Blogginlägg om Folkrörelser

38 träffar från politiska bloggar, varav 3 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Medvetandegörande producerar medelklass: upplysning som motor

  från Civil olydnad proaktivt motstånd Vänster i förrgår, 15:42

  ... ormerade som därmed ... Det är en fantastisk cirkulation. Folkrörelser och vänster frestas att ta på sig uppgiften att producera bränsle till dessa snurrande motorer. Motorer som producerar upplyst medelklass som ser som sin uppgift att info ...

 • Nu behöver vi kulturen mer än någonsin

  från Rasmus liberal Fp i förrgår, 10:43

  ... nstitutioner och Folkrörelser, teatrar, konsthallar och det fria kulturlivet, för att stärka bildning och kunskap, möta rädslor och minska obefogad oro. Kulturen kan skildra och bearbeta det som sker när nya människor, nya uttryck och intryck, ko ...

 • Lars Ingelstam: Så får vi en rödgrön omstart i försvarspolitiken

  från Dagens Arena Vänster 2014-09-16, 01:30

  ... va signaler och få snabbt genomslag. Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring ...

 • Bortkastade röster, taktik och markörer

  från Svensson Sp 2014-09-13, 09:47

  ... ådan röst blir en markering till främst Vänsterpartiet, men även till Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ om att en viss inriktning på politiken är viktig. En inriktning på folkrörelser och utomparlamentarisk folklig kamp. Den typen av markeringar ä ...

 • Byt system – inte bara regering

  från Svensson Sp 2014-09-12, 08:05

  ... , i hyresgäströrelsen och överallt där det går att skapa allianser mellan arbetande människor kring gemensamma intressen. Socialistiska Partiet Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om Val, Demokarti, Borgarna, Högerregeringen, Sociala rörelser, ...

 • Utan rörelse stannar vänstern

  från Röda Malmö Sp 2014-09-06, 10:47

  ... eraternas tjänst – utan varken inre idéutveckling eller ens någon rörelse att tala om. Folkrörelser från dåtiden må vara trögförändrade och oflexibla, men när framgång vänds till motgång och alla spindoktorer, broilers och ministrar går vidare mo ...

 • Val vinns på arbetsplatserna

  från Jonas Sjöstedt V 2014-09-05, 12:39

  ... krörelser om arbetsplatserna vanns. Kampen måste utgå från arbetsplatserna. Jag vet att jag tjatar om det. Men det behöver påminnas om. Jag dömer inte ut någon slags kamp. Tvärtom. Men om vi menar allvar med feministisk kamp och vill göra den femini ...

 • Utan rörelse stannar vänstern

  från Svensson Sp 2014-09-05, 08:04

  ... Moderaternas tjänst – utan varken inre idéutveckling eller ens någon rörelse att tala om. Folkrörelser från dåtiden må vara trögförändrade och oflexibla, men när framgång vänds till motgång och alla spindoktorer, broilers och ministrar går vidar ...

 • Global rörelse för demokrati

  från Marios Blogg S 2014-09-04, 16:23

  ... r och näringsliv, Folkrörelser, partier, Världsforumet för demokrati m.fl. Förutsättning för medlemskap ska vara att medlemmarna stöder grundläggande demokratiska värden som yttrandefrihet, organisationsfrihet, maktdelning, äganderätt och att de ...

 • Folkpartiet är Alliansens gröna röst enligt färsk undersökning

  från Anita Brodéns blogg Fp 2014-09-02, 09:05

  ... | har vi ett ansvar för att ge en vägledning för både väljarna och våra 203.000 medlemmar.Riksdagspartierna har fått ta ställning till 18 konkreta förslag till en mer ambitiös miljöpolitik. Förslagen sträcker sig över hela miljöområdet, från bättre skyd ...

 • Röda sångboken, arbetarrörelsens nya sångbok

  från Enn Kokk S 2014-08-28, 22:25

  ... vilka det inte är naturligt att sjunga engelskspråkiga texter. Så jag önskar verkligen att man hade låtit översätta texterna av Bruce Springsteen, Joni Mitchell, John Lennon (”Working Class Hero” och ”Imagine”), Holly Near, den f ...

