Blogginlägg om Långsiktighet

141 träffar från politiska bloggar, varav 1 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Kritiken växer från alla håll

  från Dagens Arena Vänster 2014-08-07, 10:19

  ... ör allmänhetens frågor. Bristande Långsiktighet i hur klimatanpassningen ska gå till är en annan kritik som växer. Sveriges kommuner och landsting, SKL, bad innan sommaren miljödepartementet om mer insatser för att bygga upp en bra beredskap mot b ...

 • Stöddigt snömos, Reinfeldt

  från Dagens Arena Vänster 2014-07-03, 20:50

  ... en svenska klimatpolitiken saknar Långsiktighet, tydlighet, analys och transparens. Den svenska regeringen är en av klimatskolkarna, kort och gott. Retoriskt valde Reinfeldt att ironisera. Han talade om arbetsmarknaden – och härmade en arbetsgivar ...

 • Naturskyddföreningen: Vad skulle du bygga med 522 miljarder?

  från Dagens Arena Vänster 2014-04-14, 01:30

  ... Regeringens trafikplan saknar Långsiktighet och förstör för våra barn och barnbarn. Det skriver Svante Axelsson (Naturskyddsföreningen). Få saker signalerar handlingskraft som en politiker i bygghjälm. Att resa runt och sätta spaden i marken är at ...

 • Serbiens Putin

  från Dagens Arena Vänster 2014-04-13, 03:00

  ... kt drag för Långsiktighet. Den misstänksamme som taktik från Vučićs sida för att förbereda för en framtida syndabock. Hur Vučićs regering lyckas tackla utmaningarna återstår att se. En sak står hur som helst klar. Serbiens öde bestäms till större ...

 • S vill införa nya kvalitetslagar i välfärden

  från Dagens Arena Vänster 2014-03-20, 11:13

  ... d annat handla om krav på Långsiktighet hos de privata ägarna, krav på insyn och förbud mot att sälja verksamheter till underpris. – Kommuner och landsting ska också kunna välja att inte ha vinstdrivande företag i välfärden. De ska inte tvingas at ...

 • LO: SFI ska inte vara ett ideologiskt experiment

  från Dagens Arena Vänster 2014-03-18, 01:30

  ... och förutsättningarna för stabilitet och Långsiktighet försämras. Problemen med förslaget att införa SFI-peng i hela landet är flera. I nästan hälften av landets kommuner finns det färre än 120 sfi-elever. Med ett så litet elevunderlag är det svå ...

 • Välfärd är målet inte medlet!

  från Satyagraha Vänster 2014-02-17, 08:45

  ... ionella individer som utgår från helhetens bästa utan måste styras och regleras för att resursanvändningen skall bli hållbar. Naturen är visserligen på många sätt självreglerande på lång sikt, men den inkluderar därmed inte med automatik den mänskliga ar ...

 • Välfärdens Grupp 8: ”V oynliggör företagsamma kvinnor”

  från Dagens Arena Vänster 2014-01-24, 01:30

  ... skillnad för många människor. Vinstmöjligheten är inget hot mot välfärden utan en förutsättning för både Långsiktighet, utveckling och hållbarhet, skriver Lotta Wiström, medlem i nätverket Välfärdens grupp 8, i en replik. På Dagen Arenas debattsid ...

 • Alliansen erkänner att det finns ett problem….

  från Satyagraha Vänster 2014-01-21, 18:54

  ... omma fram till, men nu är man i alla fall där. Nu återstår bara det lilla problemet hur man skapar en sådan Långsiktighet. Man kan kräva att det skrivs in i bolagsordninar i ditten och datten, det kommer givetvis inte att förändra ett dugg. Att ma ...

 • ”Lärarnas status skulle kunna vändas på en natt”

  från Dagens Arena Vänster 2013-12-09, 15:51

  ... som helst Långsiktighet. Om en elev väljer bort en skola är det 70 000 kronor mindre, men är det tio elever som väljer bort skolan försvinner 700 000 kronor, det vill säga mer än en hel lärartjänst. Skolpengssystemet har drabbat skolor i socioekon ...

 • Stig Tegle (fil.dr): Kapitalet verkar ha övergivit svenska modellen

  från Dagens Arena Vänster 2013-12-02, 14:00

  ... när kapitalägarna nu går in för att maximera utdelningen och inte bryr sig om någon Långsiktighet. Familjen Wallenberg är ledande i denna utveckling. Man sålde en av världens mest lönsamma verkstadsföretag Scania till närmaste konkurrent och dito ...

