Blogginlägg om Import

99 träffar från politiska bloggar, varav 3 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Dialog med LRFs v ordf om SNFs ekokampanj

  från Staffan Danielsson C 2014-08-03, 17:26

  ... tbruk visat på det förödande "tvåfrontskrig" som det svenska jordbruket nu tvingas utkämpa mot både Importmaten och mot Naturskyddsföreningens ständiga svartmålning. Jag reagerar mot SNFs svartmålning och försvarar världens bästa vanliga m ...

 • MP, S, V och Coop och Krav - Mer till eko från hela jordbruket..

  från Staffan Danielsson C 2014-05-30, 08:19

  ... anliga miljövänliga jordbruk som står för 95 % av produktionen och som tappat ca 25 % samtidigt som Importmaten fördubblats från 25 till 50 %, högst andel i Europa.De rödgröna partierna vill istället förstärka det starka fokus som redan fi ...

 • Är hov- och klövmjöl från Indien bättre åkergödning än mineralgödsel?

  från Staffan Danielsson C 2014-04-11, 22:24

  ... från hela världen!"Välj svenskt, närodlat, ekologiskt och Import vid behov, i den ordningen!Jag är som Ni kanske vet lite sur på SNF och MP och Krav som ofta svartmålar världens mest miljö- och djuromsorgsvänliga jordbruk, det svenska ...

 • Öka matimporten till Sverige - för Östersjöns skull!

  från Staffan Danielsson C 2014-04-01, 04:19

  ... mål i denna riktning istället riskerar överskott och prispress för ekomatsproduktionen samtidigt som Importmatens segertåg riskerar att öka ännu mer. Jag har också varnat för att världens livsmedelsförsörjning skulle riskera kollaps om jo ...

 • No title

  från Hans Lindqvists blogg C 2014-03-21, 08:38

  ... ckså att om utsläppen från svenska flygtransporter till utlandet och Import av utländska varor räknas in så ökar de totala utsläppen.Slutsats: Reinfeldt borde ha känt till detta och skulle meddelat helheten i sitt första inlägg i frågan. N ...

 • Klyfta i regeringen om jordbruket

  från Staffan Danielsson C 2014-03-08, 08:10

  ... s Borg tror i färska intervjuer i Land Lantbruk inte att ”jordbruksindustrin” har någon framtid, menar att billig Importmat behöver öka för att hålla dyrare svensk mat på mattan och offrar gärna god åkerjord för bostadsbyggande.  Jag ...

 • MP är ett extremt parti!

  från Staffan Danielsson C 2014-03-04, 08:26

  ... tan att ersätta svensk miljövänligare produktion med Import från industrier och jordbruk i andra länder som är mer miljöstörande, och som står upp för att svenskt försvar behöver stärkas istället för att försvagas.STAFFAN DANIELSSON (C)rik ...

 • Dialog med Anders Borg om svenskt jordbruk

  från Staffan Danielsson C 2014-03-02, 14:21

  ... ärldens strängaste djurskyddslag, vilket ger dyrare mat. Sedan säger finansministern idag i Land Lantbruk att Importmaten behövs och behöver öka eftersom maten annars blir för dyr...Jag saknar ord!"LRFs ordförande har också kritiserat Ande ...

 • Borgs billiga mat kan bli väldigt dyr

  från Inger Fredriksson C 2014-03-01, 15:46

  ... ndustrin och jordbruksproduktionen. Den hade ingen framtid. I veckans Land uttalar han sig om att det behövs billig Import av livsmedel.Ja, Anders Borg har rätt i att det behövs import, när den svenska produktionen inte räcker för att täck ...

 • Måttet är rågat, Anders Borg!

  från Staffan Danielsson C 2014-02-28, 12:58

  ... eagerade starkt i detta blogginlägg. Idag uttalar sig Anders Borg igen, åter i tidningen Land. Han välkomnar ökad Import av mat till Sverige eftersom den svenska maten är för dyr. Anders Borgs hyckleri går över alla gränser. Sveriges riksd ...

 • Svensken äter gärna fläsk – men inte svenskt!

  från Hans Forsberg En grön politisk blogg C 2014-02-05, 15:11

  ... Den svenska konsumtionen av fläskkött ökade i fjol, men ökningen består av Importerat kött. Mindre än var femte fläskkotlett som köps in av kommuner och landsting är producerad i Sverige. Nu kommer det också larmrapporter om att svenska gr ...

