Blogginlägg om Långsiktighet

147 träffar från politiska bloggar, varav 1 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Lokala folkpartister öppna för (s)amarbete

  från Dagens Arena Vänster 2014-09-16, 15:11

  ... ödvändigt för att skapa den stabilitet och Långsiktighet som näringslivet behöver. Jag är också angelägen om att hålla SD och V borta från politiskt inflytande, säger Lundgren. Han ser ett mönster att de kommuner där det blocköverskridande arbetet ...

 • Roger Mogert (S): Vi måste kunna hindra skurkföretag

  från Dagens Arena Vänster 2014-09-12, 16:09

  ... |Långsiktighet. Det kan inte borgarna lova i dag, säger Mogert. ...

 • Kritiken växer från alla håll

  från Dagens Arena Vänster 2014-08-07, 10:19

  ... ör allmänhetens frågor. Bristande Långsiktighet i hur klimatanpassningen ska gå till är en annan kritik som växer. Sveriges kommuner och landsting, SKL, bad innan sommaren miljödepartementet om mer insatser för att bygga upp en bra beredskap mot b ...

 • Stöddigt snömos, Reinfeldt

  från Dagens Arena Vänster 2014-07-03, 20:50

  ... en svenska klimatpolitiken saknar Långsiktighet, tydlighet, analys och transparens. Den svenska regeringen är en av klimatskolkarna, kort och gott. Retoriskt valde Reinfeldt att ironisera. Han talade om arbetsmarknaden – och härmade en arbetsgivar ...

 • Naturskyddföreningen: Vad skulle du bygga med 522 miljarder?

  från Dagens Arena Vänster 2014-04-14, 01:30

  ... Regeringens trafikplan saknar Långsiktighet och förstör för våra barn och barnbarn. Det skriver Svante Axelsson (Naturskyddsföreningen). Få saker signalerar handlingskraft som en politiker i bygghjälm. Att resa runt och sätta spaden i marken är at ...

 • Serbiens Putin

  från Dagens Arena Vänster 2014-04-13, 03:00

  ... kt drag för Långsiktighet. Den misstänksamme som taktik från Vučićs sida för att förbereda för en framtida syndabock. Hur Vučićs regering lyckas tackla utmaningarna återstår att se. En sak står hur som helst klar. Serbiens öde bestäms till större ...

 • S vill införa nya kvalitetslagar i välfärden

  från Dagens Arena Vänster 2014-03-20, 11:13

  ... d annat handla om krav på Långsiktighet hos de privata ägarna, krav på insyn och förbud mot att sälja verksamheter till underpris. – Kommuner och landsting ska också kunna välja att inte ha vinstdrivande företag i välfärden. De ska inte tvingas at ...

 • LO: SFI ska inte vara ett ideologiskt experiment

  från Dagens Arena Vänster 2014-03-18, 01:30

  ... och förutsättningarna för stabilitet och Långsiktighet försämras. Problemen med förslaget att införa SFI-peng i hela landet är flera. I nästan hälften av landets kommuner finns det färre än 120 sfi-elever. Med ett så litet elevunderlag är det svå ...

 • Välfärd är målet inte medlet!

  från Satyagraha Vänster 2014-02-17, 08:45

  ... ionella individer som utgår från helhetens bästa utan måste styras och regleras för att resursanvändningen skall bli hållbar. Naturen är visserligen på många sätt självreglerande på lång sikt, men den inkluderar därmed inte med automatik den mänskliga ar ...

 • Välfärdens Grupp 8: ”V oynliggör företagsamma kvinnor”

  från Dagens Arena Vänster 2014-01-24, 01:30

  ... skillnad för många människor. Vinstmöjligheten är inget hot mot välfärden utan en förutsättning för både Långsiktighet, utveckling och hållbarhet, skriver Lotta Wiström, medlem i nätverket Välfärdens grupp 8, i en replik. På Dagen Arenas debattsid ...

 • Alliansen erkänner att det finns ett problem….

  från Satyagraha Vänster 2014-01-21, 18:54

  ... omma fram till, men nu är man i alla fall där. Nu återstår bara det lilla problemet hur man skapar en sådan Långsiktighet. Man kan kräva att det skrivs in i bolagsordninar i ditten och datten, det kommer givetvis inte att förändra ett dugg. Att ma ...

