Blogginlägg om Äganderätt

35 träffar från politiska bloggar, varav 0 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Så här när feminismen uppmärksammas ett tag...

  från Schlaug.se Mp 2013-11-16, 07:40

  ... k” formuleras när andra världskriget avslutas och drömmarna om evig ekonomisk och materiell tillväxt präglar efterkrigstiden på ett naivt sätt. Tron var stark på att man skulle behärska naturen, ta strid mot naturlagarna och slå sönder de sammanhang ma ...

 • Världshungerdagen

  från Bodil Ceballos Blog Mp 2013-10-16, 15:22

  ... ell Äganderätt. Men investeringar i bioenergi i utvecklingsländer kan vara ett effektivt medel för att minska klimatpåverkan och bekämpa fattigdom. För att det ska bli möjligt krävs full respekt för miljölagstiftning och lagar som reglerar lokal ...

 • En lista för miljöliberalen

  från Vi är här för att stanna Mp 2013-05-14, 15:53

  ... nder sig av ett flertal olika exempel från verkligheten för att visa (ej bevisa) hur en stark Äganderätt och en god miljö hänger ihop. 2. Environmentalism and Economic Freedom: The Case for Private Property Rights Återigen är det Walter Block so ...

 • En lista för miljöliberalen

  från Vi är här för att stanna Mp 2013-05-14, 15:53

  ... nder sig av ett flertal olika exempel från verkligheten för att visa (ej bevisa) hur en stark Äganderätt och en god miljö hänger ihop. 2. Environmentalism and Economic Freedom: The Case for Private Property Rights Återigen är det Walter Block so ...

 • Marknad och miljö

  från Vi är här för att stanna Mp 2013-05-01, 00:50

  ... där man får göra vad man vill. Detta är en situation där den privata Äganderätten inte kränks. [1] Detta innebär att du inte får skada någon annan genom utsläpp eller nedskräpning. Skulle du kasta dina sopor över på din grannes tomt skulle du st ...

 • Marknad och miljö

  från Vi är här för att stanna Mp 2013-05-01, 00:50

  ... där man får göra vad man vill. Detta är en situation där den privata Äganderätten inte kränks. [1] Detta innebär att du inte får skada någon annan genom utsläpp eller nedskräpning. Skulle du kasta dina sopor över på din grannes tomt skulle du st ...

 • Politiska löftens baksida

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-04-10, 08:10

  ... ade begrepp som egendom eller privat Äganderätt. Därmed är vi tillbaks i de resonemang jag förde igår om äganderätten och dagen innan om hur politikerna lurar oss (beskrivet av James Buchanan) och dagen innan dess, då jag sågade postmoderismen. ...

 • Äganderätt är en grundläggande mänsklig rättighet

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-04-09, 09:17

  ... t Regeringsformen, alltså Grundlagen, måste det till ett angeläget allmänt intresse för att trumfa min Äganderätt. Även om jag får ge mig för det allmänna intresset, så ska jag enligt grundlagen ha full kompensation för detta. Egendomsskydd och ...

 • Inskränkningar i äganderätten är nödvändiga

  från Svensson Sp 2014-04-05, 18:42

  ... ätt, fiskerättigheter i sjöar, jakträttigheter, skogsutnyttjande och markägande. På dessa områden kan Äganderätt ersättas av nyttjanderätt. Dessutom bör nyttjanderätt gälla sådant användning av vatten i vattendrag och sjöar, mark för vindkraft o ...

 • Nytt frihandelsavtal ökar de ekonomiska orättvisorna i världen

  från Jinge Vänster 2014-03-28, 07:44

  ... effektivitet betyder att kunskap bör göras fritt tillgänglig, men systemet för intellektuell äganderätt avser att begränsa användningen« och vidare »TRIP-avtalen speglade att företagsintressena i USA och Europa hade segrat över de större intressena ho ...

 • Fri invandring är vår tids stora liberala stridsfråga

  från Jacob Lundberg M 2014-03-24, 19:39

  ... för liberala von Nyses-institutet.Vissa ättestupsmotståndare framför idén att man ska låta 80-åringarna leva, men ta bort deras rätt till pension och äldreomsorg. Detta avfärdas unisont. ”Vi kan inte ha ett A- och ett B-lag bland våra äldre”, skriver E ...

