Kanske sökte du bloggen Resursbloggen (av Näverket Resurs - för sjuka och utsattas rätt i samhället)?

Blogginlägg om Resurs

171 träffar från politiska bloggar, varav 0 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Cirkulär ekonomi, vad är det?

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-07-02, 10:52

  ... kring den linjära ekonomin. Det vill säga, produktionsmodellen som innebär att vi extraherar en Resurs, förädlar den till en produkt, och sedan slänger den. På engelska beskrivs den ibland som en "take-make-dispose"-modell, och denna envä ...

 • Almedalspolitik för att säkra den svenska life science industrins framtid

  från Unionen Opinion Övrig 2014-07-02, 10:37

  ... ida, och där den ena parten storleks-, Resurs- och förhandlingsmässigt befinner sig i ett stort underläge. För att det över huvud taget ska kunna gå från grundforskning till marknad i Sverige krävs en närvaro av större läkemedelsbolag som ...

 • Vad får en akademiker kosta?

  från Sacobloggen Övrig 2014-06-24, 10:40

  ... e måste matchas in på den svenska arbetsmarknaden. Det handlar om att ta tillvara den Resurs av akademiker som väljer att komma till vårt land. Att nu slösa bort flera år på grund av ett dåligt mottagande är katastrof i ett land som satsar ...

 • Arbetsmiljöstatistiken inte förvånande, men skrämmande

  från Sacobloggen Övrig 2014-06-19, 11:22

  ... h i verksamheten. Vi måste hushålla med vår viktigaste resurs -arbetskraften. Om vi ska uppnå vårt långsiktigt hållbara arbetsliv där människor både vill och kan arbeta länge måste arbetsmiljön komma i fokus nu! ...

 • Invandringen utgör en effektivitetsvinst.

  från Slutpixlat Övrig 2014-06-18, 12:00

  ... ör att bevara vårt välstånd. Där en människa finns, finns en Resurs.Tor Nilsson ...

 • Sara Haasmark, Fastighetsägarna: Glömmer vi helt bort hållbarhet vid en flytt?

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-06-18, 09:01

  ... -, miljö-, och klimatpåverkan även vid en flytt. Och vi behöver alla göra bättre val. Men siffror på hur valen vi gör vid en flytt påverkar klimatet skulle jag definitivt vilja se. Det blir så mycket mer konkret då. Inget som går att vifta bo ...

 • Lokalt och ekologiskt, ja tack

  från Trädgården Jorden Övrig 2014-06-10, 17:30

  ... h andra Resurser som behövs från andra länder. I moderna växthus är byggnaden, inredningen, dataprogrammen, rådgivningen, vattenutrustningen, pesticiderna, substratet (stenull), konstgödseln, fröerna och mycket mer importerade. Moderna väx ...

 • Gästinlägg: Sverige behöver en beredskap för utebliven tillväxt

  från Cornucopia Övrig 2014-06-09, 12:48

  ... ursförbrukningen samtidigt ökat. Tillväxt är kopplat till konsumtion av mer energi, som idag till över 80 procent kommer från fossila, icke- förnyelsebara källor. Efterfrågan ökar också på centrala tillgångar som jordbruksmark, färskvatten oc ...

 • Peak oil - en introduktion

  från Cornucopia Övrig 2014-05-28, 13:01

  ... runt 2020 - 2030 och peak gas i intervallet 2030 - 2040.När man utvinner en Resurs börjar man alltid med de enklaste och billigaste resurserna. Det är de man hittar först och likt när man plockar äpplen från ett träd börjar man med de ...

 • EIA:s revision: USA:s skifferolja helt slut 2018

  från Cornucopia Övrig 2014-05-23, 05:26

  ... Skifferoljebubblan i USA är över. Med EIA:s revision av oljeResurserna i Kaliforniens Montereyformation sänktes den utvinningsbara skifferoljan i USA med 60%, och om EIA:s årliga produktionsprognos ska gälla är skifferoljan helt slut redan ...

