Blogginlägg om Miljöbalken

53 träffar från politiska bloggar, varav 1 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Förslag för mer återbruk

  från Törnqvist tänker och tycker C igår, 20:41

  ... a eller i ett grovsoprum blir det enligt lagen kommunens ansvar och egendom. Människor är kloka nog att på ett vettigt sätt ta hand om saker som ställts i grovsoprummet. Om denna lagändring om en mellanlagringsstation gjordes kunde vi se mer av småskal ...

 • Äganderätt är en grundläggande mänsklig rättighet

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-04-09, 09:17

  ... Miljömyndigheten, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har en mycket märklig tolkning av Miljöbalken. De verkar anse att den står över grundlagen. Men gör den det? Vem äger naturen och miljön på min mark? Jag anser att det är jag. Enligt Regerings ...

 • Klimatfunderingar 2

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-03-31, 07:39

  ... t verksamhetsutövare ska kunna göra och redovisa riskbedömningar om okända risker. Detta är inte en försiktighetsprincip, det är en förändringsskräck. Tidigare fanns den riktiga försiktighetsprincipen beskriven på svenska Wikipedia. Numera är det endas ...

 • Vår = många bostadsdebatter i riksdagen!

  från Nina Lundströms tankar Fp 2014-03-27, 20:41

  ... äder åt unga och studenter Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter Samordnad prövning av buller enligt Miljöbalken och plan- och bygglagen En enklare planprocess Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställand ...

 • Sikhall: Trakasserierna fortsätter

  från Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V 2014-03-24, 17:32

  ... alken. (Och som Byggnadsnämnden skriver i sitt beslut.) Studera gärna kartan nedan. Hur Byggnadsförvaltningen kan ha missat de här två vägarna är befängt, snarast pinsamt. Studera gärna kartan nedan – se krysset med en ring runt på bilden. Dä ...

 • Trafikverket åberopar gudomlig intervention när de vetenskapliga argumenten tryter

  från trewes blog L 2014-02-27, 19:58

  ... ller budget. Hallandsåsen tog 3 gånger längre tid än beräknat – det blir 30 årigt lerdike för Västlänken. Slutsats: Vägverket har ej avfördat myten på ett trovärdigt sätt: Braaap – Myth proven true 8. ”Arbetet med Västlänken kommer att bloc ...

 • Märkligt om Cementa

  från Anders G Johansson M 2014-02-23, 02:11

  ... däremot stifta lag. Om folkpartisterna inte är tillfreds med Miljöbalken är det således i riksdagen de främst bör försöka att förändra den. Har de gjort det? Nej. Jag har googlat och letat efter FP-initiativ om saken i riksdagen. Jag har inte ly ...

 • Debatt: ”Skärp lagstiftningen för vilda västernsituationen i gruvbranschen”

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-02-18, 14:14

  ... gen inte fungerar i Sverige. De menar att tillståndsgivningen bör flyttas från minerallagen till Miljöbalken så att kraven skärps och att lokalbefolkning bör få ett bättre skydd.   ...

 • Vattenfall kallar till samrådsmöte om ny kärnkraft men satsar själva på kol!

  från Ringborgs blogg Mp 2014-02-12, 07:57

  ... hus enligt 6 kapitlet 4 paragrafen i Miljöbalken. Välkomna! Hoppas de bjuder på kaffe jag kommer att vara där. ...

 • NV ryter till om vindkraft på Holmön

  från Per Hansson C 2014-02-10, 15:50

  ... området och att den kommer att ge upphov till påtaglig och irreversibel skada enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken. Vidare krävs det både tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken och en dispens enligt 14 § artskyddsförordningen. Förutsättningama för ...

 • Gruvbrytning i Norra Kärr

  från Let's make a difference Kd 2014-02-08, 19:21

  ... e gjorts). Enligt Miljöbalken ska en användning av mark och vatten som kan påverka ett naturområde. En beskrivning av de olika Natura 2000-områdena Vättern, Vändelstorp, Narbäck samt Holkaberg kommer att påverkas. Detta är ett tungt skäl att nog ...

