Blogginlägg om Definition

210 träffar från politiska bloggar, varav 12 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Henrik Arnstad gycklar vidare

  från Tobbes Medieblogg Sd igår, 11:44

  ... ningar kan sann demokrati existera, menar de."Ja, det är väl själva Definitionen av yttrandefrihet? Annars uppstår ju, som alla förstår, frågan vilka åsikter som ska tillåtas och vilka som ska avgöra det. Arnstad menar förstås att det är just ...

 • Mera av personval och klara ideologier skulle minska politikerföraktet

  från LarsEricks blogg en liberal rebell Övrig igår, 11:21

  ... h begrunda detta i DI om varför fp gick så dåligt i valet. En inkryssad fp-are som inte är "svensk" enl SD:s Definition.)Uppdrag granskning igår kväll visade hur valkampanjen i ÖverKalix gick till, samt resultatet. Kommunen ligger högt upp i N ...

 • Moderaterna i Salem har tappat, men har ett starkt förtroende

  från Kalderéns blogg M igår, 08:10

  ... tt man per Definition blir en måltavla för ”missnöje” i väljarkåren? Är politiskt ansvarstagande en akt av dumdristighet eller ett sätt att svara upp mot väljarnas förväntningar? Läget är nu sådant i Salem att det finns en borgerli ...

 • Anti-Piracy is Class Privilege

  från Rick Falkvinge Pp i förrgår, 18:00

  ... it’s not clear, the Definition of “classism,” “sexism,” “racism,” etc. we’re using here is from social justice theory, i.e. a culture-wide system of domination by one group of people over another. It’s not a ...

 • Kvävegödsel är kretsloppsgödsel

  från Cornucopia Övrig i förrgår, 08:57

  ... är per Definition har tillgång till både elektricitet och vatten.Allt som krävs för att skapa kvävegödsel är luft + vatten + energi och det är ingen slump att norska Yara (tidigare del av Norsk Hydro) är en ledande tillverkare av kvävegödsel: ...

 • En liten stump om läsning och argumentation

  från Eva Berglund begrundat o plitat Mp 2014-09-16, 10:34

  ... *|Definition - (Ryssarna invaderar - men var är stridsvagnskolonnerna? - Det är en smygande invasion) Share ...

 • Valet – Hur kunde detta ske?

  från Jinge Vänster 2014-09-16, 07:15

  ... n slapp Definition, där allt man inte gillar, inklusive falukorv räknas in, så når man förstås nivån 800 000 personer. Men med tanke på valutgången är det nog dags att släppa flosklerna. Naturligtvis har vi en stor grupp proteströstare. SD är ...

 • Debatt om imperialism pågår

  från Jinge Vänster 2014-09-15, 16:03

  ... än dess egentliga innebörd. Jag vidhåller att Lenins Definition mer är ett medel för att ”bevisa” världsrevolutionens snara och oundvikliga inträffande än ett sätt att öka förståelsen för stormakters politiska och militära maktspel. Lenins bu ...

 • Eftervalsanalys

  från Opassande Pp 2014-09-15, 12:06

  ... ll hur lite jag själv visste, när det var dags att besvara frågor från väljare och det kan kanske vara värdefullt att vi nån gång om året har “politik-workshops” eller så, där vi provar argumenten och känner efter om något är dåligt eller ...

 • Ett livslångt våldsabonnemang

  från Frihetssmedjan Övrig 2014-09-14, 10:27

  ... s operativa metodik. Den formulerar det juridiska ramverk inom vilket alla invånare inom ett visst område måste leva vid hot om repressalier i form av allt från frihets-, egendoms- och i värsta fall livsberövande. Följer man inte de lagar som stiftat ...

 • SD har problem med begreppet folk

  från Håkan Welins blogg Fp 2014-09-13, 21:13

  ... egreppet folkstyre. De säger sig bekänna sig till, citat: ”den klassiska Definitionen av demokrati”. Demokrati betyder folkstyre. Men SD säger också – citat: ”Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ...

