Blogginlägg om Skolinspektionen

312 träffar från politiska bloggar, varav 4 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Vinster i välfärdslandet

  från Ekonomistas Övrig idag, 08:49

  ... att Skolinspektionen har slarvat med inspektionen av privata (och kommunala?) skolor, och inte genomfört någon inspektion på flera år. Nu är naturligtvis Skolinspektionen bara ett exempel – det finns säkert andra statliga och kommunala myndigheter ...

 • Detta har vi gjort

  från Per Altenberg Fp igår, 09:18

  ... er måttet, däribland vitesföreläggande och stängning. Nytt skolforskningsinstitut För att utvärdera problemen i den svenska skolan och sprida kunskap om effektiva undervisningsmetoder inrättas 2014 ett Skolforskningsinstitut. Ökade ekonomiska resurser Skol ...

 • Praktiska Gymnasiet – mer än bara burkpantning. Även sönderstressade lärare och dålig yrkesutbildning

  från Alliansfritt Sverige S 2014-08-25, 17:09

  ... at till skolverkets brister. Vid samma tidpunkt fick skolan i Trollhättan kritik från Skolinspektionen för att eleverna inte får det stöd dem har rätt till. De kom dessutom, skrämmande nog, fram till att det även gällde alla skolor i koncernen. I ap ...

 • Succén med yrkesprogrammen fortsätter – färre sökande för tredje året i rad

  från Alliansfritt Sverige S 2014-08-24, 13:18

  ... det. Var femte elev har enligt Skolinspektionen inte blivit erbjuden eller vet inte om hen blivit erbjuden att läsa in behörigheten. [...] En annan anledning till att få söker utbildningarna är det som DN artikeln lyfter fram. En alldeles för svag k ...

 • Ordning och reda i friskolesystemet

  från Ronny Persson med lite tid över S 2014-08-20, 10:00

  ... fristående skolorna    ge Skolinspektionen i uppdrag att kontrollera skolföretagens ekonomi.-----.----------------https://www.youtube.com/channel/UCSjDSYkS09JBF19LkeQ2CLA/featured?view_as=public ...

 • Dags för en förändring...

  från Sara Kjernholm Mp 2014-08-19, 16:57

  ... hem blivit ännu lägre.- Andelen behöriga lärare och förskollärare minskat.- Både Skolinspektionen och kommunrevisorerna kritiserat Österåker för att inte tillgodose barns behov av särskilt stöd.M med sina stödpartier har haft makten i Österåker de s ...

 • Vesna Prekopic: ”FP obegripliga om ordning i skolan”

  från Dagens Arena Vänster 2014-08-19, 13:09

  ... an. Att arbetsro är viktigt för en god lärandemiljö råder det inga tvivel om. Skolinspektionen har rapporterat om att var tionde skola brister i hur ordningsreglerna är förankrade och hur de följs. Men Fjelkners utredningsuppdrag har sedan det tillk ...

 • Skolkoncern lät elever panta burkar för att köpa material till undervisningen

  från Alliansfritt Sverige S 2014-08-18, 19:49

  ... lärlingsplatser En skola Sigtuna har hotats med böter då Skolinspektionen har hittat brister i bland annat särskilt stöd, i betygssättning, samt praktikplatser. Praktiska Nacka har fått kritik för att inte heller ge särskillt stöd till elever som be ...

 • Ordning och reda i friskolesystemet

  från Ronny Persson med lite tid över S 2014-08-17, 13:00

  ... de fristående skolorna    ge Skolinspektionen i uppdrag att kontrollera skolföretagens ekonomi.------------------ https://www.youtube.com/channel/UCSjDSYkS09JBF19LkeQ2CLA/featured?view_as=public ...

 • BEVISET

  från C G Carlssons blogg S 2014-08-16, 18:35

  ... S 2011 – Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv, Skolverket 2012 --- Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? – Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer Skolverket 2009 http://www.sko ...

 • Ordning och reda i friskolesystemet

  från Ronny Persson med lite tid över S 2014-08-16, 13:04

  ... de fristående skolorna    ge Skolinspektionen i uppdrag att kontrollera skolföretagens ekonomi. ...

