Blogginlägg om Den Offentliga Sektorn

209 träffar från politiska bloggar, varav 3 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Nya tider – gamla sagor

  från Lasses blogg - Lasse Strömberg funderar... V 2014-10-18, 10:26

  ... Nya tider, nya ryssar och nya ubåtar. Nu kommer nyheterna om den nya ubåtsjakten i första hand från våra svenska kvällstidningar, och dem kan man lita på. Eller…? Från vanligtvis välunderrättad källa baserar kvällstidningarna sina uppgifter om årets ubåts ...

 • Mångfald på jobbet lönar sig

  från Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben Övrig 2014-10-18, 09:30

  ... medlingens individuella stöd måste stärkas. Och arbetsgivare – lyft blicken och se värdet av en mångfald på arbetsplatsen! Anställ personer med funktionsnedsättning och ta emot det stöd som finns. Det är även dags för politiker och beslutsfattare att bekänna fär ...

 • Kurdisk autonomi i Syrien –en kortlivad historia eller fullbordat faktum?

  från Kildén och Åsman Sp 2014-10-18, 09:23

  ... Med sin text om en kurdisk autonomi i Syrien hjälper oss Francesco Desoli indirekt att förstå varför kurderna som strider mot IS i Kobane inte erhåller hjälp från andra kurder, inte heller andra syrier eller från stater som antas stödja den syriska befolkningens ...

 • Ekonomipriset 2014 till Jean Tirole

  från Ekonomistas Övrig 2014-10-13, 14:34

  ... Som nyligen meddelades har 2014 års Ekonomipris tilldelats professor Jean Tirole vid IDEI, Toulouse School of Economics. Han har arbetat med flera av ekonomins centralaste problemområden med särskilt fokus på frågor kring marknadskonkurrens och reglering, ägarst ...

 • I mål!

  från Amanda Agestav Kd 2014-10-11, 19:56

  ... Det är inte alltid som det blir som man tänkt sig eller som man först ville. Men oftast blir det väldigt bra ändå. Nu är det ändå klart. Västerås kommer den närmsta 4 års perioden att styras av ett blocköverskridande samarbete. Samarbete för Västerås. Det består ...

 • Vinster i välfärden – fyfy!

  från Frihetssmedjan Övrig 2014-10-09, 11:55

  ... Häromdagen kom utspelet alla frenetiskt upprörda vänstermänniskor runtom i Sverige längtat efter; Stefan Löfvén ger med sig, och regeringen tänker nu försöka att kraftigt minska s.k ”vinstuttag” i välfärdssektorn. Vi på Frihetssmedjan önskar lycka ti ...

 • Oklart versus solklart- om vad då?

  från Strategy questions on paradigm change w... S 2014-10-07, 16:31

  ... tom sjukvården även Riksbankens organisation enligt mina tidigare förlag. Ja,den nya,svenska "idégeneratorn" går fortfarande med allt vad det kan innebära för Sverige roll som spjutspets-nation ute i världen. Om inte Finland nu kalla sin ”förlorade son” tillbak ...

 • Den stora lättnaden!

  från homo politicus V 2014-10-07, 12:04

  ... om behöver vård, omsorg och utbildning, har tagit ofantligt mycket stryk. Sedan 90-talskrisen, då Sveriges långa, högersväng inleddes, har runt 400 000 jobb försvunnit ur den offentliga sektorn, samtidigt som behovet av vård, omsorg och utbildning ökat. Nedskärn ...

 • Regeringens och vänsterpartiets överenskommelse om vinster i välfärden

  från Johan Enfeldt Fp 2014-10-07, 07:41

  ... Det var frågan om vinster i välfärden som tog mig tillbaka till politiken för så lite som två år sedan. Min första text i ämnet publicerades 30/10 2012 i Dagens Arena. Fler artiklar i ämnet finns på min hemsida i kategorin Vinster i välfärden. Min uppfattning är ...

 • Var tioende statsråd från Sundbyberg

  från Jonas Nygren S 2014-10-06, 15:16

  ... ik. Det viktiga för mig är att bevara mångfalden, det har berikat Den Offentliga Sektorn med en blandning av utförare, dock får aldrig vinster vara överordnat innehållet och kvalitén. Därför är det särskilt glädjande att det utreds närmare hur idéburna ve ...

 • Vikarieförmedlingen

  från Rene Jaramillo Kd 2014-10-05, 14:57

  ... 0-14 – Jag tycker att det är bra att det finns någon annan som tror att man kan hjälpa till i Den Offentliga Sektorn och som tror att man kan göra saker och ting bättre. Det är inget konstigt med det, säger Rene Jaramillo, ordförande i gymnasienämnden. Ja ...

