Blogginlägg om Miljöbalken

36 träffar från politiska bloggar, varav 0 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Turer för Bunge Ducker 1:64

  från Bloggen för ett hållbart samhälle Mp 2014-07-02, 17:44

  ... stoppregeln i Miljöbalken togs bort av regeringen detta bara någon månad innan beslutet fattades i ärendet. Det var först då det fanns en möjlighet för Nordkalk att få tillstånd för brytning, vilket de också fick domstolen. Stoppregeln lydde: " ...

 • Vattenfall kallar till samrådsmöte om ny kärnkraft men satsar själva på kol!

  från Ringborgs blogg Mp 2014-02-12, 07:57

  ... hus enligt 6 kapitlet 4 paragrafen i Miljöbalken. Välkomna! Hoppas de bjuder på kaffe jag kommer att vara där. ...

 • Programförklaring om Genförändrat

  från TomeLotta Mp 2014-01-27, 15:01

  ... p;Försiktighetsprincipen i Miljöbalken innebär att man inte ska introducera teknik, metoder, produkter och ämnen i stor skala som inte är riskfri-förklarade. Den globala agrobusiness-industrin tar dock inga sådana hänsyn. Regleringen och ti ...

 • Multipark går före naturvårdsområde i Varbergs kommun!

  från Ringborgs blogg Mp 2014-01-05, 15:04

  ... as ska exploateras.i en femklövermajoritet."Naturvårdsområde är ett begrepp som inte finns med i Miljöbalken, utan det är en äldre skyddsform som bildades med stöd av 19 § naturvårdslagen. Naturvårdsområden anses numera som naturreservat enligt ...

 • Övervakningskameror i grovsoprum

  från Johanna Sjödin Övrig 2014-09-11, 23:16

  ... ot som luktar illa. Vi tänker inte på bokhyllan som avfall, den som någon kan ha gjort sig av med enbart för att hen har skaffat sig en ny. Inte nödvändigvis en fabriksny soffa, men åtminstone en ny för henom. The post Övervakningskameror i grovsoprum ...

 • Röd politik för grön omställning

  från Jensholm.se V 2014-09-11, 09:17

  ... orra Gotland. Företaget hade först fått nej, men efter att regeringen ändrat i Miljöbalken så att den s k stopplagen för täktbrytning i områden med höga skyddsvärden togs bort fick Nordkalk tillstånd, något som har överklagats. Regeringen har lu ...

 • Sydvästlänken

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-09-11, 06:50

  ... lräckligt stora projekt det omöjligt för den enskilde att få rätt. Vid prövningar mot exempelvis Miljöbalken eller andra lagar som ger staten rätt till intrång på privat egendom eller någon form av konfiskation av sådan, ska alltid ett antal avv ...

 • Det är en miljöfråga att motsätta sig stora skattesänkningar och värna en större gemensam konsumtion!

  från Egon Frid V 2014-09-10, 23:41

  ... skogen på norra Gotland. Företaget fick först nej. Men efter att regeringen ändrat i Miljöbalken så att den så kallade stopplagen för täktbrytning i områden med höga skyddsvärden togs bort, fick Nordkalk tillstånd– något som har överklagats. Reg ...

 • Jens Holm (V): Röd politik för grön omställning

  från Dagens Arena Vänster 2014-09-10, 14:00

  ... kogen på norra Gotland. Företaget fick först nej. Men efter att regeringen ändrat i Miljöbalken så att den så kallade stopplagen för täktbrytning i områden med höga skyddsvärden togs bort, fick Nordkalk tillstånd– något som har överklagats. Rege ...

 • Folkpartiet är Alliansens gröna röst enligt färsk undersökning

  från Anita Brodéns blogg Fp 2014-09-02, 09:05

  ... som också ger ut gröna obligationer.3. Utred en grön skattereform.4. Inordna skogsvårdslagens regler i Miljöbalken.5. Se till att Sverige kan nå FN:s Nagoyaåtagande om att skydda minst 17 procent av landarealen.6. Begränsa möjligheten till undan ...

