Blogginlägg om Kommunalt

332 träffar från politiska bloggar, varav 13 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Vad betyder förstatligande?

  från Harald i Uppsala Fp idag, 11:24

  ... i de Kommunalt ägda lokaler som skolorna nyttjar och få tillbaka ”skolpengar” för andra kommunala ändamål. Kreativiteten kommer att blomstra och någon garanti för storleken på den direkta undervisningsresursen som når klassrummet går inte att ...

 • Vår politik för Borås - Mat

  från Grönt val Borås 2014 Mp idag, 10:31

  ... lagas från grunden och i möjligaste mån tillagas nära verksamhetenAtt mat som serveras i Kommunalt finansierad verksamhet ska bli mer klimatvänlig och som ett led i detta ska konsumtionen av grönsaker, frukt och baljväxter successivt öka, veg ...

 • Regeringen sätter marknaden före effektiv avfallsinsamling

  från Jonas Sjöstedt V igår, 15:13

  ... ägga ut på externa aktörer. Med ett Kommunalt huvudansvar skulle detta kunna byggas upp med en insamling i direkt anslutning till bostaden istället för i uppsplittrade behållare på olika platser. Regeringen tog också initiativ till ett så kal ...

 • Renewcell

  från Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V i förrgår, 20:01

  ... revolutionerande teknik. Det påstår Re:newcell också: ”Re:newcell har utvecklat en unik metod för regenerering av textilfibrer.” ”brålandabo” ger själv ett svar. Textilåtervinning är ingen ny teknik. Så här skrev högskolan i Borås redan 2010: ”Det j ...

 • Detta har vi gjort

  från Per Altenberg Fp i förrgår, 09:18

  ... ll 2,7 miljarder 2014. Även om hänsyn tas till inflationen är det en närmast exempellös ökning. Därtill kommer de nya medel som regeringen har aviserat under 2014: lågstadiesatsningen på cirka 4 miljarder kronor och en utökad satsning på högre lärar ...

 • En skola för kunskap och bildning

  från Folkpartiet Järfälla Fp i förrgår, 07:00

  ... tt det alltid ska finnas plats i en Kommunalt driven skola i kommundelen för de yngre barnen och i kommunen för de äldre eleverna i grundskolan Utveckla skolstaden i Jakobsberg med grundskola, gymnasium- och eftergymnasial utbildning och med ...

 • Basinkomst: Dagens kostnader för a-kassa, försäkringskassa och studiemedel

  från Christian Engström Pp 2014-08-25, 18:51

  ... der kostnader studielån 4,6 miljarder Totalkostnad för CSN: 21,8 miljarder Kommunalt försörjningsstöd (socialhjälp) Enligt uppskattning (bättre referens välkommen om någon har) Verksamhetens kostnader (kommunernas socialtjänster): okänd, ...

 • Hur skulle du klara mer än två veckor utan ström, vatten, avlopp och transporter?

  från Cornucopia Övrig 2014-08-25, 11:32

  ... ammantaget kommer elförsörjningen sluta fungera, Kommunalt vatten kommer sluta fungera, avloppen kommer också sluta fungera, butiker och logistik fungerar inte och transporter blir inte heller möjliga.Hit sugs soporna på Södermalm.När strömme ...

 • Ni måste tro att politiker är tokiga….

  från Tännström tänker M 2014-08-25, 10:24

  ... n kan föreslå att partiet ska verka i en viss riktning. Vill man påverka lokalt/Kommunalt finns föreningsårsmöten. Om man nu har en ide’ som inte resten av partiet ställer upp på, så har man alltså fyra år på sig att försöka påverka par ...

 • M om MP:s fartsänkning på motorvägen: ”Stolligt!”

  från Kalderéns blogg M 2014-08-24, 19:05

  ... törn, bekämpning av övergödningen av Flaten och Uttran, fullfölja utbyggnaden av Kommunalt vatten och avlopp i Rönninge, bygga dammar för att rena dagvatten samt se till att spara energi i kommunens verksamhet. Det tycker vi är miljöpolitik. ...

 • Kandidat nr 6 på Miljöpartiets lista i Varberg PRIORITERAR skolan som VIKTIGASTE VALFRÅGAN !

  från Ringborgs blogg Mp 2014-08-24, 03:52

  ... ktionermöjliggöra Kommunalt självstyrande skolor ...

