Blogginlägg om Biståndet

121 träffar från politiska bloggar, varav 1 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Debatt i Almedalen: Kom ihåg världen inför valet!

  från Björn Söder Sd 2014-07-23, 15:41

  ... k och Kristdemokraterna menade att mer än 50% av Biståndet bör gå till kvinnor. Sverigedemokraternas representant Julia Kronlid menade att målet alltid ska vara jämställdhet samt lika rättigheter och att exakt procentuell fördelning av bistånd ...

 • Stoppa mördandet

  från Sven Tycker Vänster 2014-07-19, 19:46

  ... apen att sluta med detta och satsa sina resurser på att få stopp på krigandet och öka det humanitära Biståndet istället och ställa krav på båda parter att sluta slåss och acceptera sina grannar. Och det innebär att Israel MÅSTE lämna Västbanke ...

 • Nationalegoism

  från Svensson Sp 2014-07-19, 07:30

  ... Invandring, Flyktingmottagning, Nationalegoism, Nationalism, Rasism, Flyktingpolitik, Invandring, Kultur, Böcker, Arbetsmarknad, Arbetslöshet, Samhälle, Politik Relaterat: Varför arbetarhöger? Sverige åt svenskarna Bra men överhettad antirasism ...

 • Stå upp för de sekulära krafterna i Mellanöstern

  från Amineh Kakabaveh V 2014-07-16, 18:50

  ... internationella Biståndet. Den nuvarande regeringen försökte till och med i skymundan få till stånd en stor vapenaffär med Saudiarabien där könsapartheid gäller. Sverige måste höja rösten Det finns åtskilligt Sverige kan göra för att skambeläg ...

 • Står i S hemsida

  från Ronny Persson med lite tid över S 2014-07-16, 05:25

  ... Biståndet ska riktas till kvinnor och barn    att det ska vara höga krav på ordning och reda samt resultat i den internationella utvecklingsverksamheten. Samma höga krav och mål ska gälla för samtliga aktörer. Samtidigt får inte by ...

 • Om VM-feber och parlamentarismens dilemman

  från Kristina C 2014-07-14, 18:20

  ... rbete och Alf Svenssons reformering av Biståndet. Nu ville man ha något annat. Oklart vad. När Ingvar Carlsson tog över statsministerposten på hösten 1994 återstod en hel del sanering av statsfinanserna och uppgörelser gjordes i hög grad med C ...

 • Detta stod på S hemsida

  från Ronny Persson med lite tid över S 2014-07-11, 13:30

  ... Biståndet ska riktas till kvinnor och barn    att det ska vara höga krav på ordning och reda samt resultat i den internationella utvecklingsverksamheten. Samma höga krav och mål ska gälla för samtliga aktörer. Samtidigt får inte by ...

 • Hamas angriper Israel med raketer och kulorna kommer från Sveriges regering

  från Sapere Aude Höger 2014-07-10, 17:42

  ... m vad jag vet enda svenskt media skrev om detta!): 8 juli Regeringspartiernas oenighet kring Biståndet till palestinierna har försenat den så kallade resultatstrategin, som ska ligga till grund för de kommande årens bistånd, med drygt ett halv ...

 • Svenska kyrkans skam

  från No size fits all M 2014-07-09, 13:50

  ... folken i Irak inte får någon del av Biståndet. Jag skrev om det i en bloggpost om kyrkans feghet i vintras, situationen för de kristna i Mellanöstern var redan då akut och har sedan dess gått från katastrofal till förestående utplåning av en ...

 • Granskning av Socialdemokraterna – del 1

  från Isak Nygrens blogg Sd 2014-07-06, 21:45

  ... genheter samtidigt som mer än 280 000 unga är utan bostad. Bostadsbristen i Stockholm beräknas kosta Sveriges ekonomi 21 miljarder kronor per år i utebliven tillväxt (Swedbank). Det låter såklart inte bra. Sedan hjälper det inte med en massinvand ...

 • Jimmie Åkessons tal i Almedalen 2014

  från Björn Söder Sd 2014-07-02, 15:34

  ... er att upprätthålla och utveckla välfärden. Det går ut över svaga och utsatta grupper i Sverige… …de människor som inte har möjlighet att flytta från problemen eller att köpa sig den service och välfärd de behöver. Den ansvarslösa politiken drabbar d ...

