Blogginlägg om Skolinspektionen

381 träffar från politiska bloggar, varav 3 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Trots allt, Glad Påsk!

  från ovenordstrom (Oven) - Medlem i Vänsterp... V 2014-04-17, 17:35

  ... ån Skolinspektionen. Han förklarade att rektorerna har laglig rätt att förbjuda systematisk ledighet och tydligen att de äger rätten att bestämma om eleverna får ha musikskoleundervisning på raster och håltimmar, eller inte. Vad som inte kommit ut i ...

 • Rapport 2 från BUN 15/4

  från Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V 2014-04-16, 20:34

  ... betonades att förvaltningen ska göra en särskild satsning på de skolor som fick mest och tyngst kritik av Skolinspektionen, dvs Brålanda skola, Dalboskolan, Frändeskolan och Skerruds skola. Och utifrån Skolinspektionens kritik lär den satsningen behövas. N ...

 • Friskolan höll inne på miljoner

  från Dagens Arena Vänster 2014-04-15, 10:57

  ... ivare. Praktiska har tvingats stänga en skola i Tumba efter att Skolinspektionen hittat allvarliga brister i verksamheten. Ytterligare fyra hotats med vite om totalt 2,2 miljoner kronor, rapporterar DN. Eleverna har ofta också möts av obehöriga lära ...

 • BUN (14/4): Ekonomi, kök och föreningsstöd

  från Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V 2014-04-13, 19:42

  ... gg också, där jag publicerar det yrkande Vänsterpartiet tänker lägga fram. Men till kommunens svar till Skolinspektionen tänker jag inte återkomma. Det går att läsa här. Nämnden har fått en stor digital bibba med drygt 100 sidor om kommunens framtid ...

 • Tobias Billström tveksamma uttalande om simundervisningen i svenska skolor

  från Ulf Bjereld S 2014-04-13, 14:03

  ... inner om en undersökning av Skolinspektionen från 2010 som visade att på 172 skolor var det endast två procent av eleverna som helt eller delvis var befriade från simundervisningen. Kaplan tillägger att på på Rosengårdskolan i Malmö och Rinkebyskola ...

 • Vågar inte heller Miljöpartiet tala klarspråk, Gustav Fridolin?

  från Moralrevisorn Övrig 2014-04-12, 15:00

  ... Hej! Jag har inte fått något svar på mitt inlägg Tar Skolinspektionen sitt ansvar, Mats Pertoft (MP)?. Är det den beryktade partidisciplinen som lägger hinder i vägen? Eller är det brist på civilkurage hos Pertoft? Under rubriken Skolan behöver mer ...

 • Vågar inte heller Miljöpartiet tala klarspråk, Gustav Fridolin?

  från Moralrevisorn Övrig 2014-04-12, 15:00

  ... Hej! Jag har inte fått något svar på mitt inlägg Tar Skolinspektionen sitt ansvar, Mats Pertoft (MP)?. Är det den beryktade partidisciplinen som lägger hinder i vägen? Eller är det brist på civilkurage hos Pertoft? Under rubriken Skolan behöver mer ...

 • Många skolor har svårt att stimulera

  från Linda Snecker V 2014-04-11, 10:50

  ... fter och som ligger före ska stimuleras på lektionerna för att få maximala studieresultat. Men en granskning från Skolinspektionen visar att många skolor måste satsa mer för att lyckas.(TT) ...

 • Det närmar sig ett nytt BUN-möte

  från Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V 2014-04-10, 20:49

  ... igt en ganska diger lunta. Eller vad man nu ska säga när det kommer digitalt. Barn- och Ungdomsnämndens svar till Skolinspektionen ska behandlas. Det är svar på den kritik som riktades både till huvudmannen och till de enskilda skolorna. Tydligen är ...

 • Alliansregeringen kan fortsätta satsa på skolan - oppositionen skulle inte ha råd

  från Lars Björndahl M 2014-04-09, 23:05

  ... i förskolanVi vill stärka lärarnas och förskolechefernas kompetensVi vill att Skolinspektionen ska få ett tydligare uppdrag att granska svenska förskolors kvalitetGrundskolan ska bli tioårig och att de elever som inte når kunskapsmålen i nionde klas ...

 • Stora satsningar på skolan!

  från Elisabeth Björnsdotter Rahm M 2014-04-09, 09:43

  ... å alla nivåer. Förskolan integreras i grundskolan och det innebär att hela grundskolan nu blir 10-årig. Skolinspektionen ska också få ännu större möjlighet att inspektera verksamheterna. Lågstadielyftet innebär satsningar på höjd kvalitet i undervis ...

