Blogginlägg om Bestämmanderätt

16 träffar från politiska bloggar, varav 0 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • 26 mars 2014: Vad vill miljöpartiet?

  från Gunnar Andréns politiska blogg Fp 2014-04-09, 07:26

  ... vad som anförs i reservationen om regionernas Bestämmanderätt över trängselskatten. Därmed bifaller riksdagen motion2013/14:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkande 1 ochbifaller delvis motionerna2013/14:Sk5 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkande 1 och20 ...

 • 26 mars 2014: Förvirring (s, mp, sd)

  från Gunnar Andréns politiska blogg Fp 2014-04-09, 07:12

  ... kterna bäst används för olika investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik. Med en sådan ordning skulle det bli mycket tydligare vad som är statlig medfinansiering och vad som i själva verket är dubbelbeskattning av stockholmarna. I den frågan väljer r ...

 • #DeträckerNu - vem kan göra vad?

  från Anders Lundströms blogg om viktiga och ... Kd 2014-04-04, 13:23

  ... ter Ahlbom att HIF eventuellt flytta sina matcher. Kanske kan frågorna hur, på vilket sätt och vem som har Bestämmanderätt över matchstart för de allsvenska fotbollslagen vara intressanta följdfrågor? Naturligtvis är alkohol ett problem i samhället o ...

 • Girls just want to have fundamental rights

  från Birgitta Axelsson Edström Kalmar V 2014-04-03, 07:43

  ... innors förvärvsintensitet är låg. Kvinnor har inte Bestämmanderätt över sina egna liv och sina egna kroppar. Kvinnor, i synnerhet invandrade kvinnor, räknas som andra klassens medborgare. Medvetet normkritiskt arbete krävs för förändring på detta omr ...

 • Produktionen är utbytbar?

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-03-18, 08:26

  ... on, så blir det ohållbart kostnadskrävande för markägarna att försvara sin Bestämmanderätt över sin mark, sin egendom. Staten är ju inte intresserad dess livsmedelsproduktion. Därmed lämnar man (i strid med grundlagen och rättsstatens principer) frit ...

 • Så vad tycker Moderaterna om att ge Snowden skydd, Hanif Bali?

  från Christian Engström Pp 2014-03-14, 11:50

  ... ll ge honom asyl i EU. Det finns ingen ”EU-asyl”. EU har ingen Bestämmanderätt över asyl och ska inte ha det heller. Vill PP ge EU rätt att diktera svenska asylregler? Om inte är det rimligt att de inte dikterar individer som vi ska ge as ...

 • Volkswagens köp av Scania ett nederlag för svensk industris framtid!

  från Görans alternativa blogg Fp 2014-02-21, 19:52

  ... nsk industri! Och ut med EU, som är en täckmantel för kontinental Bestämmanderätt! ...

 • Vi ger oss inte förrän Slussen är färdig!

  från Folkpartiet i Nacka Fp 2014-02-21, 09:10

  ... et under ombyggnadstiden.Då Folkpartiet i Nacka respekterar Stockholms stads Bestämmanderätt över detaljplanerna för Slussen (”Nya Slussen”) och bussterminalen har vi följande hållning som grund för engagemanget i Slussen-ärendet:1. att den framtida ...

 • PISA II - när normkritiken blir norm

  från Staffans blogg Fp 2013-12-11, 16:52

  ... att individen har full Bestämmanderätt över sig själv, sin framtid och sin vardag. Och för att detta ska fungera måste allt kunna ifrågasättas. Det handlar om allt. Men det handlar framförallt om normer, om normöverförande och om normkritik.Positivt ...

 • Alice Babs Sjöblom, sångfågeln som tog sig ton, men sattes i bur.

  från LarsEricks blogg en liberal rebell Övrig 2013-12-06, 11:54

  ... vardag.Hela denna fråga bör också lyftas till  ett större och principiellt sammanhang.  Att frågan om de äldres rättigheter tas upp och säkras genom någon slags äldrekonvention eller lagstiftning. Som omöjliggör de kränkningar som skett betr Alice ...

 • Färjestrejken: Strejkbrytare stoppade

  från Svensson Sp 2013-11-07, 18:34

  ... t. Almega vill i stället ersätta det med individuella löner, där de enskilda cheferna ska få Bestämmanderätt över hur lite i lön de vill betala ut. Vi vill behålla dagens lönesystem, som ger garanterade löneökningar och jämlika och rättvisa löner.  L ...

