Blogginlägg om Bruk

233 träffar från politiska bloggar, varav 6 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Pragvåren, Ukraina och värdet av kommunikéer...

  från Schlaug.se Mp idag, 08:58

  ... t kräver att man uppbygger mellanstatliga förbindelser på basis av avståndstagande från Bruk av våld eller hot om våld och att man löser internationella tvistefrågor med enbart fredliga medel". Samtidigt som detta undertecknades demonstr ...

 • Ännu ett "brott" utan offer

  från Henrik Alexandersson HAX Pp i förrgår, 18:12

  ... samhällets resurser på att jaga och låsa in människor som bara innehar droger för eget Bruk.(Jag tycker även att det är orimligt att våra politiker håller kriminella nätverk under armarna genom en repressiv drogpolitik. Om man legaliser ...

 • Miljöpartiet vacklar om nätets frihet

  från Christian Engström Pp i förrgår, 10:47

  ... nalisera innehav av droger för personligt Bruk, eller helt legalisera. Många av dem kan i dag inte framföra sina åsikter och argument med mindre än att till exempel riskera sitt jobb. (Ett exempel: Min politiska assistent HAX fick en gån ...

 • Ofria i tanken,fria att agera,men ingen Carte Blanche

  från Strategy questions on paradigm change w... S 2014-04-13, 15:35

  ... mpiriska data i vetenskap och kritiska,filosofiska analyser. Om Rysslands situation kunde ses som en dialektisk spänning i en situation då dess ledare väljer sitt liv: som bärare av omgivningens rollförväntningar eller som adept för själslig in ...

 • EU-domstolen förklarar holländska systemet med nedladdning för privat bruk olagligt

  från Nej till pirater och Piratpartiet Övrig 2014-04-11, 23:41

  ... Pirater Brukar hävda att det finns länder där det är tillåtet att ladda ner för privat bruk, ofta brukar man då ta upp Holland. Men nu har EU-domstolen förklarat det holländska systemet som olagligt och därmed är det per omgående olaglig ...

 • Samtal mellan klimatprofessorerna John Christy och Kerry Emanuel

  från The Climate Scam Övrig 2014-04-11, 01:19

  ... öka närma oss denna risk som intelligenta människor genom att utforska alla möjliga alternativ. Experterna jag pratar med, och jag är verkligen inte någon själv, säger att det är en fråga om att göra en massa små saker som tillsammans blir en s ...

 • Storinvestering hos Ramnäs Bruk

  från Ledarbloggen Höger 2014-04-08, 08:13

  ... Genom att göra en investering på 65 miljoner kronor kommer kättingtillverkningen att fördubblas hos Ramnäs Bruk. ...

 • Löfven krossar Reinfeldt i LO-gruppen

  från Webbredaktör S 2014-04-06, 07:31

  ... inom räckhåll. Enligt en opinionsundersökning som LO låtit göra för internt Bruk, som AiP tagit del av, har stödet för Stefan Löfven som nästa statsminister ökat från 58 procent till 65 procent det senaste året. I februari i år svarade ...

 • Extremistisk alarmism basuneras ut som absolut sanning

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-04-04, 09:15

  ... tion genom att köra en bil med amerikansk V8 och en aning högre bränsleförBrukning än det proklamerade idealet. Ni behöver inte tacka mig. Det räcker om ni inte hindrar mig. IPCC larmar för att sluta med fossila bränslen. Något som ökar ...

 • (m):s försvarsretorik - bibehållen förmåga är "satsning"

  från Cornucopia Övrig 2014-04-03, 14:04

  ... v Ölandsklassen, som jag spekulativt kallar den. Detta för att åter nå upp till IO2014:s fem ubåtar. HMS Öland finns med direkt i kapitel 2, Två sex, där flermissionsportalen används för att sätta av tjugosex attackdykare från Särskil ...

 • Klimatfunderingar 3

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-04-01, 08:41

  ... orts ett antal cost-benefit analyser av vårt Bruk av olja. De har kommit till olika resultat, men gemensamt för dem är att ju längre tid som går utan att någon klimatförändring registreras desto ljusare ser framtiden ut. Man konstaterar ...

