Blogginlägg om Biologisk Mångfald

78 träffar från politiska bloggar, varav 1 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Allt du behöver veta om IPCC-rapporten

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-04-14, 16:02

  ... s befolkning bo i städer. De kommande två decennierna är ett bra tillfälle att minska utsläppen i städer, i och med att en stor del av världens urbana områden kommer att utvecklas under denna period. Utsläpp och politik De kommande två decennierna så behöve ...

 • WWF lanserar miljöupprop inför EU-valet

  från Svensson Sp 2014-04-11, 15:53

  ... s invånare levde som en genomsnittlig EU invånare. Klimatförändringar, vattenbrist och förlust av Biologisk Mångfald har redan börjat få effekter. Nu krävs att EU agerar kraftfullt. – Vi uppmanar alla kandidater till EU-parlamentet att skriva på WWFs u ...

 • MP och V först att komma med miljölöften inför EU-valet

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-04-11, 15:43

  ... a politikerna ställer sig bakom krav som WWF formulerat, frågor som rör exempelvis klimatet, Biologisk Mångfald, fiske, jordbruk eller hållbar konsumtion. Men politikerna får även fylla i om de har några ytterligare miljölöften att komma med. Uppropet ...

 • Regeringens vårbudget ur miljösynpunkt

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-04-10, 13:30

  ... d och havs- och vattenmiljöer samt utvecklingen mot en giftfri miljö. Utgångspunkten i regeringens miljöarbete är det miljömålssystem som riksdagen beslutade om 2009. Regeringens arbete syftar till att uppfylla dessa mål och det är mot dem som regeringen ...

 • Brett upprop för ansvarsfull sojaodling

  från Svensson Sp 2014-04-09, 11:02

  ... en bidra till att förhindra förlust av Biologisk Mångfald, oansvarig användning av giftiga bekämpningsmedel, exploatering av mark som tillhör lokal- eller ursprungsbefolkningar samt säkra och bra arbetsförhållanden på sojaplantagen. Genom att ställa kr ...

 • Vänsterns valplattform: Inte till salu

  från Schlaug.se Mp 2014-04-09, 01:23

  ... vill att Sverige inför mål om att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska vara certifierad ekologisk jordbruksmark år 2020. Till samma år ska hälften av den offentliga livsmedelskonsumtionen utgöras av certifierade ekologiska produkter. Vi vill slå fast ...

 • Forskare fick hjälp av 10 000 elever

  från Vetenskap och Allmänhet blogg Övrig 2014-04-07, 15:05

  ... Det ska också sägas att vi fick in så mycket data att vi ännu inte hunnit analysera allt. Och vissa mycket intressanta analyser är ännu inte färdiga. Var det något resultat som var oväntat? Ja, till exempel fick rönnar i södra Sverige sina höstlöv lika tidi ...

 • Ständigt kristänkande och domedagsprofetior som dominerar nyhetsflöden bidrar till uppgivenhet och egoism!!

  från Ringborgs blogg Mp 2014-04-07, 10:33

  ... transporter, lagstiftningen om skog och landskap gynnar i alltför liten utsträckning Biologisk Mångfald, skattesänkningar gynnar i alltför liten grad miljöförbättrande investeringar och i alltför hög grad miljöförstörande konsumtion."Vad gäller skolan ...

 • Umeå kommun är nominerad till Europas Miljöhuvudstad 2016

  från Lennart Holmlund Kommunalråd S 2014-04-04, 07:13

  ... bete inom ett antal områden, t ex lokala transporter, luftkvalitet, natur och Biologisk Mångfald, energi och avfallshantering. Umeå är alltså en av de fem städer som gått vidare. - Vi vet att det svårt att vinna utnämningen den första gång man söker, m ...

 • Svensk mjölkproduktion är bra för miljön

  från Mjölkpolitik Övrig 2014-03-31, 16:56

  ... senast Stefan Edman). Biologisk Mångfald i våra ängs- och hagmarker, ekosystemtjänster som inte kan importeras utan som behövs här, nu och i framtiden. En samhällsnytta som faktiskt bara går att uppnå med hjälp av betande mular. Biologisk mångfald är e ...

