Blogginlägg om Climate Change

30 träffar från politiska bloggar, varav 3 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • People’s Climate March i Stockholm

  från Jinge Vänster igår, 13:06

  ... nal, local, and international leaders: Scientists warn us that Climate Change could accelerate beyond our control, threatening our survival and everything we love. We call on you to keep global temperature rise under the unacceptably dangerous lev ...

 • Klimatkatastrof?

  från Jinge Vänster igår, 08:31

  ... blogginlägg! Avaza’s upprop To national, local, and international leaders: Scientists warn us that Climate Change could accelerate beyond our control, threatening our survival and everything we love. We call on you to keep global temperatur ...

 • Den globala maktens politiska verktyg – GLOBE International

  från The Climate Scam Övrig 2014-09-18, 08:00

  ... örhandlingarna med rådet och kommissionen.” (GLOBE EU and Climate Change 2005/2009) En annan snillrik konstruktion för att genomföra en önskad politik är fenomen som den tvärpolitiska organisationen GLOBE International. Dessa har haft ett stort in ...

 • Gästinlägg om skolans läroböcker och klimatet

  från The Climate Scam Övrig 2014-09-14, 07:30

  ... stood, and the substantial influence of ENSO and other known climate modes on global and regional tropical cyclone activity emphasizes the need for more reliable assessments of future changes in the characteristics of these modes…. Although projections u ...

 • Parlamentet i UK är klimatalarmistiska

  från The Climate Scam Övrig 2014-09-11, 16:36

  ... t från en artikel i PR Week men där valdes rubriken ”Overwhelming majority of Tory MPs do not accept Climate Change is man made”.  Min upplevelse är att det ofta är svårt att svara sanningsenligt i sådana här undersökningar eftersom ja ...

 • Nya granskningar av 97% konsensusmyten

  från The Climate Scam Övrig 2014-09-10, 08:00

  ... a 97% och konsensus. John Cook Lite förenklat gick undersökning till så att man sökte på ”global Climate Change” och ”global warming” bland massa vetenskapliga dokument. Bland de utvalda fick ”två oberoende experter& ...

 • Chile på väg att införa klimatskatt

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-08-29, 09:09

  ... erable. It is in our national interests to see significant commitments in terms of Climate Change, Det rör på sig när det gäller miljöfrågor i Sydamerika. Mexiko har redan infört en koldioxidskatt, utöver den klimatlag som började gälla 2012. Bild ...

 • Konsten att skrämmas med stora siffror utan sinne för proportioner

  från The Climate Scam Övrig 2014-08-23, 14:00

  ... Bildtext (BBC): The change in height of Greenland’s ice sheet between January 2011 and January 2014 Gästinlägg av Sture Åström som driver föreningen Klimatsans . Någon tipsade honom om en artikel på BBC News där det påstods att Grönland förlorade ...

 • Hur hållbart är det att tala om hållbar utveckling

  från The Climate Scam Övrig 2014-08-15, 14:00

  ... ma innebörd för alla. Ett sådant begrepp är Climate Change ett annat är grön tillväxt http://www.klimatupplysningen.se/2014/06/11/talar-asa-romson-och-stefan-lofven-samma-sprak/ och ytterligare ett är ”sustainable development”, hållbar utveckling. ...

 • Gömda och glömda återkopplingar

  från The Climate Scam Övrig 2014-08-15, 08:00

  ... kapitel två Forcings and Feedbacks under Key findings läsa: “Research published in peer-reviewed science journals indicates the model-derived temperature sensitivity of Earth accepted by the IPCC is too large. Negative feedbacks in the climate system re ...

 • Hur blir vädret de närmsta fem åren?

  från The Climate Scam Övrig 2014-08-13, 08:02

  ... system, unlike the Climate Change projections used in the IPCC AR5, the forecast reflects the slightly cooler conditions currently prevailing associated with the recent ‘pause’ in global surface warming. Med andra ord så utgår man från hur klimats ...