 • Produktionen är utbytbar?

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-03-18, 08:26

  ... en framför planhushållningens. Dessa företräden gäller oavsett vi betraktar produktion, konsumtion, frihet, Äganderätt, avtal, rättsstat, individer, moral etc. Det är dock en sak Nordling hoppar förbi lite väl lättvindigt. Enligt marknadsekonomi ...

 • Hayek och vägen till träldom

  från Skattepolitik och samhällsfilosofi Övrig 2014-03-12, 19:40

  ... ssystemet såsom rättsstat, avtal, Äganderätt, moraliska normer,  hederlighet, individuell frihet osv gav han hela systemet benämningen "den utvidgade ordningen". Det är denna ordning som ger Västerlandet dess välstånd. Faran är då att inte ...

 • Därför är Svenskarnas Parti nazister

  från Sverige är inte världens navel L 2014-03-11, 08:16

  ... verige. Under denna period krossade svearnas kung Adils västgötakungen Åle Opländske vid ett blodigt slag på Vänerns is. Det var första gången som stora delar av Sverige stod enat. De olika landskapen bildade ett land. Allt hänger samman. Vi svenskar b ...

 • Kvoteringen ingrepp i äganderätten och ingenting annat

  från Almegabloggen Övrig 2014-03-07, 08:49

  ... extra aktuell. Men huruvida det ska lagstiftas om kvotering till privata bolagsstyrelser handlar ytterst om Äganderätten, inte om feminism eller kvinnors lika rätt. I Sverige 2014 borde det vara uppenbart för alla att kvinnor både är kompetenta ...

 • Svenskar bor i villa

  från Svensson Sp 2014-03-05, 15:31

  ... ruppen är svenskar Svenskar allt mer positiva till invandring och flyktingar Bomb mot villa i Lindängen, Malmö ...

 • Ryssland i vår tid

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-03-04, 08:21

  ... ens hot mot den egna säkerheten. De onda erfarenheterna från världskrigen borde ha lärt oss det omvända, ett beväpnat folk är det enda skyddet. När man fick grepp om klimatfrågan via det falska påståendet om koldioxidens växthuseffekt ökade takten i vä ...

 • Fri invandring är vår tids stora liberala stridsfråga

  från Liberal Debatt Höger 2014-03-02, 16:49

  ... för liberala von Nyses-institutet. Vissa ättestupsmotståndare framför idén att man ska låta 80-åringarna leva, men ta bort deras rätt till pension och äldreomsorg. Detta avfärdas unisont. ”Vi kan inte ha ett A- och ett B-lag bland våra äldre”, skriver ...

 • Längtan efter det bättre samtalet

  från Apelsineld C 2014-03-01, 08:41

  ... incip som står i konflikt med Äganderätten och frivilligheten!" kan man då få höra. Och det stämmer ju. Men jag tror att bägge principerna är nödvändiga. Att de är i konflikt med varandra gör dem inte ogiltiga. Äganderätt och frivillighet är sup ...

 • Medborgarrätt heter pengar

  från Skärvor från skäret Fp 2014-02-25, 11:07

  ... rmoda att dialogen med de tänkta byggherrarna varit synnerligen intensiv de gångna åren. Privat Äganderätt ska respekteras, brukar det moderata kommunalrådet Kjell Jansson framhäva. Det är skam, det är fläck på Sveriges banér, att medborgarrätt ...

Mätning: Äganderätt

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Äganderätt". Ämnet nämns i cirka 0,17% (1 av 588) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Äganderätt" nämndes som mest under november 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Äganderätt

Frihetsportalen.se Övrig (17), Svensson Sp (16), Liberal Debatt Höger (5), Vi är här för att stanna Mp (4), Gunnar Hökmark Europaparlamentariker M (4), Robin Nilsen Fp (3), Jordbruk 2.0.1 Övrig (2), Sverige är inte världens navel L (2), Jacob Lundberg M (2), Johanna Sjödin Övrig (2)