Blogginlägg om Hälsovård

30 träffar från politiska bloggar, varav 1 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Hörapparaten i örat och mobilen i fickan, välkommen till mobil-baserad hälsovård

  från Det Progressiva USA Pp 2014-04-19, 16:45

  ... Mobilen blir allt viktigare inom hälso- och sjukvården. Alla de olika instrument som vi använder för att kolla vår hälsa, från feber till puls till öron, ögon, flyttas flyttas nu steg för över till mobilen via Bluetooth. Resultatet blir att vi med de ...

 • Premiär för dansteatern S.O.S Världen! Detta är jag

  från Kulturbloggen S 2014-04-14, 20:17

  ... är jag”, är en kritisk dansteaterpjäs som markerar de brister som kan finnas i Hälsovård för många ungdomar och föräldrar. Regi och koreografi: Paula Fuenzalida Produktion: Reality Dansteater förening ...

 • ”Romernas situation måste bli en regeringsfråga”

  från Dagens Arena Vänster 2014-04-08, 15:43

  ... att integrera dessa människor i samhället. De säger bara att de har rätt att stanna här i tre månader. Politikerna har gjort det här till en valfråga och vill bara ha de enkla lösningarna, säger han. Borde du inte få betalat av staden när du arbetar s ...

 • Biståndet behovs

  från Let's make a difference Kd 2014-04-08, 07:39

  ... ldning och Hälsovård är också grundläggande faktorer för fattigdomsbekämpning och för att främja möjligheterna att styra över sin egen framtid. Rätt använt bistånd ger dock förutsättningarna för allt detta viktiga - utbildning, hälsovård, rättv ...

 • Dags att ta oss an hemlöshetsproblematiken

  från Let's make a difference Kd 2014-04-07, 08:24

  ... raget anslår regeringen 4 000 000 kronor för 2012. Under budgetposten "Hälsovård och social omsorg i anlsaget. Vidare ger man bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. I Jönköpings kommun har man haft svårt att har svårt att hitta bostäder ...

 • Tre år av revolt i Syrien … en väg till frihet.

  från Kildén och Åsman Sp 2014-04-05, 12:32

  ... ktricitet, skolor och Hälsovård mer eller mindre normalt. Råvaror som bröd, frukt och grönsaker, bensin och olja, dessutom också en del importerade livsmedel som socker och ris finns alltid till befolkningen. Samtidigt, i de områden som kontrol ...

 • Tre år av revolt i Syrien

  från Röda Malmö Sp 2014-04-05, 08:31

  ... te , skolor och Hälsovård mer eller mindre normalt. Råvaror som bröd, frukt och grönsaker, bensin och olja, dessutom också en del importerade livsmedel som socker och ris finns alltid till befolkningen.Samtidigt, i de områden som kontrolleras a ...

 • Socialistiska Partiet om supervalåret, social kamp och Vänsterpartiet

  från Svensson Sp 2014-03-26, 08:56

  ... och 70-talet har varit till salu. Avregleringar har urholkat nyckelområden som Hälsovård och skola. En resursomfördelning har favoriserat de välbeställda och vanlottat dem som redan hade det svårt, socialförsäkringssystemen har tunnats ut. Men ...

 • Bort med borgarna - rösta med (v)

  från Röda Malmö Sp 2014-03-21, 08:57

  ... 60- och 70-talet har varit till salu. Avregleringar har urholkat nyckelområden som Hälsovård och skola. En resursomfördelning har favoriserat de välbeställda och vanlottat dem som redan hade det svårt, socialförsäkringssystemen har tunnats ut.M ...

 • Bättre villkor för vårdpersonalen underlättar rekrytering!

  från Folkpartiet Norrbotten Fp 2014-03-17, 13:24

  ... öker sig till den privata aktörer inom primärvården eller företagsHälsovården. Från Folkpartiets sida lyfter vi ofta upp organisatoriska aspekter och ledningsfrågor där landstinget behöver förbättra sig när det gäller antalet chefsnivåer och de ...

 • IPU I Geneve

  från Monica Greens blogg S 2014-03-16, 15:03

  ... . Rätten till sin egen kropp, vilket inkluderar fria abort, mödra Hälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa2. Utbildning, visserligen utbildar sig kvinnor mer än män men flickors rätt att gå i skolan är avgörande för kvinnors möjlighet i framtid ...

