Kanske sökte du bloggen Resursbloggen (av Näverket Resurs - för sjuka och utsattas rätt i samhället)?

Blogginlägg om Resurs

174 träffar från politiska bloggar, varav 2 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Göteborg ska få fler jobb och företagare!

  från Alliansen i Göteborg Övrig igår, 10:32

  ... *|Resurs för detta. Tillsammans det lokala näringslivet startas också ett entreprenörshus under året. - Vi skapar bättre förutsättningar för både nya företag och de företag som redan finns. För att ge nya företag kraft att fortsätta utvecklas ...

 • Förtvivlad, förbannad, orolig och hoppfull

  från Solrosuppropet.se Övrig 2014-08-29, 11:14

  ... s,  Bengt Sandberg, Fastighetsanst.förbund, Johnny Nadereus, SEKO Sthlm, Mattias Dristig – Ordf. FEDERATIONEN, Birgitta Sevefjord, (V) Landstingspolitiker, Maj Wechselmann, Filmare,  Maria Werme, SLUSSA, Fred Lane, Ingemar E L Göransson & ...

 • Var finns den trånga sektorn?

  från Tyck om IT Övrig 2014-08-25, 15:35

  ... eknologi. Skolans pedagogik behöver förnyas så att IT kan användas som en Resurs och ett medel för en bättre skola och utbildning. Båda dessa är exempel på sektorer där det borde gå att nå framgång för flera IT-företag med innovativa idéer ...

 • Intervju med Ewa Skoog Haslum, chef för 4. sjöstridsflottiljen

  från Skipper Övrig 2014-08-17, 08:00

  ... ka närvaron har ju dessutom satts på pränt i Försvarsberedningens rapport men HUR det ska göras lär vi väl få anledning att återkomma till. Idag konstateras en obalans mellan uppgifter och resurser. Men jag välkomnar att debatten förs och hoppas ...

 • Finne praktisk systemer For casino news

  från Västra Götalands Nättidning Övrig 2014-08-12, 15:56

  ... Det är också uppmuntras att du plats det på ett säkert ställe och inte bära det runt med dig. com är en bra Resurs att ta reda på vilket hotell människor framgångsrikt har använt $20 trick. Ju många spelarna spela Läs hela inlägg ...

 • Gästinlägg: Befordran med bitter eftersmak

  från Wisemans Wisdoms Övrig 2014-08-12, 08:37

  ... |Resurs sägs det. Befordran av kompetent personal är ett led i att belöna personalen men om det sker på vaga grunder med konsekvensen att många andra blir irriterade och ifrågasätter besluten – ja då är det inte god personalpolitik utan i stä ...

 • Klimatprofessorn Hans von Storch varnar för klimatvetenskapens kris

  från The Climate Scam Övrig 2014-08-08, 00:08

  ... v och sociala värden. För att uppnå detta måste vetenskapen ta avstånd från extremisterna, ”skeptiker” och ”alarmister”, för att inte tala om de antidemokratiskt predikande auktoriteter som låtsas ha överlägsen kunskap. För klimatforskningen sku ...

 • När snålheten bedrog visheten!

  från Skipper Övrig 2014-08-07, 03:24

  ... r som av misstag.Det här inlägget kommer ånyo att avhandla helikopterResurser och min bestämda uppfattning om att helikoptern är värd sin vikt i guld. Ni som tröttnat på att läsa mina inlägg om helikoptrar får sluta läsa här, ni andra kan ...

 • Cirkulär ekonomi, vad är det?

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-07-02, 10:52

  ... kring den linjära ekonomin. Det vill säga, produktionsmodellen som innebär att vi extraherar en Resurs, förädlar den till en produkt, och sedan slänger den. På engelska beskrivs den ibland som en "take-make-dispose"-modell, och denna envä ...

 • Almedalspolitik för att säkra den svenska life science industrins framtid

  från Unionen Opinion Övrig 2014-07-02, 10:37

  ... ida, och där den ena parten storleks-, Resurs- och förhandlingsmässigt befinner sig i ett stort underläge. För att det över huvud taget ska kunna gå från grundforskning till marknad i Sverige krävs en närvaro av större läkemedelsbolag som ...

