Blogginlägg om Näringsämnen

16 träffar från politiska bloggar, varav 0 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • ”Onyanserad syn på farorna med socker”

  från Livsmedelsbloggen Övrig 2014-10-14, 10:47

  ... äringsämnen och fibrer. Detta är särskilt viktigt för barn och personer med låg energiintag. Därtill anses en hög konsumtion av sockersötade drycker öka risken för typ 2-diabetes och viktökning. Slutsats: För mycket socker är inte bra, men det är int ...

 • Nu faller IQ i västvärlden - Flynneffekten har upphört

  från Cornucopia Övrig 2014-08-22, 20:01

  ... arar det hela finns att fler når sin fulla potential via hög levnadsstandard (Näringsämnen och frånvaron av sjukdomar, som skadar hjärnans utveckling - t ex bör barn till vaccinvägrande föräldrar mer sällan nå full potential, dvs bli relativt sett ...

 • Koldioxiden, vårt dagliga bröd och civilisationen

  från The Climate Scam Övrig 2014-07-14, 07:27

  ... ka till för den ökande växtligheten? Forskningen har på senare tid avslöjat flera faktorer, som tyder på att enskilda växter och växtligheten i stort lurar på många små hemligheter, som gör att även denna farhåga kan avskrivas. Kvävets kretslopp styrs i ...

 • För få djur kvar för (mp):s mål om stallgödsel

  från Cornucopia Övrig 2014-07-11, 09:09

  ... vända stallgödsel från Miljöpartiets sida är väl främst att stallgödsel sluter kretsloppet av Näringsämnen, och att det bidrar till jordförbättring och biologisk mångfald. Gissningsvis har (mp) inte koll på att konstgödsel av fosfor och kalium är ...

 • Lokalt och ekologiskt, ja tack

  från Trädgården Jorden Övrig 2014-06-10, 17:30

  ... eftersom det utarmar jordarna i exportländerna och övergöder naturen i importländerna. Men som sagt, ekologiskt kan inte vara bäst på allt. För att lokal produktion skall vara meningsfull bör den också vara baserad på att utnyttja lokala resurser, t.ex, ...

 • EU-kolumn, Marit Paulsen (FP): Världen står inför flera allvarliga utmaningar

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-05-19, 10:00

  ... kväve och andra viktiga Näringsämnen tillbaka till åkern igen, istället för att som idag brännas upp i luften eller spolas ut i våra hav. Vi har teknik och kunskap, men för att lösa problemet med kemikalierna krävs samordnade europeiska insatser ...

 • Karbonater, koldioxid och havens pH

  från The Climate Scam Övrig 2014-05-12, 06:00

  ... många marinbiologer är den minskande koncentrationen av karbonatjoner [CO32-]. Havet är nästan alltid övermättat på [CO32-]. Trots detta sker ingen spontan kalkbildning. Produktionen av kalk i havet,som på lång sikt är helt nödvändig för att balansera ti ...

 • Kritiskt läge för Östersjön

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-05-10, 18:36

  ... jämfört med för 100 år sedan. Experterna varnar nu för att det är absolut nödvändigt att släppa ut färre Näringsämnen i innanhavet. Tidigare idag rapporterade vi om bristerna kring Östersjöns skyddade områden. Den låga syrehalten vid Östersjöns sj ...

 • Motionsförslag till Klimatriksdagen 2014

  från Aspo Sverige Övrig 2014-04-23, 09:53

  ... t. sätt. Kan vi sluta denna cykel så blir det mer hållbart mot i dag. Motion: 8 Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att Jordbruksverket och Livsmedelsverket utreder hur vi kan öka självförsörjni ...

 • Omvandling är naturligt

  från Waldemar Ingdahl Övrig 2014-04-12, 17:22

  ... a utvinna mer näring från miljön än vad som annars vore möjligt. Matlagning gjorde att de kunde utvinna mer Näringsämnen från växter och djur och lagra födan över tid. De förändrade sin miljö genom att sprida de för människans intressen mest använ ...

 • Döda havsbottnar breder ut sig i Östersjön

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-04-02, 10:34

  ... törsta yta av syrefattiga havsbottnar orsakade av människan. Framför allt är det tillförseln av Näringsämnen som orsakat syrebristen. Det handlar bland annat om en ökad användning av gödningsmedel, intensivare djurhållning, förbränning av fossila ...

