Blogginlägg om Hälsovård

38 träffar från politiska bloggar, varav 1 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • E-hälsa är framtidens vårdval

  från Waldemar Ingdahl Övrig i förrgår, 09:21

  ... atienten, inte sjukdomen, i centrum och sjukvård börjar mer ses som Hälsovård. Man vill komma åt sin egen och anhörigas information, kunna jämföra behandlingar och ställa frågor när det passar en själv. Fler äldre vill bo hemma även om de har s ...

 • Varför är jag Vänsterpartist?

  från Anna Hövenmark V 2014-09-10, 21:38

  ... dning och Hälsovård. Ändå svälter tiotusentals barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds och miljön ...

 • Framtiden hör företagen till

  från Robert Halef Kd 2014-09-09, 20:46

  ... ramöver ser vi hur välfärdsutmaningarna tilltar, till följd av den demografiska utvecklingen. Vi har helt enkelt inte råd att inte satsa på bättre förutsättningar för småföretagare. Vår övertygelse som kristdemokrater är att Södertälje måste gå från a ...

 • Vården ska vara hälsofrämjande

  från Nicklas Sandström Politik foto M 2014-09-05, 10:55

  ... sparas om sjukvården bidrog med sitt kunnande om hur man lever hälsosamt och förebygger sjukdomar. Förebyggande Hälsovård är viktigt för en välmående befolkning och kan på sikt minska kostnaderna för sjukvården. Utmaningarna är många för att m ...

 • Inför en elevhälsogaranti

  från Caroline Szyber Kd 2014-09-02, 14:37

  ... an leda till försämrade livsförhållanden. Elevhälsan ska fungera som en första linjens Hälsovård för eleverna. I den nya skollagen från 2011 ställs krav på att det inom elevhälsan ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och ...

 • Jörnehed & Burman (V): Så vill vi utveckla sjukvården

  från Dagens Arena Vänster 2014-09-01, 01:30

  ... |. Sedan 2005 har samkönade par möjlighet att få fertilitetsbehandling vid Huddinge sjukhus. Vi anser att även Danderyds sjukhus ska få utföra sådana behandlingar eftersom mödra- och förslossningsvården där har utvecklat en särskild kompetens för att ...

 • Basinkomst: Dagens kostnader för a-kassa, försäkringskassa och studiemedel

  från Christian Engström Pp 2014-08-25, 18:51

  ... tnader: 8,5 miljarder Transfereringar: 212 miljarder, varav Hälsovård, sjukvård och social omsorg 33,6 miljarder ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 88,3 miljarder ekonomisk trygghet för familjer och barn 72,4 miljarder andra utbetaln ...

 • Hälsosatsning på barn och unga

  från Nya Moderaterna i Emmaboda M 2014-08-25, 09:09

  ... kning och ökande barnfetma. Mer resurser måste satsas på förebyggande Hälsovård. Det här är våra förslag i ett första steg:Landstinget och Emmaboda kommun satsar tillsammans 200 000 om året på ett treårigt hälsoprojekt i kommunens skolor där vi ...

 • Mitt resultat från (SVT:s) Valkompassen

  från Mellan könen L 2014-08-15, 13:26

  ... ng till vården leder fel, inte minst då det skulle innebära bättre villkor för den som bryter mot lagen än den som följer den. Jag vill dessutom påpeka att “papperslösa flyktingar” är personer som stannat efter avslag på en asylansökan, as ...

 • Vi vill ha Äldrevårdcentraler i Kungsbacka

  från Tommys tankar Fp 2014-08-13, 18:37

  ... ing. Därför är det viktigt att man på en ÄVC framför allt kan erbjuda förebyggande Hälsovård men också ha särskild kunskap om äldres sjukdomar.Att man som i Veddige får eget telefonnummer, eget väntrum och får kontakt med äldresjuksköterska dir ...

 • Vård, skola, omsorg – igen

  från Wisemans Wisdoms Övrig 2014-07-20, 23:38

  ... fterna med 25,8 % jämfört med 2012, vilket kompenserades med att man sänkte utgifterna för Hälsovård, utbildning, kultur, socialpolitik och nationalekonomi. Detta var långt innan Ukrainakrisen och innan de händelser i Östersjön som innebar en ö ...