 • FP vill stoppa riskkaptialbolag i välfärden

  från Dagens Arena Vänster 2013-11-11, 14:51

  ... om inte kravet på Långsiktighet kommer att gynna de stora bolagen eftersom mindre skolföretag lever under andra förutsättningar, svarar Jan Björklund: – Man måste göra bedömningen utifrån affärsidén. Det går inte att lägga upp regelverket så att m ...

 • MP om friskolereformen:”Vi var naiva”

  från Dagens Arena Vänster 2013-11-04, 14:17

  ... l förbättringar om öppenhet, Långsiktighet och lärartäthet hos friskoleägare. Miljöpartiet och Socialdemokraternas ville reglera vilka bolag som ska få driva skola, men förslaget godtogs inte av de borgerliga partierna: ”… framförallt Moderaterna ...

 • I skuggan av folkomröstningen

  från Det Andra Umeå Vänster 2013-08-26, 18:58

  ... tighet som gruvdrift kräver. Snabba klipp går inte heller ihop med behovet av att skydda miljön. Det måste ställas hårdare miljökrav på gruvdriften. Och det finns numera långt mer kunskaper om hur miljöförstöring ska förebyggas vid gruvdrift än tidig ...

 • SVB-bolag garanterar inte långsiktighet och kvalitet

  från Vårdföretagarbloggen Övrig 2014-08-18, 11:27

  ... kvar enligt V. Tanken är fullkomligt orealistisk. Om den var genomförbar skulle både kvaliteten och Långsiktigheten hotas, tvärt emot det V säger sig vilja uppnå. Om de vanliga aktiebolagen inom vården är 11000 så är SVB-bolagen två (2). Ingen so ...

 • Krönika i tidningen NU om ideellt arbete

  från Anne-Marie Ekströms blogg Fp 2014-08-08, 07:18

  ... kvalité och Långsiktighet. Utifrån den centrala Överenskommelsen har också flera regioner och kommuner gjort lokala Överenskommelser. Bland annat är Västra Götalandsregionen och Borås på gång. Överenskommelsen innebär ett synliggörande av det arbe ...

 • Står i S hemsida

  från Ronny Persson med lite tid över S 2014-07-16, 05:25

  ... ultat får inte överskugga hållbarhet och Långsiktighet. Höga krav ska ställas på alla aktörer och gälla lika oavsett sektor – dubbla måttstockar får inte tillämpas.Vi socialdemokrater vill:    att alla politikområden ska samverka fö ...

 • 2 juni: Tullavtal (kommer)

  från Gunnar Andréns politiska blogg Fp 2014-07-14, 17:20

  ... köterskor och socialpedagoger – för att nämna några yrkesgrupper. Man har också olika fristående kurser och kandidatprogram och så vidare.  Rekryteringen till den dominerande delen av programmen på den regionala högskolan – jag har lärt mig att man ...

 • 2 juni 2014: Högskolan i väst

  från Gunnar Andréns politiska blogg Fp 2014-07-14, 17:18

  ... köterskor och socialpedagoger – för att nämna några yrkesgrupper. Man har också olika fristående kurser och kandidatprogram och så vidare.  Rekryteringen till den dominerande delen av programmen på den regionala högskolan – jag har lärt mig att man ...

 • Eon kritiserar regeringen för brist på långsiktighet

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-07-14, 17:03

  ... gas i Sverige dubblerades. Men trots EU:s beslut om stöd tvekar Eon. Anledningen sägs vara brist på Långsiktighet från svenska regeringen. – Hade det funnits en långsiktighet från politikerna på hur den så nödvändiga omställningen av transportsekt ...

Mätning: Långsiktighet

Parti-mätaren: Kristdemokrater är de som oftast bloggar om "Långsiktighet". Ämnet nämns i cirka 0,42% (1 av 238) av blogginläggen från kristdemokrater.

Historik: "Långsiktighet" nämndes som mest under november 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Långsiktighet

Dagens Arena Vänster (11), Anders Ågrens blogg M (5), Sacobloggen Övrig (5), Nina Lundströms tankar Fp (5), Gunnar Hökmark Europaparlamentariker M (4), Supermiljöbloggen Övrig (4), Ringborgs blogg Mp (4), Anne-Marie Ekströms blogg Fp (3), Unionen Opinion Övrig (3), Vårdföretagarbloggen Övrig (3)