 • Tre år, tre miljarder kronor

  från Hamiltons Blandning Fp 2013-11-03, 17:27

  ... Fru talman! En stramare budget är inte alltid önskvärt eller det bästa. Antag att en minoritetsregering, som en del av sin politik mot arbetslöshet, vill driva en expansiv keynesiansk finanspolitik under utgiftstaket. Där antar vi att de har ordnat så att d ...

 • En pakt av rödgröna och SD mot välfungerande budgetregler!

  från Hamiltons Blandning Fp 2013-10-23, 09:20

  ... kraterna Bestämmanderätt i den ekonomiska politiken. Det är i sanning svårbegripligt. Tre år tog det. Och tre miljarder visade sig vara det exakta priset för Socialdemokraternas heder, Miljöpartiets integritet och Vänsterns högtidstal mot främlingsf ...

 • Glöm inte att män är individer

  från Humanistbloggen Övrig 2013-10-07, 18:09

  ... a Bestämmanderätt. Ett färskt exempel på detta kommer från Sakine Madon. Jag skulle gärna vilja illustrera denna text med en bild på ett par bröst, därför ger jag er Jack Nicholson. ...

 • Fadersrättens avskaffande - bara positivt

  från NoBoyToy Fi 2013-09-26, 20:29

  ... nns vissa som väljer att förfasas och förfäras mer av mitt förslag att låta mammor få vårdnaden om och Bestämmanderätt över sina barn, än dessa fasansfulla fakta. Det säger en del om vilken slags värld vi lever i.För att återgå till mitt fö ...

 • Frisk debatt om ny minister

  från Folkpartiet Järfälla Fp 2013-09-20, 08:42

  ... batten är intressant: det är ministerns eventuella tendenser att beskära den enskilda människans valfrihet och Bestämmanderätt över sitt liv som är upprörande. Som liberal blir jag glad över debatten. I andra länder kan debatten istället handla om a ...

 • Jämlikhet i samhället börjar i vår relation till barnen

  från Enhet Övrig 2013-09-11, 15:33

  ... otest emot orättvisor och maktövergrepp. Vi skulle kunna betrakta vår mänskliga ålder just nu som en tonårsålder där vi är på väg att bli vuxna. Där vi inte längre är beredda att låta någon annan styra och kontrollera oss i utbyte mot ”fysisk trygghet och ö ...

 • Landsmötesmotioner jag skrivit eller medundertecknat

  från Sebastian Hallén Fp 2013-08-29, 14:51

  ... er sin stadsplanering och byggnationPartiprogrammet föreslår att kommunernas "rätt att ställa lokala byggkrav begränsas", och att "I större städer är förtätning av miljöskäl att föredra framför utglesad kringbebyggelse". Jag och flera med mig menar att komm ...

 • Men vad gör jag om det blir dans?

  från Bubbavel M 2013-08-08, 14:46

  ... ni lumpen? När varje manlig 18-åring skulle ge ett år av sitt liv för att lära sig att med vapen i hand försvara riket? Det fanns de som av moraliska (ibland religiösa, men oftast humanistiska) skäl ansåg sig inte kunna bära vapen. En gång i tiden gav det e ...

 • Män som inte fixar inte biffen

  från NoBoyToy Fi 2013-07-28, 11:21

  ... nsamma barnen?Detta manssamhälle eller snarare mansvärld, har varit förödande på många sätt och vi ser effekterna av det än idag. Inte bara förödande för de enskilda kvinnorna (och deras barn) som aldrig gavs några valmöjligheter i hur d ...

Mätning: Bestämmanderätt

Parti-mätaren: Folkpartister är de som oftast bloggar om "Bestämmanderätt". Ämnet nämns i cirka 0,12% (1 av 847) av blogginläggen från folkpartister.

Historik: "Bestämmanderätt" nämndes som mest under april 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Bestämmanderätt

Gunnar Andréns politiska blogg Fp (3), NoBoyToy Fi (3), Hamiltons Blandning Fp (2), Bubbavel M (1), Sebastian Hallén Fp (1), Enhet Övrig (1), Folkpartiet Järfälla Fp (1), Humanistbloggen Övrig (1), Svensson Sp (1), LarsEricks blogg en liberal rebell Övrig (1)