Blogginlägg om Globalisering

44 träffar från politiska bloggar, varav 2 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Bra om jämlikhet – tråkig antiklimax

  från Svensson Sp 2014-08-27, 18:07

  ... mlikheten återigen ökar världen över. Författaren pläderar därför för att återigen via statlig styrning och politiska åtgärder motverka den skenande ojämlikheten. Bra tänkt, men inget nytänkande precis. Ett antiklimax efter all intressant läsning och an ...

 • Konferens på temat ”Economics of Inequality”

  från Ekonomistas Övrig 2014-08-27, 07:27

  ... fessor vid Harvard och en världsledande arbetsmarknadsforskare, som skrivit mycket om Globalisering och inkomstskillnader tala på temat ”The Specter that is Haunting Capitalism (and what to do about it)”. Några av hans publikationer f ...

 • Ny jakt på gammal gemenskap

  från Svensson Sp 2014-08-17, 09:10

  ... om ett slags oundvikligt, odiskuterbart bestående faktum. Ingen i grunden annan värld framstår som möjlig i Lasse Bergs resonemang, som jag ser det. Men låt oss titta på dessa tre grundteser i boken (samarbete, jämlikhet och framsteg). Globetrottern Ber ...

 • Ökade klyftor - högerpopulismens bästa fiskevatten

  från Röda Malmö Sp 2014-08-13, 06:03

  ... ränkta, lågutbildade och okunniga väljare som inte förmår uppskatta allt det goda som Globalisering och öppenhet för med sig. Antirasism blir då en uppgift för de upplysta, de toleranta, de bildade.Men tänk om de flesta som röstar på de höge ...

 • Hoppet raderas ut i Irak

  från Dagens Arena Vänster 2014-08-12, 01:30

  ... livit det hänsynslösa avantgardet i motståndet mot Globalisering, demokrati, mångfald och kosmopolitik. De bedriver assimileringspolitik med halshuggning. Deras tänkande närmar sig Pol Pots, men med andra politiska förtecken. I likhet med svenska ...

 • Mänsklighetens öde är kosmopolitiskt

  från Dagens Arena Vänster 2014-08-09, 03:00

  ... om storstäder blir flerspråkiga vittnar de om den stora likriktningen. De små språken dukar under. De dominanta vinner: engelska, spanska, kinesiska, bengali, hausa och andra. Det är en pågående mänsklig utarmning. Från en persisk butiksägare fick Ross ...

 • En värld i brand – ett hot mot demokratin

  från Webbredaktör S 2014-07-31, 09:29

  ... som ödesbestämd. Ekonomisk utveckling och Globalisering skulle leda till fred och demokrati – i land efter land.Demokrati är i och för sig inte någon quick fix för att få fred och ekonomiskutveckling. Lika viktigt – vilket Bo Rothstein visat ...

 • Inspirerande Birgitta

  från Maria Weimer Fp 2014-07-30, 13:15

  ... den sommaren. Som ordförande drev hon framför allt jämställdhet och Globalisering, två av mina egna hjärtefrågor. Hon har fortsatt vara en stark röst för värderingsstyrd liberal politik under sin politiska karriär i riksdag och regering. Och mer ...

 • Lena Andersson bjuder på naivitet och exotifiering

  från Tobbes Medieblogg Sd 2014-07-27, 12:27

  ... om en baklava-butik för Lena Andersson, kommer att innebära förfall och tilltagande motsättningar. ...

 • Vitbok

  från Helgeandsbloggen M 2014-07-26, 13:13

  ... sar mellan dessa år är en tilltagande Globalisering, vilket har sina utmaningar. Det i kombination med vårt exportberoende och avsättningsmarknader med svag eller till och med marknader i recession. Utöver detta, en demografisk utmaning som inte ...

 • Försök till diskussioner med liberaler

  från Tobbes Medieblogg Sd 2014-07-26, 12:22

  ... agande från Afrika och Mellanöstern inte har mycket med fri handel eller Globalisering att göra, väljer dessa människor att inte förstå. Det ska dock sägas att det liberala lägret är något trevligare, då de fokuserar på floskler, medan twittervän ...