 • Det går att förändra traditioner!

  från Elisabeth Björnsdotter Rahm M 2014-07-18, 10:45

  ... n Gamotrap har inrättat familjekliniker runt om i landet för att informera och tillgodose kvinnor med Hälsovård. Ett otroligt tufft arbete som man nu hoppas ska ge resultat i ett nytt lagförslag. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) ...

 • Ur arkivet (8): Jobbet i kuren är ju hårt. Det vet alla som läst 91:an.

  från Schlaug.se Mp 2014-07-17, 06:00

  ... *|Hälsovård – med spetsen riktad mot krigs- och krisområden. Det är ju på intet sätt militär och vapen som världen behöver. Det är läkare, sjuksköterskor och mediciner. Sverige skulle vinna respekt över hela världen, och dessutom bygga upp något s ...

 • Kroppselektronik in på bara kroppen: är vi redo för Intels smarta skjortor och kontaktlinser?

  från Det Progressiva USA Pp 2014-07-16, 04:25

  ... ålder kan låta rätt slentrianmässigt men jag tror faktiskt att det är sant, åtminstone vad det gäller sjuk och Hälsovård. Och speciellt då kroppselektronik, alla de digitala prylar och moderiktigt bing bling som vi bär på handleden, på olika on ...

 • Är krig bra eller dåligt för ekonomin?

  från Jinge Vänster 2014-07-14, 07:07

  ... eller utbildning kommer sannolikt att skapa fler arbetstillfällen än en dollar till vapen-upphandling.” * Mellan 2000 och 2010 fördubblades militärbudgeten och under samma decennium skapades jobb i den långsammaste takten sedan 1920-talet. Krig ...

 • En röd kista för ett VM i fotboll

  från Roger Jönsson S S 2014-07-13, 13:25

  ... smiljö med mera utomlands.Det är inte meningen att människor ska utnyttjas, skadas eller dö på sin arbetsplats. Oavsett om det sker i Sverige eller i andra länder. Det är oacceptabelt. Anställda över hela världen behöver få det bättre, inte sämre. Det ...

 • Olle Törnquist: Riskabelt vägval i Indonesien

  från Dagens Arena Vänster 2014-07-05, 10:00

  ... rukas förstås men skapar ändå visst utrymme för alternativa grupper. Hittills har de varit lokalt rotade, inriktade på specifika frågor och intressen, styrda av starka ledare och donatorer och ideologiskt splittrade. En nyhet från de senaste demokrati ...

 • Söndagskrönika om valet 2014

  från Under den lugna korkeken Kd 2014-06-29, 11:42

  ... isst, KD har levererat god Hälsovård. Där har valfriheten varit vägledande. Samtidigt sitter KD i knät på moderaterna, vilket ses som ett svek mot de som drabbas av sjukdom som påverkar arbetsförmågan negativt med åtföljande ekonomisk otrygghet ...

 • Tiggare kan ingen vara...

  från Bubbavel M 2014-06-28, 15:56

  ... hetssystem". Så långt egentligen inte något stolligt, det är inget fel i att önska trygghet och välfärd till alla. Det roliga kommer sedan, när Anna jämför de utländska studenter som anländer till Lund varje termin och blir väl omhändertagna med de ru ...

 • Ukraina: Den folkliga rörelsen och imperialismen

  från Röda Malmö Sp 2014-06-19, 08:20

  ... kader mitt i vintern, organisationen av leveranser och Hälsovård. .. team ockuperade administrativa byggnader, en studentförsamling införde särskild insyn i budgeten för utbildning. "Sotnia" (företag) för självförsvar bildades, varav en minorit ...

Mätning: Hälsovård

Parti-mätaren: Kristdemokrater är de som oftast bloggar om "Hälsovård". Ämnet nämns i cirka 0,23% (1 av 443) av blogginläggen från kristdemokrater.

Historik: "Hälsovård" nämndes som mest under april 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Hälsovård

Jinge Vänster (7), Röda Malmö Sp (6), Dagens Arena Vänster (5), Svensson Sp (3), Humanistbloggen Övrig (3), Let's make a difference Kd (2), Det Progressiva USA Pp (2), Tommys tankar Fp (2), Solrosuppropet.se Övrig (2), Kildén och Åsman Sp (2)