Blogginlägg om Fossil

61 träffar från politiska bloggar, varav 1 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Andra varningen

  från Torbjörn Bergman För ett skönare Skövde... M i förrgår, 22:06

  ... är viktigt att förstå att dessa instrument spelas på helt utbytbart med varandra och alla i syfte att trollbinda den inhemska ryska publiken vid fixstjärnan, ledaren. Därvid är det av vikt att framstå som stark. Jag säger framstå som, vilket inte ...

 • LITE MER KEMI OM KOL OCH METANOL

  från Folkpartiet i Skara Fp 2014-07-22, 08:36

  ... ler hav varifrån det kommit i nutid. Denna CO2 ingår i ett nutidakretslopp. Däremot, när Fossila bränslen bränns (sten/brunkol, olja och naturgas som alla är kolväten och viktmässigt därför huvudsakligen innehåller grundämnet kol) tillförs ...

 • Iran ökar investeringarna i solenergi

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-07-19, 11:11

  ... rbetar på landets energidepartement, säger till AP: – Iran is rich in oil, gas and other Fossil energy resources. Yet it has opted to turn to renewable energy. This shows Iran's new strategic energy direction. Iran har runt 300 dagar varje ...

 • Semester från Politiken = Då är det Deadline för Demokratin /TTIP, ISDS

  från Nemokrati V 2014-07-09, 06:16

  ... ngen av Fossil energi. Såväl som den besinningslösa spekulationen, då även finansindustrin tillhör ‘tjänstesektorn’ som detta avtal omfattar: ”The countries negotiating the Trade In Services Agreement (TISA) Financial Ser ...

 • Carl B Hamilton (FP): Behåll modern kärnkraft – låt gasen och kolet ligga!

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-07-05, 12:00

  ... alig import av Fossilgas. Det senare alternativet har Tyskland valt. Det har försatt landet i beroende av Ryssland, och medfört ökande koldioxidutsläpp och fortsatta subventioner till kolbrytning och kolkraftverk. Mer ökad användning av fo ...

 • Liveshow i Almedalen – NATO-Allianzens jättevåldtäkt på Sverige

  från Nemokrati V 2014-07-03, 00:32

  ... Rena rama katastrofen. Denna Fossila jättevåldtäkt på Sverige – naturligtvis utan samtycke från brottsoffret. Och så ska de slutgiltigt förstöra stränderna. ”– Det ska bli lättare att bygga vid stränder, i dag är det svårt och ...

 • Röster från Klimatriksdag 2014 i Almedalen

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-07-02, 14:53

  ... illväxt till varje pris" (2013):   Slutligen har vi träffat Olivia Linander från kampanjen Fossil free som är en av författarna bakom motionen om AP-fondernas investeringar, hör Olivia berätta mer om motionen och problemen med "fossi ...

 • Det blir gröna långtående krav om Miljöpartiet ska kunna vara med i en regering efter valet!

  från Ringborgs blogg Mp 2014-07-02, 14:51

  ... uman invandringspolitik, feminism och Fossil- och kärnkraftsfri energiförsörjning senast 2030.Allt detta är, som jag ser det, anpassningar till verklighetens krav – så som läget uppfattas av MP-aktivister" (ur Per Gahrtons inlägg i SVT) ...

 • Olivia Linander, Fossil free, om AP fondernas investeringar – Almedalen 2014

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-07-02, 13:20

  ... Olivia Linander från den globala kampanjen Fossil free är en av författarna bakom motionen om AP-fondernas investeringar som röstades fram av Klimatriksdagen. ...

 • S och M sämst om Vattenfall och kolkraften

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-06-30, 18:35

  ... er 24 år. Greenpeace har frågat partierna om de kan ställa sig bakom att: ”Vattenfalls produktion av Fossil energi ska fasas ut och alla planer på nya gruvor för att utvinna brunkol stoppas.” ”Vattenfall ska få ett nytt ägardirektiv som t ...

