Blogginlägg om Definition

209 träffar från politiska bloggar, varav 10 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Erik Ullenhag går vilse igen

  från Tobbes Medieblogg Sd igår, 19:16

  ... reppet "rasism" idag betyder väldigt mycket mer, än den faktiskt mer korrekta Definition han själv ger. Varje gång jag försöker förklara för en liberal eller vänstermänniska att kritik mot invandringspolitiken eller islamiseringen inte på någo ...

 • Kifah Qasem Mohammad vill avskaffa svenska traditioner

  från Tobbes Medieblogg Sd igår, 17:15

  ... ika sådant som kan utesluta vissa grupper. Därför bör en stat vara sekulär inte bara i religiös mening utan begreppet behöver vidgas till att även inbegripa frihet från ideologier och traditioner. En stat bör syfta till att alla människors lika värde ...

 • Och Pippi skälvde...

  från Cornucopia Övrig igår, 10:38

  ... r.SCB anger real BNP-tillväxten till 1.9%, dvs strax under gränsen för högkonjunktur (enligt gamla tiders Definition att 2% innebär högkonjunktur - men med västvärldens stagnerande ekonomier kanske man snart ska kalla 1% för högkonjunktur...). ...

 • Hur likvid är du i dina portföljer?

  från Cornucopia Övrig igår, 08:57

  ... teplaceringar eller rena likvider på konton, men ni använder förstås er egen Definition, som alltid. Cornucopia? Evig tillväxt i en ändlig värld? Läs kommentarer och kommentera inlägget på http://cornucopia.cornubot.se/. ...

 • Ingemar Johansson: Om DADA

  från Konst Politik Vänster i förrgår, 19:42

  ... tsättning och det dåraktiga i dess hittillsvarande organisering skulle virvla upp till ytan och sjunka hän mot djupet av varje ord, åtbörd, handling… Dada kunde vara för och mot allt. För att nu inte tala om mittemellan. Dadaisten i gemen kan beteckn ...

 • Att riva murar

  från Helgeandsbloggen M i förrgår, 08:27

  ... vissa företag får gräddfil eller ensamrätt, blir per Definition på bekostnad av andra företag. Om vissa strukturer byggs upp där etableringsmöjligheterna är små eller svaga, så hämmas drivkrafter och entreprenörskap. Det måste vara möjligt fö ...

 • Förövrigt noterar vi att

  från Förövrigt Noterar Vi Att Höger 2014-07-28, 14:56

  ... a Sverige där 6 av 10 utrikesfödda saknar arbete rekommenderar FÖNVA Nya Moderaterna att se över sin Definition av ”rik” och det helst innan kärnväljaren ser över sin definition av ”moderaterna” . -För att vara en nybyggd nationalarena för fot ...

 • Fair tax – Om var pengar egentligen gör mest nytta

  från Avva C 2014-07-27, 17:05

  ... ...

 • Israel – apartheidstat eller inte?

  från Hans lilla gröna Mp 2014-07-27, 14:26

  ... et om Israel”. Han fortsätter bland annat så här:”Skilda lagar för skilda grupper av invånare är Definitionen på apartheid, för att inte tala om skilda territorier. Eftersom tvåstatslösningen i praktiken är överkörd (eller sönderbyggd) är det ...

 • ‘Starke man’ granskar partierna

  från Dick Erixon Höger 2014-07-26, 14:14

  ... litik på riksnivå måste utgå från skrivbordskonstruktioner och är därmed per Definition en form av planekonomi. Om man ser denna avgörande skillnad mellan lokal politik och rikspolitik blir det också logiskt att vara pragmatisk lokalt och libe ...

 • När blir frihetskampen majoritetsförtryck?

  från Robin Nilsen Fp 2014-07-22, 21:42

  ... av både individer och kollektiv. Denna Definition är den enda rimliga för mänsklig frihet, och den innebär bland annat att skatt är tvång, kanske till och med ett slags lagligt rån grundat på majoritetsbeslut. Att välfärdsstaten bygger på en ...

