Blogginlägg om Navel

3 träffar från politiska bloggar, varav 0 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig

Mätning: Navel

Parti-mätaren: Kristdemokrater är de som oftast bloggar om "Navel". Ämnet nämns i cirka 0,04% (1 av 2643) av blogginläggen från kristdemokrater.

Historik: "Navel" nämndes som mest under september 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Navel

Frihetssmedjan Övrig (4), Cornucopia Övrig (2), Segersams patriarkala blogg Kd (1), Trollans tankar Pp (1), Magnus Esko Fp (1)