Blogginlägg om Klasskillnader

36 träffar från politiska bloggar, varav 0 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Stödet till SD

  från Svensson Sp 2014-07-19, 06:49

  ... g från andra vita väljare – de delar i praktiken (om än inte alltid i tanken) samma syn på svenskhet och på vem som räknas som svensk till fullo eller ej, och de vill medvetet och (högst) frivilligt leva minst lika segregerat som de allra flesta an ...

 • Antikapitalismrant

  från Argadarja S 2014-07-17, 23:55

  ... reglerade marknaden skulle vi kunna minska klassklyftorna, om inte eliminera dessa helt. Utan Klasskillnader skulle vi få ett jämlikt samhälle där behovet av att exploatera vår planets resurser skulle sjunka markant. Om man skulle ta alla pengar s ...

 • Kampen om historien

  från Libertas S 2014-07-16, 16:48

  ... rgerliga historieskrivningen som präglar vårt samhälle. Han menar att arbetarrörelsen tjänar på att synliggöra Klasskillnader och maktrelationer.    I… ...

 • BAM!

  från Argadarja S 2014-07-15, 14:31

  ... egregationsproblem inte beror på etnisk tillhörighet utan Klasskillnader, som vi dessutom redan motverkar genom en progressiv skatt. Detta är vår största fokusering då vi anser att ett jämlikt samhälle är det enda möjliga samhället. Bostad är en g ...

 • Ta av dig mössan, pojk!

  från Mikael Clemens blogg Mp 2014-07-05, 07:41

  ... Det var nog striktare förr med klädseletikett än det är nu. Då var det inte tal om att ha mössan på sig inomhus. Klasskillnader, yrkesbruk, makt, mode och mycket annat dikterade ganska precist, hur folk skulle klä sig. Så är det inte längre, i all ...

 • Fler och fler människor blir inte måltavlor för högerextremism

  från Svensson Sp 2014-07-04, 08:01

  ... samhället är den stora vattendelarna. Även om det inte fanns någon rasism i Sverige skulle Klasskillnaderna vara kvar. Även om Sverige var ett fullständigt jämställt samhälle skulle klasskillnaderna finnas kvar. Det går att tänka sig kapitalism so ...

 • Var tredje arbetarkvinna har inte råd med semesterresa

  från Dagens Arena Vänster 2014-06-25, 09:34

  ... nt av alla arbetare har inte gjort semesterresa, bland tjänstemän har 14 procent stått över semesterresan. Tydliga Klasskillnader framkommer i hur semestern tillbringas. 30 procent av arbetarna har inte åkt på någon semesterresa, eller tillbringat ...

 • Motverkar eller återskapar utbildningssystemet klasskillnader?

  från Politologerna Statsvetenskaplig analys... Övrig 2014-06-16, 08:00

  ... I mitt avhandlingsarbete har jag, utan att riktigt ha planerat det, kommit att undersöka olika aspekter av meritokratisk rekrytering inom den offentliga förvaltningen (se tidigare inlägg om det här och här), Det framhålls som ett kärnvärde för den goda f ...

 • Bör medverkan (av t.ex. Carl Bildt) i ”trilaterala kommissionen” kriminaliseras?

  från Jinge Vänster 2014-06-14, 08:00

  ... smen” med oändliga krig och ekonomiska kriser, arbetslöshet, omfattande övervakning, väldiga Klasskillnader – ett samhälle avsevärt sämre än den socialistiska vekligheten jag en gång lämnade.” Inlägget handlar om Trilaterala kommissionen (lo ...

 • Små privata välfärdsföretag är inte ett dugg bättre än riskkapitalister

  från Svensson Sp 2014-06-10, 07:23

  ... problemet. Som leder till dålig välfärd och oegentligheter, till ojämlik vård, Klasskillnader. Segregation i skolan, olika bra skola beroende på hur rik eller fattig någon är. Det är vinstdriven välfärd som måste förbjudas. Det är vinstdriven välf ...

 • Vad var det som hände?

  från Mellan könen L 2014-05-26, 11:55

  ... ärna om hat mot kapitalet, hat mot företag och Klasskillnader osv, projicerar naturligtvis sina egna resonemang på motståndare och tror att precis som dem själva så drivs åsiktsmotståndarna också av hat – men av ett hat mot allt man själva tycker ...