 • Riksdagsvalet närmar sig: Möjliga partier att rösta på minskar allteftersom …

  från Sapere Aude Höger 2014-07-21, 18:53

  ... to: Tobias Petersson Jag återkommer till vad som bland annat sägs här. En Definition av antisemitism är följande: ”Tillämpning av dubbla måttstockar genom att kräva ett agerande av Israel som inte förväntas eller krävs av någon annan dem ...

 • Unik lista: Folk Reinfeldt kallar bidragstagare – kolla om du finns med

  från Alliansfritt Sverige S 2014-07-21, 14:02

  ... utbetalas, har karaktären av bidrag. Låt oss ta honom på orden och faktiskt gå efter denna absurda Definition. Här är listan över några av Sveriges bidragstagare:     1. Arbetslösa [caption id="attachment-37250" align="alignnone" wi ...

 • Vänstern stökar och bråkar – men har inget att komma med

  från Henrik Alexandersson HAX Pp 2014-07-18, 19:03

  ... tycks vara fångad i en bild av sin roll som bråkmakare och rebeller – fast utan visioner.Att vara vänster är per Definition att vara kollektivist. I det perspektivet var klasskamp möjligen en logisk strategi, om än mer fokuserad på konfrontati ...

 • Priset för att ifrågasätta och söka sanningen

  från The Climate Scam Övrig 2014-07-17, 18:00

  ... ar om? Vad är det som ska utmanas? En modig människa är enligt Polarbröds Definition någon som visar ledarskap inom hållbarhetsfrågor. Det är någon som genom sin gärning haft inverkan på hela världen. ”Ifrågasättandet” är därmed kopplat till e ...

 • Den perfekta feministen finns inte – för människor är inte perfekta

  från Opassande Pp 2014-07-17, 12:01

  ... eller använda sig av feministiska problemformuleringar. För mig betyder ägaranspråk på Definitionen av feminism, ägaranspråk på mig i längden. Så länge dessutom en stor del människor bygger halmgubbar och hittar på saker om min feminism och m ...

 • Gästinlägg: Att föra krig utan att det uppfattas som krig

  från Wisemans Wisdoms Övrig 2014-07-16, 20:13

  ... tion att krig är en våldsakt för påtvinga motståndaren din vilja. Man kan tro att detta skulle vara en enkel start på diskussionen, men icke så. Gewalt som det originalet på tyska heter kan både innebära makt, kraft, och våld (power, force and vi ...

 • LIVE: Detention Lift Hearings For Assange, Stockholm District Court

  från Rick Falkvinge Pp 2014-07-16, 12:55

  ... have learned that Assange has no intention of coming to Sweden to such a hearing … which we consider to fill the Definition of a flight risk.” Prosecution handwaves and tries to diminish a point of proportionality, which the defen ...

 • Ner med alla kulturgangsters!

  från Mats Werner Övrig höger 2014-07-16, 11:20

  ... ...

 • Den rasistiska vänstern

  från Fredrik Schultes blogg M 2014-07-16, 03:18

  ... huruvida "vita" alls kan utsättas för rasism. Som svar länkade jag till Oxford dictionaries Definition (http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/racism) där (det uppenbara) tydligt framgår, dvs att rasism handlar om att tillskriva ...

Mätning: Definition

Parti-mätaren: Piratpartister är de som oftast bloggar om "Definition". Ämnet nämns i cirka 0,84% (1 av 119) av blogginläggen från piratpartister.

Historik: "Definition" nämndes som mest under november 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Definition

Cornucopia Övrig (21), The Climate Scam Övrig (16), Svensson Sp (15), Humanistbloggen Övrig (14), Tobbes Medieblogg Sd (13), Strategy questions on paradigm change work..på svenska S (13), Sverige är inte världens navel L (11), Webbredaktör S (10), BJÖRNALVEBRAND Styrbord eller babord valet är ditt S (9), Rick Falkvinge Pp (9)