Blogginlägg om Låntagare

16 träffar från politiska bloggar, varav 1 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Nollräntespöket

  från Attila Höger i förrgår, 10:24

  ... n, då ökar månadskostnaderna kraftigt för många Låntagare. Det innebär att folk tvingas minska sin övriga konsumtion för att ha råd att bo kvar. Och generell minskad konsumtion, krymper ekonomin och leder till arbetslöshet och stagnation. I et ...

 • Gästinlägg: Hushållens skuldsättning måste tas på allvar

  från Lpbloggen Övrig 2014-09-29, 15:01

  ... lationsbekämpning, som ofta resulterar i högre arbetslöshet är inte populärt, ränteökningen som klämmer till Låntagare är inte heller populärt. Idag står våra makthavare inför ett lika impopulärt beslut: hur ska vi minska hushållens privata sk ...

 • Årets Assar Lindbeck-medalj till Mariassunta Giannetti

  från Ekonomistas Övrig 2014-09-25, 14:09

  ... I ett av sina arbeten undersöker Mariassunta hur olika typer av bankåterkapitaliseringar påverkade bankers Låntagare under den japanska 1990-talskrisen. Resultaten visar att om kapitalinjektionerna i bankerna är tillräckligt stora för att gör ...

 • Blir detta förslag det första som hamnar i den nya regeringens papperskorg?

  från Utredarna Övrig 2014-09-25, 11:48

  ... dielån, som idag sker vid utgången av det år då Låntagaren fyller 67 år, avskaffas. Man vill också slopa motsvarande åldersavskrivning när det gäller återkrav av felaktigt utbetalda studiemedel. Problemet är att studielånets konstruktion gör a ...

 • Frihetssmedjan vs. ETC: Round 1

  från Frihetssmedjan Övrig 2014-09-20, 20:00

  ... italmarknaderna vilket (allt annat lika) gör att andra Låntagare/företag ej kan få tillgång till dem eller måste betala en högre ränta; inflation skapar nya pengar hos staten och bankväsendet men minskar värdet av alla de tillgångar människor ...

 • Återskapa ett bättre Sverige – så enkelt, men så svårt

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-08-16, 07:39

  ... vare, inte Låntagare. Slopa också biståndet till andra länder: demokratier klarar sig utan allmosor och i diktaturer hamnar pengarna regelmässigt i fel fickor. Omöjliggör/försvåra trafficking och flyktingsmuggling genom att avvisa asylsökande ...

 • Bankföreningen: "Folk har inte råd att amortera"

  från Cornucopia Övrig 2014-07-11, 11:54

  ... r Public Service/SVT:"Att införa omfattande och retroaktiva krav på amortering skulle kunna få till effekt att Låntagare kraftigt måste minska sin konsumtion eller i värsta fall inte har råd att bo kvar"Ja, det var ju en sund situation. Låt os ...

 • Bokbussen möter låntagare på stranden i sommar

  från Från Huvudstad till världsstad Fp 2014-06-23, 09:46

  ... Biblioteken ska ligga där stockholmarna finns och vara öppna när de har tid att besöka dem. Därför flyttar staden bibliotek till gallerior, till kollektivtrafiken och förlänger öppettiderna på kvällar och helger. I sommar kommer biblioteket även att ...

 • Saklig och balanserad rapport från FI – osakligt och tendentiöst uttalande från IMF

  från Ekonomistas Övrig 2014-06-16, 08:30

  ... vara den bästa sparformen för varje individuellt hushåll. En likviditetsbuffert och/eller investeringar i olika finansiella tillgångar kan vara bättre alternativ. Delegationen föreslår begränsad avdragsrätt och ökad bostadsbeskattning som ett sätt a ...

 • Syds fattiga avancerar utan ”folkkapitalism”

  från Svensson Sp 2014-05-27, 09:04

  ... digare. Bara att nu har mikrofinansbranschen ”avidealiserats”, kommersialiserats, globaliserats och nyliberaliserats. Räntesatserna har höjts. Lån går till konsumtion och daglig överlevnad. Nya lån tas för att klara återbetalningen av gamla lån. Den ...

 • Onyanserad kritik mot Riksbanken

  från Sacobloggen Övrig 2014-05-22, 14:24

  ... ch att nya låntagare är mer skuldsatta än den genomsnittliga låntagaren har Finansinspektionens bolåneundersökningar redan visat. Att skuldkvoten bland befintliga låntagare var högst hos hushållen med lägst inkomster, bekräftar bara den bild som gavs ...