 • Därför är grön tillväxtpolitik dömd att misslyckas

  från Cornucopia Övrig 2014-05-19, 09:39

  ... e om reglerad användning av en Resurs. Traditionellt exempelvis en samfälld betesmark eller samfälld torvtäkt. Men om en enskild medlem i samfälligheten sätter ut en extra ko på betesmarken, där bara tio kor får beta, så får visserligen al ...

 • Landskatt och jordbruk

  från Enhet Övrig 2014-05-02, 13:51

  ... ska skapat. Den geoklassiska ekonomiska skolan betraktar alltså markvärdet som en samhällelig Resurs och därför utgör detta en naturliga källa för samhället att hämta medel från för att täcka sina utgifter. ”Land” eller ” ...

 • Försvarsberedningens rapport – En urvattnad kompromiss eller startskottet för en återtagning av försvarsförmåga?

  från Skipper Övrig 2014-04-09, 21:38

  ... ll två huvudsakliga områden. Problemen med att rekrytera rätt och behålla personalen inom kategorin GSS är det ena. Det andra är att Försvarsmaktens organisation ständigt krymper, och fortsätter krympa genom politiska reduceringar som har sitt ur ...

 • Wow! Haninge klättrar till en silverplats som skolmatskommun!

  från Kommunledningen i Haninge Övrig 2014-04-01, 15:28

  ... ch kan också vara en bra Resurs för kunskapsutveckling.Bra mat gör skillnad!Alexandra Anstrell (M)OrdförandeGrund och förskolenämnden ...

 • Rockström tror på tilllväxt!!

  från Henrik Flute Övrig 2014-03-27, 12:05

  ... konomer måste förstå att framtidens jobb inte skapas inom gamla traditionella Resursslösande, tunga industrier, utan genom cirkulära lösningar och modern, innovativ teknik.Där tappade Rockström mitt förtroende! Jag har hittills sett Rockst ...

 • Om miljön vore en mätbar resurs

  från Världen politiken och miljön Övrig 2014-03-22, 06:54

  ... r arbetstillfällen kan, rent faktiskt, må bra innan vi väljer att tänka om kring vår miljö och våra naturResurser. Naturen kan vara abstrakt för många ekonomer så jag väljer att göra […] ...

 • Dyrare mandel framöver

  från Henrik Flute Övrig 2014-03-18, 17:46

  ... knapp Resurs. Regeringarna i Washington och Sacramento har förvärrat det hela genom att subventionera vatten till jordbrukare som konstbevattnar. Hade inte dessa subventioner funnits hade Kaliforniens jordbruk inriktat sig på andra grödor ...

 • Veckans miljöcitat – om fulbananer, gäddfabriker och skidlandslaget

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-03-02, 13:12

  ... e av att undanta en viktig nationell Resurs som skogen från brukande. I ett pressmeddelande förklarar Skogsindustrierna varför man är kritiska till regeringens beslut om ökat formellt och frivilligt skydd av skogsmark till år 2020. *** – D ...

 • När sanningen kryper fram...

  från Skipper Övrig 2014-02-26, 21:20

  ... e kommande åren ska Försvarsmakten anställa ca 16 000 soldater och sjömän på hel- och deltid. I takt med att den anställda personalen ökar ställs också nya krav på Försvarsmaktens övningsverksamhet, både vad avser innehåll och omfattning. Förstär ...

 • Unika genetiska resurser

  från Jordbruk 2.0.1 Övrig 2014-02-25, 15:33

  ... iska egenskaper, utöver en eventuell resistens mot bovint tuberkulos, som genom usel politik nu hotas som genetisk Resurs i framtidens jordbruk, är skandal! (Se nedan länk) Ty det finns mindre än 1000 Fjällkor kvar ...

Mätning: Resurs

Parti-mätaren: Folkpartister är de som oftast bloggar om "Resurs". Ämnet nämns i cirka 0,42% (1 av 238) av blogginläggen från folkpartister.

Historik: "Resurs" nämndes som mest under oktober 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Resurs

Webbredaktör S (14), Svensson Sp (14), Cornucopia Övrig (8), Martin Mobergs blogg S (8), Skipper Övrig (5), Rasmus liberal Fp (4), Varenda en behövs C (4), Supermiljöbloggen Övrig (4), Dagens Arena Vänster (4), Birgitta Axelsson Edström Kalmar V (4)