Blogginlägg om Socioekonomisk Bakgrund

49 träffar från politiska bloggar, varav 0 den senaste veckan
Visa inlägg från detta parti överst: alla V S Mp C Fp M Kd Pp
Fi L Sd Höger Vänster Ad Jl Kp Rs Spi Sp Övrig
 • Svensk rapport om att förhindra jihadresor

  från Per Gudmundson Höger 2013-05-03, 13:54

  ... Idag presenterade Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) en rapport om hur man kan försöka förebygga att folk från Sverige ansluter sig till våldsamma etremiströrelser i utlandet. Rapporten, som heter "Förebyggande av våldsbejakande extremism i ...

 • Vinstmaximering, skatteplanering, välfärdsdekadens

  från Martin Mobergs blogg S 2014-04-03, 13:11

  ... arn ska ha en ärlig och juste chans att utvecklas. Oavsett vilken Socioekonomisk Bakgrund som barnen har, ska det inte spela någon avgörande roll då skolan ska ge alla elever likartade möjligheter att lyckas. Det kräver i sin tur att resurserna som sätts a ...

 • Allvarlig kris på fritids, inte #värdigvälfärd

  från Martin Mobergs blogg S 2014-04-03, 08:20

  ... ldningsnivå sjunker. En minst sagt oroväckande trend, som framför allt slår mot de barn som har en svag Socioekonomisk Bakgrund och när då antalet barngrupper blir allt färre samtidigt som antalet inskrivna barn blir allt fler, är det inte alls svårt att s ...

 • Det må goofa sig för Björklund och Alliansen...

  från Martin Mobergs blogg S 2014-04-02, 10:04

  ... gats rejält i kanten när skolor delas upp efter Socioekonomisk Bakgrund. Det har gjort att det tippat över sett till förtroende för att kunna göra något åt det som är fel med skolan från FP till Socialdemokraterna, vars förtroende i skolfrågan stärkts och ...

 • När sakargumenten tryter, tar trianguleringen vid...

  från Martin Mobergs blogg S 2014-03-25, 07:30

  ... och unga oavsett Socioekonomisk Bakgrund att efter sina förutsättningar få lyckas och känna sig sedda. Därför krävs det i dag något annat än more of same. Det är alltså inte mer piska, utan mer resurser, bra pedagogik och ett väl fungerande samarbete mella ...

 • Uppsala satsar på elever med svårigheter

  från Uppsalas tråkigaste blogg? M 2014-03-24, 10:50

  ... kraftig omfördelning och satsar på elever med sämre Socioekonomisk Bakgrund. Det fortsätter vi att göra. Vi fördelar faktiskt en något större andel av skolpengen än förut. Vi har till exempel mer än fördubblat stödet till nyinvandrade elever.De största ski ...

 • Det svensk skola behöver, men som man inte får...

  från Martin Mobergs blogg S 2014-03-24, 08:35

  ... m lön, arbetsmiljö m m) för att göra det som de så gärna vill, ge alla elever oberoende Socioekonomisk Bakgrund den start i livet som de behöver ha för att sedan kunna få ett riktigt och juste arbete som vuxna. Det kommer liksom i skymundan, när nu Reinfel ...

 • -"Det är bara vara lite flexibel och gå ned i arbetstid.."

  från Martin Mobergs blogg S 2014-03-18, 14:31

  ... t i var och ens liv som borde vara byggt på lika möjligheter och chanser för alla barn oavsett Socioekonomisk Bakgrund, är inte det som det ser ut idag. Och det börjar alltmer att märkas, i förlängningen leder det till att ojämlikheten befästs...Det slår K ...

 • -"Men varför ska jag rösta då...?"

  från Martin Mobergs blogg S 2014-03-13, 08:01

  ... iktade förslag ska forma en skola för alla barn oavsett Socioekonomisk Bakgrund ska man få en utbildning värd namnet. Att det blir en diskussion om formerna för skolan istället för dess innehåll kan snarare göra att frågan som ligger högt på väljarnas agen ...

 • Studiestödet är omfördelning till rika

  från Jacob Lundberg M 2014-03-03, 20:41

  ... regressiv politik. Personer med hög Socioekonomisk Bakgrund pluggar vidare i högre utsträckning än andra och det är framför allt de som tjänar på det offentliga stödet till högre utbildning. ...

 • No title

  från Dalman Eek S 2014-02-25, 14:29

  ... nta sig goda resultat av elever med sämre Socioekonomisk Bakgrund. Gör man det så lyckas även barn från mindre gynnade hem. Ett bra exempel är Angeredsgymnasiet där man bland annat erbjuder eleverna extra studietid på dagar och eftermiddagar där de får hjä ...