 • Stefan Löfven uppmanas ta ansvar för Ojnareskogen

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-08-24, 15:37

  ... b. Löfven har lovat att prioritera miljön, ett löfte han har möjlighet att infria direkt eftersom Miljöbalken tillåter att Nordkalks brytningstillstånd rivs upp om miljöpåverkan anses vara för hög. Enligt författarna är det just fall som den til ...

 • Avgörande att var och en lämnar remissvar!

  från Britt-Louise Berndtsson C 2014-08-22, 23:41

  ... gning med annan infrastruktur. Miljöbalken stöder minsta möjliga påverkan. Alla - var och en - bör lämna remissvar före 5 september vid midnatt Någon kommun, några organisationer har fått förlängd tid för remissvar under samrådet som pågår. Övri ...

 • Sissela Nordling Blanco FI: Vi utmanar den svenska kolonialismen

  från Dagens Arena Vänster 2014-08-09, 01:30

  ... att Miljöbalken stärks. Att utrikespolitiken skall präglas av ett feministiskt och antikolonialt perspektiv där rättvis resursfördelning, respekt för mänskliga rättigheter och urfolks rättigheter samt en aktiv klimatpolitik står i centrum. Att  ...

 • Autokratin i miljöns namn

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-07-22, 08:14

  ... gälla 2 september. Vi har redan en liknande ordning i Sverige. Den kallas för Miljöbalken och är ett fullkomligt moraliskt och rättsvidrigt övergrepp på äganderätten. Det amerikanska förslaget går alltså ännu längre. På nätet har allt fler börj ...

 • Ingen talerätt för nämnd som fått ärende återvisat till sig

  från Daniel Granqvist m M 2014-07-18, 08:45

  ... nämndens talerätt på 16 kap. 12 § första stycket Miljöbalken. Domstolen skriver följande:Nämnden företräder det allmänna intresset av miljö- och hälsoskydd i sin egenskap avtillsynsmyndighet enligt miljöbalken. I detta fall har nämnden inte ...

 • Kustturnén på musselodling

  från Anders G Johansson M 2014-07-13, 23:27

  ... r samma ställning i Miljöbalken som jordbruk, skogsbruk, fiske och renskötsel. Det tycker jag, utan att alls vara särdeles väl insatt i frågan, är märkligt. Svenska regler, som ökar krångel och försvårar konkurrensvillkor, ska tas bort. Eller i ...

 • Kommunalisera hanteringen av riksintressena?

  från Harald i Uppsala Fp 2014-06-30, 12:44

  ... n bra idé att kommunalisera hanteringen av riksintressena?Riksdagen välkomnar översyn av riksintressen (CU37)I Miljöbalken finns bestämmelser om hushållning med vissa mark- och vattenområden som anses vara av riksintresse. En granskning från Rik ...

 • Naturskyddsföreningen vill privatisera gruvbrytningen än mer

  från Svensson Sp 2014-06-22, 07:35

  ... rövningen och inordna tillståndsgivningen helt i Miljöbalken verkar också vara ett rimligt. Idag prövas gruvor i två separata processer, bolagen måste ansöka om tillstånd både enligt minerallagen och miljöbalken för att kunna starta en gruva. Up ...

 • Regeringen kritiseras för uttalande om Förbifart Stockholm

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-06-16, 10:36

  ... delar som handlar om grundvatten och andra tunnelarbeten som ska vara enligt Miljöbalken kommer att tas upp under hösten”. Det som regeringen avsåg, och som även framgår längre ner i det ovan nämnda pressmeddelandet från i maj, är ”de delar av v ...

 • Alternativ till Förbifart Stockholm

  från Jensholm.se V 2014-06-03, 08:00

  ... nde enligt Miljöbalken. Det ska avgöras av mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt. De väntas inte komma med något domslut förrän tidigast i slutet av 2014. Därutöver har delar av detaljplanen överklagats av privatpersoner och organisationer. ...

Mätning: Miljöbalken

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Miljöbalken". Ämnet nämns i cirka 0,12% (1 av 818) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Miljöbalken" nämndes som mest under november 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Miljöbalken

Frihetsportalen.se Övrig (6), Supermiljöbloggen Övrig (4), Erik Pelling S (3), Jensholm.se V (3), Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V (2), Anders G Johansson M (2), Daniel Granqvist m M (2), Svensson Sp (2), Lena Sommestad S (2), Ringborgs blogg Mp (2)