Blogginlägg om Import

98 träffar från politiska bloggar, varav 2 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • LIFE IS A GAS!

  från The Climate Scam Övrig i förrgår, 07:30

  ... ewende’ Swopping nuclear power for coal. The Brits Import timber from Canada To spruce up their CO2 goal. The Green Lobby looks to the UN To levy us all off the map. Survivors will catch the Royal Virus, Prince Philip – jolly old cha ...

 • Framgång för demokratin i kamp mot TTIP – tippa TTIP!

  från Jinge Vänster 2014-10-20, 07:36

  ... tt Sveriges export till USA skulle öka med 17 procent och Importen med 15 procent. För resterande EU skulle såväl export som import öka med 20 procent. Även BNP skulle påverkas positivt, för Sveriges del beräknas en ökning med 0,2 procent, ...

 • Debatt: ”Frihandelsavtalet måste granskas mer öppet”

  från Max Andersson Mp 2014-10-17, 17:52

  ... l med Kanada – öppna för Import av skiffergas, oljesand och råolja har redan gjort att kommissionen försöker undanröja hinder i befintlig EU-lagstiftning. Kommissionen föreslog nyligen en urvattning av bränslekvalitetsdirektivet som innebä ...

 • Motstånd

  från Schlaug.se Mp 2014-10-15, 08:08

  ... snade medan farsan och representanterna från företaget i Östtyskland samtalade om Import av termometrar. Det var först när Mannen i karmstolen gick på toaletten som de andras röster började leva - för att stelna när Mannen utan leende ...

 • Ekonomin trampar vatten: BNP-tillväxten 2014 blir 2,2%

  från Unionen Opinion Övrig 2014-10-14, 11:03

  ... ingar -0,1 4,4 7,0 Lagerinvesteringar 0,1 0,1 -0,1 Export -0,5 2,2 3,7 Import -0,8 4,0 4,3 BNP 1,5 2,2 2,7 Trots de återkommande besvikelserna i Europa räknar vi med att tillväxten i regionen ökar något under 2015. De lite ljusa ...

 • Martin Lindblom: Avskaffa överskottsmålet – på rätt sätt

  från Dagens Arena Vänster 2014-10-14, 01:30

  ... r och Import, och hushållens finansiella sparande i stället för att använda pengarna till investeringar i bostäder, vägar och järnvägar och till att avhjälpa brister i vården och skolan. Detta hade både gett mer jobb (genom mindre läckage ...

 • Kritik från oväntat håll

  från Jordbruk 2.0.1 Övrig 2014-10-13, 18:14

  ... t någon mer säger sanningar!http://staffandanielsson.blogspot.se/2014/10/100-ekomat-80-Import.htmlDet finns fler som bloggar om denna debattartikel.Gunnela Ståle har som tjänsteman inom jordbrukskooperationen i nästan hela sitt yrkesliv ku ...

 • Svedala och sabotage mot Baltic Cable?

  från Cornucopia Övrig 2014-10-12, 17:38

  ... Sydväst om Svedala ligger ställverket för Baltic Cable, Sveriges export/Importkabel för el till Tyskland. Det är ett intressant sammanträffande med rysk övningsaktivitet i Östersjön, det hårda sanktionskriget EU-Ryssland på grund av Ryssla ...

 • 100 % ekomat= 80 % import?

  från Staffan Danielsson C 2014-10-12, 11:19

  ... msta orsakerna till att denna kraftigt minskat och att hälften av det kött vi i dag äter är Importerat. I en krissituation har Sverige en allvarligt låg självförsörjning. Lägets allvar har uppmärksammats i debatten, särskilt för den snart ...

 • Organisera mera!

  från Bubbavel M 2014-10-07, 16:55

  ... *| av arbetskraft utifrån skall stoppas. Facket skall givetvis göra arbetsplatsinspektioner för att säkerställa att svensk lagstiftning och kollektivavtal uppfylls. Skatt skall utmätas liksom i all annan verksamhet; antingen jobbar du för någon m ...

