Blogginlägg om Kommunbidrag

2 träffar från politiska bloggar, varav 0 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • MP får 1,5 mnkr att bli 23 mnkr

  från Uppsalas tråkigaste blogg? M 2014-06-18, 14:29

  ... ya budgeten. Halva underskottet kunde tas genom effektivisering och hälften täcktes med ökade Kommunbidrag. Nämnden är på god väg men det har inte gått fullt så fort som den hade hoppats. Förväntade underskottet är häften av förra årets men inte ...

 • Regeringens vårbudget ur miljösynpunkt

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-04-10, 13:30

  ... gar i budgeten är svårt då mycket kopplat till miljö gömmer sig i andra kategorier, exempelvis inom energi, Kommunbidrag eller kommunikationer. Det finns däremot tydliga indikationer som kan ge en bild, vilka SMB försökt sammanställa. Av tre öve ...

 • Affären Brålandabadet

  från Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V 2014-02-09, 19:55

  ... . Det skulle förvåna mig om inte arrendatorn någon gång under alla dessa år har fått höjt bidrag, efter förhandling. Fast å andra sidan så borde väl en överenskommelse om ett höjt ”kommunbidrag” ha fogats till avtalet. Påskrivet av en förva ...

 • ”Lärarnas status skulle kunna vändas på en natt”

  från Dagens Arena Vänster 2013-12-09, 15:51

  ... rna på skolan eller till en ny idrottsanläggning om de hellre vill det, säger Per Kornhall. Tidigare fanns det ett tydligt regelverk för hur undervisningen skulle bedrivas, som till exempel vad för slags utrustning som en kemisal skulle innehålla och h ...

 • Trafiknämnden 30 oktober – Del 1

  från Nej till trängselskatt i Göteborg Övrig 2013-11-04, 08:00

  ... v 28 miljoner kr berör Västsvenska paketet. Vi skulle vilja se en sammanställning över kommande kostnader. För övrigt anser vi det anmärkningsvärt att man lägger denna budget då blockavtal 2 inte ännu är slutfört. Vi tycker det är bra att man fördjupar ...

Mätning: Kommunbidrag

Parti-mätaren: Moderater är de som oftast bloggar om "Kommunbidrag". Ämnet nämns i cirka 0,01% (1 av 15551) av blogginläggen från moderater.

Historik: "Kommunbidrag" nämndes som mest under november 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Kommunbidrag

Nej till trängselskatt i Göteborg Övrig (1), Dagens Arena Vänster (1), Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V (1), Supermiljöbloggen Övrig (1), Uppsalas tråkigaste blogg? M (1)