Blogginlägg om Biologisk Mångfald

76 träffar från politiska bloggar, varav 5 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Riksdagskandidater tar klimathotet på allvar

  från Supermiljöbloggen Övrig i förrgår, 09:44

  ... er att klimatfrågan är det allvarligaste miljöproblemet. På andra plats hamnar kemikalier följt av förlust av Biologisk Mångfald, enligt riksdagskandidaterna. Samma fråga ställdes också till allmänheten, och svaren var mer splittrade. Bland allmänhete ...

 • Stefan Hanna (C) eldar kött i miljöprotest

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-08-29, 12:07

  ... tt vi ska få billigt kött. BONUS: Stefan Hanna förklarar varför Biologisk Mångfald är bra. Typ. ...

 • Aningslöst

  från Mikael Clemens blogg Mp 2014-08-28, 06:32

  ... ovocerade av miljörörelsen och MP, som arbetar för att ett bättre klimat, en sundare värld, rena hav och Biologisk Mångfald. Tanken att vi vill lämna ett livsduglig planet till våra efterlevande tycks inte falla alla i smaken. Provokationen ligger anta ...

 • Vi måste lära oss av skogsbranden

  från Jensholm.se V 2014-08-26, 13:52

  ... har eldhärjats. Det enda positiva i detta är att skogsbränder ger förutsättningar för en omfattande Biologisk Mångfald med mängder av livsmiljöer som idag saknas i våra skogar. Statliga Sveaskog planerar redan att göra ekopark av en del av sin skogsma ...

 • Centerpartiets program för kraftig tillväxt i svensk livsmedelsproduktion

  från Staffan Danielsson C 2014-08-26, 09:34

  ... tmat vilket ger sämre kretslopp och Biologisk Mångfald samt försämringar för miljö och djurskydd).Ska det svenska jordbruket kunna vända utvecklingen och börja en kraftig tillväxt är en förutsättning, enligt min bestämda uppfattning, att alla goda ...

 • Politiker långt mer klimatalarmistiska än väljarna

  från The Climate Scam Övrig 2014-08-24, 14:00

  ... som svarade menade att det viktigaste var att få ned koldioxiden i atmosfären. Kemikalier och förlust av Biologisk Mångfald kom bara på 10 %, respektive 7 %. Ulla Karlsson-Ottosson gör också en intressant jämförelse med en liknande mätning bland vanlig ...

 • Overshoot day

  från Mikael Clemens blogg Mp 2014-08-21, 08:31

  ... eten lösa klimatfrågan och en rad andra miljöfrågor som rör haven, Biologisk Mångfald kemikalier, regnskogar o.s.v. Många och stora utmaningar, som inte kommer att lösas av ingenjörer, inte heller av politiker, som inte ens inser riskerna. Såg förreste ...

 • Våra prioriterade områden: 1 - klimat, miljö och energi

  från Grönt val Borås 2014 Mp 2014-08-20, 22:31

  ... munala verksamheten med 25% till år 2020Stärka arbetet för att säkra Biologisk Mångfald samt att ge det arbetet utökade resurserAtt fler biogasstationer etableras samt att stadens produktion av biodrivmedel ökarAtt tillgängligheten till återvinningscen ...

 • Vattenkraft – och miljöskulden

  från Nina Lundströms tankar Fp 2014-08-20, 10:47

  ... an också beskrivas så här. Bilder från mina besök i torrfåror. Fiskar kan inte vandra i torrlagda älvfåror. Biologisk Mångfald utarmas.       ...

 • Jordens resurser slut för i år

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-08-19, 16:41

  ... kogar, brist på färskvatten, markförstörelse, förlust av Biologisk Mångfald och pålagring av koldioxid i atmosfären som är den största orsaken till växthuseffekten – ökar hela tiden. Naturen är grunden för välfärd och välstånd. Vi måste bevara och förv ...

 • Miljöpartiets trovärdighet i miljöfrågan haltar betänkligt

  från Robert Petersson bloggar om Linköping o... C 2014-08-15, 21:13

  ... äxthusgasutsläpp, kärnkraftsavveckling, ökad förnybar energi, minskad användning av gifter, och bevarande av Biologisk Mångfald och ekosystem. Vi har dock stora skillnader i våra respektive utgångspunkter. Centerpartiet placerar individen, familjen och ...

