Blogginlägg om Biologisk Mångfald

72 träffar från politiska bloggar, varav 1 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Förslag för att rädda utrotningshotade djur får skarp kritik

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-07-25, 13:37

  ... ilket resulterade i utrotandet av hundratals arter. Ett ekosystem med mindre Biologisk Mångfald blir i sin tur mer sårbart för yttre påverkan, såsom klimatförändringar. Problemet är ett riktigt dilemma: Ska vi ta risken att rädda de mest hotade arterna ...

 • Samarbete på rätt nivå- Krönika Norrköpings Tidningar

  från Gunnar Hökmark Europaparlamentariker M 2014-07-19, 11:47

  ... ill exempel att det är rätt att vi har en gemensam politik för att bevara Biologisk Mångfald och inte minst rovdjursbeståndet men jag tycker definitivt inte att tjänstemän i Bryssel ska bestämma över den vargjakt som tjänstemän på svenska länsstyrelser ...

 • För få djur kvar för (mp):s mål om stallgödsel

  från Cornucopia Övrig 2014-07-11, 09:09

  ... allgödsel sluter kretsloppet av näringsämnen, och att det bidrar till jordförbättring och Biologisk Mångfald. Gissningsvis har (mp) inte koll på att konstgödsel av fosfor och kalium är ändligt och att vi inte kan använda detta för evigt. Kvävegödsel sk ...

 • Ulla Andersson (V): Klimatet kräver gemensamma investeringar

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-07-04, 12:00

  ... ndiga tjänster. Med en rik biologisk mångfald står även våra ekosystem, som hav och skogar, bättre rustade mot de pågående klimatförändringarna då deras buffertförmåga stärks av artrikedom. Klimatomställningen och arbetet för intakta ekosystem måste därför me ...

 • Anna Kinberg Batra (M): Tillväxt och hållbarhet går hand i hand

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-07-03, 12:00

  ... tet. Vår vision är ett Sverige med noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2050, en stor Biologisk Mångfald, giftfri vardag för alla människor och en livskraftig havsmiljö. Vi har tagit ett samlat grepp om klimat- och ener­gi­po­li­tiken, med tydliga ut ...

 • Forsen kan brusa? Vattenkraft – och miljöskulden

  från Nina Lundströms tankar Fp 2014-06-28, 20:40

  ... ch miljöeffekter. Jag har skrivit om vattenkraft och miljöeffekter vid många olika tillfällen. Om vattenkraft och Biologisk Mångfald. Vattenkraften har bidragit ofantligt mycket till Sveriges ekonomi och elproduktion. Men… Vattenkraft har också ...

 • De bästa miljöeventen i Almedalen 2014

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-06-28, 14:07

  ... ingar finns i Sverige och globalt för en hållbar ekonomi? Vi tar upp några exempel på praktiska lösningar för att underlätta finansiering av hållbar utveckling. Du ser bara toppen av isberget - kemikalier och spårbarhet i leverantörskedjan Intertek När: Torsd ...

 • Jaså, det är så jag tycker

  från Mikael Clemens blogg Mp 2014-06-28, 08:13

  ... r energi, havsförstöring, miljöfarliga ämnen, kollektivtrafik, Biologisk Mångfald och flera andra viktiga miljöfrågor. För egen del skyller jag i alla fall på det, när jag ser att valkompassen visar visserligen det starkaste stödet för MP men inte ett ...

 • Debatt om biologisk mångfald och miljömål

  från Johan Hultberg M 2014-06-26, 17:02

  ... I onsdags i förra veckan deltog jag i två kammardebatter på raken. Dels om en svensk strategi för Biologisk Mångfald och ekosystemtjänster och dels om de svenska miljömålen. Se mina insatser i debatten nedan. Biologisk mångfald Miljömålen ...

 • Miljövänligare vattenkraft?

  från Svensson Sp 2014-06-26, 09:16

  ... utbygga älvar minskar och förändras. Det finns möjligheter till åtgärder på dett område som gör att Biologisk Mångfald till viss del kan återställas i utbyggda vattendrag: Kärnan i utredningens förslag handlar om att på ett samhällsekonomiskt och effek ...