 • Lyft skolan från stadsdelarna

  från Helene Odenjung FP Fp 2014-08-12, 19:45

  ... borg. Genom att lyfta skolan skapar vi en bättre likvärdighet för alla elever. Såväl Skolverket som Skolinspektionen har dömt ut SDN som skolnämnder. Malmö och Stockholm har dragit samma slutsatser och lyft ansvaret för skolan centralt. Det är ...

 • Välkommen lagändring

  från Anders G Johansson M 2014-08-07, 13:13

  ... lir tydlig och klar och att tolkningsutrymmet därmed blir begränsat.  På Skolinspektionen minskar sannolikt också högarna med anmälningar, vilka säkert som amen i kyrkan ramlar in vid terminsavslutningarna. Myndigheten kan istället ägna tiden åt mer ...

 • Friheten att få älska den man vill

  från Kent Persson (m) blogg M 2014-08-02, 12:00

  ... i förskolor och skolor • att Skolinspektionen ska ha ett tydligt uppdrag och följa upp hur skolor följer skollagen avseende likabehandlingen Detta är konkreta förslag som vi har lagt och som aktivt kommer att driva för att fler människor ska våga va ...

 • Pride: Vi vill ha ett öppet Sverige där alla behövs

  från Kent Persson (m) blogg M 2014-07-31, 10:03

  ... *|Skolinspektionen ett tydligt uppdrag att följa upp hur väl Sveriges skolor efterlever skollagen avseende likabehandling. Vi vill se en ökad HBT-certifiering av förskolor och skolor. HBTQ-lyftet handlar om att se varje människa och skapa möjligheter f ...

 • Vad är fokus och relevant och vad är populism i utbildningspolitiken?

  från Kommenterar stockholmspolitiken M 2014-07-26, 16:14

  ... a innehållet i undervisningen. Även ambitiösa rektorer har funnit att det är svårt att samla alla lärare, präglade av vad de fått höra av verklighetsfrämmande flummare bland pedagogikprofessorer under sin utbildning, till att följa en gemensam linje fastst ...

 • Kunskapsskolan utökar

  från Ledarbloggen Höger 2014-07-22, 11:52

  ... Skolinspektionen har godkänt Kunskapsskolans ansökan om utökning av årskurs 4-5 inför hösten 2015. ...

 • Per Kornhall del 2: Lärarna och barrikaden

  från Helena von Schantz Fp 2014-07-20, 18:37

  ... i Upplands-Väsby. Däremot har han behandlats precis som visselblåsare brukar behandlas och det har skett för att han har varit obekväm för sina chefer och andra makthavare. Bristen på mod och civilkurage i lärarkåren är begriplig. Få av oss har privata för ...

 • Skolfrågorna en tuff nöt inte bara för alliansen utan också för oppositionen i Varberg!

  från Ringborgs blogg Mp 2014-07-19, 03:37

  ... Följetongen med Kunskapsskolan fortsätter i Varberg. Nu har Skolinspektionen gett klartecken för etablering. Ett samråd är ute fram till den 15 september där skolan är tänkt att etablera sig och ett samrådsmöte är utlyst 14 augusti där information k ...

 • Kvalitet och sunt förnuft

  från Jan Nilssons blogg M 2014-07-15, 00:14

  ... ademedias skolor riktigt högt. Av fyra gymnasieskolor i hela Sverige som Skolinspektionen inte hade något alls att anmärka på hör två till Academedia. Det visar också på att det knappast är så genomuselt som Jonas vill påskina. Tvärtom riktigt bra. ...

Mätning: Skolinspektionen

Parti-mätaren: Folkpartister är de som oftast bloggar om "Skolinspektionen". Ämnet nämns i cirka 0,67% (1 av 149) av blogginläggen från folkpartister.

Historik: "Skolinspektionen" nämndes som mest under augusti 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Skolinspektionen

Linda Snecker V (71), Dagens Arena Vänster (21), Moderaterna Oxelösund M (21), Moralrevisorn Övrig (19), Alliansfritt Sverige S (16), Politik & Debatt ur ett personligt perspektiv Höger (12), Ledarbloggen Höger (11), Frihetsportalen.se Övrig (11), Stefan Kärvlings blogg om Vänersborg V (11), Webbredaktör S (10)