Blogginlägg om Näringsämnen

16 träffar från politiska bloggar, varav 1 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Omvandling är naturligt

  från Waldemar Ingdahl Övrig 2014-04-12, 17:22

  ... a utvinna mer näring från miljön än vad som annars vore möjligt. Matlagning gjorde att de kunde utvinna mer Näringsämnen från växter och djur och lagra födan över tid. De förändrade sin miljö genom att sprida de för människans intressen mest använ ...

 • Döda havsbottnar breder ut sig i Östersjön

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-04-02, 10:34

  ... törsta yta av syrefattiga havsbottnar orsakade av människan. Framför allt är det tillförseln av Näringsämnen som orsakat syrebristen. Det handlar bland annat om en ökad användning av gödningsmedel, intensivare djurhållning, förbränning av fossila ...

 • IPCC: Vatten- och matbrist i klimatförändringarnas spår

  från Cornucopia Övrig 2014-03-31, 07:12

  ... utan att grönsakerna måste bränna vatten på kylning.Sedan har vi Näringsämnen som klassiska NPK - kväve, fosfor, kalium, men också en lång rad andra mindre näringsämnen. Fosfor är en byggsten i DNA, och utan tillgång till fosfor kan man alltså in ...

 • Vegetarisk kost bra för barn

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-03-18, 20:57

  ... faktiskt kunna halvera utsläppen av växthusgaser och samtidigt få i oss mer av olika viktiga Näringsämnen jämfört med idag, säger Anna-Karin Johansson på Livsmedelsverkets hemsida. Det är som vegan och vegetarian viktigt att tänka på att få i sig ...

 • Livsmedelsverkets miljötips: Ät mer grönsaker och mindre kött

  från Supermiljöbloggen Övrig 2013-11-20, 09:20

  ... lvera utsläppen av växthusgaser och samtidigt få i oss mer av olika viktiga Näringsämnen jämfört med idag, säger Anna-Karin Johansson, miljöstrateg på Livsmedelsverket, i pressmeddelandet. För den som inte riktigt vet var man ska börja så har Livs ...

 • Amazonas skövlas i allt snabbare takt

  från Supermiljöbloggen Övrig 2013-11-16, 14:30

  ... erkning. Att det växer träd rund floden är viktigt för att stoppa erosion, och för att Näringsämnen från skogen inte ska försvinna ner i vattnet. Sedan år 2000 avverkas en yta om 50 fotbollsplaner varje minut. Ny skog planteras endast på en tredje ...

 • Stung! En bok om maneter av Lisa-ann Gershwin

  från Aspo Sverige Övrig 2013-10-11, 00:52

  ... n som de kan ta upp genom skinnet. Bottentrålning förstör allt som finns på botten och river upp stora moln med partiklar som fiskar inte kan hitta men det kan maneterna. Maneterna kan även öka halten av CO2 då deras avföring föredras av bakterier so ...

 • Sluta bråka om mjölksort i skolan

  från Mjölkpolitik Övrig 2013-10-10, 10:59

  ... an resulterat i råd om livsmedel. Klokt eftersom de flesta av oss äter just livsmedel och inte enskilda Näringsämnen. Men är det verkligen vetenskapen som ligger till grund för råden? Låt oss ta exemplet med mjölken. I den vetenskapliga sammanstäl ...

 • Politik och egna agendor styr istället för forskning

  från Mjölkpolitik Övrig 2013-10-10, 10:59

  ... an resulterat i råd om livsmedel. Klokt eftersom de flesta av oss äter just livsmedel och inte enskilda Näringsämnen. Men är det verkligen vetenskapen som ligger till grund för råden? Låt oss ta exemplet med mjölken. I den vetenskapliga sammanstäl ...

 • En hållbar livsstil bygger på sunt förnuft

  från Vetenskap och Allmänhet blogg Övrig 2013-09-28, 11:36

  ... egetarianer). – Detta var verkligen jätteroligt och intressant, sade Kenneth Abrahamsson när han tackade för kaffet. I forskarkiosken handlade det sedan om sextioplussare; det är viktigt med träning då och särskilt för kvinnor. Men som sagt, röra sig mer ...

 • Ohälsosamt att inte bli ifrågasatt för sina livsval

  från Johanna Sjödin Övrig 2013-07-31, 10:53

  ... få i sig de Näringsämnen som krävs för att kroppen ska fungera normalt. Får man hela tiden sin livsstil ifrågasatt kan man dessutom känna ett behov av att bevisa för andra att den inte alls är ohälsosam genom att verkligen tänka på vad man stoppar ...

