Kanske sökte du bloggen bubbe?

Blogginlägg om Behov

2711 träffar från politiska bloggar, varav 20 eller fler den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Jag gillar inte betyg.

  från Liberal approach Fp igår, 21:32

  ... allt är betyg en tydlig signal om det finns Behov av särskilt stöd. Och ju tidigare stöd sätts in desto bättre.Läs mer; DN, Folkpartiet ...

 • ”Valfrihet förutsätter inte privata bolag”

  från Åke Sandberg Övrig igår, 21:29

  ... valfriheten även modereras genom etablering och resurser efter Behov, inte efterfrågan. –>   Läs hela artikeln på dn.se  Content by Åke Sandberg ”Valfrihet förutsätter inte privata bolag” ...

 • Tänderna – en del av kroppen

  från Ida Vänster V igår, 21:21

  ... Tandhälsan har blivit en klassfråga i Sverige. De som är i allra störst Behov av tandvård har idag inte råd att gå till tandläkaren. Istället för att laga tänder tvingas många dra ut dem. Med Vänsterpartiets förslag skulle fler ha råd att ...

 • Alla skall få provsvar inom sju dagar…

  från Pontus Lindberg _ Vad gör en politiker M igår, 21:10

  ... v och frågor. Vi kommer att åstadkomma en stor ökning av antalet rehabiliteringsinsatser i Skåne. Fler och fler överlever lyckligtvis sin cancerdiagnos och -behandling. Men trots detta kan inte alla som drabbas av cancer botas. När livet fal ...

 • Barnminister Maria Larsson besökte den nya skolan i Markaryd

  från Germundsson Kd igår, 18:30

  ... ria Larsson om det pedagogiska tänket och hur skolans, personalens och barnens Behov satts i centrum och tillgodosetts under hela projekterings- och byggskedet.Maria Larsson, som själv är gammal mellanstadielärare, uttryckte flera gånger ...

 • Riv upp avtalet med Attendo!

  från Jonas Sjöstedt V igår, 16:54

  ... sjuka patienter och vi hade extra resurser för att klara patienter med stora Behov. Men där finns även växelboende, korttidsboende och demensplatser, alla varianter. Man var stolt över att jobba på Åleryd, då fanns det en hög kvalitet på ...

 • Skolan måste få lugn och ro!

  från Fredriks gröna hörna Mp igår, 15:06

  ... fack, näringsliv och andra personalföreträdare. Vi är just nu av stort Behov av lugn och ro i organisationen. Vi behöver en långtidsvision för skolan och vi behöver framförallt inte en massa populism i skolpolitiken. För skolans, eleverna ...

 • Fler speciallärare behövs

  från Caroline Szyber Kd igår, 15:02

  ... are 10 000 speciallärare runt om i landet år 2030. Kristdemokraterna anser att elever med särskilda Behov ska få hjälp av personal eller lärare med rätt kompetens. För att möta dagens och framtidens behov anser vi att kommunen behöver ta ...

 • MP presenterar strategi för bättre äldrevård

  från Grön landstingsblogg Mp igår, 14:31

  ... ukvård samtidigt som vården i allt för liten utsträckning organiseras utifrån deras Behov. Yngre äldre gynnas av våra satsningar på en hälsoinriktad primärvård, förstärkt rehabilitering och satsningar på friskvård. Våra förslag i korthet: ...

 • Förövrigt noterar vi att

  från Förövrigt Noterar Vi Att Höger igår, 14:04

  ... apporterna om 48 miljarder extra spänn för att kunna fortsätta ta emot alla nya ”nysvenskar”, larm om Behov av minst 10.000 nya lägenheter (varav ingen går till skattebetalarens barn), ett snitt av cirka 60.000 nyanlända om året med diame ...

 • Nej, 48 miljarder i reformutrymme har inte försvunnit

  från Jacob Lundberg M igår, 13:57

  ... beräkning av Svenska Dagbladets ledarskribent Sanna Rayman:Enligt Migrationsverket är de utökade finansieringsBehoven för asyl och migration 48 miljarder kronor sammanlagt för i år och de kommande fyra åren. 48 miljarder utöver redan bud ...

