Blogginlägg om Näringsämnen

18 träffar från politiska bloggar, varav 0 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Koldioxiden, vårt dagliga bröd och civilisationen

  från The Climate Scam Övrig 2014-07-14, 07:27

  ... ka till för den ökande växtligheten? Forskningen har på senare tid avslöjat flera faktorer, som tyder på att enskilda växter och växtligheten i stort lurar på många små hemligheter, som gör att även denna farhåga kan avskrivas. Kvävets kretslopp styrs i ...

 • Moderat kommunpolitiker ondgör sig över ekologisk odling

  från Alliansfritt Sverige S 2014-07-11, 16:02

  ... ika mycket Näringsämnen. Att konstgödsel inte används är bra för klimatet och det finns undersökningar som tyder på att ekologiskt jordbruk förbrukar en mindre mängd energi. Ekologiskt lantbruk är aktsamt om jordens bördighet. Ekologiskt lantbruk ...

 • För få djur kvar för (mp):s mål om stallgödsel

  från Cornucopia Övrig 2014-07-11, 09:09

  ... vända stallgödsel från Miljöpartiets sida är väl främst att stallgödsel sluter kretsloppet av Näringsämnen, och att det bidrar till jordförbättring och biologisk mångfald. Gissningsvis har (mp) inte koll på att konstgödsel av fosfor och kalium är ...

 • Jag skulle ha trott på mormor istället ....

  från Dr Lekmans funderingar S 2014-06-29, 10:22

  ... övertyga mig om att jag skulle gå miste om nödvändiga Näringsämnen genom att utesluta spannmål med gluten!)".Läs hela brevet här>>>Jag funderar på varför jag inte tar till mig detta och börjar äta enligt LCHF? Troligen för att vi är två i ...

 • Lokalt och ekologiskt, ja tack

  från Trädgården Jorden Övrig 2014-06-10, 17:30

  ... eftersom det utarmar jordarna i exportländerna och övergöder naturen i importländerna. Men som sagt, ekologiskt kan inte vara bäst på allt. För att lokal produktion skall vara meningsfull bör den också vara baserad på att utnyttja lokala resurser, t.ex, ...

 • Nya spännande projekt på Sjöstadsverket

  från Kommenterar stockholmspolitiken M 2014-06-04, 16:38

  ... att göra något åt den globala vattenbristen. Detta vill man bland annat uppnå genom att med ny teknik kunna återanvända vatten och näringsämnen som annars går till spillo. Dagens energikrävande reningsverk ska i framtiden i stället kunna producera egen ...

 • EU-kolumn, Marit Paulsen (FP): Världen står inför flera allvarliga utmaningar

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-05-19, 10:00

  ... kväve och andra viktiga Näringsämnen tillbaka till åkern igen, istället för att som idag brännas upp i luften eller spolas ut i våra hav. Vi har teknik och kunskap, men för att lösa problemet med kemikalierna krävs samordnade europeiska insatser ...

 • Karbonater, koldioxid och havens pH

  från The Climate Scam Övrig 2014-05-12, 06:00

  ... många marinbiologer är den minskande koncentrationen av karbonatjoner [CO32-]. Havet är nästan alltid övermättat på [CO32-]. Trots detta sker ingen spontan kalkbildning. Produktionen av kalk i havet,som på lång sikt är helt nödvändig för att balansera ti ...

 • Kritiskt läge för Östersjön

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-05-10, 18:36

  ... jämfört med för 100 år sedan. Experterna varnar nu för att det är absolut nödvändigt att släppa ut färre Näringsämnen i innanhavet. Tidigare idag rapporterade vi om bristerna kring Östersjöns skyddade områden. Den låga syrehalten vid Östersjöns sj ...

 • Mer förnybart

  från Harald i Uppsala Fp 2014-04-29, 12:47

  ... imatmål ska nås. Genom biogasproduktion omvandlas avfall till förnybart fordonsbränsle och lokala kretslopp av Näringsämnen sluts. Biogasen har pekats ut som ett av de renaste alternativa drivmedlen med betydande utvecklingspotential i Sverige. Et ...

 • Wåhlberga äng – en ekosystemtjänst i utbyte mot en ideell arbetsinsats

  från Frösundaliberalen Fp 2014-04-27, 19:01

  ... |Näringsämnen och hindra att ängsfloran trivs. I början av augusti ordnar man Ängens dag på Wåhlberga äng. Ett par reflektioner över detta. Wåhlberga äng är ett perfekt exempel på en ekosystemtjänst I naturvårdssammanhang brukar man prata om ekosyste ...