 • Skuldkvoten är ett olämpligt riskmått – det finns mycket bättre

  från Ekonomistas Övrig 2014-05-17, 13:55

  ... hushållens skuldsättning beror istället på sådana faktorer som Låntagarens hela balansräkning, inklusive belåningsgrad och soliditet, och låntagarnas betalningsförmåga och motståndskraft mot störningar, som Finansinspektionen redogör för i sin ...

 • Bankdirektörer hånfnittrar åt skattebetalarna

  från Marios Blogg S 2014-05-16, 12:25

  ... ttebetalarna.Bland annat hörs, Hans-Werner SinnProfessor IFO Institute.Sinn säger att långivare och Låntagare lyftes upp från den privata nivån till den offentliga.EU:s länder delas upp i låntagare och långivare. Vilket är ytterst farligt. När ...

 • Riksbankens nya undersökning av skulderna – missvisande slutsatser, eller medveten desinformation?

  från Ekonomistas Övrig 2014-05-12, 09:38

  ... presenteras som en ny och viktig insikt: Den aggregerade skuldkvoten underskattar skulderna bland Låntagare. Bland hushållen finns det nämligen både skuldsatta och skuldfria hushåll. Den aggregerade skuldkvoten är genomsnittet av skuldkvote ...

 • Sveriges största entreprenör?

  från Svensson Sp 2014-04-07, 15:43

  ... Även Oscar Ekman från göteborgsfamiljen Ekman platsar i så fall. Bland Hasselgrens Låntagare fanns Niclas Sahlgren, en man som blev en av Sveriges rikaste personer genom sitt handelshus och som direktör och grundare i Ostindiska kompaniet. Nic ...

 • Hur hänger psykopatiska företag ihop med Peak Oil?

  från Aspo Sverige Övrig 2014-04-02, 09:42

  ... la. Detta drabbade naturligtvis både långgivare och Låntagare och, när centralbankernas räntesänkningar till nollnivå inte gav önskad effekt började etablissemanget en räddningsaktion. Denna syftade till att skydda dem själva och omfattade en ...

 • Fusk, bedrägeri, olagligheter eller oegentligheter i bostadsbubblor

  från Henrik Flute Övrig 2014-03-23, 22:02

  ... eri, olagligheter eller oegentligheter. I USA var exempelvis "subprime" en stor underliggande orsak, alltså att Låntagare med alltför dålig betalningsförmåga beviljades alltför stora lån, vilket i sin tur gjorde att de kunde vara med och buda ...

 • Yuanen försvagas och Kinas Minsky-ögonblick

  från Henrik Flute Övrig 2014-03-21, 17:11

  ... men Hyman Minsky. Ett "Minsky-ögonblick" är när en kredit-boom driven av spekulativa Låntagare börjar att nystas upp. Det är den tidpunkt då spekulativa låntagare inte längre kan sätta om sina lån eller låna ytterligare för att klara av ränteb ...

 • Högre krav på amortering från Bankföreningen

  från Cornucopia Övrig 2014-03-19, 16:31

  ... tveckling. Målet är att flertalet Låntagare ska amortera även under 70 procents belåningsgrad."Återstår att se hur detta påverkar bostadsmarknaden, om alls.Härnäst kan man ju hoppas att bankerna vill se över vad de lånat ut till för vansinnigh ...

 • Ingen fara för bobubbla, så länge vi sparar!

  från Joakims blogg S 2014-01-23, 08:53

  ... åren. För det tredje det finns en stor uppslutning kring amortering bland de Låntagare som har stora skulder. Det innebär att den 2,5 % av befolkningen som har skulder över 1,8 miljoner kr både har råd med fördubblade räntor samt amortering. ...

Mätning: Låntagare

Parti-mätaren: Folkpartister är de som oftast bloggar om "Låntagare". Ämnet nämns i cirka 0,08% (1 av 1308) av blogginläggen från folkpartister.

Historik: "Låntagare" nämndes som mest under november 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Låntagare

Ekonomistas Övrig (6), Linda Snecker V (3), Från Huvudstad till världsstad Fp (2), Cornucopia Övrig (2), Henrik Flute Övrig (2), Svensson Sp (2), Dagens Arena Vänster (2), Joakims blogg S (2), Maria Byström Fp (2), Görans alternativa blogg Fp (1)