Blogginlägg om Låntagare

20 träffar från politiska bloggar, varav 0 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Återskapa ett bättre Sverige – så enkelt, men så svårt

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-08-16, 07:39

  ... vare, inte Låntagare. Slopa också biståndet till andra länder: demokratier klarar sig utan allmosor och i diktaturer hamnar pengarna regelmässigt i fel fickor. Omöjliggör/försvåra trafficking och flyktingsmuggling genom att avvisa asylsökande ...

 • Bankföreningen: "Folk har inte råd att amortera"

  från Cornucopia Övrig 2014-07-11, 11:54

  ... r Public Service/SVT:"Att införa omfattande och retroaktiva krav på amortering skulle kunna få till effekt att Låntagare kraftigt måste minska sin konsumtion eller i värsta fall inte har råd att bo kvar"Ja, det var ju en sund situation. Låt os ...

 • Bokbussen möter låntagare på stranden i sommar

  från Från Huvudstad till världsstad Fp 2014-06-23, 09:46

  ... Biblioteken ska ligga där stockholmarna finns och vara öppna när de har tid att besöka dem. Därför flyttar staden bibliotek till gallerior, till kollektivtrafiken och förlänger öppettiderna på kvällar och helger. I sommar kommer biblioteket även att ...

 • Saklig och balanserad rapport från FI – osakligt och tendentiöst uttalande från IMF

  från Ekonomistas Övrig 2014-06-16, 08:30

  ... vara den bästa sparformen för varje individuellt hushåll. En likviditetsbuffert och/eller investeringar i olika finansiella tillgångar kan vara bättre alternativ. Delegationen föreslår begränsad avdragsrätt och ökad bostadsbeskattning som ett sätt a ...

 • Syds fattiga avancerar utan ”folkkapitalism”

  från Svensson Sp 2014-05-27, 09:04

  ... digare. Bara att nu har mikrofinansbranschen ”avidealiserats”, kommersialiserats, globaliserats och nyliberaliserats. Räntesatserna har höjts. Lån går till konsumtion och daglig överlevnad. Nya lån tas för att klara återbetalningen av gamla lån. Den ...

 • Onyanserad kritik mot Riksbanken

  från Sacobloggen Övrig 2014-05-22, 14:24

  ... ch att nya låntagare är mer skuldsatta än den genomsnittliga låntagaren har Finansinspektionens bolåneundersökningar redan visat. Att skuldkvoten bland befintliga låntagare var högst hos hushållen med lägst inkomster, bekräftar bara den bild som gavs ...

 • Skuldkvoten är ett olämpligt riskmått – det finns mycket bättre

  från Ekonomistas Övrig 2014-05-17, 13:55

  ... hushållens skuldsättning beror istället på sådana faktorer som Låntagarens hela balansräkning, inklusive belåningsgrad och soliditet, och låntagarnas betalningsförmåga och motståndskraft mot störningar, som Finansinspektionen redogör för i sin ...

 • Bankdirektörer hånfnittrar åt skattebetalarna

  från Marios Blogg S 2014-05-16, 12:25

  ... ttebetalarna.Bland annat hörs, Hans-Werner SinnProfessor IFO Institute.Sinn säger att långivare och Låntagare lyftes upp från den privata nivån till den offentliga.EU:s länder delas upp i låntagare och långivare. Vilket är ytterst farligt. När ...

 • Riksbankens nya undersökning av skulderna – missvisande slutsatser, eller medveten desinformation?

  från Ekonomistas Övrig 2014-05-12, 09:38

  ... presenteras som en ny och viktig insikt: Den aggregerade skuldkvoten underskattar skulderna bland Låntagare. Bland hushållen finns det nämligen både skuldsatta och skuldfria hushåll. Den aggregerade skuldkvoten är genomsnittet av skuldkvote ...

 • Sveriges största entreprenör?

  från Svensson Sp 2014-04-07, 15:43

  ... Även Oscar Ekman från göteborgsfamiljen Ekman platsar i så fall. Bland Hasselgrens Låntagare fanns Niclas Sahlgren, en man som blev en av Sveriges rikaste personer genom sitt handelshus och som direktör och grundare i Ostindiska kompaniet. Nic ...

