Kanske sökte du bloggen Resursbloggen (av Näverket Resurs - för sjuka och utsattas rätt i samhället)?

Blogginlägg om Resurs

176 träffar från politiska bloggar, varav 2 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Collective Action and the Evolution of Social Norms

  från Ordning och anarki Övrig 2014-09-14, 22:35

  ... att bestraffa de som lägger in mindre än genomsnittet i fonden - även under sista ronden. Studier från USA, Schweiz och Japan visar att de som från början litar minst på andra är de som lägger ned mest pengar på att bestraffa de som ger sämre än ...

 • Familjen och nationen är inte viktigare än andra gemenskaper

  från Humanistbloggen Övrig 2014-09-12, 10:24

  ... detta hänseende.)Nationalstaten var länge i Europa en gemenskap där människor var en Resurs för konungens godtycke. En gemenskap där människoliv kunde offras för att insamla rikedom, bekräfta makt eller avgöra en gränsstrid. Även i dag le ...

 • Valguide 2014: Kristdemokraterna

  från Wisemans Wisdoms Övrig 2014-09-03, 20:03

  ... heller dennes resurser är obegränsade, vi är dessutom sannolikt inte dennes huvudmotståndare. Därmed ökar sannolikheten att vi kan undvika ett angrepp mot Sverige.Konkret innebär det att ingen del av landet skall kunna tas med endast en begränsad ...

 • Bara vanligt vatten?

  från Chefsblogg Övrig 2014-09-03, 08:11

  ... atten som risk och Resurs i näringslivet”. Stuart Orr (TED talk), vattenexpert från Världsnaturfonden WWF presenterar fakta, utmaningar och möjligheter kring lösningar. Det följs av ett samtal med H&M och WWF om vad det praktiskt inneb ...

 • Göteborg ska få fler jobb och företagare!

  från Alliansen i Göteborg Övrig 2014-09-02, 10:32

  ... *|Resurs för detta. Tillsammans det lokala näringslivet startas också ett entreprenörshus under året. - Vi skapar bättre förutsättningar för både nya företag och de företag som redan finns. För att ge nya företag kraft att fortsätta utvecklas ...

 • Förtvivlad, förbannad, orolig och hoppfull

  från Solrosuppropet.se Övrig 2014-08-29, 11:14

  ... s,  Bengt Sandberg, Fastighetsanst.förbund, Johnny Nadereus, SEKO Sthlm, Mattias Dristig – Ordf. FEDERATIONEN, Birgitta Sevefjord, (V) Landstingspolitiker, Maj Wechselmann, Filmare,  Maria Werme, SLUSSA, Fred Lane, Ingemar E L Göransson & ...

 • Var finns den trånga sektorn?

  från Tyck om IT Övrig 2014-08-25, 15:35

  ... eknologi. Skolans pedagogik behöver förnyas så att IT kan användas som en Resurs och ett medel för en bättre skola och utbildning. Båda dessa är exempel på sektorer där det borde gå att nå framgång för flera IT-företag med innovativa idéer ...

 • Intervju med Ewa Skoog Haslum, chef för 4. sjöstridsflottiljen

  från Skipper Övrig 2014-08-17, 08:00

  ... ka närvaron har ju dessutom satts på pränt i Försvarsberedningens rapport men HUR det ska göras lär vi väl få anledning att återkomma till. Idag konstateras en obalans mellan uppgifter och resurser. Men jag välkomnar att debatten förs och hoppas ...

 • Finne praktisk systemer For casino news

  från Västra Götalands Nättidning Övrig 2014-08-12, 15:56

  ... Det är också uppmuntras att du plats det på ett säkert ställe och inte bära det runt med dig. com är en bra Resurs att ta reda på vilket hotell människor framgångsrikt har använt $20 trick. Ju många spelarna spela Läs hela inlägg ...

 • Gästinlägg: Befordran med bitter eftersmak

  från Wisemans Wisdoms Övrig 2014-08-12, 08:37

  ... |Resurs sägs det. Befordran av kompetent personal är ett led i att belöna personalen men om det sker på vaga grunder med konsekvensen att många andra blir irriterade och ifrågasätter besluten – ja då är det inte god personalpolitik utan i stä ...

