Blogginlägg om Komvux

94 träffar från politiska bloggar, varav 2 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Det är dags att ge ungdomarna nya möjligheter

  från Roger Jönsson S S 2014-07-20, 13:06

  ... rna på Komvux har minskat liksom platserna på arbetsmarknadsutbildningarna. Bostadsbristen är hög och bostadsköerna är långa. Bostadskarriären börjar senare. Det är speciellt svårt att få ett förstahandskontrakt i områden där jobb finns fö ...

 • Det är dags att släppa in dem

  från Roger Jönsson S S 2014-07-20, 08:00

  ... å högskolan har skurits ned med 20 000, antalet platser på Komvux har blivit färre, möjligheterna att få en egen bostad har minskat, skolan klarar av sitt uppdrag allt sämre, samhället vänder sig inte längre till de unga på samma sätt som ...

 • Genom komvux får fler chansen

  från Roger Jönsson S S 2014-07-16, 07:15

  ... Ett viktigt steg är att göra det möjligt för alla som vill att kunna få studera bland på Komvux.Jag är en av alla dem som har studerat på komvux och via dessa studier kunnat satsa vidare. När jag gick på gymnasiet läste jag till att bli t ...

 • Varför är ungdomsarbetslösheten så hög i Sverige?

  från Monica Greens blogg S 2014-07-16, 05:00

  ... ler utbildningsplatser på   universitet, högskola och Komvux samt i Yrkeshögskolan.Regeringens plan sammanfattas i tre ord: ”business as usual”. Trots rekommendationer från EU-kommissionen om att Sverige mer aktivt måste bek ...

 • BAM!

  från Argadarja S 2014-07-15, 14:31

  ... ska anställas, speciellt inom Komvux och folkhögskolorna för att komma åt de ungdomar som redan hoppat av skolan. Undervisningen ska också göras mer verklighetsförankrad för att öka elevers intresse. Det ska bli lättare att plugga upp sina ...

 • Den som är arbetslös är livegen

  från Kulturbloggen S 2014-07-13, 09:15

  ... å ämnen utan betyg – och han måste läsa in dessa två på Komvux för att kunna söka in på universitet Nu är han arbetslös och vill läsa in dessa två ämnen. Nej säger socialtjänsten. Du får inte socialbidrag om du går på Komvux. Studies ...

 • Riktig politik behövs för att rulla tillbaka de mörka krafterna i samhället

  från Roger Jönsson S S 2014-07-12, 14:17

  ... t. Komvux behöver också nya platser. Arbetsmarknadsutbildningar inriktade på bristyrken samt yrken som efterfrågas lokalt behöver utökas markant. I dag hade 80 000 personer färre varit arbetslösa om de hade fått utbildning. Arbetsgivare sä ...

 • Satsa på yrkesvux

  från Monica Greens blogg S 2014-07-10, 11:30

  ...   Komvux som utbildningsform krymptes kraftigt av den borgerliga regeringen under åren 2007 och 2008 för att sedan byggas ut under åren där efter - när krisen medfört ett kraftigt ökat söktryck.   Därefter har volymerna åter minskat. Seda ...

 • Granskning av Socialdemokraterna – del 2

  från Isak Nygrens blogg Sd 2014-07-08, 00:41

  ... e för att höja kvaliteten i utbildningen att alla program i gymnasieskolan ska ge högskolebehörighet arbeta för att alla under 25 år ska ha en fullständig gymnasieexamen. Som delmål vill vi halvera andelen unga mellan 18 och 24 år som inte ha ...

 • Kalla mig rasist om ni inte har bättre att komma med!

  från Therese Borgs blogg Sd 2014-07-05, 04:35

  ... amn in i bilden). Dessa stackars kvinnor! Så som jag ofta grät på kvällarna när jag kom hem, för att jag ville hjälpa men inte visste hur i helvete jag skulle kunna göra det. Hur slåss man mot något som är så stort och så utbrett och som inte ens ...

 • Jag är inte imponerad

  från Hilmansson Fp 2014-06-29, 22:06

  ... men det var S som avvecklade utbildningen för dessa lärare.S lovar nu fler Komvuxplatser, men det var S som drog ner Komvux med två miljarder innan de förlorade makten.I regering  lovade S 10 000 fler äldreboenden . Det blev ...