 • Motionsförslag till Klimatriksdagen 2014

  från Aspo Sverige Övrig 2014-04-23, 09:53

  ... t. sätt. Kan vi sluta denna cykel så blir det mer hållbart mot i dag. Motion: 8 Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att Jordbruksverket och Livsmedelsverket utreder hur vi kan öka självförsörjni ...

 • Omvandling är naturligt

  från Waldemar Ingdahl Övrig 2014-04-12, 17:22

  ... a utvinna mer näring från miljön än vad som annars vore möjligt. Matlagning gjorde att de kunde utvinna mer Näringsämnen från växter och djur och lagra födan över tid. De förändrade sin miljö genom att sprida de för människans intressen mest använ ...

 • Gardesanna – också en del! (2/2)

  från Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V 2014-04-02, 20:47

  ... framtida dricksvattentäkter måste skyddas.” ”Godkännande av den här anläggningen skulle kunna leda till att fler liknande anläggningar anläggs och den totala belastningen på badvattenkvalitet och grundvatten riskerar att bli för hög.” ...

 • Döda havsbottnar breder ut sig i Östersjön

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-04-02, 10:34

  ... törsta yta av syrefattiga havsbottnar orsakade av människan. Framför allt är det tillförseln av Näringsämnen som orsakat syrebristen. Det handlar bland annat om en ökad användning av gödningsmedel, intensivare djurhållning, förbränning av fossila ...

 • IPCC: Vatten- och matbrist i klimatförändringarnas spår

  från Cornucopia Övrig 2014-03-31, 07:12

  ... utan att grönsakerna måste bränna vatten på kylning.Sedan har vi Näringsämnen som klassiska NPK - kväve, fosfor, kalium, men också en lång rad andra mindre näringsämnen. Fosfor är en byggsten i DNA, och utan tillgång till fosfor kan man alltså in ...

 • Vegetarisk kost bra för barn

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-03-18, 20:57

  ... faktiskt kunna halvera utsläppen av växthusgaser och samtidigt få i oss mer av olika viktiga Näringsämnen jämfört med idag, säger Anna-Karin Johansson på Livsmedelsverkets hemsida. Det är som vegan och vegetarian viktigt att tänka på att få i sig ...

 • Rätt tant för jobbet!

  från Folkpartiet Järfälla Fp 2014-02-14, 14:02

  ... knik (och att genom modern teknik få bort kemikalierna ur jordbruket) och kretslopp av Näringsämnen mellan stad och land. En annan sak Marit vill kämpa för de närmaste fem åren är att förenkla EU:s inre marknad och verka för frihandel med resten a ...

 • Vi kommer aldrig mer att behöva prata om vatten

  från Mammapolitik V 2014-02-04, 22:11

  ... ns stränder är också tättbebyggda och läcker många gifter och Näringsämnen som förändrar vattenkvaliteten. Stockholms befolkning ökar med ungefär två busslaster om dagen som också ska försörjas med detta vatten. Dessutom riskerar höjda vattennivåe ...

 • Inledningsanförande – Nationell Vattenbrukskonfererens

  från Pontus Lindberg _ Vad gör en politiker M 2014-01-28, 10:24

  ... ter? Musslor som plockar upp Näringsämnen ur våra övergödda hav, som får göra flerfaldig nytta?! Produktion av högvärdiga livsmedel är stort i Skåne, som ni alla känner till. Kan jordbruket kanske bli en viktig medspelare till ett miljöanpassat va ...

Mätning: Näringsämnen

Parti-mätaren: Folkpartister är de som oftast bloggar om "Näringsämnen". Ämnet nämns i cirka 0,05% (1 av 2029) av blogginläggen från folkpartister.

Historik: "Näringsämnen" nämndes som mest under april 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Näringsämnen

Supermiljöbloggen Övrig (6), The Climate Scam Övrig (2), Mjölkpolitik Övrig (2), Aspo Sverige Övrig (2), Cornucopia Övrig (2), I Tobias värld - Life is what's passing by while we're busy making other plans... V (2), socionomstuderande S (2), Svensson Sp (2), Vetenskap och Allmänhet blogg Övrig (1), Liberal approach Fp (1)