Blogginlägg om Import

98 träffar från politiska bloggar, varav 2 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • 100 % ekomat= 80 % import?

  från Staffan Danielsson C 2014-10-12, 11:19

  ... msta orsakerna till att denna kraftigt minskat och att hälften av det kött vi i dag äter är Importerat. I en krissituation har Sverige en allvarligt låg självförsörjning. Lägets allvar har uppmärksammats i debatten, särskilt för den snart ...

 • Dialog med LRFs v ordf om SNFs ekokampanj

  från Staffan Danielsson C 2014-08-03, 17:26

  ... tbruk visat på det förödande "tvåfrontskrig" som det svenska jordbruket nu tvingas utkämpa mot både Importmaten och mot Naturskyddsföreningens ständiga svartmålning. Jag reagerar mot SNFs svartmålning och försvarar världens bästa vanliga m ...

 • MP, S, V och Coop och Krav - Mer till eko från hela jordbruket..

  från Staffan Danielsson C 2014-05-30, 08:19

  ... anliga miljövänliga jordbruk som står för 95 % av produktionen och som tappat ca 25 % samtidigt som Importmaten fördubblats från 25 till 50 %, högst andel i Europa.De rödgröna partierna vill istället förstärka det starka fokus som redan fi ...

 • Är hov- och klövmjöl från Indien bättre åkergödning än mineralgödsel?

  från Staffan Danielsson C 2014-04-11, 22:24

  ... från hela världen!"Välj svenskt, närodlat, ekologiskt och Import vid behov, i den ordningen!Jag är som Ni kanske vet lite sur på SNF och MP och Krav som ofta svartmålar världens mest miljö- och djuromsorgsvänliga jordbruk, det svenska ...

 • Öka matimporten till Sverige - för Östersjöns skull!

  från Staffan Danielsson C 2014-04-01, 04:19

  ... mål i denna riktning istället riskerar överskott och prispress för ekomatsproduktionen samtidigt som Importmatens segertåg riskerar att öka ännu mer. Jag har också varnat för att världens livsmedelsförsörjning skulle riskera kollaps om jo ...

 • No title

  från Hans Lindqvists blogg C 2014-03-21, 08:38

  ... ckså att om utsläppen från svenska flygtransporter till utlandet och Import av utländska varor räknas in så ökar de totala utsläppen.Slutsats: Reinfeldt borde ha känt till detta och skulle meddelat helheten i sitt första inlägg i frågan. N ...

 • Klyfta i regeringen om jordbruket

  från Staffan Danielsson C 2014-03-08, 08:10

  ... s Borg tror i färska intervjuer i Land Lantbruk inte att ”jordbruksindustrin” har någon framtid, menar att billig Importmat behöver öka för att hålla dyrare svensk mat på mattan och offrar gärna god åkerjord för bostadsbyggande.  Jag ...

 • MP är ett extremt parti!

  från Staffan Danielsson C 2014-03-04, 08:26

  ... tan att ersätta svensk miljövänligare produktion med Import från industrier och jordbruk i andra länder som är mer miljöstörande, och som står upp för att svenskt försvar behöver stärkas istället för att försvagas.STAFFAN DANIELSSON (C)rik ...

 • Dialog med Anders Borg om svenskt jordbruk

  från Staffan Danielsson C 2014-03-02, 14:21

  ... ärldens strängaste djurskyddslag, vilket ger dyrare mat. Sedan säger finansministern idag i Land Lantbruk att Importmaten behövs och behöver öka eftersom maten annars blir för dyr...Jag saknar ord!"LRFs ordförande har också kritiserat Ande ...

 • Borgs billiga mat kan bli väldigt dyr

  från Inger Fredriksson C 2014-03-01, 15:46

  ... ndustrin och jordbruksproduktionen. Den hade ingen framtid. I veckans Land uttalar han sig om att det behövs billig Import av livsmedel.Ja, Anders Borg har rätt i att det behövs import, när den svenska produktionen inte räcker för att täck ...