 • Vattenångans feedback – den centrala dogmen i klimatalarmismen

  från The Climate Scam Övrig 2014-08-11, 06:00

  ... i ett avsnitt specifikt ”Amplifier of Climate Change (sid 33)” – men det rinner ut i ”Hence, the presence of water in the atmosphere amplifies any external radiative forcing; that fact has been at the centrepiece of our un ...

 • The History of the PLC

  från Bjarne Kragh Sd 2014-08-06, 06:14

  ... as told to Howard Hendricks by Dick MorleyThe following are some fables associated with the first ten years of the programmable controller business. These Fables may or may not have a basis of truth, but in general, they are the best that my Alzheimer-pl ...

 • Har kärnvapentesterna kylt jorden?

  från The Climate Scam Övrig 2014-08-05, 06:00

  ... ting, J19.5, Atlanta, Jan. 20 Fujii, Y. (2011) The role of atmospheric nuclear explosions on the stagnation of global warming in the mid 20th century. J. of Atm. and Sol.-Terr. Phys. 73, Iss. 5-6, April, 643-652. Kondratyev, K. Ya. (1988), Climate Shocks ...

 • Vad kan man egentligen tuta i folk?

  från The Climate Scam Övrig 2014-08-03, 06:00

  ... iv Australisk blogg (som länkar vidare till originalet på denna). Jag hamnade där via Facebook-gruppen ”Climate Change Discussion”, med f.n. ca 2700 medlemmar av mycket brokig typ. Vi har ju tidigare behandlat författarna Shakun och Ma ...

 • BBC-beslut ledde till intressant klimatdebatt på Journalisten.se

  från The Climate Scam Övrig 2014-07-18, 01:01

  ... r man att FNs klimatpanels experter inte lägger någon större vikt vid att denna börjar med ett särskilt varmt år. Detta beror på att FNs klimatpanel har jämfört uppvärmningspausen med de avancerade klimatmodellernas simuleringar och funnit att observatio ...

 • Hans Joachim Schellnhuber, Geocybernetik och drömmen om en världsregering

  från The Climate Scam Övrig 2014-07-17, 08:00

  ... givande roll till den politiska eliten har han ingått i World Economic Forum Global Agenda Council on Climate Change, European Climate Foundation och som redaktör för ett antal vetenskapliga tidskrifter. Tillsammans med bland annat David Wasdell f ...

 • Heartlandkonferensen, Sherwood Idso och Frederick Seitz

  från The Climate Scam Övrig 2014-07-14, 14:00

  ... arming: a skeptic’s view of potential Climate Change Sherwood B. Idso*  Over the course of the past 2 decades, I have analyzed a number of natural phenomena that reveal how Earth’s near-surface air temperature responds to surface rad ...

 • Koldioxiden, vårt dagliga bröd och civilisationen

  från The Climate Scam Övrig 2014-07-14, 07:27

  ... flera håll i världen. 2001 skrev den kände arkeologen Brian Fagan The Long Summer med underrubrik How Climate Changed civilization om klimatförändringar och Klimatförändringarna. Han diskuterar endast kring temperaturen som avgörande faktor. För ...

 • Ulla Andersson (V): Klimatet kräver gemensamma investeringar

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-07-04, 12:00

  ... ges drivkraft för långsiktighet och stabilitet då statens budget kopplas samman med en koldioxidplan. Genom att lämpliga styrmedel, med förväntade effekter, tydligt kopplas till klimatbudgeten skapas en transparent och tydligt ansvarsfördelande process f ...

Mätning: Climate Change

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Climate Change". Ämnet nämns i cirka 0,26% (1 av 380) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Climate Change" nämndes som mest under april 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Climate Change

The Climate Scam Övrig (69), Supermiljöbloggen Övrig (30), Vetenskap och Allmänhet blogg Övrig (9), Webbredaktör S (6), Det Progressiva USA Pp (5), Hans lilla gröna Mp (5), Jinge Vänster (3), Aspo Sverige Övrig (3), Michel Silvestri Mp (2), Micke Gustafsson V (2)