Blogginlägg om Biologisk Mångfald

81 träffar från politiska bloggar, varav 2 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Gott om hård död ved, men hårda tider för blåbären

  från Johan Enfeldt Fp 2014-10-27, 21:49

  ... sbruket och den biologiska mångfalden. I media får man ibland bilden av att skogsbruket är hårdare mot miljö och Biologisk Mångfald än någonsin. Samtidigt finns gott om regler som ska försvara naturvårdsintressena. Riksskogstaxeringen kan sägas visa hu ...

 • Ris och ros till regeringens budget

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-10-26, 18:39

  ... 2018. Mer pengar för att nå miljökvalitetsmålen som handlar om Biologisk Mångfald, hav och vatten. 640 miljoner satsas nästa år på att stoppa skyddsvärd skog från att bli nedhuggen och på att skydda marina områden. Från år 2016 och framåt satsas 590 mi ...

 • En budget för framtiden och för klimatet

  från Johan Bü(s)er S 2014-10-21, 14:33

  ... i riksdagen att vara bland annat klimatfrågan, klimatanpassningsåtgärder, internationellt miljösamarbete, Biologisk Mångfald och hållbar stadsutveckling som är frågor som alla hänger ihop. Att samarbetsregeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet ...

 • Ny grönplan för Solna parker och naturområden

  från Anders Ekegrens blogg Fp 2014-10-20, 17:15

  ... ör Biologisk Mångfald • för skönhetsupplevelser I grönplanen anges också ett antal utredningar som ska tas fram. Medborgardialoger För att ta reda på hur solnaborna använder park och natur i staden genomfördes under våren 2013 medborgardialoger i de ol ...

 • Mer skog och hav ska skyddas

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-10-18, 13:34

  ... denfors på Artdatabanken skriver: Regeringen satsar stort på Biologisk Mångfald och 15 nya msek på Artprojektet! ...

 • Angeläget att inte flytta problemen utomlands när Sverige strävar mot hållbar användning av mark och vatten

  från Jöran Fagerlund V 2014-10-16, 14:05

  ... ...

 • 87 % röstade för inhuman flyktingpolitik.

  från Nationell yttrandefrihet. Sd 2014-10-16, 01:48

  ... en Biologisk Mångfald och mänsklig fortlevnad på denna planet.   ...

 • Läkemedel stort hot mot fiskar och sjöar

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-10-13, 17:48

  ... ter av hormonella läkemedel har över 75 procent av djurlivet dött ut. Minskad Biologisk Mångfald gör ekosystemen mycket mer sårbara för andra miljöproblem, såsom klimatförändringar och giftutsläpp. ...

 • 100 % ekomat= 80 % import?

  från Staffan Danielsson C 2014-10-12, 11:19

  ... uket liksom för Sveriges självförsörjningsgrad och öppna landskap.Därför är jordbruksdebatten nu så oerhört viktig. Hur kommer en regering där Miljöpartiet ingår att nu agera? Är socialdemokraterna verkligen beredda att fortsätta den nedmontering av det svens ...

 • I mål!

  från Amanda Agestav Kd 2014-10-11, 19:56

  ... l ett rimligt pris för föreningsarrangemang.  ...

 • Grön stolthet

  från Schlaug.se Mp 2014-10-11, 06:30

  ... eologisk kärna, för SD tycks det snarare vara tvärtom. Ur ett grönt perspektiv är politik medel för att montera ner hinder i form av normer som begränsar människors rätt och möjlighet att vara sig själva och få samma möjligheter som andra ett kärnvärde - för ...

 • Här är nya regeringens miljöpolitik!

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-10-06, 20:28

  ... h kraftfulla åtgärder mot övergödning ska genomföras. "Skyddet för Biologisk Mångfald ska utökas. Fler naturskogar ska skyddas" och större hänsyn till naturen ska tas i skogsbruket. " Gör det lönsamt att återvinna och förenkla hushållens möjligheter at ...

 • Algolja istället för palmolja?

  från Svensson Sp 2014-10-06, 08:39

  ... Skog, Natur, Samhälle, Politik Relaterat: L’Oreal lovar att sluta bidra till regnskogsskövling Nevs istället för Saab? Kinesiska staten istället för GM? Tåg istället för flyg är en lösning ...

 • En annan regeringsförklaring...

  från Schlaug.se Mp 2014-10-06, 01:07

  ... På tåget hör jag att man talar om regeringsförklaringen. Vad som fattas, vad som inte borde varit, och vad som är så luddigt att det kan tolkas lite hur som helt. De talande verkar väl insatta. Med datorn i knät tänker jag nu skriva en egen sådär lite hastigt ...

 • Älgkon kämpar mot vargar för att rädda sin kalv!

  från Inga Magnusson C 2014-10-05, 10:40

  ... ett minne blott och med vargälskande Åsa Romson som miljöminister lär eländet accelerera. Inte Biologisk Mångfald, men  enfald!   Landsbygden är klart bortprioriterad av den nya regeringen, landsbygdsministern och hans departement blir nedlagt efter n ...

 • Den svenska hummern hotad

  från Inger Fredriksson C 2014-10-01, 07:31

  ... n som kommer ihåg vad som hände med de svenska kräftorna, när signalkräftorna planterades in?Biologisk Mångfald får inte bygga på enfald som släpper fram främmande arter i en ny biotop.Så inga levande amerikanska humrar i svenska vatten, tack! ...

 • Håkan Wirtén, WWF: ”Dags att ta ansvar och leva inom planetens gränser”

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-09-30, 16:54

  ... hotar förlusten av Biologisk Mångfald och växande fotavtryck såväl naturen som mänsklighetens välbefinnande. Men rapporten visar också på andra utvecklingsspår – det går att bryta sambandet mellan mänsklig utveckling och växande fotavtryck. Sverige kan ...

 • Var tillgänglig – och våga tycka!

  från Vetenskap och Allmänhet blogg Övrig 2014-09-23, 21:33

  ... att markägarnas bidrag i viss mån skulle baseras på viltstammarna. – I grunden handlade texten om att börja skapa acceptans och att fokusera på viltstammarna som en resurs i stället för ett problem. Om granskning och rapportering, och konsten att tycka I den ...

 • Hur många har ännu inte tillgång till rent vatten och toaletter?

  från Reflektioner Allteftersom Kd 2014-09-23, 09:50

  ... 0 ha bromsats märkbart.• Principerna om hållbar utveckling ska integreras i nationell politik.• Andelen människor utan tillgång till rent vatten och sanitet ska halveras.• Livet för minst 100 miljoner sluminvånare ska märkbart förbättras till 2020.Mål 8  ...

 • Ukrainas historia och nationalism: nr 4. Var kommer den ukrainska nationalismen in i bilden?

  från Hans lilla gröna Mp 2014-09-21, 20:04

  ... I mina tidigare inlägg (som finns här samt här och här) om Ukrainas historia och nationalism har jag försökt teckna en bild av landets historia. Som stat betraktat är denna väldigt kort. Men de nationalistiska självständighetstankarna har funnits i minst 100 ...

Mätning: Biologisk Mångfald

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Biologisk Mångfald". Ämnet nämns i cirka 0,49% (1 av 204) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Biologisk Mångfald" nämndes som mest under maj 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Biologisk Mångfald

Supermiljöbloggen Övrig (31), Svensson Sp (10), Staffan Danielsson C (7), Mikael Clemens blogg Mp (6), Rosas blogg V (4), Jensholm.se V (4), Jordbruk 2.0.1 Övrig (4), Nina Lundströms tankar Fp (4), Schlaug.se Mp (4), Mjölkpolitik Övrig (3)