 • Måttet är rågat, Anders Borg!

  från Staffan Danielsson C 2014-02-28, 12:58

  ... eagerade starkt i detta blogginlägg. Idag uttalar sig Anders Borg igen, åter i tidningen Land. Han välkomnar ökad Import av mat till Sverige eftersom den svenska maten är för dyr. Anders Borgs hyckleri går över alla gränser. Sveriges riksd ...

 • Svensken äter gärna fläsk – men inte svenskt!

  från Hans Forsberg En grön politisk blogg C 2014-02-05, 15:11

  ... Den svenska konsumtionen av fläskkött ökade i fjol, men ökningen består av Importerat kött. Mindre än var femte fläskkotlett som köps in av kommuner och landsting är producerad i Sverige. Nu kommer det också larmrapporter om att svenska gr ...

 • Genteknik och GMO - blankt nej eller ej?

  från Staffan Danielsson C 2014-01-23, 22:46

  ... d sin produktion i Sverige och att Importen av mat som producerats med sämre miljö- och djurskyddshänsyn ökar ytterligare. Importen har fördubblats på ett fåtal år och Sverige är idag typ Europas mest importberoende matland, över hälf ...

 • Äntligen !

  från Centerpartiet i Laholm bloggar C 2013-12-01, 14:54

  ... till) Att se bredare än den ekonomiska kalkylen behövs tydligen inte. Ingen skall få mig att tro att Import av sopor kan vara ett led i en hållbar samhällsutveckling. I vår egen kommun borde vi för länge sen tagit hand om merparten av mata ...

 • Om räntor och demografi

  från Kristina C 2013-11-28, 23:49

  ... tår för en stor andel av världens Import, understryker ekonomerna på SKL.Tillgångarna i svenska hushåll består dock till stor del av fastighetstillgångar, betonar SKL- ekonomerna.- Och det finns förväntningar på fortsatt ökade fastighetsvä ...

 • SNF bidrar till nedläggning av svenskt jordbruk

  från Staffan Danielsson C 2013-10-27, 09:27

  ... ssleder man konsumenterna och bäddar för att hälften av dem nu i stället köper Importerad mat från länder med sämre djurskydd och mer kemikalieanvändning.Detta är den stora miljöfaran, att svenskt jordbruk läggs ner vilket hotar en levande ...

 • LIFE IS A GAS!

  från The Climate Scam Övrig i förrgår, 07:30

  ... ewende’ Swopping nuclear power for coal. The Brits Import timber from Canada To spruce up their CO2 goal. The Green Lobby looks to the UN To levy us all off the map. Survivors will catch the Royal Virus, Prince Philip – jolly old cha ...

 • Framgång för demokratin i kamp mot TTIP – tippa TTIP!

  från Jinge Vänster 2014-10-20, 07:36

  ... tt Sveriges export till USA skulle öka med 17 procent och Importen med 15 procent. För resterande EU skulle såväl export som import öka med 20 procent. Även BNP skulle påverkas positivt, för Sveriges del beräknas en ökning med 0,2 procent, ...

 • Debatt: ”Frihandelsavtalet måste granskas mer öppet”

  från Max Andersson Mp 2014-10-17, 17:52

  ... l med Kanada – öppna för Import av skiffergas, oljesand och råolja har redan gjort att kommissionen försöker undanröja hinder i befintlig EU-lagstiftning. Kommissionen föreslog nyligen en urvattning av bränslekvalitetsdirektivet som innebä ...

 • Motstånd

  från Schlaug.se Mp 2014-10-15, 08:08

  ... snade medan farsan och representanterna från företaget i Östtyskland samtalade om Import av termometrar. Det var först när Mannen i karmstolen gick på toaletten som de andras röster började leva - för att stelna när Mannen utan leende ...

Mätning: Import

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Import". Ämnet nämns i cirka 0,49% (1 av 205) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Import" nämndes som mest under november 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Import

Jordbruk 2.0.1 Övrig (28), Cornucopia Övrig (17), Supermiljöbloggen Övrig (13), Staffan Danielsson C (11), Jinge Vänster (9), Dagens Arena Vänster (9), Linda Snecker V (7), Gunnar Hökmark Europaparlamentariker M (7), Aspo Sverige Övrig (6), The Climate Scam Övrig (5)