 • En månne (upp)skattad oordning i Alliansen....

  från Martin Mobergs blogg S 2014-02-20, 16:59

  ... lar om att man då gör det svårare för studenter, som har en svagare Socioekonomisk Bakgrund att ta steget, att vidareutbilda sig för att på så sätt få ett juste o riktigt arbete med god löneutveckling. Det ger alltså förutsättningar för fler jobb med högt ...

 • Ökade klyftor, ökade skatter, minskad jämlikhet...

  från Martin Mobergs blogg S 2014-02-15, 17:08

  ... vilken Socioekonomisk Bakgrund man än har; så borde den politiska prioriteringen vara. Dock är det andra tongångar som jag kan ta del av från finansminister Anders Borg (M) idag när han påtalar att det förvisso är dags att skjuta till mer ekonomiska resurs ...

 • Skolan, statlig - kommunal - ??

  från Martin Mobergs blogg S 2014-02-11, 10:01

  ... på en skola kan se vilken Socioekonomisk Bakgrund som eleverna har. En faktiskt skrämmande utveckling eftersom ökade klyftor och ojämlikhet inte är det som skolan ska vara konstruerad att befästa så tidigt som möjligt. Men det skyms av den nu uppblossade ...

 • Förstatliga skolan – ett steg i rätt riktning

  från Jinge Vänster 2014-02-10, 08:03

  ... misk Bakgrund, framför allt efter föräldrarnas utbildningsnivå och intresse för skolan. De föräldrar som aktivt väljer en skola är i större grad välutbildade. I friskolorna har i genomsnitt 65 procent av föräldrarna en eftergymnasial utbildning jämfört med 50 ...

 • Vi och Dom Sverige - "ökade skillnader, bra incitament"

  från Martin Mobergs blogg S 2014-01-28, 09:33

  ... n utbildning oavsett Socioekonomisk Bakgrund och därmed få ett riktigt och juste arbete. Dock har det blivit alltmer viktigt att ha "rätt" förutsättningar med sig från början, i takt med att politiken redan under 1990-talet vände sig bort från tanken om et ...

 • Enigheten om skolan är bra, men viktiga frågor återstår

  från Utredarna Övrig 2014-01-16, 12:53

  ... Skolan har gått om arbetslösheten som väljarnas viktigaste fråga inför höstens riksdagsval. Både regeringen och oppositionen har på sistone gjort flera utspel för att visa handlingskraft efter de katastrofala svenska resultaten i den senaste Pisa-undersökningen, ...

 • Försvar för usel skolpolitik

  från Jinge Vänster 2014-01-04, 13:19

  ... tbildningsnivå och intresse för skolan. De föräldrar som aktivt väljer en skola är i större grad välutbildade. I friskolorna har i genomsnitt 65 procent av föräldrarna en eftergymnasial utbildning jämfört med 50 procent i de kommunala. * Den elevsortering som i d ...

 • Stockholm idag, Ronneby imorgon...?

  från Martin Mobergs blogg S 2013-12-27, 14:52

  ... Det är så den första av endast två vardagar mellan jul och nyår, jag ser ut över ett grå/grönt Ronneby ja det känns som en blandning av både vår och höst. Det sägs i de långtidsprognoser, som ställts ut i kvällspressen att det ska se ut så här fram till att det v ...

 • "- Ja, fortsätt ni med er triangulerings boogie woogie"

  från Martin Mobergs blogg S 2013-12-10, 08:01

  ... n, som ju ska ge alla elever oberoende Socioekonomisk Bakgrund den utbildning som de behöver för att därefter i vuxenlivet kunna få ett riktigt och juste arbete, nu inte klarar av detta basala uppdrag - ja då är det lätt att förstå den frustration som förä ...

Mätning: Socioekonomisk Bakgrund

Parti-mätaren: Socialdemokrater är de som oftast bloggar om "Socioekonomisk Bakgrund". Ämnet nämns i cirka 0,27% (1 av 376) av blogginläggen från socialdemokrater.

Historik: "Socioekonomisk Bakgrund" nämndes som mest under maj 2013.

Mest aktiva bloggar

Dessa bloggar mest om Socioekonomisk Bakgrund

Martin Mobergs blogg S (35), Jinge Vänster (12), Bengt Silfverstrand S (2), Vänsterdebatt S (2), Utredarna Övrig (1), Regina Kevius M (1), Dalman Eek S (1), BJÖRNALVEBRAND Styrbord eller babord valet är ditt S (1), Jacob Lundberg M (1), Webbredaktör S (1)