Blogginlägg om Långsiktighet

143 träffar från politiska bloggar, varav 5 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Kritiken växer från alla håll

  från Dagens Arena Vänster 2014-08-07, 10:19

  ... ör allmänhetens frågor. Bristande Långsiktighet i hur klimatanpassningen ska gå till är en annan kritik som växer. Sveriges kommuner och landsting, SKL, bad innan sommaren miljödepartementet om mer insatser för att bygga upp en bra beredskap mot b ...

 • Stöddigt snömos, Reinfeldt

  från Dagens Arena Vänster 2014-07-03, 20:50

  ... en svenska klimatpolitiken saknar Långsiktighet, tydlighet, analys och transparens. Den svenska regeringen är en av klimatskolkarna, kort och gott. Retoriskt valde Reinfeldt att ironisera. Han talade om arbetsmarknaden – och härmade en arbetsgivar ...

 • Naturskyddföreningen: Vad skulle du bygga med 522 miljarder?

  från Dagens Arena Vänster 2014-04-14, 01:30

  ... Regeringens trafikplan saknar Långsiktighet och förstör för våra barn och barnbarn. Det skriver Svante Axelsson (Naturskyddsföreningen). Få saker signalerar handlingskraft som en politiker i bygghjälm. Att resa runt och sätta spaden i marken är at ...

 • Serbiens Putin

  från Dagens Arena Vänster 2014-04-13, 03:00

  ... kt drag för Långsiktighet. Den misstänksamme som taktik från Vučićs sida för att förbereda för en framtida syndabock. Hur Vučićs regering lyckas tackla utmaningarna återstår att se. En sak står hur som helst klar. Serbiens öde bestäms till större ...

 • S vill införa nya kvalitetslagar i välfärden

  från Dagens Arena Vänster 2014-03-20, 11:13

  ... d annat handla om krav på Långsiktighet hos de privata ägarna, krav på insyn och förbud mot att sälja verksamheter till underpris. – Kommuner och landsting ska också kunna välja att inte ha vinstdrivande företag i välfärden. De ska inte tvingas at ...

 • LO: SFI ska inte vara ett ideologiskt experiment

  från Dagens Arena Vänster 2014-03-18, 01:30

  ... och förutsättningarna för stabilitet och Långsiktighet försämras. Problemen med förslaget att införa SFI-peng i hela landet är flera. I nästan hälften av landets kommuner finns det färre än 120 sfi-elever. Med ett så litet elevunderlag är det svå ...

 • Välfärd är målet inte medlet!

  från Satyagraha Vänster 2014-02-17, 08:45

  ... ionella individer som utgår från helhetens bästa utan måste styras och regleras för att resursanvändningen skall bli hållbar. Naturen är visserligen på många sätt självreglerande på lång sikt, men den inkluderar därmed inte med automatik den mänskliga ar ...

 • Välfärdens Grupp 8: ”V oynliggör företagsamma kvinnor”

  från Dagens Arena Vänster 2014-01-24, 01:30

  ... skillnad för många människor. Vinstmöjligheten är inget hot mot välfärden utan en förutsättning för både Långsiktighet, utveckling och hållbarhet, skriver Lotta Wiström, medlem i nätverket Välfärdens grupp 8, i en replik. På Dagen Arenas debattsid ...

 • Alliansen erkänner att det finns ett problem….

  från Satyagraha Vänster 2014-01-21, 18:54

  ... omma fram till, men nu är man i alla fall där. Nu återstår bara det lilla problemet hur man skapar en sådan Långsiktighet. Man kan kräva att det skrivs in i bolagsordninar i ditten och datten, det kommer givetvis inte att förändra ett dugg. Att ma ...

 • ”Lärarnas status skulle kunna vändas på en natt”

  från Dagens Arena Vänster 2013-12-09, 15:51

  ... som helst Långsiktighet. Om en elev väljer bort en skola är det 70 000 kronor mindre, men är det tio elever som väljer bort skolan försvinner 700 000 kronor, det vill säga mer än en hel lärartjänst. Skolpengssystemet har drabbat skolor i socioekon ...

 • Stig Tegle (fil.dr): Kapitalet verkar ha övergivit svenska modellen

  från Dagens Arena Vänster 2013-12-02, 14:00

  ... när kapitalägarna nu går in för att maximera utdelningen och inte bryr sig om någon Långsiktighet. Familjen Wallenberg är ledande i denna utveckling. Man sålde en av världens mest lönsamma verkstadsföretag Scania till närmaste konkurrent och dito ...

