Blogginlägg om Globalisering

43 träffar från politiska bloggar, varav 3 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Lena Andersson bjuder på naivitet och exotifiering

  från Tobbes Medieblogg Sd i förrgår, 12:27

  ... om en baklava-butik för Lena Andersson, kommer att innebära förfall och tilltagande motsättningar. ...

 • Vitbok

  från Helgeandsbloggen M 2014-07-26, 13:13

  ... sar mellan dessa år är en tilltagande Globalisering, vilket har sina utmaningar. Det i kombination med vårt exportberoende och avsättningsmarknader med svag eller till och med marknader i recession. Utöver detta, en demografisk utmaning som inte ...

 • Försök till diskussioner med liberaler

  från Tobbes Medieblogg Sd 2014-07-26, 12:22

  ... agande från Afrika och Mellanöstern inte har mycket med fri handel eller Globalisering att göra, väljer dessa människor att inte förstå. Det ska dock sägas att det liberala lägret är något trevligare, då de fokuserar på floskler, medan twittervän ...

 • Flyktingar ja! mångkultur nja

  från Svensson Sp 2014-07-17, 18:52

  ... #7. Och samtidigt ett djupt folkligt mobiliseringsbehov av en gemensam kollektiv identitet, etnisk & nationell och/eller klassmässig & social? Så var i alla fall situationen i den bolivianska indian/bonderörelsen CSUTCB där jag arbetade som vol ...

 • Varför är den israelisk-palestinska konflikten så svår att lösa?

  från Ulf Bjereld S 2014-07-12, 19:33

  ... egriper religion, territorium, migration, flyktingskap, stormaktspolitik, ekonomi,, Globalisering, resurser och identitetsfrågor.Den israelisk-palestinska konflikten är starkt polariserad i internationell och svensk debatt, och har varit så sedan ...

 • Låt oss diskutera löner

  från Svensson Sp 2014-07-08, 09:05

  ... kriser och Globalisering har alla på olika sätt bidragit till att vinstandelen i företagen gått upp och löneandelen ner, Men som man påpekar i boken: Bakom dessa förändringar av strukturer i ekonomin finns alltid aktörer, levande människor av kö ...

 • Granskning av Socialdemokraterna – del 2

  från Isak Nygrens blogg Sd 2014-07-08, 00:41

  ... rnas politik från A till Ö. I det förra inlägget var det från A till F. Här börjar jag från och med G.   Globalisering Globaliseringen är en stark kraft i samhällsutvecklingen. De senaste årtiondenas ekonomiska globalisering har skapat ett ö ...

 • ”Demokrati” i generna

  från Svensson Sp 2014-07-07, 17:12

  ... offensiv via globaliserad folklig masskamp, dels misslyckats med att hitta formerna för ett modernt tekniskt avancerat jämlikt samhälle (realsocialismen misslyckades som bekant – liksom i stort socialdemokratin). Resultatet är en i grunddragen allt mer ...

 • 2014, året när amerikanerna upptäckte fotboll.

  från Det Progressiva USA Pp 2014-06-30, 03:12

  ... har rest mellan sig själva och omvärlden. Ett steg på vägen mot USA:s Globalisering. Pressklipp: Aftonbladet,SR Svenska bloggar om: USA och fotboll, USA och fotbollsvm. Fotbolls VM USA ...

 • Ny rapport granskar Piketty

  från Jacob Lundberg M 2014-06-29, 15:40

  ... eten. Argumenten för mycket höga marginalskatter på höga inkomster är därför också skak­iga. Det är värt att notera att även om ojämlikheten inom länder har ökat under globaliseringseran har den globala ojämlikheten minskat eller åtminstone inte ökat.Ca ...

 • Ett nytt politiskt landskap efter EU-valet.

  från Markus holmquist´s blogg Mp 2014-06-27, 15:54

  ... ekonomisk kris i EMU-zonen och i USA. Enda svaret på en minskande arbetsmarknad har varit att gömma arbetslösa i Fas3 och inte utveckla arbetsmarknaden.  Vi står och stampar på stället och inte mycket händer i samhället. MP och Fi´s visionspolitik har ...