 • IPCC: Vatten- och matbrist i klimatförändringarnas spår

  från Cornucopia Övrig 2014-03-31, 07:12

  ... utan att grönsakerna måste bränna vatten på kylning.Sedan har vi Näringsämnen som klassiska NPK - kväve, fosfor, kalium, men också en lång rad andra mindre näringsämnen. Fosfor är en byggsten i DNA, och utan tillgång till fosfor kan man alltså in ...

 • Vegetarisk kost bra för barn

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-03-18, 20:57

  ... faktiskt kunna halvera utsläppen av växthusgaser och samtidigt få i oss mer av olika viktiga Näringsämnen jämfört med idag, säger Anna-Karin Johansson på Livsmedelsverkets hemsida. Det är som vegan och vegetarian viktigt att tänka på att få i sig ...

 • Livsmedelsverkets miljötips: Ät mer grönsaker och mindre kött

  från Supermiljöbloggen Övrig 2013-11-20, 09:20

  ... lvera utsläppen av växthusgaser och samtidigt få i oss mer av olika viktiga Näringsämnen jämfört med idag, säger Anna-Karin Johansson, miljöstrateg på Livsmedelsverket, i pressmeddelandet. För den som inte riktigt vet var man ska börja så har Livs ...

 • Amazonas skövlas i allt snabbare takt

  från Supermiljöbloggen Övrig 2013-11-16, 14:30

  ... erkning. Att det växer träd rund floden är viktigt för att stoppa erosion, och för att Näringsämnen från skogen inte ska försvinna ner i vattnet. Sedan år 2000 avverkas en yta om 50 fotbollsplaner varje minut. Ny skog planteras endast på en tredje ...

 • Invigning av Sveriges största biogasanläggning i Jordberga – 8 september 201

  från Pontus Lindberg _ Vad gör en politiker M 2014-09-08, 12:30

  ... Näringsämnen som annars kunde läckt ut i Östersjön. Det är lite tänk utanför boxen, sådant vill vi se mer av. Från Region Skånes sida kommer vi att driva vidare arbetet med Färdplan Biogas och vi tror att målet fossilbränslefritt Region Skåne är ...

 • Marius Jacob: Varför jag stal

  från Konst Politik Vänster 2014-08-03, 07:50

  ... r rätten att uppta dessa Näringsämnen. Inte vad jag vet. Dock är det just dessa ämnen förutan vilka människan inte kan leva. Man kan klara sig många dar utan att förtära den föda för vilken vi låter oss förslavas. Är det likadant med luften? Nej, ...

 • Centerpartiet har den bästa strategin för Östersjön

  från Ingela NN i Vimmerby C 2014-07-29, 04:29

  ... alla kommunala reningsverk och bättregrepp om Näringsämnen i samband med all gödsling är två mycketeffektivare åtgärder än att tvångsomställa allt lantbruk till ekologiskproduktion. Miljöminister Lena Ek och Centerpartiet har de bästa förslagen fö ...

 • Moderat kommunpolitiker ondgör sig över ekologisk odling

  från Alliansfritt Sverige S 2014-07-11, 16:02

  ... ika mycket Näringsämnen. Att konstgödsel inte används är bra för klimatet och det finns undersökningar som tyder på att ekologiskt jordbruk förbrukar en mindre mängd energi. Ekologiskt lantbruk är aktsamt om jordens bördighet. Ekologiskt lantbruk ...

 • Jag skulle ha trott på mormor istället ....

  från Dr Lekmans funderingar S 2014-06-29, 10:22

  ... övertyga mig om att jag skulle gå miste om nödvändiga Näringsämnen genom att utesluta spannmål med gluten!)".Läs hela brevet här>>>Jag funderar på varför jag inte tar till mig detta och börjar äta enligt LCHF? Troligen för att vi är två i ...

Mätning: Näringsämnen

Parti-mätaren: Folkpartister är de som oftast bloggar om "Näringsämnen". Ämnet nämns i cirka 0,04% (1 av 2648) av blogginläggen från folkpartister.

Historik: "Näringsämnen" nämndes som mest under april 2014.