 • S och M sämst om Vattenfall och kolkraften

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-06-30, 18:14

  ... under 24 år. Greenpeace har frågat partierna om de kan ställa sig bakom att: "Vattenfalls produktion av Fossil energi ska fasas ut och alla planer på nya gruvor för att utvinna brunkol stoppas." "Vattenfall ska få ett nytt ägardirektiv s ...

 • De bästa miljöeventen i Almedalen 2014

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-06-28, 14:07

  ... : Gotlands museum, Strandgatan 14 Sveriges hela transportsektor ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Fördelat på Bilen, Bränslet och Beteendet ges konkreta indikatorer på hur långt arbetet kommit och vad som behöver göras, med ledande företrä ...

 • Behåll kärnkraften. Låt kolet och gasen ligga!

  från Hamiltons Blandning Fp 2014-06-28, 10:27

  ... ig import av Fossilgas. Det senare alternativet har Tyskland valt. Det har försatt landet i beroende av Ryssland, och medfört ökande koldioxidutsläpp och fortsatta subventioner till kolbrytning och kolkraftverk. Mer ökad användning av foss ...

 • Jihadrörelse har intagit oljeanläggning i Irak

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-06-26, 09:34

  ... Fossila bränslen är storpolitik. En jihadrörelse har tagit kontrollen över oljeraffinaderi nära Bagdad och därmed kopplat starkare grepp om regionen. Nu råder bensinransonering. Jihadrörelsen ISIS har nu tagit kontroll över ett stort olje ...

 • Den gröna energipolitikens misslyckande

  från The Climate Scam Övrig 2014-06-22, 07:00

  ... lingar för att få till globala överenskommelser om att skära ned västvärldens användande av Fossilt bränsle. Som diagrammet ovan visar så har det emellertid inte hänt någonting sedan 1990 om vi ser till hur stor del av den konsumerade ener ...

 • DET ANTROPOGENA KOLKRETSLOPPET

  från Folkpartiet i Skara Fp 2014-06-21, 07:33

  ... ntropogent (av människan skapat) kolkretslopp kan härma naturen (inte kopiera den) och producera Fossilfria bränslen av koldioxid, vatten och sol.I många hundra miljoner år har biomassa bildats av kolsyreassimilation, dött och sedan blivit ...

 • Annika Elmqvist: Ta chansen för klimatet!

  från Dagens Arena Vänster 2014-06-19, 01:30

  ... matriksdagen, som konstaterar att både AP-fonderna och Vattenfall måste sluta investera i Fossila bränslen. För att uppnå de globala klimatmålen behöver minst 80 procent av världens kända kol-, olje- och gasreserver bli kvar i marken. Då g ...

 • Löfven riskerar både jobben och familjers ekonomi

  från Helgeandsbloggen M 2014-06-18, 11:48

  ... tas med vare sig energieffektivisering, förnybar energi eller med hjälp av import av Fossil el. Sverige behöver kärnkraften. Den är den idag enda realistiska energiförsörjningen för vårt land och en nedläggning skulle slå hårt både mot en ...

 • Förnybar diesel blir skattefri

  från Varenda en behövs C 2014-06-18, 07:00

  ... får betala. Deras linje är att vi i Sverige i så fall måste välja mellan att antingen fortsätta med den nuvarande skattebefrielsen av förnybara drivmedel, eller införa den nya kvotplikten. De köper inte att vi faktiskt vill påskynda utvecklingen ...

 • Mer förnybart stärker EU:s energioberoende

  från Varenda en behövs C 2014-06-13, 20:17

  ... billigaste sättet att minska vårt beroende av importerad Fossil energi är att bygga ut den förnybara energi, och att energieffektivisera. Precis den typ av frågor som vi diskuterar och ska besluta om i det kommande 2030-ramverket. Den dis ...

Mätning: Fossil

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Fossil". Ämnet nämns i cirka 0,33% (1 av 305) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Fossil" nämndes som mest under maj 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Fossil

Supermiljöbloggen Övrig (40), The Climate Scam Övrig (24), Cornucopia Övrig (19), Aspo Sverige Övrig (10), Dagens Arena Vänster (8), Linda Snecker V (6), Svensson Sp (5), Hans Lindqvists blogg C (4), Varenda en behövs C (4), Vänsterteknik V (4)