes som mest under november 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Äganderätt

Frihetsportalen.se Övrig (24), Svensson Sp (21), Liberal Debatt Höger (4), Jinge Vänster (2), Sverige är inte världens navel L (2), TeknikDesignbloggen Övrig (2), Frihetssmedjan Övrig (2), Johanna Sjödin Övrig (2), Cornucopia Övrig (2), Robin Nilsen Fp (2)