Blogginlägg om Äganderätt

24 träffar från politiska bloggar, varav 2 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Ukrainas historia och nationalism: nr 2. Nationalismens födelse

  från Hans lilla gröna Mp 2014-09-21, 18:01

  ... onalister hade som mål ett självständigt Ukraina medan de talrika bönderna prioriterade sociala mål och Äganderätt till jordbruksmark och ukrainska bolsjeviker i sin tur politiska mål som placerade Ukraina endast som en del i det nya Sovjetunion ...

 • Så här när feminismen uppmärksammas ett tag...

  från Schlaug.se Mp 2013-11-16, 07:40

  ... k” formuleras när andra världskriget avslutas och drömmarna om evig ekonomisk och materiell tillväxt präglar efterkrigstiden på ett naivt sätt. Tron var stark på att man skulle behärska naturen, ta strid mot naturlagarna och slå sönder de sammanhang ma ...

 • Får man prata med en Sverigedemokrat?

  från Ledarbloggen M igår, 16:26

  ... Sjöstedt i Almedalen 2013 talade sig varm för privata Äganderätt. Det hade en Vänsterpartist inte gjort 1993 och de flesta torde vara glada för den utvecklingen. Alla förutom, kanske, Daniel Suhonen. Men PM Nilsson skulle inte ha skrivit sin led ...

 • Ädellöv?

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-10-19, 07:57

  ... dlig inskräkning i såväl frihet som Äganderätt. I slutänden har resultatet blivit att skogsägare undviker att plantera eller släppa upp ”ädellöv”, även om de personligen skulle vilja det, för då mister de rådigheten över sin skog. La ...

 • De 10 minst liberala förslagen i regeringsförklaringen. Har de överhuvudtaget med liberalism att göra?

  från Johan Enfeldt Fp 2014-10-12, 15:28

  ... a kommuner och landsting i detta avseende. Kanske till och med sopa lite framför egen dörr? 1. Kriminalisera sexköp utomlands Är det verkligen så listigt att klistra ”liberal” på rätten att köpa sex utomlands? Har det med liberalism att gör ...

 • Långt kvar till den vinstfria välfärden

  från Svensson Sp 2014-10-12, 08:59

  ... idiska hot om att ”Äganderätten” skulle vara hotad om vinsten inskränktes. Tänk bara på löntagarfondernas öde under sent 1970-tal: När fondförslaget väl lades fram för riksdagen 1982 fanns inte längre några systemförändrande inslag. Risken är at ...

 • Karin Svanborg-Sjövall (Timbro): Jag vill inte leva i Palmes samhälle

  från Dagens Arena Vänster 2014-10-09, 13:30

  ... vill bo i ett land som respekterar Äganderätt och självbestämmande och där Sveriges statsminister inte låter ledaren för det gamla VPK diktera välfärdens villkor. Jag vill se en återpolitiserad borgerlighet som lämnar statskramandet bakom sig oc ...

 • Ur regeringsförklaringen

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-10-04, 08:16

  ... ivt något av det mest skrämmande jag hört på många år. Förutom de inskränkningar i individuell frihet och Äganderätt man får besked om på andra ställen i regeringsförklaringen, så ska alltså byråkraterna få större utrymme för godtycke, det ska b ...

 • Den dåliga demokratin

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-10-01, 09:10

  ... är det som på svenska kallas både egendom och Äganderätt, med ty följande oinskränkt förfoganderätt. Äganderätten är väsentligen avskaffad i Sverige. Friheten är starkt begränsad och rätten till liv i vissa delar ifrågasatt. Att förorda kriminal ...

 • Klimatkatastrof?

  från Jinge Vänster 2014-09-21, 08:31

  ... med privat Äganderätt, vinst, konkurrens, ekonomisk öppenhet och en icke-korrupt rättsstat”. Frågor om förändringar av kapitalismen de senaste 30 åren – finansialisering a la Costas Lapavitsas – tycks inte finnas på Andreas Berghs a ...

 • Utnyttjad i S-propagandan

  från Bengt Bernström bloggar Övrig 2014-09-20, 11:00

  ... rligen inte tycker att det här med Äganderätt är så värst viktigt. Min Löfvenbild är olovligen publicerad i Backenbladet, en publikation för Socialdemokraterna i västra Umeå. Enligt uppgift delas Backenbladet ut till "alla hushåll", förutom att ...

