Blogginlägg om Bestämmanderätt

12 träffar från politiska bloggar, varav 0 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Abortlobbyns krokodiltårar

  från Humanistbloggen Övrig 2014-10-17, 10:22

  ... över sin kropp. Att tvinga kvinnor att fullborda ofrivilliga graviditeter är en form av moralistiskt utnyttjande av någon annans kropp för sina egna syften. Inte nog med att dessa kvinnor först fått sin kropp utnyttjad av samvetslösa människohandlare, ska ...

 • Om världsläget, initiativ och egna funderingar

  från Birgitta Axelsson Edström Kalmar V 2014-08-04, 13:05

  ... ar. Vilka bevekelsegrunder som finns till det ena eller det andra kan ingen annan veta. Det är lite tjusningen med oss människor. Vi är lika på en del sätt, men olika på en mängd andra, och vi kan aldrig känna en annan människa till 100%. Frågan är ens om v ...

 • Reinfeldts besked: Kommer inte arbeta för jämställd EU-kommission

  från Alliansfritt Sverige S 2014-07-16, 17:50

  ... håg som sagt är att detta är föremål för nationell Bestämmanderätt. Reinfeldt säger att Sverige har sitt på det torra, att kommissionsordföranden Juncker lovat att de ska bli fler än nio kvinnor i den totalt 28 personer starka kommissionen, samt att ...

 • Allmänhetens sköka

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-06-29, 08:03

  ... att de äger sin fastighet inkluderande förfogande- och Bestämmanderätt över den). Vår svenska natur prisas av politiker, romantiserande och nostalgiska NGOs samt storstadsbaserade massmedia. Däri ligger problemet, föreställningen att naturen var den ...

 • Äääh, kan dom inte ta och dö konkursdöden snart?

  från Free and thinking Pp 2014-06-08, 21:45

  ... nsin spelats in och en diktatorisk Bestämmanderätt över vad kunderna får göra med det dom köpt (amerikanska upphovsrättsindustriidioter brukar tendera att se saker och ting så) När man insett hur det verkligen ligger till så är den där kärleken borta ...

 • Skadan av statligt markägande

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-04-27, 08:54

  ... ationer. Den federala regeringen och dess myndigheter hävdar att den äger eller har Bestämmanderätt över stora områden i västra staterna. Det är helt i strid med de avtal som upprättades när territorier blev stater och medlemmar i unionen. Det är ock ...

 • 26 mars 2014: Vad vill miljöpartiet?

  från Gunnar Andréns politiska blogg Fp 2014-04-09, 07:26

  ... vad som anförs i reservationen om regionernas Bestämmanderätt över trängselskatten. Därmed bifaller riksdagen motion2013/14:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkande 1 ochbifaller delvis motionerna2013/14:Sk5 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkande 1 och20 ...

 • 26 mars 2014: Förvirring (s, mp, sd)

  från Gunnar Andréns politiska blogg Fp 2014-04-09, 07:12

  ... kterna bäst används för olika investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik. Med en sådan ordning skulle det bli mycket tydligare vad som är statlig medfinansiering och vad som i själva verket är dubbelbeskattning av stockholmarna. I den frågan väljer r ...

 • #DeträckerNu - vem kan göra vad?

  från Anders Lundströms blogg om viktiga och ... Kd 2014-04-04, 13:23

  ... ter Ahlbom att HIF eventuellt flytta sina matcher. Kanske kan frågorna hur, på vilket sätt och vem som har Bestämmanderätt över matchstart för de allsvenska fotbollslagen vara intressanta följdfrågor? Naturligtvis är alkohol ett problem i samhället o ...

 • Girls just want to have fundamental rights

  från Birgitta Axelsson Edström Kalmar V 2014-04-03, 07:43

  ... innors förvärvsintensitet är låg. Kvinnor har inte Bestämmanderätt över sina egna liv och sina egna kroppar. Kvinnor, i synnerhet invandrade kvinnor, räknas som andra klassens medborgare. Medvetet normkritiskt arbete krävs för förändring på detta omr ...

 • Produktionen är utbytbar?

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-03-18, 08:26

  ... on, så blir det ohållbart kostnadskrävande för markägarna att försvara sin Bestämmanderätt över sin mark, sin egendom. Staten är ju inte intresserad dess livsmedelsproduktion. Därmed lämnar man (i strid med grundlagen och rättsstatens principer) frit ...

 • Så vad tycker Moderaterna om att ge Snowden skydd, Hanif Bali?

  från Christian Engström Pp 2014-03-14, 11:50

  ... ll ge honom asyl i EU. Det finns ingen ”EU-asyl”. EU har ingen Bestämmanderätt över asyl och ska inte ha det heller. Vill PP ge EU rätt att diktera svenska asylregler? Om inte är det rimligt att de inte dikterar individer som vi ska ge as ...

 • Volkswagens köp av Scania ett nederlag för svensk industris framtid!

  från Görans alternativa blogg Fp 2014-02-21, 19:52

  ... nsk industri! Och ut med EU, som är en täckmantel för kontinental Bestämmanderätt! ...

 • Vi ger oss inte förrän Slussen är färdig!

  från Folkpartiet i Nacka Fp 2014-02-21, 09:10

  ... et under ombyggnadstiden.Då Folkpartiet i Nacka respekterar Stockholms stads Bestämmanderätt över detaljplanerna för Slussen (”Nya Slussen”) och bussterminalen har vi följande hållning som grund för engagemanget i Slussen-ärendet:1. att den framtida ...

 • PISA II - när normkritiken blir norm

  från Staffans blogg Fp 2013-12-11, 16:52

  ... att individen har full Bestämmanderätt över sig själv, sin framtid och sin vardag. Och för att detta ska fungera måste allt kunna ifrågasättas. Det handlar om allt. Men det handlar framförallt om normer, om normöverförande och om normkritik.Positivt ...

 • Alice Babs Sjöblom, sångfågeln som tog sig ton, men sattes i bur.

  från LarsEricks blogg en liberal rebell Övrig 2013-12-06, 11:54

  ... vardag.Hela denna fråga bör också lyftas till  ett större och principiellt sammanhang.  Att frågan om de äldres rättigheter tas upp och säkras genom någon slags äldrekonvention eller lagstiftning. Som omöjliggör de kränkningar som skett betr Alice ...

 • Färjestrejken: Strejkbrytare stoppade

  från Svensson Sp 2013-11-07, 18:34

  ... t. Almega vill i stället ersätta det med individuella löner, där de enskilda cheferna ska få Bestämmanderätt över hur lite i lön de vill betala ut. Vi vill behålla dagens lönesystem, som ger garanterade löneökningar och jämlika och rättvisa löner.  L ...

 • Tre år, tre miljarder kronor

  från Hamiltons Blandning Fp 2013-11-03, 17:27

  ... Fru talman! En stramare budget är inte alltid önskvärt eller det bästa. Antag att en minoritetsregering, som en del av sin politik mot arbetslöshet, vill driva en expansiv keynesiansk finanspolitik under utgiftstaket. Där antar vi att de har ordnat så att d ...

Mätning: Bestämmanderätt

Parti-mätaren: Folkpartister är de som oftast bloggar om "Bestämmanderätt". Ämnet nämns i cirka 0,08% (1 av 1322) av blogginläggen från folkpartister.

Historik: "Bestämmanderätt" nämndes som mest under april 2014.