Blogginlägg om Den Offentliga Sektorn

238 träffar från politiska bloggar, varav 6 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Carl Brangsmo: Skrid till verket om du har en bra idé!

  från Supermiljöbloggen Övrig igår, 11:43

  ... ling restaurerar och säljer cyklar och hans företag Eco-bike vill leverera cyklar och solcellscentraler till Den Offentliga Sektorn. Han är full av idéer och är inte rädd för att testa dem. Jag återvinner, skräddarsyr och säljer cyklar. Köper upp och hämt ...

 • Gör tid för arbetsmiljön

  från Chefsblogg Övrig igår, 09:52

  ... rer. Genomgående är det i Den Offentliga Sektorn som vi hittar chefer med riktigt stora personalgrupper. Så utbilda gärna cheferna, men se också till att de får förutsättningar och utrymme att använda sig av sina nyvunna kunskaper. ...

 • Möbler för all miljöer

  från Ingen är perfekt - dags att förändra Sv... Övrig 2014-04-20, 11:31

  ... bbar med datorer. Men även skolmöbler har förändrats mycket de senaste årtionden, precis som mycket annat inom Den Offentliga Sektorn. När man ser på en Realisera konferensstol tänker man att det inte gör något om man måste sitta hela dagen och lyssna på ...

 • Sverige - en region i Europa

  från Harald i Uppsala Fp 2014-04-18, 10:16

  ... Om partier nu får som dom vill kan vi se framför oss avskaffade landsting, nästan avskaffade kommuner och Sverige som en region i Europa. Kvar i kommunerna blir fritidspolitik och lite kulturpolitik. Man kan dock inte ha en kommunal organisation för endast dessa ...

 • Göteborgs universitets oseriösa rubriker

  från Berghs Betraktelser Höger 2014-04-17, 01:00

  ... Rubrikmakarna på Göteborgs universitet tycks ha varit framme igen: Rubrik: Sverige tjänar på oreglerad invandring Faktiskt resultat: Den genomsnittlige invandraren från Rumänien eller Bulgarien, som kom till Sverige under ländernas första fyra år av EU-medlems ...

 • ”Sänkt arbetsgivaravgift är slöseri med pengar”

  från Dagens Arena Vänster 2014-04-16, 14:07

  ... ektorn, säger han. – Räknat på 25 000 kronor i månaden för en heltidsanställning skulle de 18 miljarderna kunna ge 40 000 anställningar. Det skulle verkligen betyda något. Arbetsgivarorganisationen Visita har under våren drivit en reklamkampanj om ”dub ...

 • Vi vägrar gömma och glömma

  från Gustav Nilsson my way M 2014-04-14, 09:36

  ... Aldrig tidigare har fler svenskar haft ett jobb. I dag har 250 000 fler människor ett arbete att gå till jämfört med 2006 när alliansregeringen tillträdde. Den övergripande inriktningen på den ekonomiska politiken har varit att återupprätta arbetslinjen och stöt ...

 • Några radanmärkningar på vinsten i välfärden?

  från Strategy questions on paradigm change w... S 2014-04-11, 19:17

  ... lemet: att ge tjänster av hög kvalité' i den offentliga sektorn i den omfattning som krävs för att undvika avigsidor i den offentliga sektorn: köbildningar,ojämlika villkor i vården mm mellan olika delar av landet eller i olika stads- eller regiondelar. Gudmunds ...

 • Vårproposition 2014: Anders Borgs optimism – mer drömmar än verklighet

  från Unionen Opinion Övrig 2014-04-09, 14:54

  ... När regeringen idag presenterat sin vårbudget för 2014 så är det en sak som slår läsaren av den ekonomiska prognosen. För innevarande år skiljer sig regeringens och Unionens bild över konjunkturläget inte särskilt mycket. Finansministern är dock för 2015 oerhört ...

 • Analys: En vårbudget utan framtidstro

  från Dagens Arena Vänster 2014-04-09, 12:16

  ... Den svenska ekonomin börjar normaliseras, visar finansministerns vårbudget. Men nu vill han att vi ska sitta still i båten. Anders Borg verkar ha glömt årorna, skriver Jonna Sima i en kommentar. ”I bättre tider bör vi vara mer kärva i våra budskap och förs ...

 • Katarina Erlingson (C), Öresundskomiteen: Först i världen med gemensam CO2-redovisning

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-04-09, 10:00

  ... d Den Offentliga Sektorn. Även Copenhagen Cleantech Cluster är intresserade av detta. Tillsammans i Öresundsregionen bör vi därmed kunna uträtta storverk! Flera kommuner jobbar redan innovativt och miljöinriktat, men detta behöver spridas till alla kommun ...

