Blogginlägg om Område

1347 träffar från politiska bloggar, varav 2 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Social impact bonds

  från Caroline Szyber Kd 2014-10-20, 23:18

  ... ar. Systemet bygger på att det offentliga formulerar klara och tydliga målsättningar inom ett visst Område, exempelvis att minska antalet unga som återfaller i brott efter avtjänat straff eller att minska droganvändning hos unga. Därefter a ...

 • Hamburg

  från Amanda Agestav Kd 2014-10-17, 07:35

  ... på i Västerås. Det som slog mig första dagen var att de tagit helhetsgrepp över samhällsplaneringen i olika Områden. Det handlar inte om att människan "bara" ska bo utan också kunna leva och verka i ett område.Bild från ett hus i närheten d ...

 • I dagishysterins Sverige

  från Segersams patriarkala blogg Kd 2014-10-14, 17:31

  ... tigt mogna för det. Arbetslinjen som Reinfeldt-regeringen drivit har varit bra, men på detta Område har det gått lite till överdrift (se mitt tidigare inlägg om vårdnadsbidraget). Det är nämligen en otroligt viktig insats som föräldrar till ...

 • I mål!

  från Amanda Agestav Kd 2014-10-11, 19:56

  ... Den tredje utmaningen är att bygga ett Västerås som går i täten för ett miljömässigt hållbart Sverige. Mycket har gjorts för att nå dit men mycket återstår att göra. Vi antar dessa utmaningar och ska föra en politik som ger varje individ möjlighe ...

 • Ordförande för civilutskottet

  från Caroline Szyber Kd 2014-10-06, 09:05

  ... all genomfört den mest omfattande reformagendan på bostadspolitikens Område på många år. Men mer återstår att göra. Det är nu viktigt att den nya regeringen tar vid på ett bra sätt och att inte reformarbetet avstannar, avslutar Caroline Szy ...

 • Löfvens Palestinaerkännande utan grund

  från Utbults blogg Kd 2014-10-05, 07:58

  ... as ledare Khaled Meshal att de inte kommer att backa från kravet på hela Israels Område och inte kommer att erkänna staten Israel. Hur är det då möjligt för Sveriges nya statsminister Stefan Löfven att i en regeringsdeklaration deklarera at ...

 • Stöd framför död åt familjen

  från Robert Halef Kd 2014-10-04, 16:46

  ... h genom ökad samverkan. Det är riktigt att skolan på detta Område saknar resurser, eftersom skolan de senaste decennierna har överhopats av allt mer ansvar. Det är numera skolans uppgift att barnen ska skölja fluor, kamma löss, vara snälla, ...

 • Nytt ljus i Löfvens regeringsförklaring

  från Under den lugna korkeken Kd 2014-10-04, 10:43

  ... som Fas 3:are inte får någon extra inkomst utöver sitt bidrag. Fas 3 blev ett Område där martyrkomplexet hägrade som en illusion i tortyrkammaren, vilket symptomatiskt fick frikyrklig prägel i statsminister Reinfeldts tillsättning av hans s ...

 • Juholt drar en lans mot talibanerna i Alliansen

  från Segersams patriarkala blogg Kd 2014-09-29, 11:09

  ... använder pengarna! Ett tredje Område som Alliansen vällovligt satsat på är kulturarvet, exempelvis genom att bygga om Nationalmuseum. Kulturarvslyftet var en annan satsning med bra motiv, men som tyvärr slog fel.Men, nu får vi se vad vänst ...

 • Besöksnäringen växer

  från Brännbergs Blandningar - Tankar om stor... Kd 2014-09-27, 22:43

  ... minst vi Kristdemokrater. Penilla Gunther har arbetat via riksdagen på nationell nivå och brutit mark på flera Områden. Jag har varit verksam både kommunalt och regionalt men också haft nationella uppdrag. Besöksnäringen är ett område som ...

 • Besöksnäringen växer

  från Brännbergs Blandningar - Tankar om stor... Kd 2014-09-27, 22:43

  ... minst vi Kristdemokrater. Penilla Gunther har arbetat via riksdagen på nationell nivå och brutit mark på flera Områden. Jag har varit verksam både kommunalt och regionalt men också haft nationella uppdrag. Besöksnäringen är ett område som ...