 • DEN GRÖNSKANDE DALEN SOM VISSNADE – En allegori om vårt samhälle

  från Enhet Övrig igår, 11:54

  ... ev lite förbryllade men tänkte att om Granarna och Tallarna hade ett Behov av att få bestämma så fick de väl göra det. Vatten och solljus skulle de ju få ändå. Vattnet och solljuset var ju allas. Rösten föll på Tallarna. Nu skulle alla da ...

 • Varför stal S-regeringen 258 miljarder ur AP fonderna?

  från Görans alternativa blogg Fp igår, 11:37

  ... de flesta politiker försöker mörka. Orsaken är att 258 miljarder togs ur AP-fonderna för att täcka in statens Behov att finansiera och övertaga kostnaderna för: - Efterlevandepension- Förtidspension - Garantipension- Äldreförsörjnin ...

 • Indiska ursprungsfolk reser sig mot kol- och aluminiumjättar

  från Supermiljöbloggen Övrig igår, 10:36

  ... ptionsskandaler. Indiens tillväxtmål gör att landet är i stort Behov av billig energi. 70 procent av Indiens elektricitet kommer från koleldning. Kol är det smutsigaste fossila bränslet och det största hotet mot klimatet. Med sina luftför ...

 • Varför prioriterar regeringen bort välfärden för RUT?

  från Kaj Raving - Nybro V igår, 09:56

  ... a fördelas utifrån Behov - inte möjligheten att betala för sig. Det är inte rimlig att samhällets gemensamma resurser används såhär ojämlikt.I debatten försöker högern få det att framstå som att vi ser ner på anställda inom RUT-branschen. ...

 • Bolagen på alliansens försäljningslista

  från Dagens Arena Vänster igår, 09:48

  ... unna styra samhällsutvecklingen efter Behov och om demokrati, menar Ulla Andersson. – I en demokrati ska medborgarna få ta del av vinsten, inte bära förlusterna när riskkapitalisterna flyr. Vi tycker att staten ska äga mer, men de kunde l ...

 • Kina och utsläppshandeln?

  från The Climate Scam Övrig igår, 09:30

  ... r dock ske mer utifrån ett nationellt Behov av att dels säkra sin tillgång på energi, att av konkurrensskäl effektivisera energianvändningen och minska på kolandvändningen. I den förra planen var resultatet mestadels att ineffektiva och ä ...

 • Ett barns långa, plågsamma väg i vården

  från Michel Silvestri Mp igår, 08:55

  ... kliniker som har det tuffast. Här finns ett stort Behov av ytterligare resurser efter det sparbeting som t ex akutsjukhusen utsatts för av Alliansen de senaste mandatperioderna. Från MP:s sida vill vi att denna årliga besparing (=effekti ...

 • Extrem förföljelse av kristna

  från Christian Carlsson (kd) Kd igår, 08:17

  ... dra länder, även Sverige, sluta upp militärt till stöd för de som förtrycks i regionen. IS militära framgångar är ett allvarligt hot som måste bekämpas och deras bestialiska terror måste stoppas. Vi människor har ett moraliskt ansvar också för v ...

 • Onödig försening av planerna på Mariehem!

  från Anders Ågrens blogg M igår, 07:14

  ... taljplanen. Några ytterligare handelsutredningar finns det enligt moderaternas uppfattning inte Behov av (I underlaget fanns dessutom en handelskonsekvensutredning genomförd med konsekvenserna av ev ny dagligvaruhandel i området). Jag ser ...

Mätning: Behov

Parti-mätaren: Kristdemokrater är de som oftast bloggar om "Behov". Ämnet nämns i cirka 7,19% (1 av 14) av blogginläggen från kristdemokrater.

Historik: "Behov" nämndes som mest under november 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Behov

Dagens Arena Vänster (150), Martin Mobergs blogg S (132), Webbredaktör S (102), Röda Malmö Sp (54), Cornucopia Övrig (53), Svensson Sp (50), Linda Snecker V (50), Görans tankar och bagateller S (47), Jinge Vänster (43), Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V (40)