 • Flyktingar ja! mångkultur nja

  från Svensson Sp 2014-07-17, 18:52

  ... #7. Och samtidigt ett djupt folkligt mobiliseringsbehov av en gemensam kollektiv identitet, etnisk & nationell och/eller klassmässig & social? Så var i alla fall situationen i den bolivianska indian/bonderörelsen CSUTCB där jag arbetade som vol ...

 • Varför är den israelisk-palestinska konflikten så svår att lösa?

  från Ulf Bjereld S 2014-07-12, 19:33

  ... egriper religion, territorium, migration, flyktingskap, stormaktspolitik, ekonomi,, Globalisering, resurser och identitetsfrågor.Den israelisk-palestinska konflikten är starkt polariserad i internationell och svensk debatt, och har varit så sedan ...

 • Låt oss diskutera löner

  från Svensson Sp 2014-07-08, 09:05

  ... kriser och Globalisering har alla på olika sätt bidragit till att vinstandelen i företagen gått upp och löneandelen ner, Men som man påpekar i boken: Bakom dessa förändringar av strukturer i ekonomin finns alltid aktörer, levande människor av kö ...

 • Granskning av Socialdemokraterna – del 2

  från Isak Nygrens blogg Sd 2014-07-08, 00:41

  ... rnas politik från A till Ö. I det förra inlägget var det från A till F. Här börjar jag från och med G.   Globalisering Globaliseringen är en stark kraft i samhällsutvecklingen. De senaste årtiondenas ekonomiska globalisering har skapat ett ö ...

 • ”Demokrati” i generna

  från Svensson Sp 2014-07-07, 17:12

  ... offensiv via globaliserad folklig masskamp, dels misslyckats med att hitta formerna för ett modernt tekniskt avancerat jämlikt samhälle (realsocialismen misslyckades som bekant – liksom i stort socialdemokratin). Resultatet är en i grunddragen allt mer ...

 • 2014, året när amerikanerna upptäckte fotboll.

  från Det Progressiva USA Pp 2014-06-30, 03:12

  ... har rest mellan sig själva och omvärlden. Ett steg på vägen mot USA:s Globalisering. Pressklipp: Aftonbladet,SR Svenska bloggar om: USA och fotboll, USA och fotbollsvm. Fotbolls VM USA ...

 • Ny rapport granskar Piketty

  från Jacob Lundberg M 2014-06-29, 15:40

  ... eten. Argumenten för mycket höga marginalskatter på höga inkomster är därför också skak­iga. Det är värt att notera att även om ojämlikheten inom länder har ökat under globaliseringseran har den globala ojämlikheten minskat eller åtminstone inte ökat.Ca ...

 • Ett nytt politiskt landskap efter EU-valet.

  från Markus holmquist´s blogg Mp 2014-06-27, 15:54

  ... ekonomisk kris i EMU-zonen och i USA. Enda svaret på en minskande arbetsmarknad har varit att gömma arbetslösa i Fas3 och inte utveckla arbetsmarknaden.  Vi står och stampar på stället och inte mycket händer i samhället. MP och Fi´s visionspolitik har ...

 • Stockholm i den globala förkastningen. Del III av III

  från Yimby Yes in my backyard Övrig 2014-06-12, 09:39

  ... d 1980-talet sedan blev en av vinnarna i den internationaliserade ekonomi som växte fram. Karaktären på Globaliseringsprocessen tror jag man bör förstå som en kontinuerligt ökad arbetsdelning, specialisering o ...

Mätning: Globalisering

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Globalisering". Ämnet nämns i cirka 0,15% (1 av 686) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Globalisering" nämndes som mest under mars 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Globalisering

Svensson Sp (10), Tobbes Medieblogg Sd (7), Jinge Vänster (5), Röda Malmö Sp (4), Webbredaktör S (4), Det Progressiva USA Pp (4), Ekonomistas Övrig (4), Dagens Arena Vänster (4), Yimby Yes in my backyard Övrig (3), Bror Perjus blogg S (3)