 • Jonas Sjöstedt talade i Göteborg

  från Jonas Sjöstedt V 2014-08-23, 18:39

  ... den, avskaffas den 1 januari 2015. Vården ska fördelas efter behov – inte vinst. Sedan kommer den stora förändringen. En lag som sätter alla människors behov före några få riskkapitalisters kortsiktiga girighet. Vi ska lagstifta om att skattemedel f ...

 • Spekulera inte

  från Christer Sörliden Fp 2014-08-23, 09:59

  ... g. Vinster i välfärden ska förbjudas så fort det är möjligt. Kommunalt veto för friskolor ska införas. Valfrihet i vården ska avskaffas och det redan till årsskiftet. Människor ska arbeta mindre när arbetstidsförkortning införs. Skatterna ska ...

 • 2017 ska vinsterna vara borta

  från Jonas Sjöstedt V 2014-08-22, 11:09

  ... ande företag i äldreomsorgen, vården och skolan börja gälla 1 januari 2017. Men redan innan dess ska ett Kommunalt veto införas för fristående skolor för att motverka segregation, överetablering och skolkonkurser. Den så kallade tvångs-LOV fö ...

 • No title

  från Hans Lindqvists blogg C 2014-08-22, 10:33

  ... as Sjöstedt har en färdig tidsplan  med de lagändringar som krävs för att stoppa vinster i välfärden. Kommunalt veto, avskaffa LOV, stopp för nyetableringar med vinstsyfte,lagar mot skattemedel till vinster,nya regler för upphandling och ...

 • Fascinerande att Miljöpartiet är så okunniga vad gäller koldioxidneutralitet

  från Robert Petersson bloggar om Linköping o... C 2014-08-21, 19:41

  ... ämfört med att bara vara koldioxidneutrala. Samtidigt vill vi att alla transporter inom Kommunalt finansierad verksamhet ska använda fossilfria bränslen redan till år 2020. Det intressanta är att representanter från Miljöpartiet i debattartik ...

 • Fullmäktigekandidater - #3 Kjell Hjalmarsson

  från Grönt val Borås 2014 Mp 2014-08-21, 14:36

  ... ället lyfta de långsiktiga frågorna om fördelning av och hushållning med våra resurser, utifrån ett Kommunalt perspektiv.Mina hjärtefrågor utgår från miljöpartiets tre solidariteter, dvs solidaritet med djur och natur samt det ekologiska syst ...

 • SD Linköping i hektisk valrörelse

  från Björn Söder Sd 2014-08-20, 22:51

  ... nde. Sedan i våras har vår styrelse och våra kommunfullmäktigekandidater arbetat fram ett Kommunalt valmanifest som i måndags presenterades under en pressträff inför media. Manifestet kommer med flera nya grepp, men är självklart en organisk ...

 • Då kommundelsnämnder, nu staten och EU

  från Harald i Uppsala Fp 2014-08-20, 12:27

  ... ngen ordet närdemokrati. Tvärtom. I dag gäller fler och fler frågor till EU och förstatligande av Kommunalt-  och landstingsansvar. Politiken har professionaliserats allt mer och avståndet mellan väljare och valda ökar. Mot denna utveckl ...

 • K-märk hyresrätterna i Stockholm!

  från Alliansfritt Sverige S 2014-08-19, 17:24

  ... ar minskat med närmare 18 500 lägenheter de senaste fyra åren. Det är 18 500 tidigare Kommunalt ägda hyresrätter som sålts för långt under marknadspris. 18 500 lägenheter som i allra högsta grad hade behövs när den genomsnittliga kötiden för ...

Mätning: Kommunalt

Parti-mätaren: Folkpartister är de som oftast bloggar om "Kommunalt". Ämnet nämns i cirka 0,9% (1 av 111) av blogginläggen från folkpartister.

Historik: "Kommunalt" nämndes som mest under november 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Kommunalt

Linda Snecker V (19), Cornucopia Övrig (12), Martin Mobergs blogg S (11), Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V (10), Svensson Sp (9), Ringborgs blogg Mp (8), Dagens Arena Vänster (8), Görans alternativa blogg Fp (7), Sverigedemokraterna Ängelholm Sd (7), Rosas blogg V (7)