Blogginlägg om Skolinspektionen

201 träffar från politiska bloggar, varav 0 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Misslyckad skolpolitik

  från C G Carlssons blogg S 2014-10-15, 13:28

  ... 2879?quicktabs_2=1 2012-06-07: Skolinspektionens årsrapport visar, att det svenska gymnasiet återigen halkar efter. Nyligen presenterade Skolinspektionen sin årsrapport. Den målar upp en sorglig bild av den svenska skolan och visar vidden av borgar ...

 • Referat från BUN 13 okt

  från Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V 2014-10-13, 20:03

  ... blev fälld i 7 av fallen. Det handlar för det mesta om särskilt stöd. Det är för övrigt ”bara” Dalbo, Onsjö och Skerrud som har blivit anmälda. Ordförande meddelade också att BUN inte längre ”ägde” sin investeringsbudget. Det är ju ...

 • ”Ökningen av friskolor är det som skapat segregation”

  från Dagens Arena Vänster 2014-10-08, 13:58

  ... s med Vänsterpartiet om att införa kommunalt veto inför nya friskoleetableringar. Samma dag meddelade Skolinspektionen ett beslut om att 44 nya friskolor har fått klartecken att starta nästa läsår. Lärarförbundet har ställt sig kritisk till ett komm ...

 • Ska skolan fostra till civilkurage, Annika Eclund (KD)?

  från Moralrevisorn Övrig 2014-10-07, 18:42

  ... blogginlägg Värdegrund eller värdegrundsarbete, från oktober 2012, har jag kopierat följande: ”Skolinspektionen har i veckan kommit med en rapport som kritiserar skolornas arbete med värdegrundsuppdraget. De som arbetar i skolan är inte alltid ...

 • Förälder anmäler skola

  från Moderaterna Oxelösund M 2014-10-07, 09:48

  ... v ska ha blivit utsatt för kränkande behandling på en skola i Trosa kommun, enligt en anmälan som har inkommit till Skolinspektionen från en förälder. Skolans agerande i ärendet ska nu besvaras av kommunen. ...

 • 44 nya friskolor får klartecken

  från Dagens Arena Vänster 2014-10-07, 08:58

  ... Skolinspektionen meddelar att 44 nya fristående skolor godkänts att starta nästa läsår. I ett pressmeddelande meddelar Skolinspektionen att 33 grundskolor, 1 grundsärskola samt 10 gymnasieskolor har fått klartecken att starta läsåret 2015/16. Det är ...

 • Tusentals lektioner ställs in

  från Dagens Arena Vänster 2014-10-06, 09:54

  ... t att eleverna får annat fokus än skolan, menar Kjell Ahlgren, undervisningsråd på Skolinspektionen. En annan konsekvens är att inställda lektioner ger fel signaler till eleverna. – Om en gymnasieelev kommer två minuter för sent till sin lektion bli ...

 • Gunilla Svantorp (S): Betygen förlorar sitt värde

  från Dagens Arena Vänster 2014-10-01, 11:58

  ... Tina Acketoft (FP), hänvisar i ett mail till Skolinspektionens granskning och menar att dialog mellan lärare och skolledare behöver utvecklas, liksom en kontinuerlig återkoppling till eleverna. – Det behövs uppenbarligen ännu mera utbildning av lär ...

 • Fortsatt betygsinflation: Var fjärde elev får för högt betyg

  från Dagens Arena Vänster 2014-10-01, 01:30

  ... der valrörelsens hetaste dagar gav Skolinspektionen ut kortrapporten ”Uppenbar risk för felaktiga betyg”. I den har myndigheten tittat på de 23 grund- och gymnasieskolor där avvikelsen mellan betyg och provresultat är som störst**. På Jensens gymnas ...

 • Granskning visar: Här får alla elever för höga betyg

  från Dagens Arena Vänster 2014-10-01, 01:30

  ... år mellan 50 och 100 procent av eleverna högre betyg än resultatet på nationella proven. Det visar statistik från Skolinspektionen som Dagens Arena har granskat. Den nya läroplanen har inte kunnat råda bot på den höga betygsinflationen och skapa en ...

 • Friskola får avslag

  från Ledarbloggen Höger 2014-09-26, 17:51

  ... Fyra lärare vill starta en friskola, men Skolinspektionen säger nej och hänvisar till otillräcklig ekonomi och elevunderlag. ...