 • Trygghet och valfrihet för äldre

  från Kristdemokraterna LarsAxel Nordell Kd 2014-09-11, 21:06

  ... för de kommunala insatserna inom äldreomsorgen. För att driva på utvecklingen föreslår vi ett statligt stimulansbidrag. Inget annat parti har som Kristdemokraterna lyft äldrefrågorna. Man skulle kunna säga att Kristdemokraterna är det enda pa ...

 • Program för fler trygghetsbostäder i Markaryds kommun

  från Germundsson Kd 2014-09-10, 22:11

  ... kort kommer också utemiljön att ytterligare förbättras genom den parkering/grönOmråde som kommer att uppföras utmed Lagastigsgatan intill Solhäll.MellangårdVi vill se över kriterierna för anvisningen till lägenheterna på Mellangård så att ...

 • Vikten av att själv få välja

  från Brännbergs Blandningar - Tankar om stor... Kd 2014-09-09, 06:54

  ... la. Det är lätt att sitta i Stadshuset och rita kartor och säga att alla barn som bor inom ett visst Område ska tillhöra en given skola, men även här anser vi att föräldrarna i samråd med sina barn ska själva få välja den skola som bäst pas ...

 • Stå upp för Stockholm

  från Caroline Szyber Kd 2014-09-04, 21:45

  ... hlin och mig till riksdagen med Lidingösidan. Vi politiker från StockholmsOmrådet måste stå upp för vår region. I riksdagen är de flesta, som är valda från kommuner i länet, tysta när frågorna handlar om vårt geografiska område. Politiker ...

 • Utveckla Rut dags för Knut (Rit)

  från Caroline Szyber Kd 2014-09-04, 15:25

  ... nröja dagens gränsdragningsproblem och hitta nya ekonomiska utvecklingsOmråden som skapar jobb och balans i vardagen. Det gäller inte minst IT-sektorn, där vi anser att ett RIT-avdrag skulle underlätta den personliga användningen av IT. Den ...

 • Jämställdhet utan hat

  från Tuve Skånbergs blogg Kd 2014-09-03, 18:26

  ... inte förekommer, inte på något Område. För att få ett mer jämställt Sverige vill vi se till att offentliga verksamheter har jämställda löner, såväl i stat, region som kommun. Tillsättningar av tjänster och uppdrag ska ske utifrån kompetens ...

 • Debatt på Blackebergs gymnasium

  från Christian Carlsson (kd) Kd 2014-09-03, 16:01

  ... ndan på bostadspolitikens Område på flera decennier. Regeringen har tagit itu med problem som rör regelverk, överklagandetider, planprocessen, regional samverkan kring bostadsbyggandet och mycket, mycket mer. Efter 2012 har vi också sett hu ...

 • Vi kan inte blunda för antisemitismen

  från Caroline Szyber Kd 2014-08-27, 13:40

  ... l att det avsättas tillräckliga resurser för att utbilda och informera om antisemitism. Vi kan göra mer och vi ska göra mer. För oss finns inget annat val. ********************************************** Från och med idag kan man rösta!! Jag bär va ...

 • Alliansens toppkandidater tar bussen till väljarna

  från Brännbergs Blandningar - Tankar om stor... Kd 2014-08-20, 22:22

  ... esa kollektivt tillsammans i Skaraborg. Regionens eget bolag, Västtrafik, ansvarar för buss, tåg och färjor i vårt Område. I dag har vi varit i Gullspång, Hova, Mariestad, Skövde, Tibro, Hjo och Karlsborg. Här är några bilder från besöken i ...

Mätning: Område

Parti-mätaren: Kristdemokrater är de som oftast bloggar om "Område". Ämnet nämns i cirka 3,21% (1 av 31) av blogginläggen från kristdemokrater.

Historik: "Område" nämndes som mest under april 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Område

Linda Snecker V (85), Webbredaktör S (62), Svensson Sp (60), Dagens Arena Vänster (39), Jinge Vänster (38), Cornucopia Övrig (36), Det Progressiva USA Pp (30), The Climate Scam Övrig (29), Anders Ågrens blogg M (25), Tobbes Medieblogg Sd (24)