 • FP vill stoppa riskkaptialbolag i välfärden

  från Dagens Arena Vänster 2013-11-11, 14:51

  ... om inte kravet på Långsiktighet kommer att gynna de stora bolagen eftersom mindre skolföretag lever under andra förutsättningar, svarar Jan Björklund: – Man måste göra bedömningen utifrån affärsidén. Det går inte att lägga upp regelverket så att m ...

 • MP om friskolereformen:”Vi var naiva”

  från Dagens Arena Vänster 2013-11-04, 14:17

  ... l förbättringar om öppenhet, Långsiktighet och lärartäthet hos friskoleägare. Miljöpartiet och Socialdemokraternas ville reglera vilka bolag som ska få driva skola, men förslaget godtogs inte av de borgerliga partierna: ”… framförallt Moderaterna ...

 • MP presenterar kollektivtrafikstrategi

  från Grön landstingsblogg Mp idag, 11:00

  ... a kunna bli en del i lösningen av klimatkrisen. Detta är en rejäl framtidsutmaning som kräver visioner, Långsiktighet och konkreta åtgärder.   Miljöpartiet menar därför att det är dags att börja föra en offensiv kollektivtrafikpolitik, där et ...

 • MP presenterar kollektivtrafikstrategi

  från Grön landstingsblogg Mp idag, 11:00

  ... a kunna bli en del i lösningen av klimatkrisen. Detta är en rejäl framtidsutmaning som kräver visioner, Långsiktighet och konkreta åtgärder.   Miljöpartiet menar därför att det är dags att börja föra en offensiv kollektivtrafikpolitik, där et ...

 • Vår politik för Borås - Fritid och Folkhälsa

  från Grönt val Borås 2014 Mp 2014-08-28, 18:29

  ... funktion.Rösta grönt för en aktiv fritids- och folkhälsopolitikVi vill:Jobba med Långsiktighet i den sociala investeringsfondenSkapa fler och längre vandringsleder, typ vildmarksleden, och att underhålla de befintligaAtt Borås Stad har jämställda ...

 • Brodén (FP) välkomnar Alliansregeringens besked om miljöbilar

  från Anita Brodéns blogg Fp 2014-08-28, 17:12

  ... ör en snabbare övergång till en fossilfri fordonsflotta. Veckans  besked innebär en miljömässig Långsiktighet genom det så kallade bonus-malus-systemet. Det skall löna sig, också i plånboken, att välja ett miljövänligt alternativ och det ...

 • Statsministern till akut försvar för ett vinsttörstande städföretag

  från Alliansfritt Sverige S 2014-08-28, 13:11

  ... Han ser inga problem med den skyhöga vinsten. För Långsiktighet krävs det möjlighet till att ta ut vinst, säger han:   Ska företag överleva långsiktigt måste de ha möjlighet att kunna ta ut vinst. Att de anställda har usla villkor, ägaren ta ...

 • Vi behöver bättre upphandlingar, inte mindre valfrihet

  från För moral och ansvar Fp 2014-08-25, 20:16

  ... Långsiktighet har blivit den nya ledstjärnan i välfärdsdebatten. Ägare till äldreboenden, vårdcentraler, sjukhus och skolor ska ha ett långsiktigt perspektiv, åtminstone 10 år har ledande politiker bestämt. Påfundet synes dock mest vara ett svepsk ...

 • Inledningsanförande vid Umeå kommuns budgetfullmäktige

  från Anders Ågrens blogg M 2014-08-25, 10:00

  ... ska uppnås för 2016 och 2017 med bibehållen skattesats. Vi accepterar huvuddragen i finansieringen i budget 2015, men för de kommande åren måste vi få en bättre tingens ordning. Från Alliansen är vi också fortsatt bekymrade över den höga sjukfrånvaron bl ...

Mätning: Långsiktighet

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Långsiktighet". Ämnet nämns i cirka 0,44% (1 av 227) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Långsiktighet" nämndes som mest under november 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Långsiktighet

Dagens Arena Vänster (11), Anders Ågrens blogg M (6), Nina Lundströms tankar Fp (5), Sacobloggen Övrig (5), Gunnar Hökmark Europaparlamentariker M (4), Ringborgs blogg Mp (4), Supermiljöbloggen Övrig (4), Svensson Sp (3), Martin Mobergs blogg S (3), Alliansfritt Sverige S (3)