 • En annan regeringsförklaring...

  från Schlaug.se Mp 2014-10-06, 01:07

  ... heller importera spannmål där stråförkortningsmedel används, förbjuder vi kemikalier för att skydda de som arbetar ska vi inte ha mindre omsorg om de som arbetar i andra länder. Gott djurskydd, goda produktionsmetoder och god arbetsmiljö skall i ...

 • Syriens oljeproduktion utslagen av inbördeskriget

  från Cornucopia Övrig 2014-10-05, 15:02

  ... våer som gällde före finanskrisen. Istället har landet alltså förvandlats till ett Importland. Utan att kontrollera varifrån man får sina oljeleveranser, så är en enkel gissning de allierade Iran och/eller Ryssland. Varifrån pengarna till ...

 • Löfvens regering tenderar att vara den mest anti-israeliska och pro-islamistiska svenska regeringen någonsin

  från Sapere Aude Höger 2014-10-04, 18:52

  ... iv kallas hem och att Sveriges Import av vapen från Israel stoppas. ”Israels bomber över Gaza har med råge passerat gränsen för vad som är proportionellt”, tyckte hon också. Israel respekterar inte folkrätten, menar hon. Ändå t ...

 • Håkan Wirtén, WWF: ”Dags att ta ansvar och leva inom planetens gränser”

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-09-30, 16:54

  ... p av en fortsatt hög konsumtion och Import – inte minst från Kina – där varorna ofta produceras med kolkraft. Vårt ekologiska fotavtryck påverkas också av vår förhållandevis stora och energikrävande fordonspark samt vår höga köttkonsumtion ...

 • Frihandel ger ökat välstånd- Artikel NWT

  från Gunnar Hökmark Europaparlamentariker M 2014-09-29, 08:24

  ... ora globala företag kunna ha sin hemvist i Europa kräver det en öppenhet för Import och export som gör att de kan vara just globala i Europa. Små komponenter från Kina, stål från Sydkorea, sammansättning av delar i Brasilien, import av ins ...

 • ATT i kraft vid nyår

  från Christer Winbäcks blogg Fp 2014-09-26, 09:15

  ... a handeldvapen. Några av punkterna som fördraget innehåller:föra detaljerade register över Import, export och transitering av skjutvapen, införa ett internationellt system för märkning av vapen, införa ett harmoniserat licenssystem som reg ...

 • Politik för företagande inte emot!

  från Elisabeth Björnsdotter Rahm M 2014-09-19, 10:22

  ... ngar så återkommer ett par frågor som många är oroliga över. Sverige är ett litet land i starkt behov av både Import men i behov ännu mer av en fortsatt hög export. Den osäkerhet som råder inom politiken skapar en osäkerhet som innebär ett ...

 • Snabbt ToR Tallinn

  från Alla dessa dagar M 2014-09-12, 09:43

  ... nerellt sett är ett märkligt drag från Kremls sida. Medan Import av fisk från Norge stoppas är det fritt fram för såväl Island som Färöarna, och inte minst från den senare noteras nu en markant ökning av exporten av lax till Ryssland. Om s ...

 • Anna Lindh och kampen mot apartheid

  från Mats Engström S 2014-09-11, 07:04

  ... mokratiska partiet i otakt med den rörelse som ville se ett förbud mot Import från och export till Sydafrika, även om FN inte kunde enas om en sådan utvidgad bojkott. Enligt Säve-Söderbergs bok var det statssekreteraren för utrikeshandelsf ...

 • Rykte går

  från Jordbruk 2.0.1 Övrig 2014-09-08, 13:21

  ... bventionerade produkter landar. Särskilt bland svenska jordbruksdebattörer, som förespråkar ensidig Import från jordbruksländer med många fattiga bönder. För att hjälpa upp deras ekonomi. O ...

Mätning: Import

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Import". Ämnet nämns i cirka 0,49% (1 av 205) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Import" nämndes som mest under november 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Import

Jordbruk 2.0.1 Övrig (28), Cornucopia Övrig (17), Supermiljöbloggen Övrig (13), Staffan Danielsson C (11), Jinge Vänster (9), Dagens Arena Vänster (9), Linda Snecker V (7), Gunnar Hökmark Europaparlamentariker M (7), Aspo Sverige Övrig (6), The Climate Scam Övrig (5)