 • Ett dödsfall får media och andra att tappa koncepterna

  från Svensson Sp 2014-04-01, 07:26

  ... et. Så har det varit en längre tid. Den stora anledningen till att våldsbrotten minskar är sannolikt minskat Bruk av alkohol. För sen några år tillbaka så minskar bruket av alkohol kraftigt bland unga människor. Kopplingen alkohol och br ...

 • -Leif- Rekordstor miljöinvestering

  från Kärlek och Politik C 2014-03-31, 19:58

  ... iljoner. Med dagens beslut försvinner oljan från Skövde fjärrvärmenät när den nya kraftvärmepannan tas i Bruk vintern 2015-2016. I kommunvalet 2006 krävde centern en fossilfri uppvärmning i Skövde. Sedan dess har pannor konverterats till ...

 • Käppalaverket renar inte bara avloppsvatten utan levererar även energi

  från Anders Ekegrens blogg Fp 2014-03-31, 10:39

  ... t renar 11 kommuners avloppsvatten. 2013 var första året som Käppalaverket levererade mer energi än vad verket förBrukade. Käppalaförbundet utvinner biogas ur det slam som bildas i reningsprocessen sedan ca 4 år tillbaka. Biogasen förädl ...

 • Finns det en femklöver kvar i Hörby?

  från perelis.se M 2014-03-30, 11:57

  ... av desperation överorden tas i Bruk. För Eslövs del kommenterar socialdemokraten Cecilia Lind ”jag tror att de har tagit sitt förnuft till fånga och insett fördelarna”. En socialists vädjan till förnuft, och den påtryckning ...

 • Var går gränsen mellan sanning och lögn?

  från Jakten på berättelsen Övrig 2014-03-29, 15:33

  ... Vad får vi använda retorik till? När övergår vårt Bruk av retoriska tekniker från att vara övertalning till att bli manipulation. Var går gränsen mellan sanning och lögn? Det är frågor alla vi som använder oss av retorik behöver fundera ...

 • Högerextremisten Kamil Ryba på fri fot igen!

  från Slutpixlat Övrig 2014-03-28, 13:19

  ... tt klart hot mot allmänheten i samhället. För vem vid sina sinnens fulla Bruk placerar ut paket som kan misstänkas vara en bomb eller hotar personalen på en tidningsredaktion och där kastar ägg för att sedan hota med att återvända med en ...

 • Alkoholbruket bland ungdomar

  från Harald i Uppsala Fp 2014-03-28, 10:06

  ... ligt och vad som bör göras i framtiden. "Socialutskottet vill se handlingsplan för minskat alkoholBruk bland ungdomar Ambitionerna måste höjas i arbetet med att få ungdomar att dricka mindre alkohol, anser socialutskottet. Därför föreslå ...

 • ”FN fördömer annekteringen av Krim” – men inte Arabförbundets föresats att annektera Israel

  från Sapere Aude Höger 2014-03-27, 19:50

  ... tionella förbindelser avhålla sig från hot om eller Bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende,eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål. Där står också att ...

 • Svar ang. bussterminalen vid Slussen

  från Nackamodetaterna M 2014-03-27, 10:19

  ... ehövs platser för avstigning och bussar som ”väntar” på att få åka. Sen ökar behovet år efter år. Vare sig Nacka eller Värmdö tänker sluta utvecklas efter tunnelbanans förlängning till Nacka Centrum. Vår bedömning är att bussterminalen vid Slus ...

Mätning: Bruk

Parti-mätaren: Piratpartister är de som oftast bloggar om "Bruk". Ämnet nämns i cirka 0,61% (1 av 165) av blogginläggen från piratpartister.

Historik: "Bruk" nämndes som mest under maj 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Bruk

Svensson Sp (35), Linda Snecker V (23), Cornucopia Övrig (21), Socialist och Bajare- Livets passion V (13), Tommy Hanssons Blogg Sd (10), Slutpixlat Övrig (9), Jinge Vänster (9), Jordbruk 2.0.1 Övrig (7), Strategy questions on paradigm change work..på svenska S (6), Frihetsportalen.se Övrig (6)