 • Resursfördelningen i grundskolan

  från Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V 2014-09-25, 21:33

  ... sagt, antogs av nämnden den 18 april 2011 (se här) efter en ganska omfattande diskussion, där jag inte var helt tillfreds… (När är jag det?) Det är nog läge att förnya denna diskussion… (Jag har bloggat om ämnet vid minst två tillfällen tidigare, se här oc ...

 • Till försvar för det fria skolvalet!

  från Anders Ågrens blogg M 2014-09-13, 10:55

  ... fria skolvalet. Vi vill att de som bedriver utbildningsverksamhet ska ta ett långsiktigt ägaransvar. Vi vill att Skolinspektionen ska pröva den fristående huvudmannens lämplighet inför etablering eller vid ägarbyte. Vi vill att insynen i fristående ...

 • ”Det är skattefinansierad hjärntvätt”

  från Dagens Arena Vänster 2014-09-09, 13:10

  ... . Men skolan har fått skarp kritik från myndighetshåll. Skolinspektionen har reagerat på att elever på skolan skickas från ett stort geografiskt upptagningsområde vilket gjort att undervisningen, under minst två läsår, bedrevs på distans. Myndighete ...

 • Debatt på Blackebergs gymnasium

  från Christian Carlsson (kd) Kd 2014-09-03, 16:01

  ... o i skolan. Vidare upplever nästan varannan elev på högstadiet och gymnasiet att personalen inte agerar om de upptäcker att någon av eleverna råkar illa ut. Det är oacceptabelt – en sådan flathet gentemot kränkande beteende får inte förekomma. Höj antagni ...

 • Skolor i Kalmar län som kan läggas ned vid ett regeringsskifte

  från Björn Brändewall Fp 2014-08-30, 09:13

  ... vudman. Vi har inrättat Skolinspektionen som egen myndighet och gett dem ökade resurser och befogenheter för att kontrollera att såväl kommunala som fristående skolor håller god kvalitet. Jag vill som riksdagsledamot förstärka Skolinpektionen ytterl ...

 • Vad betyder förstatligande?

  från Harald i Uppsala Fp 2014-08-29, 11:24

  ... t genom inrättandet av den statliga Skolinspektionen. Därmed är dock inte skolväsendet förstatligat lika lite som Finansinspektionen existens innebär att alla banker har blivit statliga.Nåväl, att styra med en öronmärkt statlig finansiering för skol ...

 • Vinster i välfärdslandet

  från Ekonomistas Övrig 2014-08-28, 08:49

  ... att Skolinspektionen har slarvat med inspektionen av privata (och kommunala?) skolor, och inte genomfört någon inspektion på flera år. Nu är naturligtvis Skolinspektionen bara ett exempel – det finns säkert andra statliga och kommunala myndigheter ...

 • Detta har vi gjort

  från Per Altenberg Fp 2014-08-27, 09:18

  ... er måttet, däribland vitesföreläggande och stängning. Nytt skolforskningsinstitut För att utvärdera problemen i den svenska skolan och sprida kunskap om effektiva undervisningsmetoder inrättas 2014 ett Skolforskningsinstitut. Ökade ekonomiska resurser Skol ...

 • Praktiska Gymnasiet – mer än bara burkpantning. Även sönderstressade lärare och dålig yrkesutbildning

  från Alliansfritt Sverige S 2014-08-25, 17:09

  ... at till skolverkets brister. Vid samma tidpunkt fick skolan i Trollhättan kritik från Skolinspektionen för att eleverna inte får det stöd dem har rätt till. De kom dessutom, skrämmande nog, fram till att det även gällde alla skolor i koncernen. I ap ...

Mätning: Skolinspektionen

Parti-mätaren: Folkpartister är de som oftast bloggar om "Skolinspektionen". Ämnet nämns i cirka 0,6% (1 av 166) av blogginläggen från folkpartister.

Historik: "Skolinspektionen" nämndes som mest under november 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Skolinspektionen

Linda Snecker V (42), Dagens Arena Vänster (23), Moralrevisorn Övrig (20), Moderaterna Oxelösund M (17), Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V (13), Alliansfritt Sverige S (9), Ledarbloggen Höger (9), Webbredaktör S (6), Lotta Edholm Fp (5), C G Carlssons blogg S (5)