 • Genteknik och GMO - blankt nej eller ej?

  från Staffan Danielsson C 2014-01-23, 22:46

  ... d sin produktion i Sverige och att Importen av mat som producerats med sämre miljö- och djurskyddshänsyn ökar ytterligare. Importen har fördubblats på ett fåtal år och Sverige är idag typ Europas mest importberoende matland, över hälf ...

 • Äntligen !

  från Centerpartiet i Laholm bloggar C 2013-12-01, 14:54

  ... till) Att se bredare än den ekonomiska kalkylen behövs tydligen inte. Ingen skall få mig att tro att Import av sopor kan vara ett led i en hållbar samhällsutveckling. I vår egen kommun borde vi för länge sen tagit hand om merparten av mata ...

 • Om räntor och demografi

  från Kristina C 2013-11-28, 23:49

  ... tår för en stor andel av världens Import, understryker ekonomerna på SKL.Tillgångarna i svenska hushåll består dock till stor del av fastighetstillgångar, betonar SKL- ekonomerna.- Och det finns förväntningar på fortsatt ökade fastighetsvä ...

 • SNF bidrar till nedläggning av svenskt jordbruk

  från Staffan Danielsson C 2013-10-27, 09:27

  ... ssleder man konsumenterna och bäddar för att hälften av dem nu i stället köper Importerad mat från länder med sämre djurskydd och mer kemikalieanvändning.Detta är den stora miljöfaran, att svenskt jordbruk läggs ner vilket hotar en levande ...

 • -Leif- Moderaterna bär ansvaret för att landsbygden förlorar!

  från Kärlek och Politik C 2013-09-06, 08:29

  ... ndsbygden utarmas på service, boende och hur svenskt lantbruk tappar i konkurrenskraft mot lågprisImport av livsmedel som långt ifrån lever upp till de svenska miljö- och djurskyddsreglerna.  De unika naturvärdena i de svenska hag- och bet ...

 • SNFs djupt osmakliga kampanj mot det miljövänliga svenska lantbruket

  från Staffan Danielsson C 2013-08-30, 00:55

  ... betesmarker ska användas till resurshushållande produktion av främst mat, och inte läggas ned och ersättas av Import från länder med sämre miljö- och djurhänsyn. Jag har respekt för ekonischen men anser att huvudfåran för svenskt och ...

 • Olle Törnquist: Därför är det tyst om u-lands- och biståndspolitiken

  från Dagens Arena Vänster igår, 04:30

  ... atur) och lönsam export till den styrande oligarkin och övre medelklassen. Sammanfattningsvis beror inte tystnaden om det globala Syd på intresset för jobben, standarden och miljön här hemma utan på att u-lands och biståndspolitiken är irrelevant ...

 • Miljöpartiets politik hotar viktig industri i Sörmland.

  från Görans alternativa blogg Fp 2014-08-20, 11:55

  ... ntioner. Sannolikt blir det istället ökad Import av fossilgas om kärnkraften skulle läggas ned. Det vore mycket dåligt för klimatet.   Det man bör komma ihåg att svensk industri ofta är mycket elenergiintensiv. Chockhöjda elpriser kan ...

 • Miljöpartiets politik hotar viktig industri i Sörmland.

  från Hamiltons Blandning Fp 2014-08-20, 11:30

  ... tesubventioner. Sannolikt blir det istället ökad Import av fossilgas om kärnkraften skulle läggas ned. Det vore mycket dåligt för klimatet.   Det man bör komma ihåg att svensk industri ofta är mycket elenergiintensiv. Chockhöjda elpri ...

Mätning: Import

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Import". Ämnet nämns i cirka 0,47% (1 av 211) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Import" nämndes som mest under november 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Import

Jordbruk 2.0.1 Övrig (29), Cornucopia Övrig (20), Supermiljöbloggen Övrig (13), Staffan Danielsson C (11), Dagens Arena Vänster (9), Jinge Vänster (8), Gunnar Hökmark Europaparlamentariker M (7), Linda Snecker V (7), Aspo Sverige Övrig (7), Lasses blogg - Lasse Strömberg funderar om allt. V (6)