Blogginlägg om Kommunbidrag

4 träffar från politiska bloggar, varav 0 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Regeringens vårbudget ur miljösynpunkt

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-04-10, 13:30

  ... gar i budgeten är svårt då mycket kopplat till miljö gömmer sig i andra kategorier, exempelvis inom energi, Kommunbidrag eller kommunikationer. Det finns däremot tydliga indikationer som kan ge en bild, vilka SMB försökt sammanställa. Av tre öve ...

 • Affären Brålandabadet

  från Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V 2014-02-09, 19:55

  ... . Det skulle förvåna mig om inte arrendatorn någon gång under alla dessa år har fått höjt bidrag, efter förhandling. Fast å andra sidan så borde väl en överenskommelse om ett höjt ”kommunbidrag” ha fogats till avtalet. Påskrivet av en förva ...

 • ”Lärarnas status skulle kunna vändas på en natt”

  från Dagens Arena Vänster 2013-12-09, 15:51

  ... rna på skolan eller till en ny idrottsanläggning om de hellre vill det, säger Per Kornhall. Tidigare fanns det ett tydligt regelverk för hur undervisningen skulle bedrivas, som till exempel vad för slags utrustning som en kemisal skulle innehålla och h ...

 • Trafiknämnden 30 oktober – Del 1

  från Nej till trängselskatt i Göteborg Övrig 2013-11-04, 08:00

  ... v 28 miljoner kr berör Västsvenska paketet. Vi skulle vilja se en sammanställning över kommande kostnader. För övrigt anser vi det anmärkningsvärt att man lägger denna budget då blockavtal 2 inte ännu är slutfört. Vi tycker det är bra att man fördjupar ...

 • Ett hamninlopp utan en rejäl vindkraftspark 2013 signalerar efterblivenhet

  från Jöran Fagerlund V 2013-10-10, 21:53

  ... finansierats med strypta Kommunbidrag vilket naturligtvis fått konsekvenser för skolan och lärarnas löneutveckling. Lyssna på Christian Larssons inlägg: Download: christian-larsson-om-skattesc3a4nkni ...

 • Alliansen i gamla hjulspår

  från Röda Malmö Sp 2013-09-21, 08:47

  ... vad som exempelvis gick till Kommunbidrag, utbildning/forskning och arbetsmarknad/arbetsliv sammantaget i 2013-års statsbudget. Tänk vilka möjligheter det funnits att verkligen bygga ”världens bästa välfärd” om inte alla dessa medel fråntagits d ...

 • En alliansbudget i gamla nyliberala hjulspår

  från Internationalen Sp 2013-09-20, 10:16

  ... vad som exempelvis gick till Kommunbidrag, utbildning/forskning och arbetsmarknad/arbetsliv sammantaget i 2013-års statsbudget. Tänk vilka möjligheter det funnits att verkligen bygga ”världens bästa välfärd” om inte alla dessa medel fråntagits d ...

 • Snedsteg

  från Stefan Hannas intryck och reflektioner C 2013-08-10, 13:01

  ... regelverket runt byggande. Ge tillväxtkommuner särskilda Kommunbidrag för ytterligare byggen av kommunala hyresrätter. Gör det möjligt att sätta större press på dem som fått möjlighet och rätt att bygga att också skyndsamt göra det. Vad tycker d ...

 • Anförande äldreomsorg budgetdebatt 2013 Uppsala

  från Ebba Busch Kd 2013-06-11, 11:21

  ... . Äldrenämnden föreslås i IVE få 1,9 miljarder i Kommunbidrag för 2014. Alla partier lägger ligga mycket i sina förslag. Med så många människor som vi har ansvar för och så mycket av våra gemensamma resurser att förvalta behöver frågan ställas – ...

Mätning: Kommunbidrag

Parti-mätaren: Kristdemokrater är de som oftast bloggar om "Kommunbidrag". Ämnet nämns i cirka 0,04% (1 av 2685) av blogginläggen från kristdemokrater.

Historik: "Kommunbidrag" nämndes som mest under september 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Kommunbidrag

Ebba Busch Kd (1), Stefan Hannas intryck och reflektioner C (1), Internationalen Sp (1), Röda Malmö Sp (1), Jöran Fagerlund V (1), Nej till trängselskatt i Göteborg Övrig (1), Dagens Arena Vänster (1), Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V (1), Supermiljöbloggen Övrig (1)