Blogginlägg om Jobbkris

1 träffar från politiska bloggar, varav 0 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig

Mätning: Jobbkris

Parti-mätaren: Moderater är de som oftast bloggar om "Jobbkris". Ämnet nämns i cirka 0,01% (1 av 15551) av blogginläggen från moderater.

Historik: "Jobbkris" nämndes som mest under september 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Jobbkris

Gunnar Hökmark Europaparlamentariker M (1)