 • Vad får en akademiker kosta?

  från Sacobloggen Övrig 2014-06-24, 10:40

  ... e måste matchas in på den svenska arbetsmarknaden. Det handlar om att ta tillvara den Resurs av akademiker som väljer att komma till vårt land. Att nu slösa bort flera år på grund av ett dåligt mottagande är katastrof i ett land som satsar ...

 • Arbetsmiljöstatistiken inte förvånande, men skrämmande

  från Sacobloggen Övrig 2014-06-19, 11:22

  ... h i verksamheten. Vi måste hushålla med vår viktigaste resurs -arbetskraften. Om vi ska uppnå vårt långsiktigt hållbara arbetsliv där människor både vill och kan arbeta länge måste arbetsmiljön komma i fokus nu! ...

 • Invandringen utgör en effektivitetsvinst.

  från Slutpixlat Övrig 2014-06-18, 12:00

  ... ör att bevara vårt välstånd. Där en människa finns, finns en Resurs.Tor Nilsson ...

 • Sara Haasmark, Fastighetsägarna: Glömmer vi helt bort hållbarhet vid en flytt?

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-06-18, 09:01

  ... -, miljö-, och klimatpåverkan även vid en flytt. Och vi behöver alla göra bättre val. Men siffror på hur valen vi gör vid en flytt påverkar klimatet skulle jag definitivt vilja se. Det blir så mycket mer konkret då. Inget som går att vifta bo ...

 • Lokalt och ekologiskt, ja tack

  från Trädgården Jorden Övrig 2014-06-10, 17:30

  ... h andra Resurser som behövs från andra länder. I moderna växthus är byggnaden, inredningen, dataprogrammen, rådgivningen, vattenutrustningen, pesticiderna, substratet (stenull), konstgödseln, fröerna och mycket mer importerade. Moderna väx ...

 • Gästinlägg: Sverige behöver en beredskap för utebliven tillväxt

  från Cornucopia Övrig 2014-06-09, 12:48

  ... ursförbrukningen samtidigt ökat. Tillväxt är kopplat till konsumtion av mer energi, som idag till över 80 procent kommer från fossila, icke- förnyelsebara källor. Efterfrågan ökar också på centrala tillgångar som jordbruksmark, färskvatten oc ...

 • Peak oil - en introduktion

  från Cornucopia Övrig 2014-05-28, 13:01

  ... runt 2020 - 2030 och peak gas i intervallet 2030 - 2040.När man utvinner en Resurs börjar man alltid med de enklaste och billigaste resurserna. Det är de man hittar först och likt när man plockar äpplen från ett träd börjar man med de ...

 • EIA:s revision: USA:s skifferolja helt slut 2018

  från Cornucopia Övrig 2014-05-23, 05:26

  ... Skifferoljebubblan i USA är över. Med EIA:s revision av oljeResurserna i Kaliforniens Montereyformation sänktes den utvinningsbara skifferoljan i USA med 60%, och om EIA:s årliga produktionsprognos ska gälla är skifferoljan helt slut redan ...

 • Därför är grön tillväxtpolitik dömd att misslyckas

  från Cornucopia Övrig 2014-05-19, 09:39

  ... e om reglerad användning av en Resurs. Traditionellt exempelvis en samfälld betesmark eller samfälld torvtäkt. Men om en enskild medlem i samfälligheten sätter ut en extra ko på betesmarken, där bara tio kor får beta, så får visserligen al ...

 • Landskatt och jordbruk

  från Enhet Övrig 2014-05-02, 13:51

  ... ska skapat. Den geoklassiska ekonomiska skolan betraktar alltså markvärdet som en samhällelig Resurs och därför utgör detta en naturliga källa för samhället att hämta medel från för att täcka sina utgifter. ”Land” eller ” ...

Mätning: Resurs

Parti-mätaren: Miljöpartister är de som oftast bloggar om "Resurs". Ämnet nämns i cirka 0,44% (1 av 228) av blogginläggen från miljöpartister.

Historik: "Resurs" nämndes som mest under oktober 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Resurs

Svensson Sp (18), Webbredaktör S (15), Cornucopia Övrig (7), Martin Mobergs blogg S (7), Skipper Övrig (6), Dagens Arena Vänster (5), Ekonomistas Övrig (4), Kommenterar stockholmspolitiken M (4), Lotta Edholm Fp (4), Varenda en behövs C (4)