 • ”Sverige bör ta sitt ansvar och hjälpa fler flyktingar”

  från Björn Söder Sd 2014-06-20, 20:42

  ... inom Biståndet sammanlagt budgeterat för runt 5 miljarder kronor till flyktingmottagning i Sverige och endast ca 230 miljoner i humanitärt stöd till Syrien och endast runt 600 miljoner i allmänt basbudgetstöd till UNHCR. Sverigedemokraterna vi ...

 • Debatt om Biståndsplattformen!

  från Elisabeth Björnsdotter Rahm M 2014-06-10, 10:09

  ... hennes tjänstemän har under en lång tid arbetat med att se över alla de policys som tidigare fanns inom Biståndet och arbetet har fokuserats på att ta bort de som inte gäller. Det finns ingen anledning att tro att ett dubbelt antal policys ge ...

 • AIPAC gällande den palestinska “samlingsregeringen” där terrororganisationen Hamas ingår

  från Stoppa Bojkott Mot Israel Övrig 2014-06-06, 01:24

  ... implementeras.” (3/6/14) — - Kanske även dags för Riksdagen att omvärdera det svenska Biståndet till palestinierna? Svenskt bistånd går inte att kontrollera till 100% vart det hamnar till sist och palestinierna har bevisligen försn ...

 • Kommun ska betala resa för "ensamkommandes" familj

  från Tobbes Medieblogg Sd 2014-06-05, 07:25

  ... na bakgrund bedömer kammarrätten att Biståndet varit nödvändigt för att NN ska uppnå en skälig levnadsnivå, skriver kammarrätten i sin dom och slår fast att kommunen måste betala."Resor för familjemedlemmar ingår nu alltså i skälig levnadsnivå ...

 • Varför går det så dåligt för Moderaterna

  från Mitt i livet, mitt i politiken M 2014-05-29, 09:53

  ... lken nytta gör det? Varför får vi moderater tala bara om jobbfrågan? Många nåbara väljare fixar sina jobb själva, men har engagemang i många andra viktiga frågor likt ovan nämnda. Gäller minst 30 % av befolkningen. Möjligen lider nya Moderaterna a ...

 • Biståndsminister Hillevi Engström svarar på StoppaBojkotts protest

  från Stoppa Bojkott Mot Israel Övrig 2014-05-21, 19:46

  ... era exempel på. Tack till dig som deltog i protesten. Biståndsministern och Sida försvarar inte oväntat Biståndet och vi får anledning att återkomma till detta. — Sekretariatet för mänskliga rättigheter (MR) och internationell humanitär ...

 • RFSU: EU måste tala med en stark röst

  från Dagens Arena Vänster 2014-05-20, 10:00

  ... är en av världens största biståndsgivare. Ett av de viktigaste målen för Biståndet är att bekämpa fattigdom. Det är väl känt att rätten till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en förutsättning för att uppnå jämställdhet och ett a ...

 • Dr Strangelove av idag – USA:s strategi att dominera från Kina till Europa

  från Jinge Vänster 2014-05-19, 07:04

  ... pen än under den historiska toppen under det kalla kriget. USA fullföljer sitt långvariga ambition att dominera den eurasiska landmassan, som sträcker sig från Kina till Europa.” i Andra om: Stalingrad, Hitler, Stalin,England, folkrätt i ...

 • Ju mera judehat, desto större ekonomiskt bistånd?

  från Sapere Aude Höger 2014-05-17, 20:54

  ... l synes värsta antisemiterna i världen tycks ha erhållit det utan motstycke största humanitära Biståndet i världen under åren 2000-2009. Hur ska vi nu tolka detta? Lönar det sig att vara antisemit, judehatare? Lönar det sig så till den grad at ...

Mätning: Biståndet

Parti-mätaren: Folkpartister är de som oftast bloggar om "Biståndet". Ämnet nämns i cirka 0,25% (1 av 406) av blogginläggen från folkpartister.

Historik: "Biståndet" nämndes som mest under september 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Biståndet

Linda Snecker V (23), Dagens Arena Vänster (21), Supermiljöbloggen Övrig (8), Sapere Aude Höger (7), Elisabeth Björnsdotter Rahm M (6), Stoppa Bojkott Mot Israel Övrig (6), Christer Winbäcks blogg Fp (6), Alliansfritt Sverige S (5), Webbredaktör S (4), Sven Tycker Vänster (4)