 • Marcus Priftis: Vem bryr sig om människorna i periferin?

  från Dagens Arena Vänster 2014-08-28, 11:55

  ... änd bakåt, mot ”det gamla Sverige” – med sina Folkrörelser och sin välfärd, sin kulturella homogenitet och fabrikerna där hela orten arbetade. De klamrar sig fast vid ett samhälle som är dömt att tyna bort. Det mångkulturella samhället är redan h ...

 • Gästinlägg: Direktdemokrati? Folket röstar i alla frågor...då kan ju vad som helst hända!

  från Cornucopia Övrig 2014-08-26, 13:22

  ... or, samla opinion och söka skapa majoritet i det parlamentariska systemet. Men makten kommer att utgå från folket.Förhandlingar och diskussioner mellan de grupper som vill förändra kommer att leda till paket av frågor som samverkar åt ett håll för att u ...

 • Olle Törnquist: Därför är det tyst om u-lands- och biståndspolitiken

  från Dagens Arena Vänster 2014-08-22, 04:30

  ... ar till exempel redan skrivit goda rapporter (som Sverige medfinansierat men ignorerat) om inkluderande social och ekonomisk utveckling som borde främjas. Resultaten kan kombineras med andra forskningsresultat (bl.a. med svenskt stöd) om hur fördjupad d ...

 • Bestraffa våldet och belöna fredssträvanden – israeler och palestinier allt längre ifrån varandra

  från Hans lilla gröna Mp 2014-08-07, 20:29

  ... om gränser och murar, är i skriande behov av internationell stöttning. Inte främst ekonomiskt utan moraliskt. Journalister och allmänhet måste hjälpa dem som försöker ”se Gazaborna som grannar” istället för att se dem som fiender. Som försöker hitta vä ...

 • Folkrörelsen som aktivt står stilla

  från Politik och poesi V 2014-07-21, 22:03

  ... mensamt och organiserat gör någonting.  Högern såg att Folkrörelser var ett hot och valde att inte motarbeta dem utan utradera. Skapa en ny diskurs, eller komma med en ny berättelse som det heter idag. Idag tror sig människor veta att det ba ...

 • Demokratibloggen 1. Demokrati i kris

  från LarsEricks blogg en liberal rebell Övrig 2014-07-18, 10:19

  ... a Folkrörelser och de gamla folkrörelserna har samma problem, färre medlemmar och fler heltidsanställda funktionärer som avlönas genom statsbidrag.Allt färre läser dagstidningar, de är för dyra och i st kollar man in nyheter på internet. Vilket i ...

 • Allt för många saknar politiskt och demokratiskt inflytande

  från Svensson Sp 2014-07-18, 09:47

  ... De gamla Folkrörelserna rör sig inte riktigt längre. Nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och den traditionella arbetarrörelsen är långt svagare än för några årtionden sedan. Därmed har en inskolning i demokrati försvunnit. Människor tycks i mind ...

 • Olle Törnquist: Riskabelt vägval i Indonesien

  från Dagens Arena Vänster 2014-07-05, 10:00

  ... ...

 • Fifa måste agera mot barnarbete i Brasilien

  från Amineh Kakabaveh V 2014-07-04, 20:53

  ... nisationer, Folkrörelser och fackföreningar deltog. ILO:s representant på denna konferens, Nicholas Grisewood, sa att arrangörernas politiska bredd, med parlamentariker från höger till vänster, gör Sverige till ett globalt föredöme i kampen mot b ...

Mätning: Folkrörelser

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Folkrörelser". Ämnet nämns i cirka 0,12% (1 av 854) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Folkrörelser" nämndes som mest under december 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Folkrörelser

Svensson Sp (10), Dagens Arena Vänster (8), Civil olydnad proaktivt motstånd Vänster (7), Röda Malmö Sp (4), Webbredaktör S (4), LarsEricks blogg en liberal rebell Övrig (3), Rune Lanestrands blogg Pp (3), Enn Kokk S (3), Jinge Vänster (2), Tobbes Medieblogg Sd (2)