Kanske sökte du bloggen Jämställdhetssamordnaren (av Linnea Engström)?

Blogginlägg om Jämställdhet

855 träffar från politiska bloggar, varav 19 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • MP, F! & SD är inte det bästa för miljön, jämställdheten respektive "det Svenska"

  från Fredrik Schultes blogg M i förrgår, 17:46

  ... ra för att F! har ordet "Feministiskt" i sitt partinamn har de inte per definition den bästa politiken för Jämställdhet. Bara för att SD har ordet "Sverige" i sitt partinamn har de inte per automatik den bästa politiken för att värna det svenska.D ...

 • Anna Maria Corazza Bildt skjuter vilt

  från Görans tankar och bagateller S i förrgår, 14:58

  ... å ett flertal olika områden. Det finns bestämmelser för arbetstider, Jämställdhet, rätt till att ta del av sociala rättigheter etc. Jag kan inte begära att Anna Maria Corazza Bildt ska tycka om det politik som de röd-gröna eventuellt kan komma att ...

 • ”Hej, hej gubbar”

  från perelis.se M i förrgår, 09:01

  ... kt är informationen värdelös nu men det tyder ändå på att vissa inte har Jämställdhet mellan könen som en viktig parameter. Kanske är det så att jämställdhet inte är viktigt alls. Mandatfördelningen inom partierna per kön Sverigedemokraterna har e ...

 • Barns första år

  från Svensson Sp i förrgår, 08:05

  ... nga kvinnan tillbaka till spisen och barnen? Ska Jämställdheten och dagis hotas av ett förment vetenskapligt försök att kedja henne i hemmet? I boken tangeras frågan om kvinnan på grund av graviditet, födsel, amning, ”vårdhormoner” och ett många m ...

 • Varför feminism är fel

  från Frihetsportalen.se Övrig i förrgår, 07:40

  ... ch kvinnor) lika värde. Feministerna säger att de är för Jämställdhet, ett uttryck som de själva uppfunnit på nyspråkligt manér för att ge intryck av att de är för jämlikhet. Något de alltså inte är. Vidare utgår feminismen a priori från att kvinn ...

 • Bidra till ett mer jämställt Sverige

  från Görans tankar och bagateller S i förrgår, 01:36

  ... ännen gör. Därför behövs det politiskt ledarskap för att stödja en utveckling till ökad Jämställdhet. Därav följer att det är ett klokt förslag att införa en tredje pappamånad som inte kan bytas bort. Jag delar Thomas förhoppning om att få till st ...

 • Varför hata?

  från Motpol L 2014-09-27, 17:03

  ... Kampanjen uppmärksammades i bloggosfären och på sociala medier, men lyftes aldrig av de större medierna.Exemplen är många. Den där kärleken som bland andra Fi säger sig vilja sprida med sin politik är märkbart frånvarande när partiets anhängare och föret ...

 • Dagens regler för föräldraledighet är ett hinder för jämställdheten

  från Chefsblogg Övrig 2014-09-26, 19:56

  ... , som Jämställdhetsbonusen, verkar inte ha kunnat förändra frånvaromönstret. En effektivare väg är att skapa regler i föräldraförsäkringen – alltså rätten till ledighet med ersättning – som sprider frånvaroriskerna mer jämnt mellan kvinnor och män ...

 • Ny kunskap om uttag av föräldrapenning skapar förändringskraft

  från Unionen Opinion Övrig 2014-09-26, 15:21

  ... ta forskningsantologin ”Lönsamt arbete – familjeansvarets fördelning och konsekvenser” visar Delegationen för Jämställdhet i arbetslivet hur ansvar för obetalt omsorgs- och hushållsarbete får konsekvenser för kvinnors och mäns löneutveckling och m ...

 • Nästan jämn könsfördelning i riksdagen

  från Harald i Uppsala Fp 2014-09-26, 14:52

  ... r se att initiativ tas för att utjämna löneskillnaderna mellan könen och också initiativ för mer Jämställdhet i hemmen."Nu är det klart hur mandatfördelningen mellan de åtta partierna ser ut och vilka ledamöter som tar plats i riksdagen efter vale ...

