Blogginlägg om Folkrörelser

39 träffar från politiska bloggar, varav 3 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Ett parti präglat av Stockholmsdominans

  från Liberal Debatt Höger idag, 04:58

  ... verige och i Stockholm, är väckelse- och nykterhetsrörelserna. Stockholm har förvisso inte tillhört dessa rörelsers starkaste fästen, vilket inte minst framgår av att förbudsanhängarna endast fick 14 procent av Stockholmsrösterna i folkomröstningen om a ...

 • När rättigheter legitimerar maktordningen

  från Civil olydnad proaktivt motstånd Vänster igår, 15:33

  ... olitik blir då ett sätt för Folkrörelser att fly arbetet med att förverkliga bättre samhällen. Rättighetspolitik tränger därmed undan det politiska: fördelandet av makt och resurser.Den här kritiken innebär inte att rättigheter kan avfärdas. Det ...

 • Viktig debatt om makten!

  från Vänsterdebatt S 2014-10-26, 08:35

  ... Vem har tagit makten när partier och Folkrörelser har tappat i styrka? Det tycker jag är den viktiga fråga som borde debatteras mer, mycket mer. Bo Rothstein tar upp, bland annat detta i en artikel på DN-debatt och antyder också svaren i sin arti ...

 • Motstånd är att komponera - bortom fixeringen vid aktionen

  från Civil olydnad proaktivt motstånd Vänster 2014-10-15, 14:54

  ... e stärkte varandra.Hur vi sätter samman saker och ting, vår relation till motpart, till varandra, till andra Folkrörelser. Hur vi komponerar dessa relationer, är minst lika viktigt som en effektiv organisation. De franska filosoferna Gilles Deleu ...

 • Ny regering: Kompromisser och principlöshet

  från Röda Malmö Sp 2014-10-04, 07:56

  ... n Internationalen vecka 40/2014DN  ...

 • Olle Törnquist: Regeringsarbetet avgörs inte bara av valresultatet

  från Dagens Arena Vänster 2014-09-23, 01:30

  ... n även bland fackföreningar, andra Folkrörelser och engagerade intellektuella som kan utforma, förankra och vinna stöd för goda förslag. Detta kräver i sin tur att de som nu har det politiska initiativet skapar arbetsgrupper i viktiga sakfrågor m ...

 • Upplevelsen av att vara lämnad utanför

  från Görans tankar och bagateller S 2014-09-22, 13:01

  ... skiljelinjer mellan partierna. Då partierna inte på samma sätt är de Folkrörelser de en gång var ökar betydelsen av TV-mediet. För de som inte är djupt politiskt intresserade har dock denna utvecklig inte gjort det enklare att tränga in i de ski ...

 • Min socialdemokrati

  från C G Carlssons blogg S 2014-09-21, 19:22

  ... utningar, Folkrörelser, ideella föreningar, bildningsorganisationer, miljörörelser, konsumentorganisationer och kooperativa föreningar är viktiga för att bredda och fördjupa demokratin.” VARFÖR INTE FÖLJANDE TEXT, SOM FUNNITS TIDIGARE? All makt ...

 • Medvetandegörande producerar medelklass: upplysning som motor

  från Civil olydnad proaktivt motstånd Vänster 2014-09-18, 15:42

  ... ormerade som därmed ... Det är en fantastisk cirkulation. Folkrörelser och vänster frestas att ta på sig uppgiften att producera bränsle till dessa snurrande motorer. Motorer som producerar upplyst medelklass som ser som sin uppgift att info ...

 • Nu behöver vi kulturen mer än någonsin

  från Rasmus liberal Fp 2014-09-18, 10:43

  ... nstitutioner och Folkrörelser, teatrar, konsthallar och det fria kulturlivet, för att stärka bildning och kunskap, möta rädslor och minska obefogad oro. Kulturen kan skildra och bearbeta det som sker när nya människor, nya uttryck och intryck, ko ...

 • Lars Ingelstam: Så får vi en rödgrön omstart i försvarspolitiken

  från Dagens Arena Vänster 2014-09-16, 01:30

  ... va signaler och få snabbt genomslag. Lars Ingelstam, professor emeritus i Teknik och social förändring ...