 • Ett livslångt våldsabonnemang

  från Frihetssmedjan Övrig 2014-09-14, 10:27

  ... on, eller mer kategoriskt, immateriella ting. Av detta följer att nätövervakning är bullshit. Visst, det är säkert många inom Piratpartiet som utgår ifrån denna tågordning, men ute bland väljarna målar man istället upp det som en intressekonflikt med å ...

 • Snart pungslår partierna våra iPads

  från Liberal Debatt Höger 2014-09-08, 20:24

  ... avsson beskriver generationskonflikten som borde fått större utrymme valrörelsen. Frågor som rör kultur, Äganderätt och integritet på nätet har varit sprängstoff i ett årtionde. Pirate Bay-rättegångarna, FRA-lagen, Ipred och Datalagringsdirektiv ...

 • Global rörelse för demokrati

  från Marios Blogg S 2014-09-04, 16:23

  ... delning, Äganderätt och att de utgör en del av sitt lands demokratiska tradition.De nationer som skulle kunna ställa sig i spetsen för den demokratiska motståndskampen skulle kunna vara det index som The Economistsammanställt ”Democracy Index”el ...

 • Bortom demokratin, 1

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-09-02, 06:36

  ... ividuella lösningar, individuell Äganderätt, etc. Demokrati leder till välstånd. Välstånd skapas av handel på en fri marknad, det som Smith kallade den osynliga handen. Demokratier tenderar att lägga sig i och försöka styra marknaden/marknaderna ...

 • Det finns utlandsägda gruvbolag i Sverige men de saknar betydelse

  från Svensson Sp 2014-08-30, 08:13

  ... inte har Äganderätt till det som bryts. […] 1. ”Gruvorna utnyttjar en ändlig resurs”. Anhängarna av royaltyer hävdar att man bör beskatta utvinningen av mineraltillgångar så att de räcker längre. Men det viktiga är inte om resursen är ändlig ell ...

 • James Buchanan 6 – Konstitutionell revolution

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-08-27, 08:28

  ... rihet, stärkt Äganderätt, sänkt skatt, bättre självständighet etc. kan vara sådana byten som uppskattas av många. Men tyvärr inte av alla. Det finns människor som är liknöjda, lågmotiverade, lata. Här kommer frågan om normer in, etik och moral. ...

 • Norrtälje kan bli bättre

  från Mammapolitik V 2014-08-25, 23:16

  ... ådet om är att Norrtälje kan bli bättre. Vi kan ändra fokus, vi kan se de förstärkningar som behöver göras i skolan, i förskolan och på fritids för att våra barn ska få en trygg uppväxt och de kunskaper de har rätt till. Vi kan se de förstärkningar vi ...

 • Antropocen individualism

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-08-24, 08:02

  ... r man svar om frihet, egenmakt, självbestämmande, Äganderätt med mera. Fortsätter man där och frågar vad som händer när individen fyllt sitt pensum, sina behov, sin dröm, blir oftast svaret att kraft och resurser förs vidare till samhället och t ...

 • Molotov-Ribbentrop fördraget

  från Tokstan Övrig 2014-08-23, 08:41

  ... r.Moscow, September 28, 1939Med tillstånd för tyskaregering Sovjetunionens regering(undertecknad) V. Molotov (undertecknad) J. Ribbentrop_____________________________________________________Utrikesministeriet Sovjetunionens4. Hemligt tilläggsprotokoll ...

Mätning: Äganderätt

Parti-mätaren: Folkpartister är de som oftast bloggar om "Äganderätt". Ämnet nämns i cirka 0,1% (1 av 999) av blogginläggen från folkpartister.

Historik: "Äganderätt" nämndes som mest under november 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Äganderätt

Frihetsportalen.se Övrig (25), Svensson Sp (22), Liberal Debatt Höger (4), Johanna Sjödin Övrig (2), Frihetssmedjan Övrig (2), Robin Nilsen Fp (2), Cornucopia Övrig (2), Jacob Lundberg M (2), Marknadsliberalen Höger (2), Gunnar Hökmark Europaparlamentariker M (2)