 • Klokt att köpa svenskproducerad mat!

  från Inga Magnusson C 2014-06-22, 20:37

  ... djurskyddsregler. Genom att köpa ursprungsmärkt svenskt bidrar man till att sluta kretsloppen och till Biologisk Mångfald, samtidigt som man vet att djuren har haft det bra och att åkrarna har brukats miljöinriktat." http://www.dn.se/debatt/osaklig-sm ...

 • Många storjordbruk är ekologiska

  från Svensson Sp 2014-06-21, 09:06

  ... rdar ...

 • Mer tid i kammaren

  från I huvudet på Coenraads M 2014-06-18, 17:01

  ... tsätter debattera. Kollegan Johan Hultberg håller den moderata fanan högt och fortsätter med Biologisk Mångfald och miljömål. Sedan rundar vi kvällen med handel av timmer och trävaror. När det kommer till klimat och miljöpolitiken är det intressant att ...

 • Staden har större biologisk mångfald än landet

  från Svensson Sp 2014-06-09, 15:04

  ... DT-skandal under uppsegling? Naturens hjältar Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om Humlor, Biologisk mångfald, Landet, Staden, Jordbrukslandskap, Hushumla, Åkerhumla, Trädgårdshumla, Jordhumla, Stenhumla, Ängshumla, Blåklockshumla, Ljunghumla, Natu ...

 • Respektera hela det svenska jordbruket!

  från Staffan Danielsson C 2014-06-06, 01:29

  ... at kraftigt de senaste decennierna. Importmaten har fördubblats och står idag för över hälften av de livsmedel vi varje dag konsumerar i Sverige, mest i Europa. Det behövs därför en nystart för världens bästa livsmedelsproduktion! Det behövs en ny stolthet öv ...

 • Det doftar ljuvligt. Färgerna är förföriska.

  från Reflektioner Allteftersom Kd 2014-06-05, 22:20

  ...  - Mp-blogg. Folkpartiet. Biologisk Mångfald hos Fp. Fi! Miljö & energi hos Kd. MP ordar för mer ekologisk mat! Allemansrätten Naturvårdsverket. Allemansrätten Länsstyrelsen. Allemansrätten Håll Sverige Rent. ...

 • Radikalisera klimatpolitiken nu

  från Reflektioner Allteftersom Kd 2014-06-05, 09:02

  ... p;Mp-blogg. Folkpartiet. Biologisk Mångfald hos Fp. ...

 • Stoppa bygget på Perssons betong i papperskorgen!

  från Rosas blogg V 2014-06-03, 15:49

  ... den och det erkänns i ärendet att den öppna ytan har en funktion spridningszon för Biologisk Mångfald. Stadens hantering av Rågsveds friområde och alla turer med markreservationer och markanvisningar hit och dit präglas av alliansens uppfattning att de ...

 • MP, S, V och Coop och Krav - Mer till eko från hela jordbruket..

  från Staffan Danielsson C 2014-05-30, 08:19

  ... samtidigt som man vet att djuren haft det bra och åkrarna brukas miljöinriktat. Tyvärr har den svenska mjölk- och köttproduktionen minskat kraftigt de senaste decennierna. Importmaten har fördubblats och står idag för över hälften av de livsmedel vi varje da ...

 • Bra landstinget

  från Harald i Uppsala Fp 2014-05-28, 13:54

  ... ier) hållbar och effektiv resursanvändning (miljöanpassade fastigheter, avfall och Biologisk Mångfald). En nyhet jämfört med tidigare miljöprogram är att landstinget satt upp mål för att minska användningen av förbrukningsvaror. Användningen av engångs ...

Mätning: Biologisk Mångfald

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Biologisk Mångfald". Ämnet nämns i cirka 0,36% (1 av 280) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Biologisk Mångfald" nämndes som mest under maj 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Biologisk Mångfald

Supermiljöbloggen Övrig (26), Svensson Sp (10), Staffan Danielsson C (7), Frihetsportalen.se Övrig (6), Harald i Uppsala Fp (5), Jordbruk 2.0.1 Övrig (4), Jensholm.se V (4), Rosas blogg V (4), Mjölkpolitik Övrig (4), Webbredaktör S (3)