 • Tankar om Academedia

  från Jan Nilssons blogg M 2014-04-07, 22:06

  ... ar tävlat om att ge en skev bild. Förra året fanns 4 gymnasieskolor i landet som Skolinspektionen inte hade något alls att anmärka på vid granskning. 2 var Academedias. Otur att Anna Dahlberg på Expressen inte visste om det när hon utifrån den mest ...

 • Nationell IT-strategi - riksdagsdebatt om digital kompetens i skolan.

  från Dalman Eek S 2014-04-03, 13:50

  ... ainspektionen? Det finns frågor om avtal, om licenser, om öppna lärresurser och pedagogiska metoder - allt detta behöver samlas och göras tillgängligt. Sharing is caring - internets innersta kärna handlar om att samla, sprida, modifiera och återanvända. De ...

 • Elev ignorerades av skolledningen

  från Moderaterna Oxelösund M 2014-04-03, 11:56

  ... en runt vad som egentligen hände en elev på en skola i Nyköping i mitten av oktober var för dålig. Det konstaterar Skolinspektionen och kräver nu att skolan tar reda på mer. ...

 • (S)kolan fortsätter som budgetregulator i Göteborgs kommun

  från Cornucopia Övrig 2014-04-03, 11:36

  ... evt upp till lagstiftningens krav, säger Per Ekborg på Skolinspektionen."Ändå fortsätter man alltså riskfritt att bryta mot skollagen. I TV-inslaget säger skolinspektionen också klart och tydligt vad man kan göra "vi kan bara beklaga det som har hän ...

 • Friskolejätte undanhåller hundratals miljoner

  från Dagens Arena Vänster 2014-04-03, 10:56

  ... t att friskolor bedrivs med en så avancerad struktur, säger Gunnar Persson på Skolinspektionen till Aftonbladet. Tidningen skriver att det i slutändan är riskkapitalbolaget EQT som tjänar på upplägget. Bland ägarna i EQT återfinns exempelvis Finn Ra ...

 • Rektorsrollen

  från Bråhovda skola Fp 2014-04-02, 12:34

  ... Skolinspektionen tar i sina beslut rörande enskilda skolor i Flen framför allt upp rektorernas roll. Rektorernas viktiga roll har i omgångar diskuterats av Statskontoret, Skolverket, Skolinspektionen och Riksrevisionen. Sammanfattningsvis anser Skol ...

 • Inte nått målen

  från Bråhovda skola Fp 2014-04-02, 12:25

  ... sieskolan. Kommunens kvalitetsarbete har inte utvecklats tillräckligt för att åstadkomma en positiv utveckling. Skolinspektionen framförde 2012 och 2008, sina synpunkter till Flens kommun som huvudman. Ansvariga har i första hand varit Barn och utbi ...

 • Skola riskerar vite på 700 000

  från Linda Snecker V 2014-04-01, 17:07

  ... Praktiska Sverige AB har för fjärde gången i år fått ett föreläggande med vite för en av sina friskolor, uppger Skolinspektionen. Om inte bristerna på gymnasieskolan Praktiska Stockholm åtgärdas väntar vite på 700 000.(TT) ...

 • Skolinspektionen anklagar lärarna

  från Lennart Holmlund Kommunalråd S 2014-03-30, 12:00

  ... Skolinspektionen anklagar lärarna. Skolan är het i debatten och det haglar tyckande från alla håll om vad som måste göras. I debatten har det varit prat om olika typer av uppgifter som ålagts skolan. Det har alltid varit att det är mer pengar som lö ...

Mätning: Skolinspektionen

Parti-mätaren: Folkpartister är de som oftast bloggar om "Skolinspektionen". Ämnet nämns i cirka 0,83% (1 av 121) av blogginläggen från folkpartister.

Historik: "Skolinspektionen" nämndes som mest under augusti 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Skolinspektionen

Linda Snecker V (95), Dagens Arena Vänster (27), Moralrevisorn Övrig (18), Webbredaktör S (18), Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V (14), Moderaterna Oxelösund M (14), Alliansfritt Sverige S (13), Frihetsportalen.se Övrig (11), Politik & Debatt ur ett personligt perspektiv Höger (10), Martin Mobergs blogg S (9)