 • Ur regeringsförklaringen

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-10-04, 08:16

  ... Förvaltningspolitiken och myndighetsstyrningen prioriteras upp. Professionerna i Den Offentliga Sektorn behöver stärkas. Nya styrmodeller som skapar större frihet för medarbetarna i offentlig sektor ska utvecklas. Detta är definitivt något av det mest skr ...

 • Regeringens miljö- och klimatlöften

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-10-03, 16:18

  ... hela Den Offentliga Sektorn. En nyindustrialiseringsstrategi tas fram. TURISM: Turism i Sverige och ekoturism stärks. MAT: En långsiktig livsmedelsstrategi tas fram för att öka matproduktionen i Sverige och stödja ökad svensk och ekologisk matkonsumtion. ...

 • Klimatvetenskapen är inte avgjord

  från The Climate Scam Övrig 2014-09-25, 08:00

  ... På begäran kommer här ett försök till översättning av forskaren Steven Koonins artikel i Wall Street Journal den 19 september. I ett sådant här översättningsarbete kan man ibland sitta och grubbla över den mest korrekta översättningen. Jag har gjort mitt bästa ...

 • "Lär av historien – så vrids vapnen ur händerna på SD"

  från Humanistbloggen Övrig 2014-09-24, 11:38

  ... de mycket omfattande arbetskraftsbehoven inom Den Offentliga Sektorn för att sysselsätta de som inte kan få arbete på annat sätt. Eftersom dessa personer ändå måste försörjas är det bättre att de gör produktiv nytta inom till exempel vård- och omsorgssekt ...

 • Kulturpolitiskt program för ett grönt Stockholm

  från Mats Berglunds blogg Mp 2014-09-24, 09:00

  ... samtidigt sker en näringsstrukturell omvandling där industrierna lämnar huvudstaden och Den Offentliga Sektorn minskar i betydelse gentemot övriga landet. De växande sektorerna återfinns inom finanssektorn och de kreativa näringarna. Idag är var fjärde fö ...

 • Några hyfsade förslag av Rothstein mot SD men han ser bara halva problemt

  från Svensson Sp 2014-09-24, 07:48

  ... om under lång tid varit arbetslösa. * Använd de mycket omfattande arbetskraftsbehoven inom Den Offentliga Sektorn för att sysselsätta de som inte kan få arbete på annat sätt. Eftersom dessa personer ändå måste försörjas är det bättre att de gör produktiv ...

 • En ljusning i framtidens registerforskning

  från Ekonomistas Övrig 2014-09-23, 06:47

  ... i hög grad på information som forskare hämtat från olika administrativa registerdatabaser som byggts upp inom Den Offentliga Sektorn. Men i takt med att registren byggts ut och deras informationspotential förstärkts har kraven på ett förbättrat integrite ...

 • Min socialdemokrati

  från C G Carlssons blogg S 2014-09-21, 19:22

  ... ata alternativ ska självständighet och kreativitet stimuleras. Verksamheterna ska präglas av öppenhet och insyn. De anställdas yttrande- och meddelarfrihet får inte inskränkas.” I avsnittet ”Demokrati och politiskt ansvar”: ”De politiskt beslutande församlingarn ...

 • Räven,björnen och ? - nytt politiskt spelplan..

  från Strategy questions on paradigm change w... S 2014-09-19, 19:53

  ... ed i regeringen. b. Inför SD-partiet: anser jag att de andra partierna har en alltför svart-vitt syn.SD lyfter ju upp ett samhällsproblem som borde skötas bättre- hur det än nu blir. Man skulle kunna ställa fram ett förnyelse-alternativ: vill SD vara med att ska ...

Mätning: Den Offentliga Sektorn

Parti-mätaren: Socialdemokrater är de som oftast bloggar om "Den Offentliga Sektorn". Ämnet nämns i cirka 0,54% (1 av 186) av blogginläggen från socialdemokrater.

Historik: "Den Offentliga Sektorn" nämndes som mest under november 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Den Offentliga Sektorn

Strategy questions on paradigm change work..på svenska S (19), Dagens Arena Vänster (19), Anders Ågrens blogg M (13), Svensson Sp (12), Röda Malmö Sp (9), Kildén och Åsman Sp (7), BJÖRNALVEBRAND Styrbord eller babord valet är ditt S (7), Webbredaktör S (7), C G Carlssons blogg S (6), Jonas Sjöstedt V (6)