Kanske sökte du bloggen Resursbloggen (av Näverket Resurs - för sjuka och utsattas rätt i samhället)?

Blogginlägg om Resurs

169 träffar från politiska bloggar, varav 0 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Försvarsberedningens rapport – En urvattnad kompromiss eller startskottet för en återtagning av försvarsförmåga?

  från Skipper Övrig 2014-04-09, 21:38

  ... ll två huvudsakliga områden. Problemen med att rekrytera rätt och behålla personalen inom kategorin GSS är det ena. Det andra är att Försvarsmaktens organisation ständigt krymper, och fortsätter krympa genom politiska reduceringar som har sitt ur ...

 • Wow! Haninge klättrar till en silverplats som skolmatskommun!

  från Kommunledningen i Haninge Övrig 2014-04-01, 15:28

  ... ch kan också vara en bra Resurs för kunskapsutveckling.Bra mat gör skillnad!Alexandra Anstrell (M)OrdförandeGrund och förskolenämnden ...

 • Rockström tror på tilllväxt!!

  från Henrik Flute Övrig 2014-03-27, 12:05

  ... konomer måste förstå att framtidens jobb inte skapas inom gamla traditionella Resursslösande, tunga industrier, utan genom cirkulära lösningar och modern, innovativ teknik.Där tappade Rockström mitt förtroende! Jag har hittills sett Rockst ...

 • Om miljön vore en mätbar resurs

  från Världen politiken och miljön Övrig 2014-03-22, 06:54

  ... r arbetstillfällen kan, rent faktiskt, må bra innan vi väljer att tänka om kring vår miljö och våra naturResurser. Naturen kan vara abstrakt för många ekonomer så jag väljer att göra […] ...

 • Dyrare mandel framöver

  från Henrik Flute Övrig 2014-03-18, 17:46

  ... knapp Resurs. Regeringarna i Washington och Sacramento har förvärrat det hela genom att subventionera vatten till jordbrukare som konstbevattnar. Hade inte dessa subventioner funnits hade Kaliforniens jordbruk inriktat sig på andra grödor ...

 • Veckans miljöcitat – om fulbananer, gäddfabriker och skidlandslaget

  från Supermiljöbloggen Övrig 2014-03-02, 13:12

  ... e av att undanta en viktig nationell Resurs som skogen från brukande. I ett pressmeddelande förklarar Skogsindustrierna varför man är kritiska till regeringens beslut om ökat formellt och frivilligt skydd av skogsmark till år 2020. *** – D ...

 • När sanningen kryper fram...

  från Skipper Övrig 2014-02-26, 21:20

  ... e kommande åren ska Försvarsmakten anställa ca 16 000 soldater och sjömän på hel- och deltid. I takt med att den anställda personalen ökar ställs också nya krav på Försvarsmaktens övningsverksamhet, både vad avser innehåll och omfattning. Förstär ...

 • Unika genetiska resurser

  från Jordbruk 2.0.1 Övrig 2014-02-25, 15:33

  ... iska egenskaper, utöver en eventuell resistens mot bovint tuberkulos, som genom usel politik nu hotas som genetisk Resurs i framtidens jordbruk, är skandal! (Se nedan länk) Ty det finns mindre än 1000 Fjällkor kvar ...

 • Vem ska våga bli chef?

  från Chefsblogg Övrig 2014-02-20, 12:54

  ... drivkrafterna för att bli chef. Chefer vill utveckla, påverka och driva verksamhet.  Chefens viktigaste Resurs i det arbetet är att leda och utveckla medarbetarna, så att varje individ bidrar till resultatet efter bästa förmåga. I ett tidi ...

 • Nomenklatur i nomenklaturans tjänst

  från Frihetsportalen.se Övrig 2014-02-18, 09:03

  ... r en avgörande Resurs för alla livsvillkor på planeten. Genom att i nomenklaturen ge vatten status av en ändlig resurs kan man i doktrinen ge nomenklaturan makten att bestämma över allt vatten, även det som befiner sig i privat ägo. Vatten ...

 • Vad kostar skifferolja att utvinna?

  från Cornucopia Övrig 2014-02-10, 09:04

  ... tydlig röd färg. Produktionskostnaden anges i intervallet 50 USD - 100 USD, där de billigaste Resurserna kostar 50 USD och de dyraste 100 USD. Idag ligger kostnaden någonstans i mitten. Ovanstående är alltså ständigt positiva IE ...