 • Åsa Janlöv (LO): Kvinnokamp i skuggan av krisen

  från Dagens Arena Vänster 2014-04-09, 01:30

  ... Hemmafru? Välutbildad? Ung eller gammal? En sak är säker: EU:s krispolitik har inte gjort det lättare för Europas kvinnor. De senaste två och ett halvt åren har jag bott och arbetat i Bryssel. Jag har haft möjligheten att verka för svenska löntagares rättighete ...

 • Vänsterns valplattform: Inte till salu

  från Schlaug.se Mp 2014-04-09, 01:23

  ... Satte tänderna i Vänsterpartiets valplattform - Vår välfärd är inte till salu - och skrev ner lite kommentarer medan jag läste. Kanske kan det vara till någon nytta för fler, så här kommer det. Sägas skall att valplattformen är lite spretigt, att den gröna ...

 • De svenska välfärdsoligarkerna, deras rådgivare och deras politiska kompisar

  från Bwloggmediaosamhalle S 2014-04-08, 23:32

  ... h via politisk lobbying. Man profiterar på nyligen avreglerade marknader. I Sverige har vi med avregleringarna av Den Offentliga Sektorn fått en typ av ”entreprenörskap” vars framgång i väldigt hög grad bygger ...

 • De svenska välfärdsoligarkerna, deras rådgivare och deras politiska kompisar

  från Bo Widegren S 2014-04-07, 23:55

  ... olitisk lobbying. Man profiterar på nyligen avreglerade marknader. I Sverige har vi med avregleringarna av Den Offentliga Sektorn fått en typ av ”entreprenörskap” vars framgång i väldigt hög grad bygger på just politiska kontakter. Det finns få andra ”mar ...

 • Det krävs skattehöjningar!

  från Görans tankar och bagateller S 2014-04-04, 12:05

  ... Anders Borg ser framåt Ekonomistyrningsverket konstaterar i en prognos för den ekonomiska utvecklingen fram till 2018 att staten inte kommer att klara överskottsmålet. Man har då räknat på helt oförändrade förutsättningar för statens kostnader vilket ju i prakti ...

 • (S)kolan fortsätter som budgetregulator i Göteborgs kommun

  från Cornucopia Övrig 2014-04-03, 11:36

  ... möte, instans mm. vare sig man förklarar att folk sparar tid, pengar, behöver inte arbeta lika mycket etc. men nej nej.. "Vi har alltid gjort såhär"... *gah*"Och så tror alltså folk att mer resurser och mer skattepengar hjälper. Det är som att ge mer droge ...

 • Frankrike skakas av missnöjet

  från Dagens Arena Vänster 2014-04-02, 15:22

  ... lokala socialistmötena sitter lärarna och tjänstemän i Den Offentliga Sektorn. Kommunalvalet blev en brakförlust för Parti Socialiste. Högern (UMP) tog över makten från PS i 172 städer. Det är ett historiskt rekord. Nationella fronten (NF) övertog borgmäs ...

 • Hur hänger psykopatiska företag ihop med Peak Oil?

  från Aspo Sverige Övrig 2014-04-02, 09:42

  ... ”Psykotiska företag agerar möjligen efter långsiktiga strategier men definitivt efter kortsiktiga mål. För att nå dessa mål agerar de på ett sätt som är typiskt för psykotiska personer. Här lägger psykologen ut texten på ett bra sätt under de sju minuter s ...

 • Fri etablering, konkurrens och politiskt inflytande

  från Harald i Uppsala Fp 2014-04-01, 17:00

  ... Är det självklart att konkurrensneutralitet ska gälla i offentliga sektorn? I den meningen att all verksamhet ska konkurrensutsättas. Det måste väl vara politiska beslutsfattares sak att avgöra huruvida externa utförare över huvud taget ska prövas. Men ju fler s ...

Mätning: Den Offentliga Sektorn

Parti-mätaren: Socialdemokrater är de som oftast bloggar om "Den Offentliga Sektorn". Ämnet nämns i cirka 0,54% (1 av 185) av blogginläggen från socialdemokrater.

Historik: "Den Offentliga Sektorn" nämndes som mest under september 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Den Offentliga Sektorn

Dagens Arena Vänster (22), Röda Malmö Sp (16), Björn Andersson S (13), Skattepolitik och samhällsfilosofi Övrig (13), Anders Ågrens blogg M (10), Webbredaktör S (9), Strategy questions on paradigm change work..på svenska S (9), homo politicus V (9), Svensson Sp (8), Internationalen Sp (6)