 • Bodil Ceballos (MP): Vi måste klara att hantera flera kriser samtidigt

  från Dagens Arena Vänster 2014-03-15, 01:30

  ... framtid, skola, Hälsovård, mat för dagen. Långt från storpolitiken, olje- och gasleveranser och maktspel. För dem är det en katastrof att FN inte har muskler att agera för att sätta stopp för dödandet. För världen är det en katastrof att enskil ...

 • Rörelser för välfärd och hållbarhet gör gemensam sak under 2014

  från Dagens Arena Vänster 2014-03-14, 08:53

  ... uk- och Hälsovård. Kommuner och regioner i flera länder tar nu egna initiativ för att skattepengar inte ska gå till företag som utnyttjar skatteparadis. Konferensen kommer att diskutera demokratiska alternativ till New Public Management (NPM). ...

 • LOV 2008:962

  från Karlshamnspolitik och lite Fridhem S 2014-02-21, 18:09

  ... ill deras valrörelse.Lagen skall enligt sin skrivning ge enskilda rätt att välja utövare av tjänster inom Hälsovård och socialtjänster. Enklare uttryckt hemtjänst och särskilt boende, eller ännu enklare de tjänster som i första hand äldre  ...

 • Ukraina: Vad kan integration i EU ge?

  från Röda Malmö Sp 2014-02-20, 08:21

  ... essiv inkomstskatt, generösa sociala bestämmelser, huvudsakligen fri tillgång till utbildning, Hälsovård och kultur och starka, aktiva fackföreningar. De har låga nivåer av social differentiering (med ett mellanrum på 6-7 gånger mellan de rikas ...

 • Samvetsfrihet och barnmorskor - abort är en hälsofråga.

  från Dalman Eek S 2014-02-19, 14:52

  ... n trygg och säker Hälsovård.Religionsfriheten i Sverige är grundlagsskyddad och väger tungt. Men när religionsfriheten kolliderar med rätten till liv och hälsa måste vi acceptera att det kan innebära vissa inskränkningar. Det gör att vi inte ka ...

 • Integrativ medicin är en mänsklig rättighet

  från Enhet Övrig 2014-02-17, 10:15

  ... v de länder där integreringen av KAM går allra trögast. Sverige är, när det gäller Hälsovård, många gånger ganska bakåtsträvande. Det existerar även en oskriven regel som säger att forskning som inte är svensk är mindre värd. Enda anledningen t ...

 • Är ETC en vänstertidning?

  från Jinge Vänster 2014-02-12, 06:33

  ... betade med förebyggande primärvård. Kuba gav världen en modell för att förvandla hälsovårdssystemen till de ädla idéerna av jämlikhet och social rättvisa. Detta framgångsrika arbete skapade ursprunget och inriktningen på rörelsen ’Hälsa för alla’. ”Ku ...

 • Vad ingår i skälig levnadsstandard?

  från Solrosuppropet.se Övrig 2014-02-10, 07:56

  ... och nödvändiga sociala förmåner liksom trygghet vid förlust av försörjning under omständigheter som man själv inte har kunnat råda över. Rätten till en skälig levnadsstandard är specificerad till sitt innehåll, men inte till omfattning. Vi vill ...

 • Har Alliansen monterat ned välfärden?

  från Amanda Agestav Kd 2014-01-28, 22:41

  ... itionen för 2014 satsar regeringen drygt 62 miljarder kronor på Hälsovård, sjukvård och social omsorg, vilket är en ökning med 2 miljarder kronor jämfört med budgeten för 2012. Regeringen satsar också drygt 96 miljarder kronor på ekonomisk tryg ...

Mätning: Hälsovård

Parti-mätaren: Kristdemokrater är de som oftast bloggar om "Hälsovård". Ämnet nämns i cirka 0,11% (1 av 894) av blogginläggen från kristdemokrater.

Historik: "Hälsovård" nämndes som mest under september 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Hälsovård

Jinge Vänster (7), Röda Malmö Sp (5), Dagens Arena Vänster (4), Kildén och Åsman Sp (3), Svensson Sp (3), Humanistbloggen Övrig (2), Linda Snecker V (2), Solrosuppropet.se Övrig (2), Waldemar Ingdahl Övrig (2), Mitt Europa Fp (2)