 • Klimatprofessorn Hans von Storch varnar för klimatvetenskapens kris

  från The Climate Scam Övrig 2014-08-08, 00:08

  ... v och sociala värden. För att uppnå detta måste vetenskapen ta avstånd från extremisterna, ”skeptiker” och ”alarmister”, för att inte tala om de antidemokratiskt predikande auktoriteter som låtsas ha överlägsen kunskap. För klimatforskningen sku ...

 • När snålheten bedrog visheten!

  från Skipper Övrig 2014-08-07, 03:24

  ... r som av misstag.Det här inlägget kommer ånyo att avhandla helikopterResurser och min bestämda uppfattning om att helikoptern är värd sin vikt i guld. Ni som tröttnat på att läsa mina inlägg om helikoptrar får sluta läsa här, ni andra kan ...

 • Cirkulär ekonomi, vad är det?

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-07-02, 10:52

  ... kring den linjära ekonomin. Det vill säga, produktionsmodellen som innebär att vi extraherar en Resurs, förädlar den till en produkt, och sedan slänger den. På engelska beskrivs den ibland som en "take-make-dispose"-modell, och denna envä ...

 • Almedalspolitik för att säkra den svenska life science industrins framtid

  från Unionen Opinion Övrig 2014-07-02, 10:37

  ... ida, och där den ena parten storleks-, Resurs- och förhandlingsmässigt befinner sig i ett stort underläge. För att det över huvud taget ska kunna gå från grundforskning till marknad i Sverige krävs en närvaro av större läkemedelsbolag som ...

 • Vad får en akademiker kosta?

  från Sacobloggen Övrig 2014-06-24, 10:40

  ... e måste matchas in på den svenska arbetsmarknaden. Det handlar om att ta tillvara den Resurs av akademiker som väljer att komma till vårt land. Att nu slösa bort flera år på grund av ett dåligt mottagande är katastrof i ett land som satsar ...

 • Arbetsmiljöstatistiken inte förvånande, men skrämmande

  från Sacobloggen Övrig 2014-06-19, 11:22

  ... h i verksamheten. Vi måste hushålla med vår viktigaste resurs -arbetskraften. Om vi ska uppnå vårt långsiktigt hållbara arbetsliv där människor både vill och kan arbeta länge måste arbetsmiljön komma i fokus nu! ...

 • Invandringen utgör en effektivitetsvinst.

  från Slutpixlat Övrig 2014-06-18, 12:00

  ... ör att bevara vårt välstånd. Där en människa finns, finns en Resurs.Tor Nilsson ...

 • Sara Haasmark, Fastighetsägarna: Glömmer vi helt bort hållbarhet vid en flytt?

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-06-18, 09:01

  ... -, miljö-, och klimatpåverkan även vid en flytt. Och vi behöver alla göra bättre val. Men siffror på hur valen vi gör vid en flytt påverkar klimatet skulle jag definitivt vilja se. Det blir så mycket mer konkret då. Inget som går att vifta bo ...

 • Lokalt och ekologiskt, ja tack

  från Trädgården Jorden Övrig 2014-06-10, 17:30

  ... h andra Resurser som behövs från andra länder. I moderna växthus är byggnaden, inredningen, dataprogrammen, rådgivningen, vattenutrustningen, pesticiderna, substratet (stenull), konstgödseln, fröerna och mycket mer importerade. Moderna väx ...

 • Gästinlägg: Sverige behöver en beredskap för utebliven tillväxt

  från Cornucopia Övrig 2014-06-09, 12:48

  ... ursförbrukningen samtidigt ökat. Tillväxt är kopplat till konsumtion av mer energi, som idag till över 80 procent kommer från fossila, icke- förnyelsebara källor. Efterfrågan ökar också på centrala tillgångar som jordbruksmark, färskvatten oc ...

Mätning: Resurs

Parti-mätaren: Folkpartister är de som oftast bloggar om "Resurs". Ämnet nämns i cirka 0,42% (1 av 239) av blogginläggen från folkpartister.

Historik: "Resurs" nämndes som mest under oktober 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Resurs

Svensson Sp (17), Webbredaktör S (15), Martin Mobergs blogg S (7), Skipper Övrig (6), Cornucopia Övrig (5), Dagens Arena Vänster (5), Lotta Edholm Fp (4), Kommenterar stockholmspolitiken M (4), Malin Sjölanders blogg M (4), Birgitta Axelsson Edström Kalmar V (4)