 • Algblomningen igen

  från Jordbruk 2.0.1 Övrig 2013-07-20, 08:16

  ... t. Som detta till exempel:" Övergödningen reglerar sig själv. I varje fall är det tydligt att mängden Näringsämnen i Egentliga Öster- sjön varierar oberoende av näringsbelastningen från land (Naturvårdsverket 2008), och enligt Vahtera et al ( ...

 • Fågelskådaren Dagerlind. En asgam som öppnat käften!

  från Slutpixlat Övrig 2013-07-09, 12:42

  ... nnesrubbningar av olika slag då man inte får i sig rätt Näringsämnen. Allsidig kost/mångkultur däremot berikar ju inte enbart kroppen/landet utan stärker även det mentala sinnet. Något för de rasistiska asgamarna att tänka på.Curt Latinosson för S ...

 • Dansk socialism

  från Frihetsportalen.se Övrig 2013-05-11, 07:07

  ... vatten är alltid en soppa där vattnet är bärare av andra ämnen. Det är allt från lösta mineraler (Näringsämnen) till dött biologiskt material, till sand och grus. Inte minst innhåller vatten vanligen också en ofantlig varitation av liv, allt från ...

 • Vågar vi utmana megatrenderna i Jordbruket?

  från Trädgården Jorden Övrig 2013-04-26, 13:37

  ... dustrialiseringen av djurhållningen, dominansen av vete, soja och majs, utlakningen av Näringsämnen och alla de andra problemen blir begripliga när vi relaterar dem till dessa två megatrender.  Mellan 1960 och 2000 fördubblades jordens befolk ...

 • Det är lätt att stängsla mot varg!

  från Cornucopia Övrig 2013-04-24, 14:21

  ... ngen började växa igen på 50-talet, baserat på årsringar hos de ca 180 tallar jag fällt här och stenmuren uppfördes alltså tidigare än så. Jordmånen lämpar sig inte för plöjning, då den är 5-10 cm och stenarna flyttades nog för att man inte skulle slå li ...

 • Skatt på hårdgjord yta

  från Frihetsportalen.se Övrig 2013-04-20, 08:23

  ... la 14,8 miljarder dollar i vattenvårdsavgifter för det regnvatten som påstås skölja med sig kväve och andra Näringsämnen ut i bukten. Virginia har fått saken prövad i högsta domstolen, som bestämt att regnvatten och det flöde som kommer därav inte ...

 • Gardesanna – också en del! (2/2)

  från Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V 2014-04-02, 20:47

  ... framtida dricksvattentäkter måste skyddas.” ”Godkännande av den här anläggningen skulle kunna leda till att fler liknande anläggningar anläggs och den totala belastningen på badvattenkvalitet och grundvatten riskerar att bli för hög.” ...

 • Rätt tant för jobbet!

  från Folkpartiet Järfälla Fp 2014-02-14, 14:02

  ... knik (och att genom modern teknik få bort kemikalierna ur jordbruket) och kretslopp av Näringsämnen mellan stad och land. En annan sak Marit vill kämpa för de närmaste fem åren är att förenkla EU:s inre marknad och verka för frihandel med resten a ...

 • Vi kommer aldrig mer att behöva prata om vatten

  från Mammapolitik V 2014-02-04, 22:11

  ... ns stränder är också tättbebyggda och läcker många gifter och Näringsämnen som förändrar vattenkvaliteten. Stockholms befolkning ökar med ungefär två busslaster om dagen som också ska försörjas med detta vatten. Dessutom riskerar höjda vattennivåe ...

Mätning: Näringsämnen

Parti-mätaren: Kristdemokrater är de som oftast bloggar om "Näringsämnen". Ämnet nämns i cirka 0,04% (1 av 2700) av blogginläggen från kristdemokrater.

Historik: "Näringsämnen" nämndes som mest under oktober 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Näringsämnen

Supermiljöbloggen Övrig (4), Mjölkpolitik Övrig (2), Frihetsportalen.se Övrig (2), Cornucopia Övrig (2), I Tobias värld - Life is what's passing by while we're busy making other plans... V (2), socionomstuderande S (2), Svensson Sp (2), Aspo Sverige Övrig (1), Rune Lanestrands blogg Pp (1), Trädgården Jorden Övrig (1)