Blogginlägg om Rosling

6 träffar från politiska bloggar, varav 0 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig

Mätning: Rosling

Parti-mätaren: Centerpartister är de som oftast bloggar om "Rosling". Ämnet nämns i cirka 0,03% (1 av 2959) av blogginläggen från centerpartister.

Historik: "Rosling" nämndes som mest under januari 2014.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Rosling

The Climate Scam Övrig (3), Lakes Lakonismer C (1), Politologerna Statsvetenskaplig analys av svensk politik. Övrig (1), Waldemar Ingdahl Övrig (1), Ekonomistas Övrig (1), LillEinars blogg Höger (1), Humanistbloggen Övrig (1), Supermiljöbloggen Övrig (1), Åsa Carlsson - Liberal Fp (1), Ingrid Eckerman tycker till Övrig (1)