 • Hållbarhetsutmaningar enligt Marie Baumgarts

  från Fastighetsägarbloggen Övrig 2014-09-26, 14:09

  ... är relaterat till en ökad globalisering, det kan innefatta klimat, mångfald, Jämställdhet, korruption och mänskliga rättigheter såsom till exempel yttrandefrihet och rätten till arbete. Brett alltså med andra ord. Vilka hållbarhetsfrågor borde vi ...

 • Så får kvinnor lägre inkomst och pension

  från Görans tankar och bagateller S 2014-09-26, 07:54

  ... Delegationen för Jämställdhet i arbetslivet presenterade under gårdagen en rapport som visar att både kvinnor och män är föräldralediga fler dagar än vad de tar ut som föräldrapenning. Men det är fortfarande kvinnor som tar ut lejonparten av ledig ...

 • Silicon Valley brottas med kvinnoförakt och brist på jämställdhet

  från Det Progressiva USA Pp 2014-09-26, 01:06

  ... ressklipp: Svenska bloggar om: Kvinnor i Silicon Valley, Silicon Valley kvinnor, Jämställdhet i Silicon Valley ...

 • Mammors obetalda föräldrauttag får stora konsekvenser

  från Dagens Arena Vänster 2014-09-25, 10:41

  ... rapenning från försäkringskassan. Det visar ny forskning från den statliga delegationen för Jämställdhet i arbetslivets första forskningsrapport, rapporterar Arbetet. Av pappornas i snitt 3,5 månads ledighet är en och en halv månad obetald. Ann-Zo ...

 • Löneskillnaderna idag lika stora som på 1930-talet

  från Svensson Sp 2014-09-25, 07:05

  ... nade sig om Jämställdhetspotter och låglönesatsning. – Arbetarkvinnorna är på väg att bli vår nya underklass. Att kvinnors arbete systematiskt undervärderas är inte bara djupt orättvist utan också direkt stötande och något vi måste rätta till i de ...

 • feminismen har inte gått för långt

  från Greenjessicas Blog Mp 2014-09-25, 06:48

  ... en studie om behandling av högt blodtryck hos kvinnor och män. Den visade på en del tydliga brister i Jämställdhet. Kvinnor får sämre behandling med billigare och äldre mindre verksamma läkemedel. Så nej feminismen har inte gått för långt. I Baro ...

 • Den andra jämställdhetsvägen

  från Almegabloggen Övrig 2014-09-24, 10:32

  ... Det finns flera sätt att arbeta för Jämställdhet. Kvotering och pappamånader är en väg att gå – att släppa offentliga monopol och möjliggöra företagande i kvinnodominerade sektorer är en annan.Igår hade Rapport ett inslag om Zahra Asgari. En ovanl ...

 • Valanalys 1: Vad är det med Sverige?

  från homo politicus V 2014-09-23, 18:45

  ... kades med detta i valrörelsen. Inte mycket talar för att de kommer att lyckas i regeringsställning. Frågan är om de ens kommer att försöka. Den goda nyheten är att det nu finns utrymme för en vänsteropposition. Måtte den inte gå vilse i kulturkriget!    ...

 • Kreativa kvinnor kräver jämställdhet

  från Monica Greens blogg S 2014-09-23, 13:54

  ... e för en hållbar utveckling inom alla områden i livet.Målen om Jämställdhet, utveckling och fred kan inte nås enbart med lika representation. Detta kräver även kvinnors aktiva deltagande i allt beslutsfattande och genomförande och att ett jäm ...

 • Valet är klart folk är valda nu vill jag se ett varmare politiskt klimat i Varberg !

  från Ringborgs blogg Mp 2014-09-23, 13:09

  ... ilket ger ett gott betyg åt männen på listan att vi är trovärdiga i vår politik att föra fram Jämställdhet och lika villkor. Miljöpartiet är av tradition ett parti där väljarna har en övervikt av kvinnor och hade kallt räknat med större utmaningar ...

Mätning: Jämställdhet

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Jämställdhet". Ämnet nämns i cirka 2,46% (1 av 41) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Jämställdhet" nämndes som mest under april 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Jämställdhet

Svensson Sp (79), Dagens Arena Vänster (74), Webbredaktör S (44), Rasmus liberal Fp (36), Jonas Sjöstedt V (25), Motpol L (24), Monica Greens blogg S (23), Liberanna Fp (21), Birgitta Axelsson Edström Kalmar V (21), Chefsblogg Övrig (20)