 • Hur hänger psykopatiska företag ihop med Peak Oil?

  från Aspo Sverige Övrig 2014-04-02, 09:42

  ... la. Detta drabbade naturligtvis både långgivare och Låntagare och, när centralbankernas räntesänkningar till nollnivå inte gav önskad effekt började etablissemanget en räddningsaktion. Denna syftade till att skydda dem själva och omfattade en ...

 • Fusk, bedrägeri, olagligheter eller oegentligheter i bostadsbubblor

  från Henrik Flute Övrig 2014-03-23, 22:02

  ... eri, olagligheter eller oegentligheter. I USA var exempelvis "subprime" en stor underliggande orsak, alltså att Låntagare med alltför dålig betalningsförmåga beviljades alltför stora lån, vilket i sin tur gjorde att de kunde vara med och buda ...

 • Yuanen försvagas och Kinas Minsky-ögonblick

  från Henrik Flute Övrig 2014-03-21, 17:11

  ... men Hyman Minsky. Ett "Minsky-ögonblick" är när en kredit-boom driven av spekulativa Låntagare börjar att nystas upp. Det är den tidpunkt då spekulativa låntagare inte längre kan sätta om sina lån eller låna ytterligare för att klara av ränteb ...

 • Högre krav på amortering från Bankföreningen

  från Cornucopia Övrig 2014-03-19, 16:31

  ... tveckling. Målet är att flertalet Låntagare ska amortera även under 70 procents belåningsgrad."Återstår att se hur detta påverkar bostadsmarknaden, om alls.Härnäst kan man ju hoppas att bankerna vill se över vad de lånat ut till för vansinnigh ...

 • Ingen fara för bobubbla, så länge vi sparar!

  från Joakims blogg S 2014-01-23, 08:53

  ... åren. För det tredje det finns en stor uppslutning kring amortering bland de Låntagare som har stora skulder. Det innebär att den 2,5 % av befolkningen som har skulder över 1,8 miljoner kr både har råd med fördubblade räntor samt amortering. ...

 • Östgötarna har 8,7 miljarder i studielån

  från Linda Snecker V 2014-01-17, 19:34

  ... studieskulden för östgötarna är 125 540 kronor, vilket innebär en sjätte plats bland landets 21 län. Allra flest Låntagare finns i Linköpings kommun, som dessutom har störst skulder. ...

 • Äldre CSN-lån dyrare än nya

  från Linda Snecker V 2014-01-17, 07:00

  ... I genomsnitt 130 000 kronor är varje Låntagare skyldig CSN. Totalt sett handlar det om cirka 198 miljarder kronor, visar färska siffror. ...

 • Tankar om bostadspolitik

  från Mitt i steget S 2014-01-04, 14:28

  ... a ökad amorteringstakt av redan pressade Låntagare med fler tvångsförsäljningar som följd och sedan är raset inlett. En förändring av ränteavdragen är även det en vansklig väg att gå, allt som slår mot dessa hushålls disponibla inkomst riskera ...

 • ”USA som världspolis” – smakbitar som NGO etc.

  från Jinge Vänster 2013-12-30, 15:26

  ... skt inflytelserika Låntagare, uppmuntrade till att ta stora lån och till stor skuldsättning. Omvandlingen av IMF till en institution som förmedlar långsiktiga lån har gjort de fattigare länderna beroende av IMF i ökande utsträckning och har ge ...

 • Meröppet på biblioteket i Bergshamra är en succé

  från Anders Ekegrens blogg Fp 2013-12-20, 10:00

  ... rgshamraborna. Det är över 1000 personer som de första sex veckorna har utnyttjat möjligheten. Antalet inskrivna Låntagare som har knutit Meröppet-funktionen till sina bibliotekskort är över 500 personer, vilket är mer än beräknat. Det har ock ...

Mätning: Låntagare

Parti-mätaren: Folkpartister är de som oftast bloggar om "Låntagare". Ämnet nämns i cirka 0,1% (1 av 1046) av blogginläggen från folkpartister.

Historik: "Låntagare" nämndes som mest under november 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Låntagare

Ekonomistas Övrig (7), Cornucopia Övrig (3), Från Huvudstad till världsstad Fp (3), Linda Snecker V (3), Joakims blogg S (2), Maria Byström Fp (2), Henrik Flute Övrig (2), Lasses blogg - Lasse Strömberg funderar om allt. V (2), Svensson Sp (2), Dagens Arena Vänster (2)