 • Vad Allians för Väsby har åstadkommit sedan 2006

  från Erik Palmstierna M 2014-03-24, 23:21

  ... och breddat sin verksamhet från att vara ett ställe för häng till att få en mer aktiv verksamhet. ·     Idrottsanläggningar Kommunen har rustat upp Väsbyhallen och invigt ett fint kampsportcenter. ·     Ny badanläggning 2009 invigdes det nya familjebadet i ...

 • Veckans miljöcitat – om bottennapp, sandlådor och ekologiska vägval

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-03-23, 20:35

  ... ens proposition om Biologisk Mångfald. *** Det är tydligt att avståndet mellan sandlådan och storpolitiken ibland är ganska litet. Anna Lindstedt, Sveriges klimatambassadör, skriver på Miljödepartementets blogg om de internationella klimatförhandlingar ...

 • 100 år till miljömålen nås

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-03-14, 12:46

  ... Regeringen presenterade igår sin proposition för att säkra Biologisk Mångfald och ekosystemtjänster, men propositionen har fått skarp kritik ifrån miljörörelsen som kallar den för ett luftslott. Miljöminister Lena Ek menar att regeringen styr arbetet å ...

 • Folkpartiet gör skillnad- trots bromsningsförsök

  från Anita Brodéns blogg Fp 2014-03-14, 11:30

  ... ra områden inom miljöpolitiken klimat, giftfri vardag, levande hav/vattendrag , Biologisk Mångfald och ekosystemtjänsteren strategi för en giftfri miljö och en strategi för biologisk mångfald/ekosystem Miljömålsberedningen ska i juni lämna förslag ...

 • Livat nämndmöte med gröna frågor

  från Rosas blogg V 2014-03-13, 21:47

  ... re nämndärende (tillstyrkt medborgarförslag) om att skapa en park i Bandängsstråket med Biologisk Mångfald som tema. Eftersom nämnden beslutat enligt förvaltningens positiva förslag, måste vi kunna vara trygga med att löpande parkskötsel rimmar med utv ...

 • Höj investeringsstödet!

  från Mjölkpolitik Övrig 2014-03-11, 15:59

  ... Mjölkproduktionen är motorn i landsbygdens ekonomi och bidrar till en levande landsbygd, öppna landskap, Biologisk Mångfald och arbetstillfällen. Varje mjölkproducent bidrar med ytterligare fem arbetstillfällen. Jordbruksverket presenterade den 25 fe ...

 • Ryssland i vår tid

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-03-04, 08:21

  ... roende från statens välvilja. Normalitetens självhat har odlats samman med myten om vapnens hot mot den egna säkerheten. De onda erfarenheterna från världskrigen borde ha lärt oss det omvända, ett beväpnat folk är det enda skyddet. När man fick grepp om klima ...

 • Mer eko!

  från Jensholm.se V 2014-03-03, 15:25

  ... om man bara satsar medvetet.   Läs mer om våra mål i vår motion Biologisk Mångfald. Läs också mer om hur vi ska få en hållbarare livsmedelsproduktion i vår motion Sverige – det hållbara matlandet. ...

 • Dialog med Anders Borg om svenskt jordbruk

  från Staffan Danielsson C 2014-03-02, 14:21

  ... jordbruks- och livsmedelsindustrijobb över hela landet.Anders Borgs uttalanden driver fram en helt nödvändig diskussion kring detta. Om svenskt jordbruks framtid ligger i alltmer exklusiv produktion med mycket mindre volym, varför då hålla fast vid att svens ...

 • Veckans miljöcitat – om fulbananer, gäddfabriker och skidlandslaget

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-03-02, 13:12

  ... ngen fastnat i en syn att bevarande av Biologisk Mångfald är beroende av att undanta en viktig nationell resurs som skogen från brukande. I ett pressmeddelande förklarar Skogsindustrierna varför man är kritiska till regeringens beslut om ökat formellt ...

Mätning: Biologisk Mångfald

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Biologisk Mångfald". Ämnet nämns i cirka 0,54% (1 av 185) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Biologisk Mångfald" nämndes som mest under juni 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Biologisk Mångfald

Supermiljöbloggen Övrig (26), Svensson Sp (9), Frihetsportalen.se Övrig (8), Trädgården Jorden Övrig (8), Jöran Fagerlund V (7), Mjölkpolitik Övrig (5), Ringborgs blogg Mp (5), Jordbruk 2.0.1 Övrig (5), Jensholm.se V (4), Staffan Danielsson C (4)