 • Bortkastade röster, taktik och markörer

  från Svensson Sp 2014-09-13, 09:47

  ... ådan röst blir en markering till främst Vänsterpartiet, men även till Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ om att en viss inriktning på politiken är viktig. En inriktning på folkrörelser och utomparlamentarisk folklig kamp. Den typen av markeringar ä ...

 • Byt system – inte bara regering

  från Svensson Sp 2014-09-12, 08:05

  ... , i hyresgäströrelsen och överallt där det går att skapa allianser mellan arbetande människor kring gemensamma intressen. Socialistiska Partiet Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om Val, Demokarti, Borgarna, Högerregeringen, Sociala rörelser, ...

 • Utan rörelse stannar vänstern

  från Röda Malmö Sp 2014-09-06, 10:47

  ... eraternas tjänst – utan varken inre idéutveckling eller ens någon rörelse att tala om. Folkrörelser från dåtiden må vara trögförändrade och oflexibla, men när framgång vänds till motgång och alla spindoktorer, broilers och ministrar går vidare mo ...

 • Val vinns på arbetsplatserna

  från Jonas Sjöstedt V 2014-09-05, 12:39

  ... krörelser om arbetsplatserna vanns. Kampen måste utgå från arbetsplatserna. Jag vet att jag tjatar om det. Men det behöver påminnas om. Jag dömer inte ut någon slags kamp. Tvärtom. Men om vi menar allvar med feministisk kamp och vill göra den femini ...

 • Utan rörelse stannar vänstern

  från Svensson Sp 2014-09-05, 08:04

  ... Moderaternas tjänst – utan varken inre idéutveckling eller ens någon rörelse att tala om. Folkrörelser från dåtiden må vara trögförändrade och oflexibla, men när framgång vänds till motgång och alla spindoktorer, broilers och ministrar går vidar ...

 • Global rörelse för demokrati

  från Marios Blogg S 2014-09-04, 16:23

  ... r och näringsliv, Folkrörelser, partier, Världsforumet för demokrati m.fl. Förutsättning för medlemskap ska vara att medlemmarna stöder grundläggande demokratiska värden som yttrandefrihet, organisationsfrihet, maktdelning, äganderätt och att de ...

 • Folkpartiet är Alliansens gröna röst enligt färsk undersökning

  från Anita Brodéns blogg Fp 2014-09-02, 09:05

  ... | har vi ett ansvar för att ge en vägledning för både väljarna och våra 203.000 medlemmar.Riksdagspartierna har fått ta ställning till 18 konkreta förslag till en mer ambitiös miljöpolitik. Förslagen sträcker sig över hela miljöområdet, från bättre skyd ...

 • Röda sångboken, arbetarrörelsens nya sångbok

  från Enn Kokk S 2014-08-28, 22:25

  ... vilka det inte är naturligt att sjunga engelskspråkiga texter. Så jag önskar verkligen att man hade låtit översätta texterna av Bruce Springsteen, Joni Mitchell, John Lennon (”Working Class Hero” och ”Imagine”), Holly Near, den f ...

 • Marcus Priftis: Vem bryr sig om människorna i periferin?

  från Dagens Arena Vänster 2014-08-28, 11:55

  ... änd bakåt, mot ”det gamla Sverige” – med sina Folkrörelser och sin välfärd, sin kulturella homogenitet och fabrikerna där hela orten arbetade. De klamrar sig fast vid ett samhälle som är dömt att tyna bort. Det mångkulturella samhället är redan h ...

Mätning: Folkrörelser

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Folkrörelser". Ämnet nämns i cirka 0,12% (1 av 813) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Folkrörelser" nämndes som mest under oktober 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Folkrörelser

Svensson Sp (10), Civil olydnad proaktivt motstånd Vänster (9), Dagens Arena Vänster (9), Röda Malmö Sp (4), Webbredaktör S (4), Rune Lanestrands blogg Pp (3), Enn Kokk S (3), Tobbes Medieblogg Sd (2), Frasses blogg V (2), C G Carlssons blogg S (2)