Kanske sökte du bloggen Piratjanne (av Jan Lindgren)?

Blogginlägg om Paradigm

21 träffar från politiska bloggar, varav 4 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Does Russia have the right to intervene in Ukraine to protect Russians?

  från Mark Klamberg Fp 2014-03-03, 14:43

  ... banner of R2P without a security council resolution.    Thus, I believe it is more relevant to leave the R2P-Paradigm and instead discuss the Crimea situation according to the following question: Does a state (Russia) have the rig ...

 • Räven,björnen och ? - nytt politiskt spelplan..

  från Strategy questions on paradigm change w... S i förrgår, 19:53

  ... tillbakablick. Jag har sedan jag skapat grundtankar för det nya vetenskapsParadigmet i min tilltänkta avhandling,första version i Teoretisk Filosofi vid Uppsala universitet 1974 (som student,efter studier först vid Helsingfors universitet lä ...

 • Intellektuellt mod i klimatdebatten

  från The Climate Scam Övrig i förrgår, 00:14

  ... psmän ofta nonchalerar fakta som inte passar in i deras Paradigm, men en intellektuellt modig person är beredd att ta med i bilden sådant som är svårt att acceptera. Den tredje intellektuella dygden kallar David Brooks för fasthet: Den som h ...

 • 226. V! lever alla i en låtsasvärld.

  från Anthropos Metron Övrig 2014-09-17, 15:22

  ... den värld som är gemensam för oss andra. Den känsla av verklighet (det Paradigm) det tagit oss tusentals år att sno ihop. Och när jag läser vad Maria Sveland just skriver i sitt försvar för det Feministiska Manifestet, att det ”är euforiskt ...

 • Ett livslångt våldsabonnemang

  från Frihetssmedjan Övrig 2014-09-14, 10:27

  ... slag av lagens väktare. Så långt så gott; få skulle ifrågasätta nödvändigheten av ett dylikt system med den allestädes närvarande risken för att annars råka ut för våldsverkare och tjuvar. Dess implikationer i skuggan av den omfattande, mycket omf ...

 • Hundratusen dollar om Gud inte finns?

  från Humanistbloggen Övrig 2014-09-06, 17:36

  ... inte finns någon absolut sanning... det är precis vad det är. Du lever i en dikotomi, ett Paradigm, ett problem och ett paradox. Du förstår, om vi skulle titta på absoluta sanningar, om vi skulle titta på den totala kunskapen, alla vetenskap ...

 • Vad är imperialism? – fortsatt diskussion

  från Jinge Vänster 2014-09-02, 05:18

  ... riod med början på 60 talet hade IBM en oligopolställning på datormarknaden. Tekniska felbeslut och nonchalans av konkurrenter, på grund av sin dominerande ställning gjorde att oligopolställningen på datormarknaden försvann på mycket kort tid. Ett ...

 • Om Google var ett politiskt parti skulle det var Socialliberalerna!

  från Socialliberalerna Övrig 2014-08-30, 14:03

  ... parti som symboliserar företaget så skulle det vara Socialliberalerna. Google ser möjligheter och bryter gamla Paradigm. ”Ingenting är omöjligt” har blivit företagets igenkännande DNA och makten ska inte ligga hos en elit, utan h ...

 • Lunda-andan och lundabohemerna (orig.)

  från Konst Politik Vänster 2014-08-26, 02:20

  ... ...

 • Lunda-andan och lundabohemerna

  från Konst Politik Vänster 2014-08-26, 02:20

  ... ...

 • Löfven intervjuades: När ska Saarinen och Johansson titta ut från den givna boxen?

  från Schlaug.se Mp 2014-08-19, 09:37

  ... apliga Paradigm förändras. Plötsligt, när man nått en viss punkt i ifrågasättande av den rådande uppfattningen, uppstår ett nytt paradigm och alla undrar varför i hela friden man inte tidigare sett det man nu ser fullständigt klart...Monica ...