 • Stockholm i den globala förkastningen. Del III av III

  från Yimby Yes in my backyard Övrig 2014-06-12, 09:39

  ... d 1980-talet sedan blev en av vinnarna i den internationaliserade ekonomi som växte fram. Karaktären på Globaliseringsprocessen tror jag man bör förstå som en kontinuerligt ökad arbetsdelning, specialisering o ...

 • Fotbolls-VM börjar snart – till begränsad glädje för brasilianare

  från Hans lilla gröna Mp 2014-06-09, 19:31

  ... ar för kapitalrörelser rör sig stora summor över jorden i jakt på investeringsobjekt och för städer, regioner och länder har det blivit en tävling om att attrahera detta kapital till just sin stad, sin region eller sitt land. De stora världsstäderna är ...

 • De löftesrika sprickorna i fotbollsmuren

  från lindelof.nu Vänster 2014-06-02, 09:00

  ... lämmande inslagen i våra dagars elitfotboll är uppenbara. Otyglad kommersialisering är ett av nyckelorden, hejdlös Globalisering ett annat. Den mest prestigefyllda turneringen, Champions League, kan idag vinnas av på sin höjd 6-8 klubbar. De rika ...

 • Tack till er alla…

  från Jasenko Selimovic Fp 2014-05-31, 16:55

  ... i Europa blev de missnöjdas hämnd. Människor som inte riktigt hängde med i den snabba förändringstakten, Globaliseringsförlorarna, ”go home”-folket i Europa – fick ett tillfälle att hämnas på den förändring som de upplever som hotfull. De partier ...

 • Mer forskning som stödjer min linje

  från Mellan könen L 2014-05-28, 12:38

  ... tutet för näringslivsforskning (IFN) i Stockholm. Han forskar om bl a välfärdsstatens ekonomi, Globalisering och sociala normer. I hans rapport om invandrares svårigheter på den svenska arbetsmarknaden (som sticker ut i ett globalt sammanhang, på ...

 • Syds fattiga avancerar utan ”folkkapitalism”

  från Svensson Sp 2014-05-27, 09:04

  ... etiska ord). För världen, Globaliseringen och moderna tider har trängt in i minsta avkrok – här i Sverige, som där i Bangladesh. Redan har hälften av de 160 miljoner invånarna någon tillgång till mobiltelefon. Miljoner fatigfolk arbetar utomlands ...

 • EU-valet: Franska Front National nitar Nej – etc.

  från Jinge Vänster 2014-05-26, 09:55

  ... finansindustrin, och vill att Frankrike ska lämna euroområdet och EU helt och hållet. Hon vill framstå som en politiker för ”vanligt folk”. Detta valbudskap i mars tilltalade en del arbetare i norr. I söder framför hon mer välbekanta FN-tema ...

 • Situationen i Europa idag

  från Röda Malmö Sp 2014-05-26, 06:26

  ... ADS. Den europeiska integrationen har genomförts genom kapitalistisk Globalisering och finansialisering av kapitalet, med sammanlänkning av kapital och nordamerikanska och asiatiska pensionsfonder. I detta sammanhang spelar varje kapitalism och v ...

 • In med jämlikheten - ut med ojämlikheten

  från Roger Jönsson S S 2014-05-25, 13:09

  ... alisering och konkurrensen är utbildning en viktig nyckel. Just nu har vi en regering som inte satsar på utbildning som en väg in i framtiden. Istället är det utbildning som vissa ska få lov att använda sig av. Resten tvingas in i stuprör och sedan ...

Mätning: Globalisering

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Globalisering". Ämnet nämns i cirka 0,15% (1 av 674) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Globalisering" nämndes som mest under mars 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Globalisering

Tobbes Medieblogg Sd (8), Svensson Sp (8), Jinge Vänster (5), Det Progressiva USA Pp (4), Webbredaktör S (3), Yimby Yes in my backyard Övrig (3), Bror Perjus blogg S (3), Hans lilla gröna Mp (3), Gunnar Hökmark Europaparlamentariker M (3), Ekonomistas Övrig (3)