 • ”Lärarnas status skulle kunna vändas på en natt”

  från Dagens Arena Vänster 2013-12-09, 15:51

  ... som helst Långsiktighet. Om en elev väljer bort en skola är det 70 000 kronor mindre, men är det tio elever som väljer bort skolan försvinner 700 000 kronor, det vill säga mer än en hel lärartjänst. Skolpengssystemet har drabbat skolor i socioekon ...

 • Stig Tegle (fil.dr): Kapitalet verkar ha övergivit svenska modellen

  från Dagens Arena Vänster 2013-12-02, 14:00

  ... när kapitalägarna nu går in för att maximera utdelningen och inte bryr sig om någon Långsiktighet. Familjen Wallenberg är ledande i denna utveckling. Man sålde en av världens mest lönsamma verkstadsföretag Scania till närmaste konkurrent och dito ...

 • FP vill stoppa riskkaptialbolag i välfärden

  från Dagens Arena Vänster 2013-11-11, 14:51

  ... om inte kravet på Långsiktighet kommer att gynna de stora bolagen eftersom mindre skolföretag lever under andra förutsättningar, svarar Jan Björklund: – Man måste göra bedömningen utifrån affärsidén. Det går inte att lägga upp regelverket så att m ...

 • MP om friskolereformen:”Vi var naiva”

  från Dagens Arena Vänster 2013-11-04, 14:17

  ... l förbättringar om öppenhet, Långsiktighet och lärartäthet hos friskoleägare. Miljöpartiet och Socialdemokraternas ville reglera vilka bolag som ska få driva skola, men förslaget godtogs inte av de borgerliga partierna: ”… framförallt Moderaterna ...

 • Det tar tio år att förändra skolan i grunden

  från Erik Palmstierna M igår, 10:58

  ... ndra inriktning. Det tar tio år att få genomslag i skolan på de förändringar som gjorts. Förbättringar i förskoleklass idag syns om tio år i niornas resultat. Tänk på det när ni analyserar och kritiserar resultaten för de som går ut högstadiet nu och tän ...

 • ….mer än tusen ord!

  från Elisabeth Björnsdotter Rahm M 2014-09-25, 10:03

  ... ergifter på redan uppställda krav och det kommer att ge en politik utan starka reformer och Långsiktighet. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) ...

 • 30 tankar om tillväxt i valrörelsen 2014

  från Pontus Lindberg _ Vad gör en politiker M 2014-09-24, 19:27

  ... dsregionerna, utan bra infrastruktur kan inte kollektivtrafiken byggas, utan bra infrastruktur knyts varken städer eller omkringliggande områden samman. Sanningen är den att välfärden är beroende av tillväxt. Vägen dit är mödan värd. 2: Kunskap är tillvä ...

 • Det finns betydande risker med ett extraval.

  från BJÖRNALVEBRAND Styrbord eller babord va... S 2014-09-21, 15:03

  ... och bemanning. Under hela valrörelsen har frågan ägts av Vänsterpartiet och bygger på att en majoritet av svenska folket inte vill se hur kapital slussas ut ur landet genom och via riskkapitalbolagen. Men – och det är viktigt att nämna – Vän ...

 • För ett attraktivt och växande Väsby!

  från Erik Palmstierna M 2014-09-12, 10:23

  ... gjorts för att skapa Långsiktighet och stabilitet i utvecklingen ger resultat. Skolstrategin ”Alla i Mål” är bra och genomförandet fortsätter och ger resultat. Nu gäller det att hålla i och ha en konsekvent och tydlig inriktning. Grunden i strateg ...

Mätning: Långsiktighet

Parti-mätaren: Kristdemokrater är de som oftast bloggar om "Långsiktighet". Ämnet nämns i cirka 0,36% (1 av 280) av blogginläggen från kristdemokrater.

Historik: "Långsiktighet" nämndes som mest under november 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Långsiktighet

Dagens Arena Vänster (13), Anders Ågrens blogg M (6), Supermiljöbloggen Övrig (5), Sacobloggen Övrig (5), Gunnar Hökmark Europaparlamentariker M (4), Alliansfritt Sverige S (4), Pontus Lindberg _ Vad gör en politiker M (4), Nina Lundströms tankar Fp (4), Martin Mobergs blogg S (3), Rasmus liberal Fp (3)