Blogginlägg om Marxistisk

18 träffar från politiska bloggar, varav 2 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Regeringen beter sig som ungdomspolitiker

  från Pophöger Fp i förrgår, 18:20

  ... ossa israel militärt. Det var inte framgångsrikt. Men sedan Yassir Arafat valde man istället en Marxistisk linje där israel utmålades som förtryckare. Genom terror och israels aktioner på det bröts västvärldens stöd för israel helt ned.Numer ä ...

 • Jonas Sjöstedt och Jan Björklund – överens om rysshot, ubåtsjakt och Ukraina…

  från Kildén och Åsman Sp i förrgår, 07:32

  ... v ungdomsradikaliseringen i Sverige 1968 och åren därefter, med väldiga konvulsioner i det egna ungdomsförbundet, bröt han också oväntat med SKP:s socialdemokratisering under 1950-talet genom att slå fast att ”Sverige är en liten men hungrig imperial ...

 • Krönika #309. Rån för revolutionen.

  från Konst Politik Vänster 2014-10-23, 19:10

  ... mperialism på en sofistikerad Marxistisk analys och på ett brett solidaritetsarbete. Att de lyckades verka illegalt under 20 år med miljonbidrag till PFLP får nog anses vara en helt fantastisk insats. ”Blekingegadegruppen såg den ekonomi ...

 • Ukrainas historia och nationalism: nr 4. Var kommer den ukrainska nationalismen in i bilden?

  från Hans lilla gröna Mp 2014-09-21, 20:04

  ... rhet, menar han, eftersom den formades under en tid då Marxistisk socialism började få inflytande i det ryska imperiet. Förhållandet mellan den ukrainska nationalismen och den sovjetiska kommunismen blev med tiden alltmer komplicerat. Västra U ...

 • Odialektisk vänsterpolitik- klokt inför valet-14 ?

  från Strategy questions on paradigm change w... S 2014-08-30, 18:04

  ... klara definitioner och kritikhanteringen Jonas Sjöstedts debattinlägg uppstår ur den möjlighet att gällande gallupundersökningar visat en klar,obrutbar trend: att det blir ett regeringsskifte. Han vill således undvika kritiken: - internt: att tydligg ...

 • Den nya vågen

  från Fredrik Segerfeldt Övrig höger 2014-08-28, 13:19

  ... ter. Dåtidens vänstervåg var testuggande Marxistisk. Den nutida varianten är mer postmodern, bygger på känslor och vaga uppfattningar om att något är mycket fel, såväl i världen som i Sverige. Att de inte har något stöd i data för sina uppfatt ...

 • Sluta dalta med Miljöpartiet

  från Ledarbloggen M 2014-08-19, 15:11

  ... att googla ”white privilege” som är en Marxistisk term från amerikansk etnologi, och som svårligen kan appliceras på Sverige. Men det verkade hon inte ha förstått. Hacimehmet är ungdomspolitiker och vissa skulle säkert säga något ...

 • Andra internationalen och första världskriget

  från Röda Malmö Sp 2014-08-15, 08:13

  ... ill de ofta reformistiska åsikterna från Jaurès. Han motsatte sig sådana särskilda åtgärder, fann att "det bästa sättet mot militarismen" var helt enkelt "att organisera arbetare i hela världen för socialismen."• August Bebel, som talade för det tysk ...

 • James Buchanan 3, de Rerum Novarum

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-08-11, 02:05

  ... roduktionsfaktorer, såsom det ser ut i exempelvis det socialdemokratiska Sverige med dess rigida kollektivavtal och nära nog hetsjakt på egenföretagare. Det finns få som jobbar så mycket och lämnar ett så väl utfört arbete efter sig som egenföretagar ...

 • Låt oss diskutera löner

  från Svensson Sp 2014-07-08, 09:05

  ... upp många exempel på att det inte bara handlar om en oberoende ekonomisk utveckling som med naturnödvändighet leder till en sjunkande löneandel i väst. I grunden handlar det också om maktkamp och resurskamp mellan klasserna i samhället. Maktbalansen ...