 • Värmestrålning från ovan

  från The Climate Scam Övrig 2014-08-12, 08:30

  ... d CO2-halt i atmosfären åtföljas av en ökande mängd vattenånga. Denna mekanism har ifrågasatts av många, bl a här på KU (länk 1, länk 2 ) Gero och Turners resultat visar tvärtom att under de 14 år som deras mätningar pågått, så har halten av vatten ...

 • Gamla idéer vitaliserar inte stadsdelstorgen

  från Min Vision Övrig 2014-07-30, 20:29

  ... den utan i synergierna mellan dessa delar. Modernism är en planeringstradition, ett Paradigm, där utgångspunkten ofta är ingenjörens: Bryt ner problemet, bryt ner det! Och addera varje mindre del av lösningen på slutet. Det är ur den tanken ...

 • Vad är fokus och relevant och vad är populism i utbildningspolitiken?

  från Kommenterar stockholmspolitiken M 2014-07-26, 16:14

  ... rken som lärare, sjuksköterskor, ingenjörer och många andra som krävde utbildning. Alla skulle nu betraktas blott som ”löntagare”. Auktoritetsupproret, i en märklig blandning med vag marxism, svepte genom medier, myndigheter och lärarhögskolor. Mät ...

 • Priset för att ifrågasätta och söka sanningen

  från The Climate Scam Övrig 2014-07-17, 18:00

  ... å betala sitt pris”. Sanningen är att inflytelserika spelare som Wijkman inte tål riktiga ifrågasättare/sanningssökare och gör allt i sin makt för att stoppa dem. Detta har jag personligen erfarit. En dag rämnar dock dammen och inget kan stoppa kra ...

 • Enhet är partiet som människor längtar efter

  från Enhet Övrig 2014-07-16, 10:48

  ... lesta människor jag pratat med i år, inte bara i Almedalen. Jag ser klara tecken på att ett Paradigmskifte är på gång i svensk politik, men varken politikerna eller media tycks förstå det. Och det gäller inte bara Sverige. Undersökningar vis ...

 • Malthus och Bentham styr Sverige

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-07-09, 08:22

  ... jare har skolats i ett Paradigm som styrs av socialistiska ideal. De flesta är alltså på grund av okunskap oförmögna att tänka annorlunda eller ifrågasätta den rådande ordningen. Klimathotsalarmismen, invandringsförtjusningen, äganderättens ...

 • How Newspeak Makes Real Libertarian Thought Impossible In The US

  från Rick Falkvinge Pp 2014-07-05, 18:00

  ... property, corporations, employment, and current social structures as a given. Anyone thinking outside of that Paradigm is given a choice to advocate “freedom” and be branded a neo-Libertarian, or be against “freedom” ...

 • ABC till en relativiserad verklighetssyn

  från Strategy questions on paradigm change w... S 2014-06-15, 18:44

  ... ABC till en relativiserad verklighetssyn eller Hur även dagens fysik har kommit till det mellanParadigmatiska läget då dess hyllade auktoriteter försöker göra sitt bästa,sista försök,reduktion till nuvarande syn på kosmos,materia,universum,m ...

 • Naturligt vis

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-06-01, 08:24

  ... niskan och naturen. M – Precis! Det handlar om Paradigm. Jag är för ett öppet paradigm där vi ser det som vår rätt och vår skyldighet att jobba med de förutsättningar naturen ger oss. Motsatsen, ett paradigm som vid varje möjlighet vi ...

Mätning: Paradigm

Parti-mätaren: Piratpartister är de som oftast bloggar om "Paradigm". Ämnet nämns i cirka 0,09% (1 av 1074) av blogginläggen från piratpartister.

Historik: "Paradigm" nämndes som mest under november 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Paradigm

The Climate Scam Övrig (6), Frihetsportalen.se Övrig (5), Satyagraha Vänster (5), Strategy questions on paradigm change work..på svenska S (4), Det Progressiva USA Pp (3), Lena Sommestad S (2), Initiativ Samutveckling Övrig (2), Cornucopia Övrig (2), Schlaug.se Mp (2), Kulturbloggen S (2)