Blogginlägg om Skolinspektionen

223 träffar från politiska bloggar, varav 2 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Friskola får avslag

  från Ledarbloggen Höger 2014-09-26, 17:51

  ... Fyra lärare vill starta en friskola, men Skolinspektionen säger nej och hänvisar till otillräcklig ekonomi och elevunderlag. ...

 • Resursfördelningen i grundskolan

  från Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V 2014-09-25, 21:33

  ... sagt, antogs av nämnden den 18 april 2011 (se här) efter en ganska omfattande diskussion, där jag inte var helt tillfreds… (När är jag det?) Det är nog läge att förnya denna diskussion… (Jag har bloggat om ämnet vid minst två tillfällen tidigare, se här oc ...

 • Till försvar för det fria skolvalet!

  från Anders Ågrens blogg M 2014-09-13, 10:55

  ... fria skolvalet. Vi vill att de som bedriver utbildningsverksamhet ska ta ett långsiktigt ägaransvar. Vi vill att Skolinspektionen ska pröva den fristående huvudmannens lämplighet inför etablering eller vid ägarbyte. Vi vill att insynen i fristående ...

 • ”Det är skattefinansierad hjärntvätt”

  från Dagens Arena Vänster 2014-09-09, 13:10

  ... . Men skolan har fått skarp kritik från myndighetshåll. Skolinspektionen har reagerat på att elever på skolan skickas från ett stort geografiskt upptagningsområde vilket gjort att undervisningen, under minst två läsår, bedrevs på distans. Myndighete ...

 • Debatt på Blackebergs gymnasium

  från Christian Carlsson (kd) Kd 2014-09-03, 16:01

  ... o i skolan. Vidare upplever nästan varannan elev på högstadiet och gymnasiet att personalen inte agerar om de upptäcker att någon av eleverna råkar illa ut. Det är oacceptabelt – en sådan flathet gentemot kränkande beteende får inte förekomma. Höj antagni ...

 • Skolor i Kalmar län som kan läggas ned vid ett regeringsskifte

  från Björn Brändewall Fp 2014-08-30, 09:13

  ... vudman. Vi har inrättat Skolinspektionen som egen myndighet och gett dem ökade resurser och befogenheter för att kontrollera att såväl kommunala som fristående skolor håller god kvalitet. Jag vill som riksdagsledamot förstärka Skolinpektionen ytterl ...

 • Vad betyder förstatligande?

  från Harald i Uppsala Fp 2014-08-29, 11:24

  ... t genom inrättandet av den statliga Skolinspektionen. Därmed är dock inte skolväsendet förstatligat lika lite som Finansinspektionen existens innebär att alla banker har blivit statliga.Nåväl, att styra med en öronmärkt statlig finansiering för skol ...

 • Vinster i välfärdslandet

  från Ekonomistas Övrig 2014-08-28, 08:49

  ... att Skolinspektionen har slarvat med inspektionen av privata (och kommunala?) skolor, och inte genomfört någon inspektion på flera år. Nu är naturligtvis Skolinspektionen bara ett exempel – det finns säkert andra statliga och kommunala myndigheter ...

 • Detta har vi gjort

  från Per Altenberg Fp 2014-08-27, 09:18

  ... er måttet, däribland vitesföreläggande och stängning. Nytt skolforskningsinstitut För att utvärdera problemen i den svenska skolan och sprida kunskap om effektiva undervisningsmetoder inrättas 2014 ett Skolforskningsinstitut. Ökade ekonomiska resurser Skol ...

 • Praktiska Gymnasiet – mer än bara burkpantning. Även sönderstressade lärare och dålig yrkesutbildning

  från Alliansfritt Sverige S 2014-08-25, 17:09

  ... at till skolverkets brister. Vid samma tidpunkt fick skolan i Trollhättan kritik från Skolinspektionen för att eleverna inte får det stöd dem har rätt till. De kom dessutom, skrämmande nog, fram till att det även gällde alla skolor i koncernen. I ap ...