 • Betydelselös utredning om organiserad brottslighet

  från Svensson Sp 2014-09-13, 07:07

  ... organiserad brottslighet utan att inskränka rättssäkerheten. Det finns egentligen ingen juridiskt fungerande Definition av vad som är organiserad brottslighet eller vad som är en kriminell organisation. Utredningens förslag är en rad ganska ma ...

 • Omoral - 70-talistnördens generationsroman

  från Cornucopia Övrig 2014-09-11, 16:16

  ... ...] Begreppet syftar ofta på romaner om unga män som identifierar sig själva som vilsekomna i en stor värld [...] men även andra romaner [...] som skildrar en tidsepok på en speciell plats kan falla inom begreppets ramar."Omoral är absolut en genera ...

 • ”Vi vill bygga Sverige” – ett satanisk lurendrejeri av gigantiska mått!

  från BJÖRNALVEBRAND Styrbord eller babord va... S 2014-09-11, 14:46

  ... g funderar över vad alla de som befinner sig i Fas3 – denna så förhatliga Definition på en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som Alliansen inte ville förknippas med och därför helt enkelt bytte namn till sysselsättningsfasen – om Fredr ...

 • Stockholmsmoderaterna fortsätter förvirra om barncancervården

  från Alliansfritt Sverige S 2014-09-09, 18:50

  ... ingen var dock att det hon kallade en satsning var att två avdelningar sattes ihop. En väldigt besynnerlig Definition på satsning, kan tyckas. Nu blir dock allt ännu märkligare. Stockholms läns landsting där Moderaterna styr, skickade i måndag ...

 • STRÅLNINGSDRIVNING ENLIGT IPCC

  från The Climate Scam Övrig 2014-09-09, 06:00

  ... ...

 • Hur religiös får man vara i politiken?

  från Humanistbloggen Övrig 2014-09-05, 14:39

  ... igger utan för det rationella samtalet, per Definition, kristna och muslimer kommer inte komma överens om vem som har mest rätt genom ett rationellt samtal, men detta gäller inte för enskilda religiösa (även politiker). De kan genom ett ration ...

 • (m) i Täby: Betalar man skatteutjämning ska man slippa flyktingar

  från Cornucopia Övrig 2014-09-05, 09:51

  ... igt aktuell medial och politisk Definition):”Det kan ju vara så att utredningen visar att det är helt omöjligt på grund av den enormt stora invandringen till Täby kommun i övrigt. Jag kan tycka det är lite lågt att inte ens vilja utreda saken. ...

 • Momsfifflarpartiet måste utredas av polis #val2014

  från Röda Berget S 2014-09-05, 09:14

  ... Politiska partier är per Definition ideella föreningar och de behöver inte hantera moms. Det innebär att vi, och jag säger vi, därför att jag är kassör i en ideell förening, inte behöver betala in moms på våra intäkter. Baksidan är att vi inte ...

 • Vad är imperialism? – fortsatt diskussion

  från Jinge Vänster 2014-09-02, 05:18

  ... finition av imperialismen är en del i beskrivningen av den lagbundna historiska utvecklingen, som skall sluta i världsrevolutionen. Lenins definition är därför mer att se som en ”checklista” för de revolutionsuppfyllande kriterierna än en beskriv ...

Mätning: Definition

Parti-mätaren: Piratpartister är de som oftast bloggar om "Definition". Ämnet nämns i cirka 0,77% (1 av 130) av blogginläggen från piratpartister.

Historik: "Definition" nämndes som mest under november 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Definition

Cornucopia Övrig (24), The Climate Scam Övrig (16), Svensson Sp (15), Tobbes Medieblogg Sd (14), Humanistbloggen Övrig (13), Strategy questions on paradigm change work..på svenska S (13), BJÖRNALVEBRAND Styrbord eller babord valet är ditt S (11), Dagens Arena Vänster (10), Opassande Pp (9), Sverige är inte världens navel L (9)