Blogginlägg om Socioekonomisk Bakgrund

40 träffar från politiska bloggar, varav 0 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Se revorna i välfärdsnätet

  från Liberal Debatt Höger 2014-05-19, 10:09

  ... Barnfattigdom har åter hamnat på agendan. Liberaler är ofta snabba att avfärda bilden som en sifferkonstruktion, en effekt av inkomstökningar snarare än faktisk utsatthet. Liberal Debatt bad sin tidigare redaktör Carl Lagerqvist, numera chef för Public Affairs på ...

 • Rasism är...rasism

  från Fredrik Schultes blogg M 2014-07-21, 21:34

  ... sådan tankevärld. Man ÄR sin hudfärg/kön/klass.Vips så gick vänstern från att vilja adressera diskriminering av människor pga tillhörigheten till ett visst kollektiv till att skuldbelägga människor pga tillhörigheten till ett annat kollektiv. Det är EXAKT samma f ...

 • Rasism är...rasism

  från Fredrik Schultes blogg M 2014-07-21, 21:34

  ... sådan tankevärld. Man ÄR sin hudfärg/kön/klass.Vips så gick vänstern från att vilja adressera diskriminering av människor pga tillhörigheten till ett visst kollektiv till att skuldbelägga människor pga tillhörigheten till ett annat kollektiv. Det är EXAKT samma f ...

 • Se upp med peka ett skuldens och nedlåtandets finger

  från Martin Mobergs blogg S 2014-07-12, 15:45

  ... Återigen lördag och det är dags för sommarens och semesterns första längre lördagsinlägg i en serie av fyra, då undertecknad är ute på en semestertripp som hittills lett till Sveriges västkust. Bloggandet är mer sparsamt än brukligt, men ändå finns det saker och ...

 • 9 % av friskolorna ogillar ökad insyn, ridå...!

  från Martin Mobergs blogg S 2014-07-09, 11:48

  ... de sorterar bort barn baserat på Socioekonomisk Bakgrund. Det får räcka nu, det är dags att den oordning som friskolekoncernerna vant sig vid och tycker är bra, blir till ordning och reda med öppenhet inför uppdragsgivarna d v s du och jag. För Sverige kan ...

 • Mer resurser till skolor med tuffare förutsättningar

  från Lotta Edholm Fp 2014-07-02, 13:32

  ... Ernst & Young har gjort en genomlysning av socioekonomiska resursfördelningssystem i ett antal kommuner, för att se hur kommunerna lever upp till lagkravet – som infördes den 1 juli – att fördela pengar till skolor efter elevernas förutsättningar och be ...

 • Dags för Sveriges fulla potential att förverkligas....

  från Martin Mobergs blogg S 2014-06-29, 20:01

  ... folk mår baserat på Socioekonomisk Bakgrund och det är inte OK att det får vara så. För när du är som svagast och mest utsatt så ska samhället vara som starkast, en bärande princip i ett mer jämlikt och modernt solidariskt Sverige...För det är en självklar ...

 • Förstatliga skolan – steg i rätt riktning?

  från Jinge Vänster 2014-06-29, 08:55

  ... nomisk Bakgrund, framför allt efter föräldrarnas utbildningsnivå och intresse för skolan. De föräldrar som aktivt väljer en skola är i större grad välutbildade. I friskolorna har i genomsnitt 65 procent av föräldrarna en eftergymnasial utbildning jämfört med ...

 • Våga nu att förändra!

  från C G Carlssons blogg S 2014-05-17, 19:35

  ... DEL 2 Vår svenska skola är i katastrof-läge! Gör någonting! Gör det nu! Tag bort skygglapparna! Det är verkligen mer än hög tid att agera! Varför vänta? Vi ser ju verkligheten! Det vi ser och hör är ju realiteter! Det är de verkliga sakförhållandena! Alla ser och ...

 • Men vilket samhälle vill vi ha...?

  från Martin Mobergs blogg S 2014-05-16, 08:10

  ... e möjligheter att oavsett Socioekonomisk Bakgrund klara målen och därmed få examen från grundskolan och gymnasiet. Det är också viktigt att vi satsar på välfärden, t ex äldreomsorgen för det ger dem som byggde upp Europa och vårt land en både värdigare och ...

 • Idag demonstrerar jag för en bättre framtid...

  från Martin Mobergs blogg S 2014-05-01, 09:59

  ... er och juste jobb, för en värdig generell välfärd och för ett samhälle där livschanserna är lika oavsett Socioekonomisk Bakgrund. Det har under de senaste åtta åren, med den moderatledda minoritetsalliansen gått åt helt fel håll. Arbetslösheten har ökat, d ...

