Blogginlägg om Avregleringar

58 träffar från politiska bloggar, varav 3 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Ja till valfrihet – i hela Europa!

  från Anna Starbrinks blogg Fp 2014-04-07, 15:13

  ... Jasenko Selimovic och Socialdemokraternas Jytte Guteland. Den liberala vägen, som går via fortsatta Avregleringar och fördjupat vårdsamarbete över gränserna, leder till stärkt patientmakt och utvecklad specialistvård. Socialdemokraterna, å andra ...

 • Teater från Mexico, England och Grekland på Södra teatern i april

  från Kulturbloggen S igår, 16:06

  ... g ursprungligen på 80-talet i England under Thatchers styre med Avregleringar och ökande klassklyftor. Vi får följa Mikael, lagerkontrollant på Elkomponenter AB. En ensam själ som hamnat utanför det sociala sammanhang som vi alla behöver för att ...

 • Varför växer SD?

  från Röda Malmö Sp 2014-04-13, 09:16

  ... för extremhögern. Åtstramningar, Avregleringar, privatiseringar - hela den nyliberala agenda som såväl högern som socialdemokraterna arbetat så flitigt för i trettio års tid ligger till grund för "de hunsades revolt". De svikna människornas revo ...

 • Patient, brukare, kund?

  från Svensson Sp 2014-04-12, 11:01

  ... sstyrning, Klassorättvisor, Privatisering, Välfärd, Rättvisa, Vård, Politik, Samhälle Relaterat: Leder offentlig välfärd till ransonerad välfärd? Vården i Sverige – en klassfråga med valfrihet för rika Vårdvalet ger farlig, dyr och orättvis vård ...

 • Socialdemokratiska spöken - finns dom?

  från Bengt Silfverstrand S 2014-04-11, 15:26

  ... gor acceptera en borgerlig dagordning innehållande privatiseringar och Avregleringar. När den nya strategin sedan visade sig gå åt pipan, så skyllde Mona och hennes närmaste rådgivare -olyckan Stefan Stern - på att de inte fått partiet med sig i ...

 • Arbete åt alla

  från Röda Malmö Sp 2014-04-10, 16:32

  ... gett ökad arbetslöshet, Avregleringar, privatiseringar, sämre välfärd och ökande klassklyftor.Kommer de tillbaka till makten så kan de nog förbättra nivåerna för sjuk- och arbetslöshets-ersättningarna, men arbetslösheten vill de i grunden inte å ...

 • Demokratins EU 2014 – en kort lägesrapport

  från Hans lilla gröna Mp 2014-04-08, 20:32

  ... ört långtgående) krav på Grekland och de övriga s.k. PIIGS-länderna och att de i bakfickan för Ukraina har liknande paket, låt vara att innehållet ännu inte är riktigt klart.Allt väl på hemmafronten? Men demokratin är väl bara på dekis i krisande sydeur ...

 • Vänsterns vinstväg är svenska folkets

  från Bengt Silfverstrand S 2014-04-08, 15:51

  ... den är som bäst. Här visas kalla fakta på hur privatiseringar och Avregleringar underminerat den svenska välfärden. Det svenska skolsystemet är det mest extremliberala i världen. Inte ens i marknadsliberalismens högborg USA tillåts att offent ...

 • Studenter flyr Stockholm eftersom de inte får någonstans att bo

  från Alliansfritt Sverige S 2014-04-08, 15:16

  ... är uppe i 6236 kronor för en etta i Stockholm efter alliansens Avregleringar vid uthyrning av bostadsrätter. Detta har en student inte råd med, vilket alltså leder till att de flyr stan eller söker jobb istället för utbildning. Vill vi dra detta ...

 • Om kyrkan har rätt var Jesus grönvänster... och Anders Borg ska rösta grönrött.

  från Schlaug.se Mp 2014-04-05, 05:59

  ... a en kraftfull klimatpolitik, Tobinskatt, mer pengar till vård och omsorg, stopp för Avregleringar och en generös flyktingpolitik i parlamentsvalet i maj. Ledaren i Kyrkans Tidning skriver: "Kyrkorna vill utmana den ekonomiska politik som syftar ...