 • Vinst går före sopsortering och vattenkraften ska prövas på nytt enligt miljöbalken.

  från Ingela NN i Vimmerby C 2014-02-06, 05:30

  ... mmer att föreslå att alla vattenkraftverk ska få söka nya tillstånd enligt Miljöbalken som om det inte funnits vattenkraftverk på platsen. Det är denna nya lag som ger hopp till att få till en ny vattendom för Yxern på sikt. Jag hoppas verkligen ...

 • Programförklaring om Genförändrat

  från TomeLotta Mp 2014-01-27, 15:01

  ... p;Försiktighetsprincipen i Miljöbalken innebär att man inte ska introducera teknik, metoder, produkter och ämnen i stor skala som inte är riskfri-förklarade. Den globala agrobusiness-industrin tar dock inga sådana hänsyn. Regleringen och ti ...

 • Ny lag förödande för kulturmiljöer vid vatten

  från Webbredaktör S 2014-01-27, 13:03

  ... ljövärden beaktas enligt Miljöbalken, men möjligheterna att tillgodose dessa värden kan bli begränsade med bindande miljökvalitetsnormer för vatten och med vattendistriktens åtgärdsprogram. De som inte ansöker om nytt tillstånd, eller får avslag ...

 • No title

  från Hans Lindqvists blogg C 2014-01-18, 08:14

  ... a ytterligare fakta.- Den 4.2 kommer beslut om vattendom från Nacka tingsrätt. Blir svårt enligt Miljöbalken. Kan inte börja bygga utan lagakraftvunnen vattendom, inte riva i vatten heller.- Den 7.3 ska staden senast lämna in överklagande på mar ...

 • Nya taxor i Järfälla 1 januari 2014

  från Folkpartiet Järfälla Fp 2014-01-09, 08:45

  ... föreskriver att självkostnadsprincipen gäller för avgifter kopplade till renhållningen. Av denna anledning innebär förslaget till ny taxa ett underskott om ungefär -1,5 miljoner kronor för 2014. Syftet är att långsiktigt inte belasta de som betalar av ...

 • Vattenkraft och miljöfrågan=svartvitt?

  från Nina Lundströms tankar Fp 2014-01-08, 12:51

  ... iljökrav skulle möjliggöra samma typ av utbyggnad som gammal lagstiftning medgett? Om till exempel Miljöbalken hade gällt vid utbyggnaden av vattenkraften – vilka åtgärder hade industrin behövt medverka till för att minska skadorna på miljön? ” ...

 • Multipark går före naturvårdsområde i Varbergs kommun!

  från Ringborgs blogg Mp 2014-01-05, 15:04

  ... as ska exploateras.i en femklövermajoritet."Naturvårdsområde är ett begrepp som inte finns med i Miljöbalken, utan det är en äldre skyddsform som bildades med stöd av 19 § naturvårdslagen. Naturvårdsområden anses numera som naturreservat enligt ...

 • Förnyelse av riksintresset

  från Fastighetsägarbloggen Övrig 2014-01-01, 14:34

  ... n äntligen att en särskilt utredare kommer att få i uppgift att göra en översyn av de delar av Miljöbalken som rör riksintresset. Beskedet är mycket positivt och efterlängtat. I direktivet kan läsas: Utredaren ska föreslå sådana ändringar som ge ...

 • Ärnabeslutet överklagat. Välkommet. Och välmotiverat.

  från Erik Pelling S 2013-12-23, 23:41

  ... slutet saknar tillräcklig motivering.Försvarsmakten är fel sökanden i ärendet. Enligt Miljöbalken ansvarar den fysiska eller juridiska person som bedriver eller avser att bedriva en miljöfarlig verksamhet för denna. Det är den som avser att bedr ...

Mätning: Miljöbalken

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Miljöbalken". Ämnet nämns i cirka 0,17% (1 av 589) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Miljöbalken" nämndes som mest under juni 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Miljöbalken

Frihetsportalen.se Övrig (8), Supermiljöbloggen Övrig (4), Anders G Johansson M (3), Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V (3), Sd Helsingborg Sd (3), Erik Pelling S (3), Varenda en behövs C (2), Lena Sommestad S (2), Törnqvist tänker och tycker C (2), Miljöpartister i Sundsvall Mp (2)