 • Succén med yrkesprogrammen fortsätter – färre sökande för tredje året i rad

  från Alliansfritt Sverige S 2014-08-24, 13:18

  ... det. Var femte elev har enligt Skolinspektionen inte blivit erbjuden eller vet inte om hen blivit erbjuden att läsa in behörigheten. [...] En annan anledning till att få söker utbildningarna är det som DN artikeln lyfter fram. En alldeles för svag k ...

 • Ordning och reda i friskolesystemet

  från Ronny Persson med lite tid över S 2014-08-20, 10:00

  ... fristående skolorna    ge Skolinspektionen i uppdrag att kontrollera skolföretagens ekonomi.-----.----------------https://www.youtube.com/channel/UCSjDSYkS09JBF19LkeQ2CLA/featured?view_as=public ...

 • Dags för en förändring...

  från Sara Kjernholm Mp 2014-08-19, 16:57

  ... hem blivit ännu lägre.- Andelen behöriga lärare och förskollärare minskat.- Både Skolinspektionen och kommunrevisorerna kritiserat Österåker för att inte tillgodose barns behov av särskilt stöd.M med sina stödpartier har haft makten i Österåker de s ...

 • Vesna Prekopic: ”FP obegripliga om ordning i skolan”

  från Dagens Arena Vänster 2014-08-19, 13:09

  ... an. Att arbetsro är viktigt för en god lärandemiljö råder det inga tvivel om. Skolinspektionen har rapporterat om att var tionde skola brister i hur ordningsreglerna är förankrade och hur de följs. Men Fjelkners utredningsuppdrag har sedan det tillk ...

 • Skolkoncern lät elever panta burkar för att köpa material till undervisningen

  från Alliansfritt Sverige S 2014-08-18, 19:49

  ... lärlingsplatser En skola Sigtuna har hotats med böter då Skolinspektionen har hittat brister i bland annat särskilt stöd, i betygssättning, samt praktikplatser. Praktiska Nacka har fått kritik för att inte heller ge särskillt stöd till elever som be ...

 • Ordning och reda i friskolesystemet

  från Ronny Persson med lite tid över S 2014-08-17, 13:00

  ... de fristående skolorna    ge Skolinspektionen i uppdrag att kontrollera skolföretagens ekonomi.------------------ https://www.youtube.com/channel/UCSjDSYkS09JBF19LkeQ2CLA/featured?view_as=public ...

 • BEVISET

  från C G Carlssons blogg S 2014-08-16, 18:35

  ... S 2011 – Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv, Skolverket 2012 --- Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? – Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Skolverket 2009 http://www.sko ...

 • Ordning och reda i friskolesystemet

  från Ronny Persson med lite tid över S 2014-08-16, 13:04

  ... de fristående skolorna    ge Skolinspektionen i uppdrag att kontrollera skolföretagens ekonomi. ...

 • Lyft skolan från stadsdelarna

  från Helene Odenjung FP Fp 2014-08-12, 19:45

  ... borg. Genom att lyfta skolan skapar vi en bättre likvärdighet för alla elever. Såväl Skolverket som Skolinspektionen har dömt ut SDN som skolnämnder. Malmö och Stockholm har dragit samma slutsatser och lyft ansvaret för skolan centralt. Det är ...

 • Välkommen lagändring

  från Anders G Johansson M 2014-08-07, 13:13

  ... lir tydlig och klar och att tolkningsutrymmet därmed blir begränsat.  På Skolinspektionen minskar sannolikt också högarna med anmälningar, vilka säkert som amen i kyrkan ramlar in vid terminsavslutningarna. Myndigheten kan istället ägna tiden åt mer ...

Mätning: Skolinspektionen

Parti-mätaren: Folkpartister är de som oftast bloggar om "Skolinspektionen". Ämnet nämns i cirka 0,61% (1 av 164) av blogginläggen från folkpartister.

Historik: "Skolinspektionen" nämndes som mest under oktober 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Skolinspektionen

Linda Snecker V (54), Moderaterna Oxelösund M (20), Moralrevisorn Övrig (19), Dagens Arena Vänster (18), Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V (12), Alliansfritt Sverige S (10), Ledarbloggen Höger (9), Webbredaktör S (8), Lotta Edholm Fp (5), Bråhovda skola Fp (5)