 • Socialistiska Partiet om supervalåret, social kamp och Vänsterpartiet

  från Svensson Sp 2014-03-26, 08:56

  ... ffentliga sektorn som byggdes upp under 1960- och 70-talet har varit till salu. Avregleringar har urholkat nyckelområden som hälsovård och skola. En resursomfördelning har favoriserat de välbeställda och vanlottat dem som redan hade det svårt, so ...

 • Lär för livet – inte för näringslivet

  från Svensson Sp 2014-03-26, 08:34

  ... let drabbades dock skolan – i likhet med hela den sociala välfärden – av nedskärningar, Avregleringar och privatiseringar. Konsekvensen har blivit att skillnaderna i undervisningsstandard mellan olika skolor ökat samt att väl fungerande kommunala ...

 • SD näst största parti inom LO

  från Röda Malmö Sp 2014-03-25, 18:53

  ... Först har (s) i regeringsställning gått i spetsen för nedskärningar, Avregleringar och ökande klyftor och sen i opposition har man lagt sig så nära Moderaterna som det bara går.Socialdemokraternas orientering högerut har öppnat slussarna för såvä ...

 • Så försämrade Sverige kvaliteten i skolan

  från Svensson Sp 2014-03-24, 08:24

  ... Nedskärningar, Avregleringar, marknadsmodeller, privatiseringar. Minskade resurser, försämrade villkor för lärare, köp- och säljsystem, kundförhållande mellan skola och elev, segregation. Så kan försämringen av den svenska skolan beskrivas med nå ...

 • Lär för livet, inte för näringslivet

  från Röda Malmö Sp 2014-03-21, 11:44

  ... et drabbades dock skolan – i likhet med hela den sociala välfärden – av nedskärningar, Avregleringar och privatiseringar. Konsekvensen har blivit att skillnaderna i undervisningsstandard mellan olika skolor ökat samt att väl fungerande kommunala ...

 • Lär för livet – inte för näringslivet

  från Internationalen Sp 2014-03-21, 11:28

  ... talet drabbades dock skolan – i likhet med hela den sociala välfärden – av nedskärningar, Avregleringar och privatiseringar. Konsekvensen har blivit att skillnaderna i undervisningsstandard mellan olika skolor ökat samt att väl fungerande kommuna ...

 • Bort med borgarna - rösta med (v)

  från Röda Malmö Sp 2014-03-21, 08:57

  ... en offentliga sektorn som byggdes upp under 1960- och 70-talet har varit till salu. Avregleringar har urholkat nyckelområden som hälsovård och skola. En resursomfördelning har favoriserat de välbeställda och vanlottat dem som redan hade det svårt ...

 • Valfrihet förutsätter valmöjlighet

  från Jimmie Åkesson Sd 2014-03-19, 17:18

  ... er vi fördelar med privata alternativ och valfrihet, men vi oroas också av det sätt på vilket Avregleringar och privatiseringar har skett. Vi slår fast att syftet med ett breddat utbud av utförare ska vara ökade möjligheter att hitta alternativ s ...

 • Alltmer närodlad kritik har slagit rot i Centerpartiet

  från Alliansfritt Sverige S 2014-03-11, 15:42

  ... i en nyliberal riktning där Avregleringar och privatiseringar hamnat i fokus. Till slut blev situationen omöjlig för honom eftersom han inte längre sympatiserade med politiken och han fann ingen annan utväg än att lämna partiet av ideologiska sk ...

 • Gemensam Välfärd bedriver skräckpropaganda

  från Dagens Arena Vänster 2014-02-28, 10:08

  ... er om ”privatiseringar, Avregleringar, nedskärningar och skattesänkningar” är det lätt att få intrycket att vi i Sverige – måhända utan att själva märka det – har genomgått ett fullständigt genomgripande samhällsskifte, där varken offentlig sekto ...

Mätning: Avregleringar

Parti-mätaren: Socialdemokrater är de som oftast bloggar om "Avregleringar". Ämnet nämns i cirka 0,21% (1 av 486) av blogginläggen från socialdemokrater.

Historik: "Avregleringar" nämndes som mest under januari 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Avregleringar

Röda Malmö Sp (20), Svensson Sp (15), Jinge Vänster (10), Dagens Arena Vänster (9), Vänsterdebatt S (8), Bengt Silfverstrand S (7), Internationalen Sp (4), Webbredaktör S (4), Alliansfritt Sverige S (4), Satyagraha Vänster (3)