 • Om vi inte börjar tala ideologi så är valet förlorat!

  från Björn Andersson S 2014-05-12, 22:16

  ... vslängd. Detta har försämrats sedan 90 talet då klyftorna har ökat. Sverige är tillbaka på år 1947 års Klasskillnader. Fattigdomen har ökat kraftigt med både Socialdemokratiska/borgliga och helt borgliga regeringar. Under den borgerliga domineran ...

 • Miljardärer är inte problemet – ojämlikhet är det

  från Svensson Sp 2014-05-05, 07:10

  ... ag etc). Miljardärer är inte problemet, men miljardärer är ett tydligt symptom på problemet. Ojämlikhet. Klasskillnader. Ojämnt fördelad rikedom. Ett problem som visar sig på många sätt. Fler sjuka människor, högre brottslighet, fattigdom, tiggeri ...

 • Vänsterpartiets motion ”Välfärd att lita på”

  från Vänsterpartiet Vänersborg V 2014-04-29, 21:00

  ... tärker existerande socioekonomiska Klasskillnader. Orsaken är skolvalet, som därför behöver begränsas. Skolan är inte ett område som lämpar sig för konkurrens. Konkurrensen handlar inte om att förbättra utbildningen, men om att attrahera flest för ...

 • Jonas Thente och klasskrampen

  från homo politicus V 2014-04-27, 22:09

  ... ig orkade läsa vidare på universitetet och göra den där klassresan som andra med min klassbakgrund gjorde".          Radikala medelklassliberaler i mediabranschen är nog inte immuna mot klassförakt. Jag är det inte själv, trots att jag tillhör arbetarkla ...

 • Manifestationen mot rasism – tal av Kerstin Lundberg

  från Vänsterpartiet Motala V 2014-04-16, 14:58

  ... I Sverige och Europa dyker rasismens fula ansikte upp just nu. Stora klyftor, Klasskillnader, könsskillnader och segregation skapar fördomar och konflikter. Vänsterpartiet arbetar alltid för ett jämlikt och jämställt samhälle. Ett rättvist samhäll ...

 • Kultur i fokus

  från Ida Vänster V 2014-04-14, 17:34

  ... informationssamhällets krav och motverka Klasskillnader Dela ...

 • Moderaternas totala misslyckande

  från Röda Malmö Sp 2014-04-06, 08:33

  ... tiken med stora skattesänkningar, åtstramningar i välfärden och ökande Klasskillnader.Moderaterna vill hellre prata om "utanförskap" och om "arbetskraften" för att ge sken av att arbetslöshet är självförvållad och att sjuka, arbetslösa och pension ...

 • Kulturbloggen möter Christopher Sander

  från Kulturbloggen S 2014-03-25, 11:51

  ... då jag kände att alla sätt att se på livet som jag tagit som självklara blev omkullkastade, så jag hade inte riktigt någon teori om världen att hålla fast mig i. Titeln försöker fånga att inte ens det som vi tar för givet är sant. Att vi hela tiden måst ...

 • Vi har bara en barndom

  från Roger Jönsson S S 2014-03-13, 07:18

  ... eten har i dag förvandlat skolan till ett riskprojekt och som förstärker Klasskillnader. Skolor i dag håller olika nivåer och kvalitet. Den som väljer fel skola till sina barn får se hur de halkar efter i ett system som tycker det är helt naturlig ...

Mätning: Klasskillnader

Parti-mätaren: Socialdemokrater är de som oftast bloggar om "Klasskillnader". Ämnet nämns i cirka 0,15% (1 av 650) av blogginläggen från socialdemokrater.

Historik: "Klasskillnader" nämndes som mest under augusti 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Klasskillnader

Svensson Sp (10), Kulturbloggen S (4), Dagens Arena Vänster (3), BJÖRNALVEBRAND Styrbord eller babord valet är ditt S (3), Webbredaktör S (3), Röda Malmö Sp (3), Mitt i steget S (2), Argadarja S (2), Jonas Sjöstedt V (2), Jinge Vänster (2)