 • Fjärde riksdagsåret tillända

  från Björn Söder Sd 2014-06-26, 16:15

  ... plan för gruvnäringen, omförhandling av skatteavtalet med Danmark, nya regler för fjälljakten, förbud av nyttjande av RUT-avdraget utomlands, åtgärder mot fusket inom taxinäringen, ett effektivare och mer samordnat järnvägsunderhåll, att OS-sändn ...

 • Socialdemokraterna luras mest om ungdomsjobben.

  från Hamiltons Blandning Fp 2014-06-20, 10:00

  ... läser på Komvux, men sedan hoppar av. Blir de återbetalningsskyldiga? Utan återbetalningskrav finns varken en hake på ungdomarna att fullfölja utbildningen, eller rättvisa i systemet. Samtidigt kan återbetalningskrav bli ett besvärligt eko ...

 • Marika Isetorps tal – budget, våren 2014

  från Marika Isetorp Mp 2014-06-19, 14:28

  ... att båda kommunerna skjuter till pengar till verksamheten. Det behövs och Miljöpartiet anser det är viktigt att vuxenutbildningen får resurser nog för utbildning av kommunens invånare. Miljöpartiet är mån om vad barnen i kommunen äter när de är ...

 • Över fem miljoner människor i jobb 2020!

  från Björn Brändewall Fp 2014-06-12, 13:34

  ... ar. En av dem är snabbare vägar till jobb för nyanlända genom möjligheten att kombinera instegsjobb med Komvux, inte bara SFI. Vidare vill Alliansen stärka stödet till jobb för människor med en funktionsnedsättning genom bättre möjligheter ...

 • NYANLÄNDAS STUDIESKULDER AVSKRIVS

  från Thoralfs blogg Sd 2014-06-12, 00:05

  ... nystartsjobb. Ungefär 7 procent studerar men då kan det handla om Komvux på grundskolenivå. TT låter med andra ord på ett bedrägligt sätt låta oss tro att en fjärdedel klarar sin egen försörjning när det i själva verket endast handlar 5 pr ...

 • Att säga hejdå, kan vara början på något nytt!

  från Björn Andersson S 2014-06-11, 18:24

  ... lle fortsätta med klassen i 7an. Sedan gick det 20 år och jag träffade henne som rektor på Komvux. Hon berättade om det misstag, att fortsätta med barnen i sjuan. De ville ju bli stora och inte ha sin lärare från mellanstadiet. Även en ...

 • En feministisk kommunbudget med stora satsningar på välfärden!

  från Hanna (v) V 2014-06-11, 16:38

  ... ska mycket pengar. Hälften krävs för full kostnadsuppräkning, och hälften är nya lärare och skolpersonal, alltså en förstärkning för att göra skolan bättre, minska barngrupperna i förskolan, kunna ha halvklass i grundskolan mer och satsa på vikti ...

 • Ambitiösa mål kräver mer än arbetsmarknadspolitik

  från Unionen Opinion Övrig 2014-06-11, 14:36

  ... rtikel i dagens DN (11/6). Regeringen vill bland annat att nyanlända ska kunna arbeta samtidigt som de studerar på Komvux, satsa mer på Ung företagsamhet samt göra en översyn av starta eget-bidraget för att fler unga ska omfattas. Det är b ...

 • 350 000 fler i jobb med alliansen till 2020

  från Edward Riedls blogg M 2014-06-05, 09:16

  ... deras möjlighet till utbildning ska personer med instegsjobb kunna studera vid Komvux, inte bara som idag sfi. Förslaget innebär större möjligheter för individen att både utveckla sina språkkunskaper i svenska och öka utbildningsnivån gene ...

Mätning: Komvux

Parti-mätaren: Socialdemokrater är de som oftast bloggar om "Komvux". Ämnet nämns i cirka 0,28% (1 av 356) av blogginläggen från socialdemokrater.

Historik: "Komvux" nämndes som mest under oktober 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Komvux

Roger Jönsson S S (11), Webbredaktör S (8), Dagens Arena Vänster (7), Hamiltons Blandning Fp (5), ulricehamnsbloggen.se S (4), Monica Greens blogg S (4), Marika Isetorp Mp (3), Harald i Uppsala Fp (3), Linda Snecker V (3), Kommenterar stockholmspolitiken M (3)