 • Tjänstemännens IT-miljö – medarbetarna är företagens viktigaste resurs

  från Unionen Opinion Övrig 2014-01-29, 11:14

  ... för genomförandet av förändringarna måste vara att medarbetarna är företagens viktigaste Resurs för fortsatt utveckling, innovation och konkurrenskraft. Vår uppskattning är att oförankrade och ogenomtänkta IT-system kostar företagen drygt ...

 • Teknik är inte energi – utan sätter energi i arbete!

  från Aspo Sverige Övrig 2014-01-28, 00:30

  ... förnybara Resurser som vatten, skog, jord och fisk snabbare än de kan återuppbyggas. 98. Även vid en tillväxt på 1% kommer ekonomin att dubbleras på 70 år. 99. Problemen intensifieras av andra faktorer: globaliseringen tillåter människor ...

 • Bäst på jämställdhet – men inte bra!

  från Chefsblogg Övrig 2014-01-23, 08:29

  ... r vi inte råd att kasta bort en så viktig Resurs som välutbildade, engagerade medborgares bidrag till näringsliv och välfärd. Men Sverige då? Vi som är normen som alla andra ser upp till? Ja visst har vi kommit långt, men de bastioner som ...

 • 6 nomineringar - Haninge levererar vad gäller Offentlig gastronomi!

  från Kommunledningen i Haninge Övrig 2014-01-20, 22:35

  ... p;Här spelar personalen i skolrestaurangen en viktig roll och kan också vara en bra Resurs för kunskapsutveckling. Stort tack alla! Nu kör vi på och fortsätter förbättra Haninge!Alexandra Anstrell (M)OrdförandeGrund och förskolenämnden ...

 • Om jag skulle bygga en Armé – en modern brigad, del 3 av 4 – prolog till del 3.

  från LtCol Libbo´s Blogg Övrig 2014-01-13, 08:00

  ... tärstrategisk nivå till varandra är det finns ett ömsesidigt beroende dem emellan. T.ex. – det krävs logistiska Resurser för att kunna projicera militär makt. Men såväl taktiska som operativa och militärstrategiska logistikförband är en my ...

 • Aldrig tidigare har skillnaden varit så stor mellan verklighet och dikt!

  från Skipper Övrig 2013-12-17, 17:58

  ... lsammans med politiska förskjutningar till ett mer auktoritärt och kontrollerande styre så förefaller regeringens förhållningssätt än mer märkligt. Utöver den ryska förmågeuppbyggnaden och anskaffning av ny materiel så rapporteras det nu äve ...

 • Högre hyror i allmänhetens tjänst

  från Ekonomistas Övrig 2013-11-21, 07:00

  ... Många människor verkar ha svårt att förstå hur ett högre pris på en befintlig, begränsad och underprissatt Resurs (t.ex. parkeringsplatser, hyresbostäder eller motorleder i rusningstrafik) kan leda till ett bättre utfall. Detta fick jag er ...

 • Hur ska Sverige ta betalt för sina mineraltillgångar?

  från Ekonomistas Övrig 2013-11-16, 21:30

  ... nitiala kapitalkostnader och hög osäkerhet om utfallet. Men framförallt har giltigheten i resonemangen om ett kombinerat skatte- och subventionsprogram  inget med sektorernas storlek att göra. Det finns många möjliga invändningar mot att införa e ...

 • Rättsvakuum

  från Frihetsportalen.se Övrig 2013-11-04, 08:15

  ... Vatten har beslutats vara heligt och en ändlig Resurs. Trots den kunskap om vattnets kretslopp via avdunstning, regn, floder och hav som alla skolbarn får lära sig, så är vatten numera i statliga och byråkratiska ögon en ändlig resurs som ...

Mätning: Resurs

Parti-mätaren: Folkpartister är de som oftast bloggar om "Resurs". Ämnet nämns i cirka 0,38% (1 av 265) av blogginläggen från folkpartister.

Historik: "Resurs" nämndes som mest under oktober 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Resurs

Martin Mobergs blogg S (15), Svensson Sp (14), Webbredaktör S (13), Skipper Övrig (7), Cornucopia Övrig (6), Supermiljöbloggen Övrig (5), Aspo Sverige Övrig (5), Ekonomistas Övrig (5), Dagens Arena Vänster (4), Varenda en behövs C (4)