 • Bottentrålning är bättre än sitt rykte

  från Utbults blogg Kd 2014-08-11, 08:01

  ... efter 16 års yrkesfiske. Jag kan acceptera att Vänsterpartiet brister i engagemang och kunskap om det svenska fisket eftersom de av tradition aldrig riktigt intresserat sig för det. Men att Miljöpartiet, som ofta vill framstå som bäst i klassen, navigerar så ...

 • Historisk skyddsstatus för ”Colombias stjärna”

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-08-10, 10:52

  ... das från gruvpåverkan. Området är med sina våtmarker, djungler och savanner en så kallad ”hotspot” för Biologisk Mångfald. Här huserar bland annat jaguarer, tapirer och floddelfiner, och majoriteten av alla akvariefiskar som exporteras från Colombia si ...

 • Humor & glädje

  från Stefan Hannas intryck och reflektioner C 2014-08-09, 10:03

  ... lite bättre, förstått vad "Biologisk Mångfald" innebär och att försvaret av den är en av Centerpartiets viktiga politiska frågor! Mer humor i politiken!Vem är roligast bland centerföreträdarna på riksnivå? Smaken är som baken men jag vet vem jag tycke ...

 • 8 förlorade år

  från Mikael Clemens blogg Mp 2014-08-01, 10:13

  ... aret och kan läsa på lite om miljöfrågor som klimatproblemet, havsbruk, Biologisk Mångfald, energianvändning, kemikalieanvändning, djurhållning och lite annat. Vi är värda det, våra barn också. ...

 • Svegan ska jag också bli!

  från Ingela NN i Vimmerby C 2014-07-31, 05:34

  ... tibiotika, och svenska betesdjur håller landskapet öppet och bidrar till Biologisk Mångfald. En köttskatt som inte gör skillnad på köttslag och produktionsmetod riskerar snarare öka konsumtionen av kött med sämre produktionsvillkor, och på vilket sätt ...

 • Förslag för att rädda utrotningshotade djur får skarp kritik

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-07-25, 13:37

  ... ilket resulterade i utrotandet av hundratals arter. Ett ekosystem med mindre Biologisk Mångfald blir i sin tur mer sårbart för yttre påverkan, såsom klimatförändringar. Problemet är ett riktigt dilemma: Ska vi ta risken att rädda de mest hotade arterna ...

 • Samarbete på rätt nivå- Krönika Norrköpings Tidningar

  från Gunnar Hökmark Europaparlamentariker M 2014-07-19, 11:47

  ... ill exempel att det är rätt att vi har en gemensam politik för att bevara Biologisk Mångfald och inte minst rovdjursbeståndet men jag tycker definitivt inte att tjänstemän i Bryssel ska bestämma över den vargjakt som tjänstemän på svenska länsstyrelser ...

 • För få djur kvar för (mp):s mål om stallgödsel

  från Cornucopia Övrig 2014-07-11, 09:09

  ... allgödsel sluter kretsloppet av näringsämnen, och att det bidrar till jordförbättring och Biologisk Mångfald. Gissningsvis har (mp) inte koll på att konstgödsel av fosfor och kalium är ändligt och att vi inte kan använda detta för evigt. Kvävegödsel sk ...

 • Ulla Andersson (V): Klimatet kräver gemensamma investeringar

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-07-04, 12:00

  ... ndiga tjänster. Med en rik biologisk mångfald står även våra ekosystem, som hav och skogar, bättre rustade mot de pågående klimatförändringarna då deras buffertförmåga stärks av artrikedom. Klimatomställningen och arbetet för intakta ekosystem måste därför me ...

Mätning: Biologisk Mångfald

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Biologisk Mångfald". Ämnet nämns i cirka 0,44% (1 av 227) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Biologisk Mångfald" nämndes som mest under maj 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Biologisk Mångfald

Supermiljöbloggen Övrig (30), Svensson Sp (10), Staffan Danielsson C (6), Jensholm.se V (5), Frihetsportalen.se Övrig (5), Harald i Uppsala Fp (5), Mikael Clemens blogg Mp (5), Rosas blogg V (4), Jordbruk 2.0.1 Övrig (4), Ringborgs blogg Mp (3)