 • Det som krävs för att kunna välja välfärden...

  från Martin Mobergs blogg S 2014-04-25, 08:17

  ... n och unga oavsett Socioekonomisk Bakgrund de förutsättningar som behövs för att klara målen...(det är inte så här som välfärden ska vara utformad - illustr: Max Gustafson)Det finns alltså som både Irene Wennemo och Hans Bülow påtalar ett starkt stöd för v ...

 • German Bender (TCO): Svensk högskola förtjänar bättre

  från Dagens Arena Vänster 2014-04-23, 16:16

  ... de sjunkande skolresultaten och de ökade kunskapsklyftorna mellan elever från olika Socioekonomisk Bakgrund krävs omfattande åtgärder i grund- och gymnasieskolan. Men till dess att vi lyckats vända utvecklingen finns det en annan sida av problemet som mer ...

 • Vinstmaximering, skatteplanering, välfärdsdekadens

  från Martin Mobergs blogg S 2014-04-03, 13:11

  ... arn ska ha en ärlig och juste chans att utvecklas. Oavsett vilken Socioekonomisk Bakgrund som barnen har, ska det inte spela någon avgörande roll då skolan ska ge alla elever likartade möjligheter att lyckas. Det kräver i sin tur att resurserna som sätts a ...

 • Allvarlig kris på fritids, inte #värdigvälfärd

  från Martin Mobergs blogg S 2014-04-03, 08:20

  ... ldningsnivå sjunker. En minst sagt oroväckande trend, som framför allt slår mot de barn som har en svag Socioekonomisk Bakgrund och när då antalet barngrupper blir allt färre samtidigt som antalet inskrivna barn blir allt fler, är det inte alls svårt att s ...

 • Det må goofa sig för Björklund och Alliansen...

  från Martin Mobergs blogg S 2014-04-02, 10:04

  ... gats rejält i kanten när skolor delas upp efter Socioekonomisk Bakgrund. Det har gjort att det tippat över sett till förtroende för att kunna göra något åt det som är fel med skolan från FP till Socialdemokraterna, vars förtroende i skolfrågan stärkts och ...

 • När sakargumenten tryter, tar trianguleringen vid...

  från Martin Mobergs blogg S 2014-03-25, 07:30

  ... och unga oavsett Socioekonomisk Bakgrund att efter sina förutsättningar få lyckas och känna sig sedda. Därför krävs det i dag något annat än more of same. Det är alltså inte mer piska, utan mer resurser, bra pedagogik och ett väl fungerande samarbete mella ...

 • Uppsala satsar på elever med svårigheter

  från Uppsalas tråkigaste blogg? M 2014-03-24, 10:50

  ... kraftig omfördelning och satsar på elever med sämre Socioekonomisk Bakgrund. Det fortsätter vi att göra. Vi fördelar faktiskt en något större andel av skolpengen än förut. Vi har till exempel mer än fördubblat stödet till nyinvandrade elever.De största ski ...

 • Det svensk skola behöver, men som man inte får...

  från Martin Mobergs blogg S 2014-03-24, 08:35

  ... m lön, arbetsmiljö m m) för att göra det som de så gärna vill, ge alla elever oberoende Socioekonomisk Bakgrund den start i livet som de behöver ha för att sedan kunna få ett riktigt och juste arbete som vuxna. Det kommer liksom i skymundan, när nu Reinfel ...

 • -"Det är bara vara lite flexibel och gå ned i arbetstid.."

  från Martin Mobergs blogg S 2014-03-18, 14:31

  ... t i var och ens liv som borde vara byggt på lika möjligheter och chanser för alla barn oavsett Socioekonomisk Bakgrund, är inte det som det ser ut idag. Och det börjar alltmer att märkas, i förlängningen leder det till att ojämlikheten befästs...Det slår K ...

Mätning: Socioekonomisk Bakgrund

Parti-mätaren: Socialdemokrater är de som oftast bloggar om "Socioekonomisk Bakgrund". Ämnet nämns i cirka 0,22% (1 av 446) av blogginläggen från socialdemokrater.

Historik: "Socioekonomisk Bakgrund" nämndes som mest under augusti 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Socioekonomisk Bakgrund

Martin Mobergs blogg S (28), Jinge Vänster (12), Bengt Silfverstrand S (2), Vänsterdebatt S (2), Fredrik Schultes blogg M (2), Skattepolitik och samhällsfilosofi Övrig (1), strötankar och sentenser S (1), Satyagraha Vänster (1), Utredarna Övrig (1), Dalman Eek S (1)