 • ”Demokrati” i generna

  från Svensson Sp 2014-07-07, 17:12

  ... klaring, och den bidrar Christopher Boehm på ett lysande sätt med. Detta är nya och svåra kunskaper för de flesta. Det har länge även förekommit ett motstånd mot att tolka människans samhälle med hjälp av evolutionsvetenskap. Så jag gör ett försök at ...

 • Marxism och religion

  från Röda Malmö Sp 2014-07-07, 08:24

  ... en och reser nya spännande frågor som inte kan besvaras utan en förnyelse av den Marxistiska analysen av religionen.Det välkända teoremet att religionen är "folkets opium" betraktas av både marxister och antimarxister som kärnan i den marxisti ...

 • ABC för den nya biologin

  från Strategy questions on paradigm change w... S 2014-07-04, 19:41

  ... sätt (flerdimensionellt) än enbart den traditionellt Marxistiska (genom hänvisning till rådande/önskvärda ekonomiska strukturer),dock utan att stöta bort eller reducera det individuella ansvaret. I den nya biologin utvecklas individen-uppfatta ...

 • Vad är Margareta Larsson (sd) rädd för egentligen i sin konstkritik?

  från LOKE Kultur och politik Vänster 2014-06-18, 18:38

  ... an avfärda Larsson som politisk relevant, kan sätta hennes kritik i en större allmänmänsklig kontext. Vad är det som gör att en människa känner obehag och en skrämmande känsla kring ett organ (kön, röst etcetera) frånskilt från kropp? Märk väl att La ...

 • Åtta skäl att gilla Uruguays president

  från Jinge Vänster 2014-05-31, 08:00

  ... rtikel av Medea Benjamin på Commondreams, som porträtterar Uruguays president José Mujica, en 78-årig före detta Marxistisk gerillakämpe som tillbringat 14 år i fängelse, mest i isoleringscell och som visar världens ledare ett nytt sätt att st ...

 • Debattörer: I egenskap av arbetarklass är du i majoritet

  från Dagens Arena Vänster 2014-05-12, 14:30

  ... dan uppstår när problembeskrivningar ersätter en Marxistisk analys. Att till exempel ställa minoriteter inom klassen i antagonistisk opposition till majoriteten riskerar att förskjuta kampen om produktionsmedlen och ägandet till en kamp om nor ...

 • En lite mer normal prognos för EU-valet i Danmark

  från Enn Kokk S 2014-05-11, 17:53

  ... olitik, och språket i programmet har gått från Marxistisk retorik till vardagsdanska. ...

 • Vänstern i Väsby saknar grund i verkligheten

  från Erik Palmstierna M 2014-05-06, 10:40

  ... s som baserar sig i att politiker är bättre skickade än medborgarna att göra rationella val. Grundsynen är Marxistisk och kollektivistisk genom att den utstrålar att alla människor har samma behov och det är politikerna som är bäst på att utfo ...

 • Anarkismen ur marxistisk synvinkel

  från Röda Malmö Sp 2014-04-23, 06:26

  ... des revolutionärerna, pogromer organiserades mot judar och järnhård diktatur infördes. De fick stöd av utländska arméer som invaderade Ryssland. Arbetarna kunde bara segra över de vita genom att organisera sin egen stat och sin egen armé – den Röda A ...

 • Journalistik som skriver på näsan

  från Pophöger Fp 2014-04-22, 21:43

  ... trikeschef EkotFör mig framstår detta som en rent Marxistisk hållning. Verkligheten är tillräckligt komplex som den är, och det är svårt att skildra något objektivt. Men om en korrespondent inte ens bryr sig om det, utan skriver läsaren på näs ...

Mätning: Marxistisk

Parti-mätaren: Socialdemokrater är de som oftast bloggar om "Marxistisk". Ämnet nämns i cirka 0,08% (1 av 1200) av blogginläggen från socialdemokrater.

Historik: "Marxistisk" nämndes som mest under januari 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Marxistisk

Röda Malmö Sp (7), Svensson Sp (4), Strategy questions on paradigm change work..på svenska S (3), Till kritiken av den politiska ekonomin Vänster (3), Konst Politik Vänster (3), Frihetsportalen.se Övrig (2), Dagens Arena Vänster (2), Slowfox Övrig (2), Fredrik Segerfeldt Övrig höger (2), Pophöger Fp (2)